GENEL BİLGİLER
Indir 0.65 Mb.
TitleGENEL BİLGİLER
Page7/9
Date conversion25.12.2012
Size0.65 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.diskapieah.gov.tr/Klinik-Biyokimya-Laboratuvari-test-rehberi.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9

KREATİNİN (KAN)

Metod Spektrofotometrik

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri Hemoliz

Stabilitesi 20-25˚C’de 8 saat 2-8˚C’de 48 saat

Referans Aralığı KADIN: 0.5-1.1 mg/dL

ERKEK: 0.7-1.3 mg/dL

Panik değer Üst sınır; 5 mg/dL

( Diyaliz hastaları dışında )


KREATİNİN (İDRAR)

Metod Spektrofotometrik, kinetik

Numune Türü 24 saatlik idrar

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı

ve gönderilmelidir. 6N HCI veya borik asit

üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir.

İdrar miktarı belirtilmelidir.

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar

Stabilitesi 20-25˚C’de 8 saat, 2-8˚C’de 48 saat

Referans Aralı KADIN: 600-1800 mg/Gün

ERKEK: 800-2000 mg/Gün


KREATİNİN KLİRENSİ

Metod Spektrofotometrik, kinetik

Numune Türü Serum ve 24 saatlik idrar

Numune Miktarı 1 mL idrar ve 1 mL serum

Numune Kabı 24 saatlik idrar soğuk ortamda saklanmalı

ve gönderilmelidir.6N HCI veya borik asit

üzerine toplanan idrarlar da kabul edilir.

İdrar miktarı belirtilmelidir. Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Ret Kriteri Uygun toplanmayan idrar

Referans Aralığı 80-125 ml/dk

Uyarı Test süresince çay ve kahve içilmemeli,

Herhangi bir ilaç kullanılmamalı, egzersiz

yapılmamalıdır.


LAKTAT DEHİDROGENAZ (KAN)

Eş Anlamlı LDH, LD, Laktik asit dehidrogenaz

Metod Spektrofotometrik, enzimatik-kinetik

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri Hemoliz

Stabilitesi 20-25ºC’de 8 saat, 2-8 ºC’de 7 Gün

Referans Aralığı 120-246 U/L

Uyarı Hastadan açlık kanı alınması tercih edilir.

LAKTAT DEHİDROGENAZ ( BOS, MAYİ)

Metod Spektrofotometrik, enzimatik-kinetik

Numune Türü Bos, Mayi

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı tüp, jelsiz tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Stabilitesi 20-25ºC’de 24 saat, 2-8ºC’de 7 Gün


LDL KOLESTEROL

Eş Anlamlı LDL-C

Metod Spektrofotometrik, enzimatik

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Stabilitesi 20-25ºC’de 8 saat, 2-8 ºC’de 7 Gün

Referans Aralığı 100-129 mg/dL

Uyarı Hastadan açlık kanı alınmalıdır.


LİPAZ

Eş Anlamlı Triaçilgliserol açilhidrolaz

Metod Colorimetric rate

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı 1 saat ( Acil test ) sonra

Stabilitesi 20-25ºC’de 24 saat, 2-8 ºC’de 7 Gün

Rerferans Aralığı 6-51 U/L


LİTYUM

Eş Anlamlı Li

Metod Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Stabilitesi 2-8ºC’de 7 Gün

Referans Aralığı 0.8-1.2 mEg/L

Panik değer Üst sınır; 2 mEq/L

Uyarı Numune son dozdan en az 12 saat sonra

alınmalıdır.

LUPUS ANTİKOAGULAN DOĞRULAMA

Eş Anlamlı Hegzagonal fosfolipid nötralizasyon testi

Metod Koagülometrik

Numune Türü Sitratlı plazma

Numune Miktarı 500 µL

Numune kabı Mavi kapaklı tüp

Çalışma Zamanı 15 günde bir çarşamba günleri

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Numune Red Kriteri Hemoliz, pıhtı, uygun olmayan kan oranları,

soğuk zincirle gelmemesi

Stabilitesi 2-8 ºC’de 4 saat

Referans Aralığı 30-38 sn

Uyarı Numune alındıktan sonra plazma hemoliz

edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek

gönderilmelidir.


LUPUS ANTİKOAGULAN TARAMA

Eş Anlamlı PTT-LA, LA-DVV, dRVVT testi

Metod Koagülometrik

Numune Türü Sitratlı plazma

Numune Miktarı 500 µL

Numune kabı Mavi kapaklı tüp

Çalışma Zamanı 15 günde bir çarşamba günleri

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Numune Red Kriteri Hemoliz, pıhtı, uygun olmayan kan oranları,

soğuk zincirle gelmemesi

Stabilitesi 2-8 ºC’de 4 saat

Referans Aralığı 31-44 sn

Uyarı Numune alındıktan sonra plazma hemoliz

edilmeden buz aküsü üzerine sabitlenerek

gönderilmelidir.


LUTEİNİZAN HORMON

Eş Anlamlı Luteotropin, LH

Metod Kemiluminesans

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri Hemoliz, lipemi, ikter

Stabilitesi 20-25ºC’de 8 saat, 2-8 ºC’de 48 saat


Referans Aralığı KADIN: Foliküler faz 2.1-12.8 IU/L

Luteal faz 0.7-17.3 IU/L

Gebelik <0.3-1.7 IU/L

Postmenopozal 16.3-54.8 IU/L

ERKEK: 20-70 yaş 1.7-9.6 IU/L

>70 yaş 3.4-35.2 IU/L

Uyarı Diurnal varyasyonu vardır.Özellikle

pubertede uykuda salınan LH miktarı

daha fazladır.


MAGNEZYUM

Eş Anlamlılar Mg

Metod Spektrofotometrik

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri Hemoliz

Stabilitesi 20-25ºC’de 24 saat, 2-8 ºC’de 7 Gün

Referans Aralığı 1.3-2.7 mg/dL

Panik değer Alt sınır; 1 mg/dL

Üst sınır; 5 mg/dL

Uyarı Hastadan açlık kanı alınmalıdır.


METANEFRİNLER ( İDRAR )

Eş Anlamlı Metanefrin, Normetanefrin

Metod HPLC

Numune Türü 24 saatlik idrar

Numune Miktarı 10 mL

Numune Kabı 6N HCI üzerine 24 saat idrar toplanır.

24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir.

Çalışma Zamanı Her gün (Laboratuvardan randevu alınmalı)

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Numune Red Kriteri Uygun toplanmayan idrar

Stabilitesi 2-8ºC’de 7 Gün

Referans Aralığı METANEFRİN: 74-298 µg/Gün

NORMETANEFRİN: 105-354 µg/Gün

MİKRO ALBÜMİN

Metod PEG enhanced immunoturbidimetrik

Numune Türü 24 saatlik idrar, spot idrar

Numune Miktarı 5 mL

Numune kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir,

24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir.

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Referans Aralığı 24 saatlik idrar <30 mg/gün

Spot idrar <30 mg/g kreatinin

Uyarı İdrardaki albumin düzeyini gösterir.

Böbrek hastalıkları için erken bir

gösterge olduğundan, özellikle diabetik

nefropati ve hipertansiyonun erken tanı

ve takibinde değerlidir.


MİKROPROTEİN ( BOS )

Metod Spektrofotometrik

Numune Türü BOS

Numune Miktarı 200µL


Numune kabı Jelsiz düz tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Numune Red Kriteri BOS’un hemorajik olması

Stabilitesi 2-8ºC’de 72 saat

Referans Aralığı 8-32 mg/dL

Uyarı Merkezi sinir sistemi hastalıklarının

değerlendirilmesinde kullanılır.

Menenjit ve ensefalomyelit gibi kan-beyin

bariyerinin bozulduğu durumlarda BOS

total protein düzeyi yükselir.


MİKROPROTEİN (İDRAR )

Metod Spektrofotometrik

Numune Türü 24 saatlik idrar

Numune Miktarı 1 mL

Numune kabı Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir,

24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir.

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Saat 08:00-12:00 arası alınan kanlar saat 16:00

Saat12:00-16:00 arası alınan kanlar ertesi gün

Saat 14:00

Stabilitesi 2-8ºC’de 72 saat

Referans Aralığı 1-14 mg/dL

Uyarı Böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır.

Glomerüler ve tübüler zedelenmeler ile aşırı

üretime bağlı olarak (ör.gammopatiler)

proteinüri oluşabilir. Nefrotik sendrom,

diabetik nefropati, multiple myeloma, monok-

lonal gammopatiler, renal tübüler fonksiyon

bozuklukları ve üriner sistem fonksiyon ve

maligniteleri idrarla atılan total protein mik-

tarında artışa neden olur. Ayrıca egzersiz, ateş

ve gebelik geçici, menstrüasyona bağlı kanama,

prostatic sıvılar, semen ve alkali idrar yanlış

yüksek sonuçlara neden olabilir.

MYOGLOBİN

Eş Anlamlı Mb

Metod Kemiluminesans

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı 1 saat (Acil test ) sonra

Stabilitesi 20-25ºC’de 8 saat, 2-8ºC’de 48 saat

Referans Aralığı 0-113 ng/mL


ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ

Eş Anlamlı OGTT , Şeker yükleme testi

Metod Spektrofotometrik

Numune Türü Serum

Numune Miktarı 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Numune Red Kriteri Hemoliz, yetersiz numune, test kurallarına

uyulmaması.

Uyarı Hasta aç olarak gelmeli ( Randevu alınmalıdır.)


OSMOLARİTE (KAN)

Metod Osmometrik, Freezing point menasurement

Numune Türü Serum

Numune Miktar 1 mL

Numune Kabı Kırmızı kapaklı veya sarı kapaklı jelli tüp

Çalışma Zamanı Her gün

Rapor Zamanı Aynı gün saat 16:00

Numune Red Kriteri Hemoliz

Stabilitesi 20-25ºC’de 3 saat,

2-8 ºC’de 24 saat

Referans Aralığı 270-330 mosmol/kg
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklâm ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Doğrudan Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Reklam ve tanıtım konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

GENEL BİLGİLER iconBu dersin genel amacı; Pazarlama konusunda genel bilgiler vermek, bu konular hakkında ön bilgiler oluşturmak

GENEL BİLGİLER iconGenel Bilgiler

GENEL BİLGİLER icon1 Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER iconI- GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER iconGENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER iconGenel Bilgiler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page