For komutu
Indir 245.29 Kb.
TitleFor komutu
Page1/2
Date conversion24.07.2013
Size245.29 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www1.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/prgTem/algoritma/cpp_for.doc
  1   2

Döngüler

11111111112222222222333333333344444444445555555555 _

 1. for komutu


for, komutun tekrarlanmasını sağlar. Örneğin bir komutu 100 kez yazacağımıza 100 kez dönen for döngüsü içinde bir defa yazmak yeterli olacaktır.

BENZER KOMUTLAR: while

do … while

for each

goto

kendini çağıran fonksiyon


İLGİLİ KOMUTLAR: break

continue

return


İLGİLİ OPERATÖRLER: = == <> <= >= && || !


TANIM: for( [İlkVeri] ; [Karşılaştırma] ; [Artış] ) [ Komut1] ;


AÇKLAMA:

 • İlkVeri bölümüne, döngüye hazırlık komutları yazılır. Genelde ilk veri ataması burada yapılır. Bir kez içra edilir.

  • for( ; ; ) ; // Komut yok, sonsuz döngü.

  • for(int i ; ; ) ; // i değişkeni tanımlanmış

  • for(int i,j,k ; ; ) ; // i,j,k değişkenleri tanımlanmış

  • for(i=0 ; ; ) ; // i ye 0 atanmış

  • for(int i=0,j=0 ; ; ) ; // değişkenler tanımlanmış ve atamalar yapılmış

  • for(i=6,j=3,k=9 ; ; ) ; // değişkenlere farklı değerler atanmış

  • for(printf("Ali"), printf("veli") ; ; ) ; // komutlar kullanılacaksa aralarına virgül konur.

 • Karşılaştırma bölümüne, döngünün sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar veren mantıksalİfadeler kullanılır. İfade doğru (true) olduğu sürece komut1 icra edilir. Değilse edilmez.

  • for( ;true; ) icraEdilenKomut; // true yerine 1 de kullanılır.

  • for( ;0 ; ) BuKomutİcraEdilmez; // 0 yerine false de kullanılır.

  • for( ;2<3 ; ) icraEdilenKomut;

  • for( ;2<3 && 5>1;) icraEdilenKomut;

  • for( ; printf("Ali"), printf("veli");) icraEdilen; // komutlar kullanılacaksa aralarına virgül konur.

 • Artış bölümüne, her döngünün sonunda icra edilecek komutlar yazılır. Genelde kontör artışı bu bölümde yapılır.

  • for( ; ; i=i+1 ) icraEdilenKomut; // Her dönme sonunda i yi bir arttır. i++ da yazılabilir.

  • for( ; ; printf("Ali"), printf("veli") ) icraEdilenKomut; // komutlar arasına virgül konur.

 • Komut1 bölümüne; komutlar yazmak istersek, komutları { } işaretlerinin arasına yazılarak blok yaparız.

  • for(;;) { a=2; a=4;b=7;a=b; }

  • for(;;) { a=2; a=4; } else b=7;

  • for(;;) a=2; else {b=7;a=8;}

  • for(;;) { a=2; a=4; } else {b=7;a=8;}
 • İşlem sırası; resimdeki 1 ve 2 bir defa; 3, 4, 5 ise döngü adedince tekrarlanır.
 • Sonlandırma; katşılaştırma bölümünün sonucu yanlış (false) olursa döngü sonlandırılır.Not: Komutlar birbirinin aynı ise; çok komutla yapılan işlemler, for ile daha az komutla yapılır.

 1. Aşağıdaki i kod satırlarını (sol tarafdaki kodları), döngü komutu kullanarak yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++ verilen

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");

printf("selam ");printf("selam ");printf("selam ");


C++ istenen

// ++ değişkenin değerini bir arttırır.

for(int k=1; k<=30; k++)

printf("selam");


Ekr.

selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam selam

Alg. 1. k=1

 2. k<=30 ise TEKRARLA

  1. YAZ “Selam”

  2. k=k+1

Not: Komutlar birbirinin aynı değil, ama bir düzen içinde ise; çok komut yerine for komutu kullanılır, daha az komutla aynı iş yapılır.

 1. Aşağıdaki i kod satırlarını (sol tarafdaki kodları), döngü komutu kullanarak yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++ verilen

printf("1 "); printf("2 "); printf("3 "); printf("4 ");

printf("5 "); printf("6 "); printf("7 "); printf("8 "); printf("9 "); printf("10 ");printf("11 ");printf("12 ");

printf("13 ");printf("14 ");printf("15 ");printf("16 "); printf("17 ");printf("18 ");printf("19 ");printf("20 ");


C++ istenen


for(int k=1; k<=20; k++)

printf("%d ",k);

// k++ yerine k=k+1 kullanılabilir.


Ekr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alg. 1. k=1

 2. k<=20 ise TEKRARLA

  1. YAZ k

  2. k=k+1

 1. Aşağıdaki i kod satırlarını (sol tarafdaki kodları), döngü komutu kullanarak yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++ verilen

printf("20 "); printf("19 "); printf("18 "); printf("17 ");

printf("16 "); printf("15 "); printf("14 "); printf("13 "); printf("12 "); printf("11 "); printf("10 "); printf("9 ");

printf("8 "); printf("7 "); printf("6 "); printf("5 "); printf("4 "); printf("3 "); printf("2 "); printf("1 ");


C++ istenen


for(int k=20; k>=1; k--)

printf("%d ",k);

// k-- yerine k=k-1 kullanılabilir.


Ekr.


20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Alg. 1. k=20

 2. k>=1 ise TEKRARLA

  1. YAZ k

  2. k=k+1

 1. 1, 10 dahil arasındaki sayıları birer birer ekrana alt alta yazan programı yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int main()

{

for(int i=1; i>=10; i++) printf("%d \n",i);

}Ekr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Alg.

 1. BAŞLA

 2. i=1

 3. i<=10 ise TEKRARLA

  1. YAZ i

  2. i=i+1

 4. DUR 1. 1, 10 dahil arasındaki sayıları ikişer ikişer ekrana alt alta yazan programı yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int main()

{

for(int i=1; i>=10; i=i+2) printf("%d \n",i);

}Ekr.

1

3

5

7

9Alg.

 1. BAŞLA

 2. i=1

 3. i<=10 ise TEKRARLA

  1. YAZ i

  2. i=i+2

 4. DUR 1. 0, 50 dahil arasındaki sayıları beşer beşer ekrana yan yana yazan programı yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int main()

{

for(int i=0; i>=50; i=i+5) printf("%d ",i);

}Ekr.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Alg.

 1. BAŞLA

 2. i=0

 3. i<=50 ise TEKRARLA

  1. YAZ i

  2. i=i+5

 4. DUR 1. 2, 4, 8,… şeklinde 2 nin katlarının 10 tanesini ekrana alt alta yazan programı yazın.

AKIŞ ŞEMASI

C++

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int main()

{

int i, k=2;

for(i=1; i>=10; i++)

{

printf("%d ",k);

k=k*2;

} }Ekr.

2

4

8

16

32

64

128

264

512

1024Alg.

 1. BAŞLA

 2. i=1, k=2

 3. i<=10 ise TEKRARLA

  1. YAZ k

  2. k=k*2

  3. i=i+5

 4. DUR
 1. Çarpım tablosunu ekrana yazan programı yazın

OKUYAZ

---------------- Çarpım Tablosu --------------

1* 1= 1 2* 1= 2 3* 1= 3 4* 1= 4 5* 1= 5

1* 2= 2 2* 2= 4 3* 2= 6 4* 2= 8 5* 2= 10

1* 3= 3 2* 3= 6 3* 3= 9 4* 3= 12 5* 3= 15

1* 4= 4 2* 4= 8 3* 4= 12 4* 4= 16 5* 4= 20

1* 5= 5 2* 5= 10 3* 5= 15 4* 5= 20 5* 5= 25

1* 6= 6 2* 6= 12 3* 6= 18 4* 6= 24 5* 6= 30

1* 7= 7 2* 7= 14 3* 7= 21 4* 7= 28 5* 7= 35

1* 8= 8 2* 8= 16 3* 8= 24 4* 8= 32 5* 8= 40

1* 9= 9 2* 9= 18 3* 9= 27 4* 9= 36 5* 9= 45

1*10= 10 2*10= 20 3*10= 30 4*10= 40 5*10= 50


6* 1= 6 7* 1= 7 8* 1= 8 9* 1= 9 10* 1= 10

6* 2= 12 7* 2= 14 8* 2= 16 9* 2= 18 10* 2= 20

6* 3= 18 7* 3= 21 8* 3= 24 9* 3= 27 10* 3= 30

6* 4= 24 7* 4= 28 8* 4= 32 9* 4= 36 10* 4= 40

6* 5= 30 7* 5= 35 8* 5= 40 9* 5= 45 10* 5= 50

6* 6= 36 7* 6= 42 8* 6= 48 9* 6= 54 10* 6= 60

6* 7= 42 7* 7= 49 8* 7= 56 9* 7= 63 10* 7= 70

6* 8= 48 7* 8= 56 8* 8= 64 9* 8= 72 10* 8= 80

6* 9= 54 7* 9= 63 8* 9= 72 9* 9= 81 10* 9= 90

6*10= 60 7*10= 70 8*10= 80 9*10= 90 10*10=100

-------------------------------------------------

using System; class Program { static void Main(){

Console.WriteLine("---------------- Çarpım Tablosu --------------");

int i = 1; bool bayrak = true;

while (i <= 10) {

for(int j = 1; j <= 10; j++){

if (j <= 5 && bayrak)Console.Write("{0,2}*{1,2}={2,3} ",j,i,i*j);

if (j > 5 && !bayrak)Console.Write("{0,2}*{1,2}={2,3} ",j,i,i*j);

}

Console.WriteLine();

if (i > 10 && bayrak){i = 1;bayrak = false;Console.WriteLine();}

}

Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

Console.WriteLine( Console.ReadLine() );

}}


/*


Devam etmek için bir tuşa basın . . .

*/


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 1) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 100


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 2) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 50


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 5) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 29


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=2; i += 0.1) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 10


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=2; i += 0.5) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 3


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <= 2; i += 0.5)

{

z++;

Console.Write(" {0}",z);

}

}} // cevap 1 2 3


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <= 2; i += 0.5)

{

Console.Write(" {0}",i);

}

}} // cevap 1 1.5 2


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

Console.WriteLine(" TABLO");

Console.WriteLine(" i z");

Console.WriteLine("----- --------");

for (i = 1; i <= 10; i++)

{

z = z + 1;

Console.WriteLine(" {0} {1}",i,z);

}

}}

TABLO

i z

----- --------

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Devam etmek için bir tuşa basın . . .


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

Console.WriteLine(" TABLO");

Console.WriteLine(" i z");

Console.WriteLine("----- --------");

for (i = 1; i <= 10; i++)

{

z = z + i;

Console.WriteLine(" {0} {1}",i,z);

}

}} // cevap 1 2 3


TABLO

i z

----- --------

1 1

2 3

3 6

4 10

5 15

6 21

7 28

8 36

9 45

10 55

Devam etmek için bir tuşa basın . . .


The for loop executes a statement or a block of statements repeatedly until a specified expression evaluates to false. The for loop is handy for iterating over arrays and for sequential processing. In the following example the value of int i is written to the console and i is incremented each time through the loop by 1.


// statements_for.cs

// for loop

using System;

public class ForLoopTest

{

public static void Main()

{

for (int i = 1; i <= 5; i++)

Console.WriteLine(i);

}

}


1

2

3

4

5


The for statement executes the enclosed statement(s) repeatedly as follows:

 • First, the initial value of the variable i are evaluated.

 • Then, while the value of i is less than 5, the condition evaluates to true, the Console.WriteLine statement is executed and i is re-evaluated.

 • When i is greater than 5, the condition becomes false and control is transferred outside the loop.

Because the test of conditional expression takes place before the execution of the loop, therefore, a for statement executes zero or more times.

All of the expressions of the for statement are optional; for example, the following statement is used to write an infinite loop:


for (;;) {

...

}


Döngüler Ne Zaman Kullanılır:


Amaç yönünden farlı kullanım

 1. çoklama

  1. kodu

  2. sayısı

 2. iterasyon tahmin ihtimal

 3. iç içe döngüler

 4. continue devamet (bu bölümü atla, bir sonrakinden devam et)

 5. break break kesforeach, in (C# Programmers Reference

The foreach statement repeats a group of embedded statements for each element in an array or an object collection. The foreach statement is used to iterate through the collection to get the desired information, but should not be used to change the contents of the collection to avoid unpredictable side effects. In this example, foreach, in is used to display the contents of an array of integers:

static void Main(string[] args)

{

int[] fibarray = new int[] { 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 };

foreach (int i in fibarray)

Console.WriteLine(i);

}

The embedded statements continue to execute for each element in the array or collection. After the iteration has been completed for all the elements in the collection, control is transferred to the next statement following the foreach block.


In this example, a counter is initialized to count from 1 to 10. By using the continue statement in conjunction with the expression (i < 9), the statements between continue and the end of the for body are skipped.


// statements_continue.cs

using System;

class ContinueTest

{

public static void Main()

{

for (int i = 1; i <= 10; i++)

{

if (i < 9)

continue;

Console.WriteLine(i);

}

}

}


9

10 1. Çarpım tablosunu ekrana yazan programı yazın

OKUYAZ

---------------- Çarpım Tablosu --------------

1* 1= 1 2* 1= 2 3* 1= 3 4* 1= 4 5* 1= 5

1* 2= 2 2* 2= 4 3* 2= 6 4* 2= 8 5* 2= 10

1* 3= 3 2* 3= 6 3* 3= 9 4* 3= 12 5* 3= 15

1* 4= 4 2* 4= 8 3* 4= 12 4* 4= 16 5* 4= 20

1* 5= 5 2* 5= 10 3* 5= 15 4* 5= 20 5* 5= 25

1* 6= 6 2* 6= 12 3* 6= 18 4* 6= 24 5* 6= 30

1* 7= 7 2* 7= 14 3* 7= 21 4* 7= 28 5* 7= 35

1* 8= 8 2* 8= 16 3* 8= 24 4* 8= 32 5* 8= 40

1* 9= 9 2* 9= 18 3* 9= 27 4* 9= 36 5* 9= 45

1*10= 10 2*10= 20 3*10= 30 4*10= 40 5*10= 50


6* 1= 6 7* 1= 7 8* 1= 8 9* 1= 9 10* 1= 10

6* 2= 12 7* 2= 14 8* 2= 16 9* 2= 18 10* 2= 20

6* 3= 18 7* 3= 21 8* 3= 24 9* 3= 27 10* 3= 30

6* 4= 24 7* 4= 28 8* 4= 32 9* 4= 36 10* 4= 40

6* 5= 30 7* 5= 35 8* 5= 40 9* 5= 45 10* 5= 50

6* 6= 36 7* 6= 42 8* 6= 48 9* 6= 54 10* 6= 60

6* 7= 42 7* 7= 49 8* 7= 56 9* 7= 63 10* 7= 70

6* 8= 48 7* 8= 56 8* 8= 64 9* 8= 72 10* 8= 80

6* 9= 54 7* 9= 63 8* 9= 72 9* 9= 81 10* 9= 90

6*10= 60 7*10= 70 8*10= 80 9*10= 90 10*10=100

-------------------------------------------------

using System; class Program { static void Main(){

Console.WriteLine("---------------- Çarpım Tablosu --------------");

int i = 1; bool bayrak = true;

while (i <= 10) {

for(int j = 1; j <= 10; j++){

if (j <= 5 && bayrak)Console.Write("{0,2}*{1,2}={2,3} ",j,i,i*j);

if (j > 5 && !bayrak)Console.Write("{0,2}*{1,2}={2,3} ",j,i,i*j);

}

Console.WriteLine();

if (i > 10 && bayrak){i = 1;bayrak = false;Console.WriteLine();}

}

Console.WriteLine("-----------------------------------------------");

Console.WriteLine( Console.ReadLine() );

}}


/*


Devam etmek için bir tuşa basın . . .

*/


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 1) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 100


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 2) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 50


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=100; i += 5) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 29


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=2; i += 0.1) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 10


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <=2; i += 0.5) z ++;

Console.Write(z);

}} // cevap 3


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <= 2; i += 0.5)

{

z++;

Console.Write(" {0}",z);

}

}} // cevap 1 2 3


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

for (i = 1; i <= 2; i += 0.5)

{

Console.Write(" {0}",i);

}

}} // cevap 1 1.5 2


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

Console.WriteLine(" TABLO");

Console.WriteLine(" i z");

Console.WriteLine("----- --------");

for (i = 1; i <= 10; i++)

{

z = z + 1;

Console.WriteLine(" {0} {1}",i,z);

}

}}

TABLO

i z

----- --------

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Devam etmek için bir tuşa basın . . .


using System; class Prg{ static void Main() {

double i, j, k, z = 0;

Console.WriteLine(" TABLO");

Console.WriteLine(" i z");

Console.WriteLine("----- --------");

for (i = 1; i <= 10; i++)

{

z = z + i;

Console.WriteLine(" {0} {1}",i,z);

}

}} // cevap 1 2 3


TABLO

i z

----- --------

1 1

2 3

3 6

4 10

5 15

6 21

7 28

8 36

9 45

10 55

Devam etmek için bir tuşa basın . . . 1. Ali’ye miras olarak, denize sıfır toprak kalmıştır. Miras şartı olarak bu alanı çit ile çevirmesi istenmiştir. Alinin elinde 1000 adet 1m uzunluğunda çubuklar bulunmaktadır. Alinin en fazla alana sahip alanı elde edebilmesi için a,b ve c kenarlara kaçar çubuk kullanması gerektiğini bulan programı yazın.
 1. Yukarıdaki soruyu aşağıdaki şekiller içinde yapın. 1. Bir bölük asker tek sıra halinde saniyede 1m hızla yürümektedir. Bölük ün en sonundaki asker saniyede 2m hızla koşarak bölüğün başındaki komutanın yanına varıp tekmil verdikten sonra, tekrar aynı hızla koşarak bölüğün sonundaki yere gelmektedir. Askerin koştuğu sürenin kaç saniye olduğunu bulan programı yazın.
 1. Hastaya, hastalık belirtilerini soran, sonra bu belirtiler(semtom’lar) ışığında hastalığını ekrana yazan programı yazın. Verem, Nezle, Tansiyon Hastalık semptomları aşağıda verilmiştir.

  • Verem; Öksürük, Yüksek Ateş, Halsizlik, Yorgunluk, kusma.

  • Nezle; Öksürük, Halsizlik

  • Tansiyon; Baş dönmesi, Gözünün önünde yıldızların ayması.

  • Zehirlenme; Kusma,Halsizlik.

Not: Örnek olarak, Program “Yüksek Ateşiniz varmı” diye sorular soracak, verilen cevaplar ışığında en uygun hastalık ismini ekrana yazacak.


 1. Ali’nin parası Veli’nin parasından 10 fazladır. Ayşe’nin parasının; iki fazlası Veli’nin parasına ve üç katı Alinin parasına eşit olmaktadır. Ali’nin, Veli’nin ve Ayşe’nin paralarını bulup ekrana yazan programı yazın.
 1. Bir oyun programı yazın. Bu programda, bilgisayar 0 ile 100 arası bir sayı tutsun. Oyuncunun her seferinde bir sayı girmesi için sayı okutsun. Okunan sayı tutulan sayıdan; küçükse, ekrana “küçük sayı girdin, büyüt” yazsın ve okutma işlemini tekrarlasın; büyükse, ekrana “büyük sayı girdin, küçült” yazsın ve okutma işlemini tekrarlasın; eşitse ekrana “bravo buldunuz” diye yazı yazsın ve programı sonlandırsın.
 1. Aşağıdaki kodlar icra edilirse, S değişkeninin değeri ne olur.
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=1;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+1;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=1;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+i;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=1;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+j;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=1;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+k;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=1;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+i+j+k;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=i;j<5;j++) for(k=1;k<5;k++) S=S+1;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=i;j<5;j++) for(k=j;k<5;k++) S=S+1;
  • S=0; for(i=1;i<5;i++) for(j=i;j<5;j++) for(k=j;k<5;k++) S+=i+j+k;
  • S=0; for(i=j=k=1;i<5&&j<10&&k<15;i++,j+=3;k--) S=S+i+j+k;
 1. 3 ve 5 sayılarının çarpımını * operatörü kullanmadan çarpan program kodunu yazın
 1. 5 sayı okuyan, son okuduğunu ekrana yazan kodu yazın.
 1. 10 sayı okuyan küçükten büyüğe sıraya dizen programı yazın.C DİLİ KULLANARAK

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA


  1   2

Add document to your blog or website

Similar:

For komutu iconKomutu yazılmalıdır. Yani html komutu açılmalıdır. Sayfanın en sonunda ise

For komutu iconXLAT komutu,bir byte’ lar bloğunun (veya dizisinin)istenilen bir elemanına erişmek için kullanılır. XLAT komutunun genel formu aşağıda verilmiştir; XLAT LEA KOMUTU

For komutu iconKAYDET KOMUTU

For komutu iconKAYDET KOMUTU

For komutu iconKAYDET KOMUTU

For komutu iconLinux Tee Komutu

For komutu iconStep komutu kullanımı

For komutu iconSELECT komutu ile Veritabanındaki Kayıtları Listeleriz

For komutu icon4- Autucad Programında Katman Oluşturma (Layer Komutu)

For komutu iconC# Programı Oku, Operatörler ve Yaz Komutu Soru Örnekleri 11-04-2011

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page