FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Indir 69.36 Kb.
TitleFİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Date conversion25.12.2012
Size69.36 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ilkokuma.com/zumre3/lise_zumre/fizik/1.donem/fizik1 (7).doc
FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI


OKULU :SÜHA ERLER LİSESİ

DERS : Fizik ,Astronomi Ve Uzay Bilimleri

ÖĞRETİM YILI : 2009-2010 I.dönem I.toplantısı

TOPLANTI TARİHİ : 24-09-2009

TOPLANTI YERİ : Öğretmenler odası

Zümre başkanı Süha Erler Lisesi Fizik öğretmeni Mustafa Güven , Fizik Öğretmeni Erdal Güneş ve Fizik öğretmeni Bayram Gemci arasında yapılan zümre toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri belirlenmiştir.


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama

 2. Bir önceki zümrenin değerlendirilmesi

 3. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

 4. Yıllık çalışma takviminin incelenmesi,

 5. Fizik ve astronomi ve uzay bilimleri derslerinin amaçlarının ve programlarının gözden geçirilmesi, Yıllık ve günlük planlamaların hazırlanması

 6. Atatürk’çülük ile ilgili konular

 7. Dersin işlenişi ( yöntem ve teknikler)

 8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılması

 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için öğretim materyallerinin belirlenmesi

 10. Ölçme ve değerlendirme; Ortak sınavlar

 11. Deney araç ve gereçleri, kaynaklar

 12. Yıllık ödevler ve ödevlerin değerlendirilmesi

 13. Diğer öğretmenler ile işbirliği

 14. Dilek ve temennilerGündem maddeleri belirlendikten sonra görüşmelere geçildi.


Madde 1- Açılış ve yoklama yapıldı toplantıda Fizik öğretmenleri; Mustafa Güven, Erdal Güneş’in ve Bayram Gemci’ nin hazır olduğu görüldü Zümre başkanı Mustafa Güven yeni öğretim yılının okulumuza hayırlı olması dileğinde bulundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi

Madde 2- Bir önceki öğretim yılına ait yıl sonu zümre tutanağı incelendi. Yıl sonu zümresinde “yeni program uygulanırken herhangi bir güçlükle karşılaşılmadığı, ders başarıları yüzdelikleri ve sınıf başarıları ” belirtilmişti.

Madde 3- Türk Milli Eğitimin Temel Amaçları, 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” Erdal Güneş tarafından okundu. Bu amaç ve ilkelerden kesinlikle taviz verilmemesi gerektiği öğrencilerin bu hedefler doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.


Madde 4- Yıllık çalışma programı Fizik öğretmenleri; Mustafa Güven, Erdal Güneş ve Bayram Gemci tarafından incelendi; Bu doğrultuda yıllık planlar yapılırken 2009-2010 eğitim öğretim yılı iş günü takvimi oluşturuldu . Yıllık iş günü I. kanaat dönemi 24 Eylül 2009 Pazartesi, 22 Ocak 2010 Cuma tarihleri arasında; Eylül ayında 2 hafta , Ekim ayında4 hafta, Kasım ayında 4 hafta , Aralık ayında 5 hafta, ocak ayında 3 hafta olarak, II: kanaat dönemi 08 Şubat 2010 Pazartesi, 18 Haziran 2010 Cuma tarihleri arasında; Şubat ayında 3hafta, Mart ayında 5 hafta, nisan ayında 4 hafta, mayıs ayında 4 hafta, Haziran ayında 3 hafta olarak belirlendi Mustafa Güven yıllık ve günlük planların 2551 sayılı tebliğler dergisine uygun olarak yapılması gerektiğini, Yıllık planların yapılışında lise I. Sınıflarda; 2602 sayılı td yayınlanan fizik dersi müfredat programı, liseII. Sınıflarda ise; 2610 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan fizik dersi müfredat programını, Lise III. Ve VI. Sınıflarda ise 2359 sayılı fizik dersi müfredat programının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Zümre Başkanı Mustafa Güven yıllık planda belirtilen konuların mümkün mertebe yıl sonuna kadar bitirilmeye çalışılması gerektiğini söyledi. Aksi taktirde nedenlerinin bir raporla okul idaresine bildirilmesi gerekir dedi. Fizik öğretmenleri Erdal Güneş ve Bayram Gemci buna dikkat edildiği ve bu konuda herhangi bir aksamanın olmayacağını söyledi.

Madde 5 -2197 Sayılı tebliğler dergisinden fizik dersinin amaçları gözden geçirildi.

Lise I. 9. Sınıf Fizik Dersi 2007 Öğretim Programı 24 Ekim 2003 tarih ve 11570 sayılı TTK Başkanlığının değişim yazısı

TTKB'nın 11.10.2007 tarih ve 170 karar sayılı 2602 sayılı T.D.'de yayımlanan 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, lise


II. Sınıflar için;Temmuz 2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ve 2610 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan TTK başkanlığının 135 sayılı karar ve 03/06/2008 tarihinde kabul edilen Ortaöğretim 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı

Lise III. için 1.5.1992/129 T.T.K kararı ile kabul edilen ve 25.05.2005 tarih ve 2359 sayılı T. D.’de yayınlanan Fizik Dersi müfredat Programı ve amaçları okundu,Lise IV. Sınıflar için 1.5.1992/129 T.T.K kararı ile kabul edilen ve 25.05.2005 tarih ve 2359 sayılı T. D.’de yayınlanan Fizik Dersi müfredat Programı ve amaçları okundu;

lise I. sınıflar fizik dersi müfredat programı;

I. Ünite: Fiziğin Doğası:

II. Ünite: Enerji

III. Ünite: Madde ve özellikleri

IV:Ünite: Kuvvet ve hareket

V. Ünite: Elektrik ve manyetizma

VI. Ünite: Dalgalar

Bu yıl yeni uygulamaya konulan Lise II. Sınıflar için fizik dersi müfredatı;

I Ünite; Madde Ve Özellikleri

2. Ünite : Kuvvet ve Hareket

3. Ünite : Elektrik

4. Ünite : Modern Fizik

5.Ünite :Dalgalar

III. ve Lise IV. Sınıflarda uygulanacak eski programa göre Fizik dersi müfredat programı;

FİZİK-1 FİZİK-2 FİZİK-3

-Ölçme ve birim sistemi. - Elektrostatik -Dalga hareketi

-Kuvvet -Elektirik akımı -Işık hareketi

-Hareket -Magnetizma -Atom teorisi

-Nevton’un har. Kanunları -Elektromagnetik indüksiyon -Yüklü parçacıkların el. al. har

-Yeryüzünde har. ve genel çekim -Optik -Atom çekirdeği

-İtme ve momentum -Güneş enerjisi

-Enerji

Astronomi ve uzay bilimleri dersi için; 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda ve 11.05.1992/2358 sayılı tebliğler dergisindeki açıklamalar dikkate alınarak yıllık planın yapılması gerektiği vurgulandı. Ders konuları ;


1. BÖLÜM

EVRENDE KONUM VE ZAMAN


2. BÖLÜM

ASTRONOMİ TARİHİ


3. BÖLÜM

GÜNEŞ SİSTEMİ


4. BÖLÜM

YILDIZLAR BİLGİSİ


1. Gök küresi

2. Koordinat Sistemleri

3. Gök Cisimlerinin Görünür Hareketleri

4. Zaman ve Takvim

5. Astronomi Aletleri

6. Relativite


1. İlk Medeniyetlerde Astronomi

2. İslam Astronomisi

3.Avrupa’da Astronominin Yeniden Doğuşu


1. Güneş Sisteminin Yapısı ve Genel Özellikleri

2. Gezegenler

a. Dünya ve Dünya Benzeri Gezegenler

b. Dev Gezegenler

c. Gezegenlerin Doğal Uyduları

3. Güneş Sisteminin Diğer Üyeleri

a. Küçük Gezegenler

b. Kuyruklu Yıldızlar

c. Akan Yıldızlar


1. Işınım Enerjisi

2. Bir Yıldız Olarak Güneş

a. İç Yapısı

b. Atmosferi

c. Manyetik Etkinlikleri

d. Güneş Rüzgarı ve Etkileri

3. Yıldızların Gözlemsel Özellikleri

a. Uzaklıkları

b. Hareketleri

c. Parlaklıkları

d. Renkleri

e. Sınıflandırılmaları

4. Çift Yıldızlar, Kütleleri ve Çapları

5. Değişen Yıldızlar

6. Yıldızların Oluşumu

7. Yıldızların Evrimi

8. Yıldız Evriminin Son Evreleri

a. Beyaz Cüceler

b. Nötron Yıldızları

c. Pulsarlar

d. Kara Delikler

5. BÖLÜM

GALAKSİLER VE EVREN BİLGİSİ

6. BÖLÜM

UZAY ÇALIŞMALARI


7. BÖLÜM

EVRENDE YAŞAM

1. Yıldız Kümeleri

2. Yıldızlararası madde

3. Galaksimiz: Samanyolu

4. Diğer Galaksiler

5. Galaksi Kümeleri

6. Kuasarlar ve Genişleyen Evren

7. Evren Modelleri


1. Uzay Çalışmalarının Tarihi

2. Roketler

3. Uzay İstasyonları ve Uzay Mekikleri

4. Uzay Araçlarının Roketle Yörüngeye Oturtulması

5. İnsanlı ve İnsansız Uçuşları

6. Uzay Araçları ile Güneş Sisteminin İncelenmesi

7. Astronomik Gözlem Uyduları

8. Uygulama Uyduları

9. Yakın Yıldızlara Seyahat

10. Uzay Kirlenmesi


1. Yaşamın Genel Özellikleri

2. Başka Güneş Sistemleri

3. Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO’ lar)
-Yıllık planlar hazırlanırken lise 9.sınıflarda 9. Sınıf Fizik Dersi 2007 Öğretim Programı 24 Ekim 2003 tarih ve 11570 sayılı TTK Başkanlığının değişim yazısı TTKB'nın 11.10.2007 tarih ve 170 karar sayılı 2602 sayılı T.D.'de yayımlanan 9. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programına göre yıllık planın yapılacağı, lise 10. sınıflarda bu yıl uygulamaya konulan; Temmuz 2008 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen ve 2610 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan TTK başkanlığının 135 sayılı karar ve 03/06/2008 tarihinde kabul edilen Ortaöğretim 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programına göre yıllık planın yapılacağı , 11.ve 12. sınıflarda ise yıllık planların 1.5.1992 /128 T.T.K kararı ile kabul edilen ve 25.05.2005 tarih ve 2359 sayılı T. D.’de yayınlanan Fizik Dersi müfredat Programına göre yapılacağı, Astronomi ve uzay bilimleri dersinde ise 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamalar doğrultusunda ve 11.05.1992/2358 sayılı TD açıklamalar ve konular dikkate alınarak hazırlanması gerektiği ünitelerin ise 9. Sınıflarda; I. Ünite: Fiziğin Doğası, II. Ünite: Enerji, III. Ünite: Madde ve özellikleri, IV:Ünite: Kuvvet ve hareket ,V. Ünite: Elektrik ve manyetizma,VI. Ünite: Dalgalar konularının işleneceği, 10. sınıflarda ; I Ünite; Madde Ve Özellikleri, 2. Ünite : Kuvvet ve Hareket, 3. Ünite : Elektrik, 4. Ünite : Modern Fizik, 5.Ünite :Dalgalar, 11. sınıflarda ise Fizik I programından; yeryüzünde hareket ve genel çekim, impuls ve momentum fizik ıı programından ise; elektrostatik, elektrik akımı madde ve elektrik konularının alınacağı, 12. sınıflarda ise; Fizik II programından magnetizma ve elektromagnetik indüksiyon, fizik III programından ise; dalga hareketi, -Işık hareketi,-Atom teorisi,-Yüklü parçacıkların el. al. har Atom çekirdeği ve Güneş enerjisi konularının alınacağı yıllık planlamada bu ayrıntıların göz önüne alınması gerektiği ve 2551 sayılı T.D. deki yıllık plan örneğine uygun planın yapılması gerektiği kararlaştırıldı.

Madde 6- Zümre başkanı Mustafa Güven 2488 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen Atatürkçülük konuları , 2104 ve 2212 sayılı T.D. yayınlanan ATATÜRK ilke ve inkılapları çerçevesinde yıllık planlarda Atatürkçülük ile ilgili konulara ayrıntılı bir şekilde yer verilmesi gerektiğini açıkladı. Fizik öğretmeni Erdal Güneş ve Bayram Gemci 2488, 2104 ve 2212 sayılı tebliğler dergileri göz önünde bulundurularak konuların ilgili haftalara dağıtılacağı, Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ile ilgili gerek kendi çalışmaları ve gerekse bilim ile ilgili düşünceleri öğrencilere aktarılacağını söyledi.


Madde 7- Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler zümre öğretmenleri tarafında dersin özelliğine göre Bu konuda söz alan Bayram Gemci lise 1. ve 2. sınıflarda etkinliklerle ders işlenmesi gerektiğini söyledi. Söz alan Erdal Güneş, Öğrencilerin etkinlik dosyası tutmalarının sağlanması gerektiğini, performans ödevleri vererek dosyalarda saklanmasını ve dönem sonunda sözlü notu verilirken Dosyaların göz önünde bulundurulmasının iyi olacağının belirtti. Bu görüş zümre öğretmenleri tarafından benimsendi. Diğer sınıflarda ise yerine göre, anlatım, Soru-cevap, problem çözme ,test çözme, gösteri, deney yöntemlerinin kullanılması ve bunun yanında Fizik dersinin sevilen ve başarılan bir ders olması, Uygulanan yöntem ve tekniklerde birlik ve beraberliğin sağlanması için ;

-Önceki konunun tekrarı,

-Soru-cevap

-Küçük ve yazılı testler,

-Yeni konuların tanıtımı ve önbilgilerin verilmesi,

-Yeni konunun varsa deneyinin yapılması,

-Konuyla ilgili örnek testlerin çözümü

-Pekiştirici ödevlerin verilmesi

kararlaştırıldı.

Madde 8 Bilim ve teknolojideki gelişmelerin internet ortamında araştırılıp derslerle ilişkilendirilmesi öğrencilere fizik dersini sevdirmesi açısından faydalı olacağı Zümre başkanı tarafından belirtildi. Okul içi veya dışında açılacak sınavları zamanında duyurulması, başarısız ve başarılı olan öğrencilerin ders bazında değerlendirilmesi

Madde 9 Bayram Gemci derslerin daha verimli işlenebilmesi için derslerde pekiştirci olarak testlerden yararlamanın faydalı olacağını belirtti. Bunun için ders öğretmenlerinin derslerine uygun materyalleri yardımcı kitapların, cd’lerin araştırıp kullanmalarının faydalı olacağını belirtti. Gerektiğinde bilgisayar destekli eğitim yapalım dedi.

Madde10Fizik Öğretmeni Erdal Güneş- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması için lise-1-2-3ve 4.sınıflarda her dönem için ortak bir yazılının yapılması, lise 1. ve 2. lerde en az 2 yazılı 1 sözlü verilmesi sözlü notları verilirken öğrencilerin tuttukları etkinlik dosyalarının ve sınıf içi derse katılımların göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi, Haftalık ders saat sayısı 3 olan lise 3 ve lise 4. sınıflarda ise en az 3 yazılı ve 1 sözlü notu verilmesini, astronomi ve uzay bilimleri dersinde ise en az 2 yazılı 1 sözlü notu verilmesini söyledi. Sözlü notu verilirken öğrencinin sınıf içi derse katılımının göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Bu kararlar zümre öğretmenleri tarafından benimsendi.


Madde 11- Fizik Öğretmeni Mustafa Güven Deney araç ve gereçlerinin dersimizin amaçları doğrultunda gerektiği gibi kullanılması gerektiğini söyledi. Laboratuar imkanları çerçevesinde yeri geldiğinde sınıf ortamında gösteri deneyleri yapılması gerektiği öğrencilerin dersleri böylelikle daha iyi anlayacağı Fizik öğretmeni Bayram Gemci tarafından belirtildi. Ayrıca yapılan deneylerin raporlarının okul idaresine zamanında teslim edilmesinin gerektiği vurgulandı. Bu yıl uygulamaya konulan yeni 9. sınıf müfredatının etkinliklerle işlenmesi gerektiği vurgulandı, laboratuar imkânları ölçüsünde yapılabilecek etkinliklerin öğrencilere yaptırılması böylelikle öğrencilerin dersleri daha iyi anlayacağı belirtildi.


Madde 12- Yıllık ödevler verilirken okul ve çevre şartlarının dikkate alınmasını ve ödevlerin ödev takip çizelgesi doldurularak takip edilmesinin iyi olacağı hatta ödev takip formlarında ödev kontrol tarihlerinin konulup ödev alan öğrencilerin daha sık denetlenmesi gerektiği Zümre Başkanı Mustafa Güven söyledi. Ayrıca ödevleri verirken 2300 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen ödev yönetmeliğine de uygun olmasını gerektiğini belirtti. Yıllık ödev konuları:

9.Sınıflar:

1-Temel birimler ve bunların uluslar arası tanımlarının araştırılması

2-Kütle ve hacim ölçme yöntemlerinin incelenmesi.

3-Gazların bazı özelliklerinin deneylerle gösterilmesi.

4-Alternatif enerji kaynakları ve yararlanma yollarının araştırılması.

5-Dünya güneş enerjisinden nasıl yararlanıyor. Bilimsel yöntemler.

6-Jeneratörler ve çalışma ilkeleri.

7-Nano teknolojinin malzeme bilimine etkileri yeni geliştirilen malzemeler ve uygulama alanları

8-Enerji tasarrufu kapsamında ısı yalıtımı ve uygulamalarının araştırılması.

9-Optik araçlardan, fotoğraf makineleri, dürbün, teleskop, mikroskop ve tepegöz gibi araçların yapısı ve bu alanlardaki gelişmelerin araştırılması.

10-Kuvvetin harekete etkisi, bağıl hareketler

11-Newton hareket yasalarının incelenmesi ve bazı uygulamalar.

12-Elektrik motorlarının çalışma ilkeleri ve model motor yapımı.

13-Teleskop yapımı.

14-Maddenin mıknatıslık özellikleri hakkındaki görüşler.

15-Elektrik yük çeşitleri, atomdaki temel parçacıkların araştırılması.

16-Öğrencilerin seçeceği serbest projeler.

17-Elektromagnetik dalgaların genel özellikleri ve radyo dalgaları ile haberleşme.

18-Depremlerin oluşum sebepleri.

19-Malzeme biliminin yeni geliştirdiği malzemelerin araştırılması

20-Deprem öncesi ve sonrası alınacak tedbirler, Tsunami olayı.

10.sınıflar

1-Sıvıların özelliklerinden adezyon,kohezyon,yüzey gerilimi ve kılcallık olaylarının günlük yaşama etkilerinin araştırılması,avantaj ve dezavantajları.

2-Enerji kayıpları ve önlenmesi konulu proje veya araştırma.

3-Enerji tasarrufu

4-Güneşte enerjinin üretim aşamalarının incelenmesi.

5-Atmosfer olaylarının genel olarak oluşum mekanizmalarının araştırılması.

6-durgun (statik) elektrik etkilerine göre çalışan araçların yapısı ve çalışma ilkeleri(fotokopi,yazıcı…v.b cihazlar)

7-Newton hareket yasaları ve uygulamaları.

8-Bağıl hareket, Einstein in rölativite teorisi.

9-İvmeli hareketlerde temel bağıntılar, grafikler ve örnek problem çözümü.

10-Enerji çeşitleri, Enerjinin korunum yasası, enerji dönüşümleri.

11-Serbest projeler.

12.Pillerin çevreye etkileri.

13.Göreli uzunluk,kütle ve zaman kavramlarının araştırılması.Kütle enerji ilişkisinin araştırılması.

14.Her türden dalgaların karşılaşması ve bu durumun bilimsel alanda kullanım yerleri.

15.Her türden(ses,su,yay,radyo… ) dalgaların insan için oluşturabileceği tehditler ve korunma tedbirleri.

16.10. sınıf müfredatında adı geçen bazı bilim insanlarının yaşam öyküleri.

17.Bazı konularla ilgili görsel sunu hazırlanması.


Lise 3. sınıflarda ise : yeryüzünde hareket ve genel çekim, impuls ve momentum, elektrostatik, elektrik akımı madde ve elektrik ; konularıyla ilgili araştırma ve öss de çıkmış soruların incelenmesi .

Lise 4. sınıflarda ise: Manyetizma, Elektro magnetik indüksiyon, Dalga hareketi Işık teorileri Atom teorisi Yüklü parçacıkların el. al. Hareketleri, Atom çekirdeği konularıyla ilgili araştırma ve öss de çıkmış soruların incelenmesi

Astronomi ve uzay bilimleri dersinde ise; Güneş Sisteminin Yapısı ve Genel Özellikleri, Güneş Sisteminin Diğer üyeleri, Yıldızların Oluşumu,Tanımlanamayan Uçan Cisimler (UFO’ lar), Kuasarlar ve Genişleyen Evren

Ödev konularının Ekim ayının sonunda verilmesini Nisan ayının son haftası toplanması kararlaştırıldı.

Ödevlerin değerlendirilmesi:

-Kağıt düzeni ve anlatım 20

-Kaynaklar ve değerlendirilmesi 10

-İmla kurallarına uyma 15

-Olaylar arasında ilişki kurma 10

-Sonuç ve tartışma 15

-Öğretmeni ile işbirliği 15

-Ödevi Zamanında teslim etme 15

olarak belirlendi.

Madde 13- Fizik Öğretmeni Erdal Güneş diğer zümre öğretmenleriyle; lise I. sınıflarda Madde Ve Özellikleri ünitesinde Kimya öğretmenleriyle işbirliği yapılabileceğini, Problem çözümlerinde ‘’anlamak problemi çözmenin yarısıdır’’ anlayışla Edebiyat öğretmenleriyle işbirliğine gidilebileceğini söyledi. Fizik öğretmeni Mustafa Güven konuların anlaşılması yönünden diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin önemini vurguladı, özellikle matematiksel işlemlerle ilgili olarak Matematik öğretmenleriyle devamlı iş birliği içerisinde olunduğunu söyledi.

Madde 14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Zümre başkanı bu öğretim yılının okulumuza ve Türk Milli Eğitimine hayırlı olması dileğiyle toplantıyı bitirdi.


MUSTAFA GÜVEN BAYRAM GEMCİ ERDAL GÜNEŞFizik öğretmeni Fizik öğretmeni Fizik öğretmeni


24.09.2009


AHMET ABAY

OKUL MÜDÜRÜ

Add document to your blog or website

Similar:

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconFİZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconFİZİK DERSİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconDİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE DERSİ DÖNEM İLÇE ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2010-2011 Eğitim – Öğretim Yılı Manavgat İlçesi İlköğretim Okulları Almanca Dersi İlçe Geneli Dönem Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ LİSE SINIF ÜNİLENDİRİLMİŞ

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconI. DÖNEM KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconCoğrafya Dersi Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı

FİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI iconORTAÖĞRETİM ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ (10 ve 11. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANAN TASLAK DERS KİTAPLARINI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page