MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi
Indir 7.62 Kb.
TitleMAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi
Date conversion27.12.2012
Size7.62 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.tuketiciler.org/files/Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi.doc
T.C

YARGITAY

11.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: ...

KARAR NO:..


MAHKEMESİ :Ordu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ :18/11/2009

DAVACI :TUNCAY ŞAHİN VEKİLİ:AV.ATİLA TATAR

DAVALI : ÖZEL bir banka VEKİLİ:AV.HARUN ÇELEBİ


Taraflar arasında görülen davada Ordu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen18/11/2009..... saylı kararın Yargıtayca incelenmesine davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekcesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla,dava dosyası için Tetkik Hakim tarafındın düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içersindeki dilekçe layihalar,duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili müvekkilinin davalı bankada bulunan hesabındakiş 4.375.00 TL internet bankacılığı sistemini kullanılarak iki ayrı şahsın adına açılmış hesaplara havale yapılmak süretiyle müvekkilinin bilgisi dışında aktarıldığını işlemin davalı bankanın kusuru nedeniyle gerçekleştiğini meydana gelen zarardan sorumlu olduğunu ileri sürerek 4.375.00 TL reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekli ,davacının uğradığı iddia ettiği zarara kendi kusurlu davranışı ile sebebiyet verdiğini,müvekkili bankaya izafe edecek kusurun bulunmadığını savunarak davanın redddini istemiştir.

Dava dosyası :bilirkişi raporu temini için İstanbul Nöbetci Tüketici Mahkemesine gönderilmiş ,İstanbul 1.Tüketici Mahkemesince dava dosyası Hukukcu ve bankacı bilirkişi kuruluna tevdii edilmiş olup bilirkişi kurulunca düzenlenen raporda davacının hesabında bulunan paranın aslında bankanın kasasında ve bankanın sorumluluğunda olduğuna mudi ile alakası olmayan üçüncü kişilere ödeme yapan bankanın kusurlu olduguna tespit edildiği görülmüştür.

Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilrkişi raporuna dayanılarak esas olarak bankalar güven kurumlarıdır.Basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülükleri vardır.internet bankacılığı hizmeti sunan bankaların bu hizmetin getireceği riskleri ve tehlikeleri de gidermek en temel görevleridir.Bankalar bünyelerine almış oldukları mevduatları sahtecilere dolandırıcılara karşı özenle korumak zorundadırlar hatta objektif özen borcu gereği hafif kusurlarından dahi sorumludurlar Yerleşik Yargıtay Kararları da bu yöndedir Uzman bilirkişilerin gerekceli denetime acık veoluşa uygun raporunda özetle mudinin hesabında bulunan paranın aslında bankanın kasasında olduğunu mudi ile alakası olmayan üçüncü kişilere ödeme yapan bankanın kusurluğu olduğukanatina varılmış olup acılanan davanın KABULÜ ile dava tarihinden itibaren reeskont faiz ile davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir..

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir .

Dava dosyası içersindeki bilgi ve belgelerin usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUC:yukarıdaki açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilin bütün temyiz itirazların reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oyçokluğu ile karar verilmiştir..

Add document to your blog or website

Similar:

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconT. C. KIRKLARELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconAkçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE MİDYAT

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconANKARA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi icon2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconNÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconNÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconİSTANBUL ŞİŞLİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

MAHKEMESİ : Ordu Asliye Hukuk Mahkemesi iconT. C. KADIKÖY ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page