İZCİ OYUNLARI
Indir 108 Kb.
TitleİZCİ OYUNLARI
Page2/5
Date conversion29.12.2012
Size108 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://karamurselmebizcileri.com/dosya/oyun/İZCİ OYUNLARI.doc
1   2   3   4   5

Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


*- Oyun gelişi güzel olmamalı, oynatılmamalıdır.

*- Oynatılacak oyun daha önceden seçilmelidir.

*- Oyun yerinin seçimine dikkat edilmelidir.

*- Oynatılacak oyun, çocuk için ağır olmamalı, tatbiki kolay basit kurallı ve cazip olmalıdır.

*- Çocuk oyunu bırakmadan lider bıraktırmalıdır.

*- Oyunda disiplin olmalıdır.

*- Oyunda hile olmamalıdır.

*- Oyunlar kazanmak hırsı ile oynatılmamalıdır.

*- Daha önceden oynanan oyunlar değişik şekilde oynatılmalıdır.

*- Oyun bittikten sonra çocuklar iştahsız bir şekilde ayrılıyorsa yeniden hareketli ve kaynaştırıcı bir oyun oynatılmalıdır.

*- Oyundan beklediğimiz eğitsel sonucu alabilmek için , oyunların en ince ayrıntılarını düşünmek ve hazırlamak zorundayız.

*- Liderin oyun dağarcığı zengin olmalı.

Oyunlarda Genel Kurallar


1- Oyunda disiplin olmalıdır.

2- Hile yapılmamalıdır.

3- Sadece kazanma hırsı ile oynanmamalıdır.

4- Eğlendirici olmalıdır.

5- Oyun yarıda bırakılmamalıdır, sonuç alınmalıdır.

6- Gerektiğinde ödüllendirilmelidir.

Oyun Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1- Oyunun amacı.

2- Oyuncuların yaş ve özellikleri.

3- Oyuncu grubunun cinsiyeti.

4- Çevresel koşullar.

5- Oyuncu sayısı.

6- Oyun süresi.

Ayrıca;

1- Hangi oyunu oynatacağı.

2- Oyunla ilgili bilgiler verilmeli.

3- Ne gibi malzeme gerekli olduğu belirlenmeli ve hazırlanmalı.

4- Nasıl bir ortamda oynanacağı tespit edilmeli.

5-Takımlar denk kuvvette olup olmadıkları tespit edilmelidir.

Oyunlar, temel şekilleri içinde bütün çocuklar tarafından bilinçli bir şekilde oynanabilecek duruma gelinceye kadar tekrarlanmalı , gelecek derste değişiklik yapılarak tekrar edildikten sonra, zorlaştırılıp sağlamlaştırılır. Tabii bu andan itibaren, seçilmiş olan oyun anlamını kaybetmiş oluyor.Örneğin: “sıralamak”.

Temel dizilişlerde bulunan gruplar komutla birlikte birbirlerine dokunmaksızın oyun sahasına koşarlar. Düdük veya el çırpma ile herkes gruplarına koşarak yerlerini alır. Hangi grup arka arkaya düzenli bir şekilde yer alacak?

Değişik olanaklar:

*- Çıkış yerlerindeki şekil değiştirilir.(Grup, çizgi, daire)

*- Çıkış yeri değiştirilir. (Banklar, minderler...)

*- Çıkış dizilişi değiştirilir. (Ayakta, çömelik, oturmuş, sırt üstü)

Öğrenci Oyunlarında Ceza

Öğrenci oyunlarından sonra verilecek cezalar amaç değil, oyuna heyecan vermek, disiplini sağlamak, öğrenciye başarı, galibiyet zevkini tattırmak için birlikte kararlaştırılıp kullanılacak bir sembolden ibarettir. Çoğu zaman oyun neşeli, zevk içinde oynanıp bitirildikten sonra,cezası baştan saptanmış olsa dahi öğrencilerden “Affedelim!..” teklifi gelir.

Cezaların eğitsel değer taşımasına , elde edilen haz ve neşeyi yitirmemesine, nihayet öğrencinin bedensel, ruhsal ve ahlaksal gelişimlerine kötü bir etkide bulunmamasına çok dikkat edilmelidir. Ceza, adil olmalı. Kişiye, bedene, çevreye zararlı olmamalıdır.

Cezaların komik, neşe saçacak, eğlendirecek nitelikte olması gerekir. Zira, hiçbir kimse, bir yetersizliğinden, dikkatsizliğinden ötürü sınıf toplumu,hele öğretmeni önünde cezalanmak için oyun oynamaz. eğer oyuna başlamadan, sonunda şu ağır ceza verilecek diyelim, hiçbir öğrencide değil neşe, sevinç kalması, oyuna katılmak isteği bile kalmaz. Bazen öğrencilerde muziplik olsun, bana ceza verilsin, diye oyun kuralları dışına çıkma görülürse de bu, pek azdır.Bunlar cezadan ziyade, uyarılarla oyuna uydurulması, hatta gerekirse yoksun edilmesi gerekir.

Oyun sonlarında daima ceza değil, ödüllendirmek de istenir. Takım veya birey takdir edilecek bir başarı kazanmışsa, esirgenmemeli, zamanında bizzat öğretmen tarafından değerlendirilmeli, sınıfa duyurulmalı, değerlendirmeye iştirak ettirmeli. Bu, genellikle alkışla olur. Bazen de izci çalışmalarında uygulanan aşağıdaki sınıfça değerlendirme şekli kullanılabilir.

Bravo Çekme

Öğrenciler, oyun oynadıkları biçimde kalırlar. Öğretmen, şu takıma veya falan arkadaşınıza, “Bravo!..” deyince, tüm öğrenciler:

Bellerini hafif öne bükülerek, sağ kollarıyla, sağdan sola doğru, önlerinde yarım daire çizerler ve her çizişte de, hep bir ağızdan,uzun uzun: “Bravo!.. Bravo !.. Bravo!..” derler, sonra üç defa gene bellerini bükerek ellerini çabuk çabuk dizlerine vururlar ve her vuruşta da, “Bravo!.. Bravo !.. Bravo!..” derler.

Oyun Sonlarında Verilecek Eğitsel Cezalardan Birkaç Örnek:

1- İnsan veya hayvan taklitleri.

2- Şiir, masal, fıkra, şarkı söylemek.

3- Kısa mesafeli yürüyüş ve koşular.

4- Sınıfı, bahçeyi temizlemek, sulamak.

5- Bahçedeki çiçekleri, fidanları sulamak.

6- Sınıf kitaplığından okunan bir hikaye kitabını anlatmak, eğitsel sonuç çıkarmak.

7- El öptürmek.

8- İçecek su getirtmek.

9- Tek ayaktayken ayakkabı çıkarmak,giymek.

10- Ayna olmak: Cezalı, istenilen-komiklere gönderilir- üç arkadaşının önlerine

gider, onlar ne yaparlarsa, aynen tekrar eder.

11-Musluk olmak: Oyunu kazanan öğrenci veya öğretmen, cezalıyı yanına çağırır ve şöyle der:


“-Dün evimizde sular kesilmiş, haberim yoktu, musluğu açtım, ileri, geri çevirdim (böyle derken, cezalının burnunu tutar, sağa sola oynatır) su akmıyor. Öteki musluğa gittim (kulağını tutar) onu da çevirdim (sağa sola büker) su gene akmıyor. (“akmıyor değil mi?” diye sınıf öğrencilerine tutuğu kulağı gösterir.) Her halde ana musluk bozulmuştur, dedim ve ona gittim (başını tutar cezalının) onu da sağa, sola çevirdim, nafile, o da akmadı.... Der ve bırakır.

Oyun sonu, verilecek bu cezalar daha da çoğaltılabilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi cezalar, öğrenci kişiliğini sınıf toplumu önünde yitirmemeli, verilen cezayı öğrenci gerçekten bilmiyor ve yapamayacaksa, mutlaka değiştirmeli, hatta yapabileceğini istemeli. Ceza kurallarından birisi de, cezada adil olmaktır. Farklı davranışlardan kaçınılmalıdır.

En önemli hususlardan birisi de; cezanın, oyunun neşeli, disiplinli ve güzel olması için kendileri tarafından ortaya konulduğunu öğrencilere açıklamalı, gereğine inandırmalıdır.

Oyunlardan Örnekler:

VANİ KUNİ

Vani kuni çauuuuu, vaani,
Vani kuni çauuuuu, vaani,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Avvavvav çeka rekka reyya,
Auuuuu
Atemiçiki, huuuuu


Bu oyun oynanırken yukarıdaki şarkıya eşlik edilir.

Şarkının ilk bölümünde eller ilk önce kendi dizinize, sonra sol eliniz kendi sağ dizinize, sağ eliniz yanınızdakinin sol dizine vurulur, sonra kendi dizinize, sonra sağ eliniz kendi sol dizinize, sol eliniz yanınızdakinin sağ dizine vurulur. Bu hareketler şarkı bitene kadar tekrarlanır.

Şarkının ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki hareketler oyun oynanırken liderleriniz tarafından anlatılacaktır.
MAVİŞ

Maviş sevgilim, mavişciğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişciğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Salı günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Çarşamba,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Perşembe,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cuma günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Cumartesi,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi,
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Maviş sevgilim, mavişçiğim
Söyle ne zaman beraberiz,
Pazar günü,
Ah çabucak gelse pazartesi, salı günü, çarşamba, perşembe, cuma günü, cumartesi, pazar günü
Ve ben mavişle beraberim,
Mavişçiğim.

Bu şarkı söylenirken haftanın günleri ve maviş duyulduğu anda yere eğilip kalkılır.

Kargalar-Kartallar

İzciler iki sıra olur, yüz yüze iki metre ara ile dizilirler. Ebe karga dediğinde, kargalar kendi tarafındaki 8 metre mesafeye kaçarlar. Kartallar bu mesafede kime dokunursa o oyun dışı kalır. Kartal dendiğinde kartallar kaçar, kargalar yakalamaya çalışırlar. Eşit şekilde oyun tekrar edilir. Sonunda kimin tarafında daha çok izci kalmışsa oyunu o kazanır.

Nuh’un Gemisi


İzciler eşit sayıda gruplara ayrılırlar, her gruba bir hayvan ismi verilir. Oyuncuların gözleri bağlanır ve uygun şekilde etrafa dağıtılır. Düdük çalınca izciler daha önce aldığı hayvan sesini çıkararak birbirini bulmaya çalışırlar. Saptanan sayıya göre ilk defa birbirini bulan grup oyunu kazanır. (Hareketler kontrol edilerek çarpışmalar önlenmelidir.)

Meyve Sepeti

Oyuncular kapalı yerde ise birer sandalye, açık havada ise kendilerine bir yer seçer ve daire çizer. Bir oyuncu açıkta kalır. Herkes bir meyve ismi alır. Açıkta kalan oyuncu meyve isimlerinden ikisini söyler. İsmi söylenen izciler birbirlerinin yerlerine geçerler, bunlar geçmeye çalışırken ebe bunların birinin yerine geçmeye çalışır. Açıkta kalan yine ebe olur. Ebe meyve sepeti dediği zaman herkes yer değiştirecektir. Oyun böylece devam eder. Oyuna zaman konulmalıdır.

Kozalak Toplama

Her grup üçer kozalak alır. İkişer adım arayla birer daire çizilir. Kozalaklar daire içine konur. Düdük ile izci önce birinci dairedeki kozalağı alır başlangıç noktasına getirir bırakır. Sonra ikinci dairedeki kozalağı alır getirir.Sonra üçüncü dairedeki kozalağı getirir koyar. Hiç beklemeden ikinci izci bu defa kozalakları teker teker dairelere yerleştirir. Oyun böylece devam eder. Hangi gruptaki son adam bu işi önce bitirirse o oba oyunu kazanmış olur.
1   2   3   4   5

Similar:

İZCİ OYUNLARI iconBu tanımlardan sonra; bir izci olarak sen okul dışında izcilikten, izci olmaktan, yürüyüşe çıkmaktan, en iyi arkadaşlarınla birlikte kamp yapmaktan, yüzmekten

İZCİ OYUNLARI iconİlin bir çok yerinde olduğu gibi Perşembe’de oyunları, Düğünlerde, Özel toplantılarda ve Milli Bayram günlerinde oynanan Halk oyunları olarak belirte biliriz. Bu oyunların en yaygın olanları Horon, Kız Oyun havası, Ordu karşılaması, Sallama dır

İZCİ OYUNLARI iconİZCİ TÜRESİ

İZCİ OYUNLARI iconL İZCİ KULÜBÜ DERNEĞİ ARMASI

İZCİ OYUNLARI iconİZCİ ŞARKI, TÜRKÜ VE MARŞLARI

İZCİ OYUNLARI iconİZCİ OLMAK İSTİYORSAN ELLERİNİ ÇIRP

İZCİ OYUNLARI iconİZCİ-LİDER EĞİTİM ve KURSLAR TALİMATI

İZCİ OYUNLARI iconMardin Midyat’tan Arnavutköy'e İzci Misafirler

İZCİ OYUNLARI iconKIBRIS TÜRK İZCİ ÖRGÜTÜ YASA TASARISI

İZCİ OYUNLARI iconBURSA İL İZCİ KURULU 2012 MAHALLİ KAMPLAR DUYURUSU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page