2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)
Indir 0.53 Mb.
Title2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır)
Page6/8
Date conversion30.12.2012
Size0.53 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.boyabatsml.k12.tr/images/2011_2012_OGRETIM_YILI/Yillik_Planlar_2011_2012_Yili/Yillik_
1   2   3   4   5   6   7   8
MART

II. HAFTA

(12 - 16. 03,2012)

18. Cumhuriyetçilik ilkesini analiz eder.


9. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.


10. Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.


11. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet ettiğini kavrar.


12. Cumhuriyet yönetimine yönelik iç ve dış tehditleri kavrar.


12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE ÖNEMİ


18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ VE ÖNEMİC. ATATÜRK İLKELERİ


1. Cumhuriyetçilik

a. Tanımı

b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde CumhuriyetçilikCumhuriyet Erdemdir: Atatürk’ün cumhuriyet anlayışını yansıtan bir gazete sayfası hazırlanır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: Anayasa’da yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri içerik analizi yöntemi ile incelenir.


Cumhuriyet İdaresi Faziletli ve Namuslu İnsanlar Yetiştirir” : Atatürk’ün sözünden hareketle Cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar ve demokrasi anlayışının gelişmesindeki etkisine ilişkin makale yazılır.


Ey Türk Gençliği !” : Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi gençliğe verdiği önem ve gençlere yüklediği sorumluluklar içerik analizi yöntemiyle incelenir.


Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır!”: Cumhuriyet yönetimine ilişkin iç ve dış tehditlerin neler olduğu ve bunların önlenmesine yönelik olarak bireylere düşen sorumluluklar hakkında sunu hazırlanır.


[!]Cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esasları (cumhuriyetin tanımı, devlet ve yönetim şekli olması, egemenliğin millete ait olması, halkın kendi kendini yönetmesi, meclis varlığının önemli olması ve demokrasiyi esas alması) cumhuriyetçilik ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklar.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri (gücünü milletten alması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti, millî ve üniter bir devlet olması) açıklanarak bu niteliklerin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yanları açıklanarak, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar örneklendirilecektir.

[!]Cumhuriyet yönetiminin Türk milletine sağladığı faydalar; devlet ve vatandaş ilişkilerini en iyi şekilde düzenlemesi, milletin devlet yönetiminde söz sahibi olması ile vatandaşların hak hürriyet ve görevlerini en iyi şekilde düzenlemesi çerçevesinde verilecektir.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Türk gençliğinin, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görevleri, gençliğin güç kaynağı olması açıklanacak, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden yararlanılarak Türk gençliğinin görevleri vurgulanacaktır.

[!] Atatürk’ün Türk gençliği ile ilgili sözlerinden örnekler verilecektir.

[!] Cumhuriyet yönetimini hedef alan tehditlerin neler olduğu açıklanarak örnekler verilir ve bu tehditlere karşı Türk vatandaşlarına düşen görevler açıklanır. Türkiye Cumhuriyeti’ni korumanın millî bir görev olduğu vurgulanır.

[!] Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılmasını istediği vurgulanır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1c. Türkiye Cumhuriyeti’nin Nitelikleri


ç. Cumhuriyetçilik İlkesinin Önemi ve Sonuçları


d. Gençlik ve Cumhuriyet


SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

MART

III. HAFTA

( 19 – 23. 03. 2012)

1


13. Milliyetçilik ilkesini analiz eder.


14. Millî birlik ve beraberliğin anlamını analiz eder.


15. Millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları kavrar.


16. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.2. Milliyetçilik

a. Tanımı

b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde MilliyetçilikAtatürk Milliyetçiliği: Atatürk’ün söz ve uygulamalarından yararlanarak milliyetçilik ilkesinin temel felsefesi ve özellikleri ile ilgili makale yazılır.


Millî Birlik ve Beraberlik: Türk milletinin milli birlik ve beraberlik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlere geçmişten günümüze örneklerin verildiği sunu hazırlanır.


Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu: Görsel ve yazılı materyallerden yararlanılarak Milli mücadelenin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında milli birlik ve beraberliğin önemi incelenir.


Millî Birlik ve Beraberlik Unsurları: Sınıf gruplara ayrılarak millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları açıklayan sunu hazırlanır.


Atatürk Milliyetçiliği ve Çağdaşlaşma: Milliyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydalarla ilgili pano hazırlanır.


[!] Milliyetçilik ilkesinin nitelikleri açıklanır.

[!] Anayasada yer alan Türk vatandaşlığı anlayışı ile Atatürk milliyetçiliği arasındaki ilişki açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!] Millî birlik ve beraberliğin tanımından hareketle Millî birlik ve beraberliğin millî güç ögeleriyle ilişkisi verilerek, millî birlik ve beraberlik içinde olmanın Türk toplumuna sağlayacağı yararlar; sosyal, siyasi, askerî, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları örneklerle açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözleri ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Millî eğitim, millî kültür, dil, tarih, kültür ve ülkü birliği, misak-ı millî, Türklük şuuru ve manevî değerler açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Atatürk milliyetçiliğiyle millî kültürün gelişmesi ve çağdaşlaşmak arasındaki ilişki açıklanır.

[!] Atatürk milliyetçiliğinin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasında, millî kültürün gelişmesinde ve çağdaş uygarlık yolunda ilerleme ve gelişmeye katkılarından hareket edilerek Türk toplumuna sağladığı faydalar örneklerle açıklanır.1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1c. Milli Birlik ve Beraberliğin Anlam ve Önemi


ç. Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi ve Sonuçları

MART

IV. HAFTA

(26 - 30. 03,2012)

117. Halkçılık ilkesinin dayandığı esasları analiz eder.


18. Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.3. Halkçılık


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Halkçılık
Halkçılık: Halkçılık ilkesi ile ilgili kavram haritası hazırlanır.


Halk Devlet Elele: Halkçılık ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklayan bir sunu hazırlanır.


[!] Halkçılık ilkesinin millî egemenliğin ve demokrasinin dayanağı olduğu verilerek Halkçılık ilkesinin gerektirdiği ekonomik haklar ve görevler açıklanacaktır.

[!] Halkçılık ilkesi doğrultusunda devlete ve bireylere düşen görevler açıklanır.

[!] Atatürk’ün sözlerinden ve görüşlerinden örnekler verilecektir.

[!]Halkçılık ilkesinin, kanun önünde eşitliği, devlet hizmetlerinin yurdun her tarafına götürülmesini, herkesin devlet yönetiminde söz sahibi olmasını ve hak arama yollarının herkese açık olmasını öngördüğünü açıklanacaktır.

[!]Halkçılık ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişki açıklanacaktır.


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1


c. Halkçılık İlkesinin Önemi ve Sonuçları


SÜRE


KAZANIMLAR


KONULAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri, Araç ve Gereçler

Aylar


Hafta


Saat

NİSAN

I. HAFTA

( 02 – 06. 04. 2012)

1

Hedefler: Öğrenci başarısını yazılı yoklama yoluyla değerlendirmek.

Davranışlar: İşlenen konuların öğrenilip öğrenilmediğini tespit ederek eksiklikleri giderebilmek.


II. DÖNEM, I. YAZILI SINAVI


1.Anlatım

2.Soru-cevap

3. İnceleme

4.Grup Tartışması

5.Bireysel Çalışmalar

6.Tekrarlama

7.Grup Çalışması

8.Yapılan işi Yorumlama
Ders Kitabı

Haritalar

Atlaslar

Nutuk1

19. Devletçilik ilkesini analiz eder.


4. Devletçilik


a. Tanımı


b. Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletçilik

1929 Ekonomik Bunalımı: 1929 Ekonomik Bunalımının Türkiye’ye etkileri araştırılır.

Devletçilik: Devletçilik ilkesi ile ilgili kavram haritası hazırlanır.

Devletçilik İlkesi: Atatürk’ün söz ve uygulamalarından yararlanarak devletçilik ilkesinin gerekçeleri ile ilgili makale yazılır.

[!]Devletin görevleri, Atatürkçü düşünce sisteminde devlet ve fert ilişkileri, devletçilik ilkesine göre devlet ve özel teşebbüs arasındaki ilişkiler açıklanır.

[!]Devletin görevleri işlenirken özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki görevlerine ağırlık verilmeli, Atatürk’ün devletçilik ilkesinin Türkiye’nin o günkü ekonomik ihtiyaçlarından kaynaklandığı ve kendine özgü bir sistem olduğu, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında değişiklik arz ettiği vurgulanmalıdır.

[!]Konular Atatürk’ün sözleriyle ve görüşleriyle zenginleştirilerek verilmelidir.
1   2   3   4   5   6   7   8

Similar:

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DURAĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ BİYOKİMYA DERSİ 10- HEMŞİRELİK SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 11 B SINIFI DAHİLİYE HASTALIKLARI VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012/2013 ÖĞRETİM YILI SINIFLAR GEOMETRİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) iconBOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK 12. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ UYGULAMA YILLIK PLANI yeni müfredata göre

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 9-C SINIFI ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAŞKÖPRÜ ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11/B SINIFI BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2011 – 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BOYABAT ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 11. HEMŞİRELİK SINIFI T. C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (Kargıpınarı Anadolu Lisesi Mesut BÜYÜK Tarafından Hazırlanmıştır) icon2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KARGIPINARI ANADOLU LİSESİ TARİH 9 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page