ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1
Indir 29.51 Kb.
TitleÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1
Date conversion19.07.2013
Size29.51 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sakaryakitap.com/doc/buro_yonetimi.doc

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ v


YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1


A. Yönetimin Tanımı ve Amacı 3

B. Büro Yönetiminin Tanımı ve Gelişimi 4

1. Planlama 5

2. Örgütlenme 7

3. Yöneltme 11

4 Koordinasyon (Düzenleştirme) 12

5. Denetim 13

C. Yönetim Yaklaşımlarının Büro Yönetimi Açısından

İncelenmesi 16

1. Klasik Yönetim Anlayışı 16

2. Neo-Klasik Yönetim Teorisi 18

3. Modern Yönetim Düşüncesi 20

4. Stratejik Yönetim Anlayışı 21


BÜRO KAVRAMI VE BÜRONUN UNSURLARI 25


A. Büronun Tanımı 28

B. Türkiye'deki Büro Kavramının Tarihçesi ve Gelişimi 29

C.Büroların İşlev ve Fonksiyonları 30

D. Büro Hizmetlerinin Tanımlanması 31

E. Büro Çeşitleri 32

1. Fiziki Alana Sahip(Klasik) Bürolar 32

2. Çağdaş Bürolar 34

F. Büro Çalışanları Kimdir 43

1 Büro Çalışanının Genel Özelikleri 45

2.Büro Yöneticisi 46

G. Büroların Ve Büro İşlerinin Organizasyonu 48

1. Bürolarda Yerleşim ilkeleri 49

2. Büro İşlerinin Gruplandırılması 50

3. Bürolarda İşbölümü 53

4. Bürolarda İnsan Gücü Planlaması 54

5. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi 55

6. Bürolarda İşe Alıştırma (Oryantasyon) 59

7. Bürolarda İş ve Görev Tasarımı 62

8. Yeni Bir İş Organizasyonu Olarak Esneklik 63

H. Büro İşlerinin Değerlemesi 65

1. İş Değerleme Yöntemleri 67

2. İş Değerleme Yöntemlerinin Sakıncaları 77


BÜROLARDA PERFORMANS DEĞERLEME 79


A. Performans Değerlemesinin Amacı ve Önemi 81

B. Performans Değerlemenin Örgüte Sağladığı Yararlar 84

C. Performans Değerleme Yöntemleri 85

D. Performans Değerleme Aşamaları 92

E. Performans Değerlemenin Yararları 94

F. Performans Değerlemenin Sonuçları 96


BÜROLARDA PLANLAMA 99


A. Planlama Ve Planlar 101

B. Planların Özellikleri 102

C. Planlama Süreci 102

D. Etkili Planlamayı Engelleyen Etmenler 103

1. Zamanın Genişliği 104

2. Yönetsel Sorunlar 104

3. Planlama Masrafları 104

4. İnsan Etmeninin Doğurduğu Sorunlar 104

E. İyi Bir Planda Bulunması Gereken Özellikler 105

F. Plan Türleri 105

1. Sürelerine Göre Planlar 105

2. Uygulama Biçimine Göre Planlar 106

3. Biçim Yönünden Planlar 106

4. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar 107

G. Planlamanın Yarar Ve Sakıncaları 107


BÜRO SİSTEMİNDE MORAL MOTİVASYON 109


A. Moralin Tanımı Ve Etkileri 111

B. Motivasyonun (Güdüleme) Tanımı Ve Önemi 114

C. Güdülenmenin Nedeni Olan İhtiyaçlar 116

D. Örgütlerde Güdüleyici Faktörler 117

1. Para 117

2. Yükselme 117

3. Katılma 118

4. Çekici İş 118

5. Eğitim 119

6. Disiplin 119


BÜROLARDA ZAMAN YÖNETİMİ 121

A. Zaman Yönetimi Ve Kavramları 123

1. Zaman Kavramı 125


2. Zaman Türleri 129

3. Kişisel Zaman Yönetimi Ve Teknikleri 131

4. Örgütsel Zaman Yönetimi 135

B. Zaman Yönetiminde Yaklaşımlar 136

1. Düzenli Yaşam Yaklaşımı 136

2. Savaşçı Yaklaşımı 136

3. Abc Yaklaşımı 137

4. Sihirli Araç Yaklaşımı 137

5. Beceri Yaklaşımı 138

6. Hedef Belirleme Yaklaşımı 138

7. İyileştirme Yaklaşımı 138

C. Zaman Tuzakları 139


BÜRO ERGONOMİSİ VE TASARIMI 145


A. Ergonomi Ve Büro Ergonomisi 147

B. Bürolarda Yerleşim Ergonomisi 151

C. Büro Otomasyonu ve Ergonomi 153

D. Büro Otomasyonunda Ergonomik Unsurlar 155

E. Büro Ortamında Hijyen Faktörleri: Işık, Ses, Sıcaklık, Renk 157


BÜROLARDA İLETİŞİM 161


A. İletişimin Tanımı ve Önemi 163

B. İletişim Süreci Nasıl İşler 164

C. İşleyiş Açısından İletişim 165

1. Tek Yönlü İletişim 165

2. Çift Yönlü İletişim 165

D. Biçimsel (Resmi) İletişim Sistemleri 166

1. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim 166

2. Aşağıdan Yukarıya İletişim 166

3. Yatay İletişim 167

4. Çapraz İletişim 167

E. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim 167

F. Örgütsel İletişim Araçları 167

1. Yazılı İletişim 168

2. Sözlü İletişim 169

3. Görsel İletişim 171

4. Sözsüz İletişim 171

G. İşyerinde İletişimin Temel Kuralları 172

H. Örgütlerde İletişim Engelleri 172


KAYNAKÇA 175


Add document to your blog or website

Similar:

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconMESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconMESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBüro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

ÖNSÖZ v YÖNETİM VE BÜRO YÖNETİMİ 1 iconBÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page