DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS )
Indir 97.27 Kb.
TitleDOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS )
Date conversion21.07.2013
Size97.27 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.turkofoni.org/grammar_tables_25-42.doc
25. DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS )


26. DOLAYLI ANLATIM ( EMİR KİPİ ) - IMPERATIVE(+) OLUMLU: Fiil + -MA, -ME + iyelik eki + Akuzatif


Söylemek + ZAMAN EKİ+Şahıs eki

İstemek27. (+) (+) A, I, O, U(+) E, İ, Ö, Ü


Al-mak


Ye-mek


O bana " Al " diyor.


O benim al-ma-m-ı istiyor./ söylüyor.


O bana" Ye " demiyor.


O ye-me-m-i istemiyor./ söylemiyor.Ben sana" Al " diyorum.

Ben senin al-ma-n-ı istiyorum./ söylüyorum.


Biz sana " Ye " demedik.


Biz ye-me-n-i söylemedik.Biz ona "Al " diyoruz.


Biz onun al-ma-sı-n-ı istiyoruz./ söylüyoruz.


Biz ona " Ye" diyoruz.


Biz ye-me-si-n-i söylüyoruz.
Sen bize "Al " diyorsun.


Sen bizim al-ma-mız-ı istiyorsun./ söylüyorsun.


Onlar sana " Ye" demediler.


Onlar ye-me-miz-i söylediler / söylemediler.Biz size " Alın " diyoruz.


Biz sizin al-ma-nız-ı istiyoruz./ söylüyoruz.


Ben size " Yeyin " dedim.


Ben ye-me-niz-i söyledim.Ben onlara " Alın " diyorum.


Ben onların al-ma-ları-n-ı istiyorum./ söylüyorum.


Biz onlara " Yeyin " diyeceğiz.


Biz ye-me-leri-n-i söyleyeceğiz.

BİRAZ ÇALIŞALIM

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (19) TURKISHWAY GRAMMAR(-) OLUMSUZ: Fiil + - MA, -ME + -MA, -ME + İyelik eki + Akuzatif

Söylemek + ZAMAN EKİ+Şahıs eki

İstemek
28.(-) (-) A, I, O, U (-) E, İ, Ö, Ü


Uyu-mak Ver-mekO bana " Uyuma" diyor. O bana " Verme " dedi.


O benim uyu-ma-ma-m-ı söylüyor.. Ona ver-me-me-m-i söyledi.Ben sana " Uyuma " diyorum. Onlar sana " Verme " dediler.

Ben senin uyu-ma-ma-n-ı söylüyorum. Onlara ver-me-me-n-i söylediler.O ona " Uyuma " dedi. Onlar bana o " Vermesin " diyorlar.


O onun uyu-ma-ma-sı-n-ı söyledi. Bana ver-me-me-si-n-i söylüyorlar.Onlar bize " Uyumayın " diyorlar. O bize " Vermeyin " dedi.


Onlar bizim uyu-ma-ma-mız-ı söylüyorlar. Size ver-me-me-miz-i söyledi.Ben size " Uyumayın " dedim. O size ona " Vermeyin " der.


Ben sizin uyu-ma-ma-nız-ı söyledim. Ona ver-me-me-niz-i söyler.O onlara " Uyumayın" dedi. Onlar sana ,onlar " Vermesinler " dedi.


O onlara uyu-ma-ma-ları-n-ı söyledi. Sana ver-me-me-leri-n-i söylediler.
BİRAZ ÇALIŞALIM


............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................

............................................. ............................................... ...............................................


TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (20) TURKISHWAY GRAMMAR
29. DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS )

30. FİİLLİ CÜMLELER ( SENTENCES WITH VERB )

31. ŞİMDİKİ ZAMAN , GEÇMİŞ ZAMAN , GENİŞ ZAMAN , GELECEK ZAMAN ( + )


( PRESENT CONTINIOUS TENSE , SIMPLE PRESENT TENSE , FUTURE TENSE )(+) : Fiil + DIK DİK, * ACAK + İYELİK EKİ + AKUZATİF ... *... .SÖYLE + ZAMAN EKİ + ŞAHIS EKİ

-DUK,DÜK -ECEK

-TIK,TİK -YACAK

-TUK,TÜK -YECEK


O "Yaptın " diyor. Sen ona " Uyuyacak " dedin mi ?

(O) (benim) yap-tığ-ım-ı söylüyor. (Sen) (benim) uyu-yacağ-ım-ı söyledin mi ?


Ben onlara " Geldin" dedim. Biz " Anlayacaksın" dedik.

(Ben) (senin) gel-diğ-in-i söyle-di-m. (Biz) (senin) anla-yacağ-ın-ı söyleriz.


Biz "O yazdı" deriz. Ben "O okuyacak" diyeceğim.

(Biz) (onun) yaz-dığı-n-ı söyleriz. (Ben) (onun) oku-yacağ-ı-n-ı söyleyeceğim.


Sen " Onlar gördü” dedin mi ? O " Telefon edecekler " desin.

(Sen) (bizim) gör-düğ-ümüz-ü söyledin mi ? (O) (bizim) telefon ed-eceğ-imiz-i söylesin.


O " Korkuyorsunuz " diyor. Onlar " Dönecekler " diyorlar.

(O) (sizin) kork-tuğ-unuz-u söylüyor. (Onlar) (sizin) dön-eceğ-iniz-i söylüyorlar.


Biz " Gittiler " deriz. Biz " Onlar kaçtılar " diyeceğiz.

(Biz) (onların) git-tikleri-n-i söyleriz. (Biz) (onların) kaç-tık-ları-n-ı söyle-yeceğ-iz.


BİRAZ ÇALIŞALIM

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (21) TURKISHWAY GRAMMAR32. (-)


(-) Fiil + MA + DIK, * YACAK + İYELİK EKİ + AKUZATİF ... *... SÖYLE + ZAMAN EKİ+ ŞAHIS EKİ

ME DİK YECEK

Ben ona " Gitmedim " dedim. Ben ona " Gitmeyeceğim." Dedim.


Ben ona gitmediğimi söyledim. Ben ona gitmeyeceğimi söyledim.

................................................................................................................................................


Sen ona " Yapmadım " de ! Sen ona " Yapmayacağım " de !


Sen ona yap-ma-dığın-ı söyle ! Sen ona yap-ma-yacağın-ı söyle !

................................................................................................................................................


O bana " Anlamadım " diyor. Biz size " O anlamayacak " dedik.


O bana anla-ma-dığı-n-ı söylüyor. Biz size (Onun) anla-ma-yacağı-n-ı söyledik.

................................................................................................................................................


Biz onlara " Söylemedik " dedik. Biz onlara " Söylemeyeceğiz" dedik.


Biz onlara söylemediğimizi söyledik. Biz onlara söylemeyeceğimizi söyledik.

................................................................................................................................................


Ben size " Daha önce onları gördünüz " dedim. Ben size " Daha sonra onları göreceksiniz " dedim.


Ben size daha önce onları gördüğünüzü söyledim. Ben size daha sonra onları göreceğinizi söyledim.

................................................................................................................................................


Ben onlara "Başardınız " dedim. Ben onlara “Başaracaksınız " dedim.


Ben onlara başardıklarını söyledim. Ben onlara başaracaklarını söyledim.

................................................................................................................................................

BİRAZ ÇALIŞALIM


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (22) TURKISHWAY GRAMMAR


33( ? ) DOLAYLI ANLATIM ( ŞİMDİKİ ZAMAN , BELİRLİ GEÇMİŞ ZAMAN ,

BELİRSİZ GEÇMİŞ ZAMAN ,GENİŞ ZAMAN, GENİŞ ZAMAN, GELECEK ZAMAN )

( ? ) ( PRESENT CONTINIOUS TENSE , SIMPLE PAST TENSE, PRESENT PERFECT

TENSE,SIMPLE PRESENT TENSE , FUTURE TENSE )(?) : Fiil + -up, -ip, -up, -üp→ Fiil + MA(ME) + DIK, -DİK + AKUZATİF ...*... Söyle - ZAMAN EKİ

YACAK

YACAK


O bana " Oturdun mu ? " diye soruyor. O benim oturup oturmadığımı soruyor.


O bana “oturacak mıyım ? " diye soruyor. O benim oturup oturmayacağımı soracak.


Onlar " Sen bunu biliyor musun ? " diye soruyorlar. Onlar senin bunu bilip bilmediğini sorarlar.

Onlar "Sen bunu biliyor musun? " diye sorarlar. Onlar senin bunu bilip bilmeyeceğini sorarlar.


Biz " O gitti mi ? " diye sorduk. Biz onun gidip git-me-diği-n-i sorduk.


Biz " O gidecek mi ? " diye sorduk. Biz onun gidip git-me-yeceği-n-i sorduk.


O " Bunu düşündünüz mü ? " diye sorar. O bunu bizim düşünüp düşünmediğimizi sorar.

O " Bunu düşünecekler mi ? " diye sorar. O bunu düşünüp düşünmeyeceğimizi soracak.


Ben "Baktınız mı ? " diye sorarım. Ben sizin bakıp bakmadığınızı sorarım.

Ben " Siz bakacak mısınız ? " diye sorarım. Ben sizin bakıp bakmayacağınızı sorarım.


O " Onlar sordular mı ? diye sorar. O onların sorup sormadıklarını sorar.

O "Onlar soracaklar mı ? " diye soruyor. O onların sorup sormayacaklarını soruyor.


BİRAZ ÇALIŞALIM

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (23) TURKISHWAY GRAMMAR
34. DOLAYLI ANLATIM (İSTEK KİPİ)(VOLITION MOOD-INDIRECT)35. (+) Fiil + -MAK -MEK - İSTE + DIK, -DİK + İYELİK EKİ + AKUZATİF ...*....SÖYLE - ZAMAN EKİ


Ben ona " Gideyim." dedim. Ben ona gitmek istediğimi söyledim.


Sen bize " Yapayım. " dedin. Sen bize yapmak istediğini söyledin.


O onlara " Oynayalım. " diyecek. O onlara oynamak istediğini söyleyecek.


Biz size " Görelim. " diyoruz. Biz size görmek istediğimizi söylüyoruz.


Siz onlara " Konuşalım" deyin. Siz onlara konuşmak istediğinizi söyleyin.


Onlar size " Tanışalım." derler. Onlar size tanışmak istediklerini söylerler.BİRAZ ÇALIŞALIM


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................


36. (-) Fiil + -MAK,-MEK + İSTE + ME + DIK + İYELİK EKİ + AKUZATİF....*...SÖYLE + ZAMAN EKİ


Ben " Yapmayayım " dedim. Ben yapmak istemediğimi söyledim.


Sen " Konuşmayalım " diyeceksin. Sen konuşmak istemediğini söyleyeceksin.


O " Okumayalım" der. O okumak istemediğini söyler.


Biz " Gitmeyelim." Dedik. Biz gitmek istemediğimizi söyledik.


Siz "Görüşmeyelim" dediniz. Siz görüşmek istemediğinizi söylediniz.


Onlar " Yazmayalım" diyorlar. Onlar yazmak istemediklerini söylüyorlar.BİRAZ ÇALIŞALIM


................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (24) TURKISHWAY GRAMMAR
37. İSİMLİ CÜMLELER-DOLAYLI ANLATIM/
INDIRECT WITH NOUN SENTENCES


38. DOLAYLI ANLATIM (İ-MEK, ŞİMDİ, GEÇMİŞ)TO BE(PAST,PRESENT,FUTURE)( +) : İsim + Tamlayan eki + Sıfat/İsim + olmak-duk + iyelik + belirtme-Söyle-ZAMAN EKİ


OLUMLU CÜMLE(+)


O bana " Hastasın " dedi. O bana (benim) hasta olduğumu söyledi.


Onlar sana " Çok güzelsin " dediler. Onlar sana(senin) çok güzel olduğunu söylediler.


Biz ona " Tembelsin " dedik. Biz ona (onun) tembel olduğunu söyledik.


O bize " Çok iyisiniz " der. O bize(bizim) çok iyi olduğumuzu söyler.


Onlar size " Korkak " diyorlar. Onlar size (sizin) korkak olduğunuzu söylüyorlar.


Siz onlara " Deli " dediniz. Siz onlara(onların) deli olduklarını söylediniz.

BİRAZ ÇALIŞALIM

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

39. ( -) : İsim + Tamlayan eki + Sıfat/İsim + olmak-dık + iyelik + belirtme-Söyle-ZAMAN EKİ


OLUMSUZ CÜMLE(-)

O bana “yorgun değilsin" diyor. O bana (benim)yorgun olmadığımı söylüyor.


Biz sana “hasta değilsin" dedik. Biz sana hasta olmadığını söyledik.


Ben ona " güzelsin" dedim. Ben ona (onun)güzel olduğunu söyledim.


Onlar bize " Çok kötüsünüz" dediler. Onlar bize çok kötü olduğumuzu söylediler.


Biz size " Güler yüzlüsünüz" dedik. Biz size güler yüzlü olduğunuzu söyledik.


Sen onlara " Düşüncesiz" dediniz. Siz onlara düşüncesiz olduklarını söylediniz.
BİRAZ ÇALIŞALIM

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (25) TURKISHWAY GRAMMAR

SORU CÜMLESİ(?)

40. ( +) : İsim + Tamlayan eki + Soru belirteçleri + olmak-duk + iyelik + belirtme-Söyle-ZAMAN EKİ

-acak


O bana " Neredesin ? " dedi. O bana nerede olduğumu / olacağımı sordu.


Biz sana " Nasılsın ? " dedik. Biz sana nasıl olduğunu / olacağını sorduk.


Ben ona " Ne ? " dedim. Ben ona ne olduğunu / olacağını sordum.


O bize " Ne var ?" diyor. O bize ne olduğunu / olacağını soruyor.


Biz size " Niçin böyle ? " diye sorduk. Biz size niçin böyle olduğunu / olacağını sorduk.


Ben onlara " Nerelisiniz ? " diye sordum. Ben onlara nereli olduklarını / - sordum.
BİRAZ ÇALIŞALIM

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................


41. DOLAYLI ANLATIM ( İ-MEK, GELECEK ) TO BE- FUTURE(+?)( + ) : İsim + Tamlayan eki + Sıfat + Ol-mak + -acak + iyelik eki + Belirtme - Söyle + ZAMAN EKİ

+ isim

+belirteç


O bana " Burada olacaksın . " dedi. O bana burada olacağımı söyledi.


Ben sana " Neredesin ? " diye sordum. Ben sana nerede olacağını sordum.


Biz ona " Ne olacaksın ? " dedik. Biz ona ne olacağını sorduk.


Siz bize " Nasıl olacaksınız ? " diyorsunuz. Siz bize nasıl olacağımızı soruyorsunuz ?


O size " Nerede olacaksınız ? " diyor. O size nerede olacağınızı soruyor.


Ben onlara " Nerede olursunuz ? " diye sordum. Ben onlara nerede olacaklarını sordum.

BİRAZ ÇALIŞALIM

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (26) TURKISHWAY GRAMMAR


OLUMSUZ(-)

42. İsim + Tamlayan eki + Sıfat + Ol-ma-mak + acak + iyelik + belirtme - Söyle + ZAMAN EKİ

İsim


Ben " Burada değilim " dedim. Ben burada olmayacağımı söyledim.


Biz sana " Sen burada olmayacaksın " dedik. Biz sana burada olmayacağını söyledik.


Sen ona " Böyle olmaz " dedin. Sen ona böyle olmayacağını söyledin.


O bize " Burada olmayacaksınız " dedi. O bize burada olmayacağımızı söyledi.


Biz size " Orada olmayacaksınız " dedik. Biz size orada olmayacağınızı söyledik.


Ben onlara " Siz adam olmazsınız " dedik. Ben onlara onların adam olmayacaklarını söyledik.


BİRAZ ÇALIŞALIM

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................TURKUAZ TÜRKÇE YOLU (27) TURKISHWAY GRAMMAR


Add document to your blog or website

Similar:

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconAşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır?

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) icon1. I. Açıklayıcı anlatım II. Öyküleyici anlatım III. Epik anlatım IV. Tartışmacı anlatım Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?(5 p.)

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconYazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Cümle Bilgisi ve Anlatım Bozuklukları

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconIndirect Adresleme ve Kullanılışı

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconIndirect Objects as passive Subjects

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconIndirect Objects as passive Subjects

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconYazılı anlatım yabancı dil ve anadilinde kişinin o dile hakimiyetini gösteren önemli bir kıstastır. Yıllardan beri yabancı öğrenciye verilen yazılı anlatım

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconBir düşünceyi iletirken başvurulan anlatım biçimi ile, bir olayı anlatırken başvurulan anlatım biçimi aynı değildir. Anlatılanların ya da anlatılacak olanların

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconBir düşünceyi iletirken başvurulan anlatım biçimi ile, bir olayı anlatırken başvurulan anlatım biçimi aynı değildir. Anlatılanların ya da anlatılacak olanların

DOLAYLI ANLATIM ( INDIRECT SPEECHS ) iconThe list of those who’s direct or indirect guidance most significantly contributed to my spiritual growth and the journey described herein must begin with my parents

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page