Windows İşletim Sisteminin Özellikleri
Indir 432.02 Kb.
TitleWindows İşletim Sisteminin Özellikleri
Page1/27
Date conversion30.12.2012
Size432.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eng.harran.edu.tr/~nbesli/SP/API.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Windows İşletim Sisteminin Özellikleri


Windows'un Tarihi


Windows üzerinde ilk çalışmalara 1985 yılında başlamıştır. İlk ürün Windows 1.0 idi. Windows 3.0 sürümü ile işletim sistemine benzeyen özellikler kazanmıştır. Windows'un en uzun süre pazarda kalan sürümü 3.1'dir. Windows 3.1 kadar(3.1 dahil) Windows sistemleri 16 bit mikro işlemcilerde çalışabilecek biçimdeydi. 1995'te Windows 95 piyasaya sürüldü ve bunu Windows 98 izledi. Win95/98/NT sistemleri 32 bitlik Windows sistemleridir. 32 bit Windows sistemleri birbirine çok benzer sistemleridir. Programlama bakımından bu sistemlerin hepsi yüksek düzeyde uyumludur(.obj ve .exe dosyaları da tamamen uyumludur). Windows sistemleri yalnızca Intel tabanlı mikro işlemciler için düşünülmemiş. Çeşitli risc tabanlı sistemlerde de Windows işletim sistemi kullanılabilmektedir. Windows CE, Windows sisteminin küçültülerek el bilgisayarlarına uyarlanmış biçimidir. Bu sistemin programlama biçimi diğer Windows sistemleriyle uyumludur.


Windows Sisteminin Temel Özellikleri


1. Windows grafik tabanlı bir işletim sistemidir.


Windows grafik mode'da çalışan bir sistemdir. Oysa DOS ve UNIX temelde text mode'da çalışır. Ancak bu işletim sistemlerinin de kullanımını kolaylaştırmak için grafik arabirimleri vardır. Ancak yalnızca Windows'da grafik mode'da program yazmak zorunlu değildir. Bir Windows programı Windows'un grafik özelliğini kullanabilir. Bu tür programlara GUI(graphical user interface) programlar denir. Zaten Windows programı denilince bu tür programlar anlaşılır. Bazı Windows programları text mod'da çalışabilir. Böyle programlara console programları denir. Console programları için özel bir bilgiye gereksinim yoktur. Programlar DOS ve UNIX'te olduğu gibi organize edilir.


2. Windows aygıt bağımsız grafik özelliğine sahiptir.


Windows'da oluşturulan grafiksel görüntüler ekran kartına, ekran moduna ve monitör tipine bağlı değildir. Yeni bir grafik kartı takıldığında önceki kart için yazılmış program aynı biçimde çalışır. Yani bu değişimlerden programlama sistemi etkilenmez.


3. Windows çok işlemli bir işletim sistemidir.


Windows aynı anda birden fazla programın bir arada çalıştırılabildiği çok işlemli(multi processing) bir işletim sistemidir. Çok işlemli çalışma zaman paylaşımlı bir biçimde yapılır. Yani her program bir süre çalıştırılarak bırakılır. Programların çalıştırılıp bırakılma işlemleri belli bir algoritma ile yürütülür. Bu algoritmaya çizelgeleme algoritması denir. Windows sistemleri döngüsel çizelgeleme(round robind scheduling) sistemi kullanır. Programların çalıştırılıp bırakılma süresine quanta denir. Windows sistemleri 20 ms'lik quanta sistemi kullanır. Bir programın bırakılarak diğer bir programın çalıştırılması işlemine görevler arası geçiş(task switch) denir. Ancak programlar çoğu zaman dışsal bir takım olayları beklerler(klavyeden bir tuşun basılmasını, porttan bir bilgi gelmesini, dosyadan veri okunması vs..). O zaman işletim sistemi ilgili programı çizelge dışı bırakır. Bu işleme programın bloke edilmesi denir. Bu dışsal olaylar gerçekleştiğinde işletim sistemi programı tekrar çizelgeye yeniden dahil eder. Ancak Windows işletim sisteminde olduğu gibi bazı sistemler öncelikli döngüsel çizelgeleme kullanabilirler. Her programın 0-31 arasında bir öncelik derecesi vardır. Sistem en yüksek öncelikteki programlar arasında çizelgeleme yapar. Ancak onlar bittikten sonra diğerleriyle uğraşılır.
Düşük öncelikli programlar yine de çalışır. Çünkü yüksek öncelikli programların hepsinin bloke olma olasılığı vardır. Tabii isterse programcı yazılım yoluyla da bloke olabilir. Windows'da bir programın minimize edilmesi bloke edilmesi anlamına gelmez.


4. Windows "preemtive" bir işletim sistemidir.


Preemtive sistemlerde işletim sistemi görevler arası geçiş işlemiyle bir programı çalıştırır, quanta süresi bittiğinde kontrolü tekrar ele geçirerek başka bir programı çalıştırır. Oysa preemtive olmayan sistemlerde bir program çalıştırıldığında görevler arası geçişin oluşması için programcının kontrolü işletim sistemine geri vermesi gerekir. Eğer vermezse tüm sistem olumsuz yönde etkilenir ve hatta kilitlenebilir. Windows 3.x sistemleri preemtive değildir. Ancak Windows 95/98/NT sistemleri preemtive'dir.


5. Windows alt işlemli çalışmanın mümkün olduğu bir sistemdir.


Alt işlem(thread) bir programın bağımsız olarak çizelgelemeye giren bir parçasına denir. C'de herhangi bir fonksiyon alt işlem olarak tanımlanabilir.Ancak bu fonksiyonun alt işlem olarak sisteme tanıtılması gerekir. Her program en azından bir alt işlem içerir, bu da programın kendisidir. Alt işlemler programın çalışma zamanı sırasında oluşturulur. Yani C programı main'den çalışmaya başladığında tek alt işleme sahiptir. Sonra programın akışı CreateThread fonksiyonuna gelir ve bir fonksiyon yeni bir alt işlem olarak devreye girer. Aslında bütün çizelgeleme alt işlem düzeyinde yapılır. Örneğin 3 proses söz konusu olsun, p1, p2, p3 adlı üç program çalışıyor olsun.

Çok işlemli çalışma pek çok algoritmanın gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Birden fala cpu'nun bulunduğu makinalarda hız ciddi biçimde artar. Aynı programın alt işlemleri arasındaki task switch zamanı farklı programların alt işlemleri arasındaki task switch zamanından daha azdır.


Çok işlemliliğin avantajları:

- Çok alt işlemden oluşan programlarda dışsal bir olay gerçekleştiğinde programın tamamı bloke olmaz, yalnızca bir alt işlem bloke olur. Bir döngü içerisinde bir olayın gerçekleşmesi ile ilgili işlemler yapan kodlar daha kolay tasarlanırlar.


6. Windows Intel sistemlerinde 4 Gb bellek kullanabilir.


DOS işletim sistemi ancak 1 Mb belleği kontrol edebilir. Üstelik bu 1 MB belleğin yalnızca 640 Kb'lik bölümünü programlar için kullanabilir. Oysa programlar ayrıntılı özelliklere sahip oldukça bellek gereksinimi de artar. Bir Windows exe programı istenildiği kadar uzun olabilir.


7. Windows sanal bellek kullanan bir işletim sistemidir.


Sanal belek(virtual memory) programın belli bir kısmının RAM'e yüklenerek disk ile yer değiştirmeli olarak çalıştırılması için kullanılır. Programın belirli bir bölümü RAM'e yüklenerek çalışmaya başlar, program kod ya da data bakımından RAM'de olmayan kısma erişmek istediğinde işletim sistemi programın RAM'deki bir bölümünü disk'e diskteki bölümünü RAM'e çekerek kesiksiz çalışmayı sağlar. Bütün sanal bellek kontrolü; örneğin programın neresinin diskte tutulup tutulmayacağı gibi işlemler işletim sisteminin kontrolü altındadır. Programcının sanal bellek kullanımı üzerindeki kontrolü son derece azdır. Bütün bu işlemler işletim sistemi tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.

Sanal bellek kullanımı hem mikro işlemcinin hem de işletim sisteminin ortaklaşa sağladığı bir işlemdir. Intel işlemcileri 80286 ile birlikte segment tabanlı sanal bellek, 80386 ile birlikte sayfa tabanlı sanal bellek kullanımına uygun tasarlanmıştır. Yani Windows altında toplam bellek RAM + boş disk alanı kadardır. Programın disk ile RAM arasında taşınmasına yer değiştirme(swap) denir. Program uzun RAM azsa fazla sayıda yer değiştirme olur, program da yavaş çalışır. Fiyat/Performans bakımından optimum RAM Windows 3.1 için 16Mb, 32 bit Windows sistemleri için 64 Mb civarındadır. Dinamik bellek fonksiyonlarıyla heap üzerinde yapılan tahsisatlar da sanal bellek kullanılarak gerçekleştirilir. Örneğin Excel büyük bir tabloyu yükleyebilmek için malloc fonksiyonu ile 200 Mb bellek isteyebilir, sistem bunu RAM'de bulamazsa disk üzerinde yer değiştirme dosyası üzerinde tahsis eder. Bu alan kullanılmak istendiğinde işletim sistemi otomatik olarak yer değiştirme yapar.


8. Win32 sistemlerinde her program sanki belleği tek başına kullanıyormuş gibi çalışır.


Win32'de görevler arası geçiş sırasında bir program bellekten tamamen atılır, diğeri belleğe tamamen yüklenir. Yani bir program çalışırken diğer programlar bellekte değildir ve onlara erişilemez. Tipik bir Windows'daki bellek yönetimi düşük seviyeli 2Gb'lık sana bellek programlar için, yüksek anlamlı 2GB'lık sanal bellek ise işletim sistemi içindir.

Çalışma sırası programa geldiğinde sanal bellek desteğiyle program 2Gb'lık alana yüklenir. Win32'de bütün göstericiler 4 byte uzunluğundadır ve bütün belleği görebilir. Örneğin iki farklı programda malloc fonksiyonu aynı adresi vermiş olabilir, ancak bu iki program tamamen izole çalıştığına göre iki adresin birbirleriyle hiç ilişkisi yoktur. Yani Windows'da bir adres söz konusu olduğu zaman o adresin hangi programa ilişkin olduğunu da bilmek gerekir. Yüksek anlamlı 2 Gb'lık alan görevler arası geçişten etkilenmez.


9. Windows dosya formatları.


İlk obj formatı 1978'deki Intel OMF(dos) formatıdır. Win32 sistemleriyle beraber COFF formatına geçilmiştir.

İlk exe formatı DOS'ta MZ(Mark Zibikowski) formatı olarak, Windos 3.x ile beraber NE(new executable) formatı kullanılmaya başlanmıştır. Win32 sistemleriyle beraber PE(portable executable) formatı kullanılmaya başlanmıştır. PE formatı mikro işlemciden ve işletim sisteminden bağımsız bir format olma iddiasındadır.


10. Kaynak kullanımı.


Bir Windows programındaki bitmap, dialog penceresi, menu, icon, string gibi görsel elemanlara kaynak(resource) denir. Kaynaklar ya doğrudan kaynak dili kullanılarak yazılırlar ya da görsel olarak kaynak editörlerinde oluşturulurlar. Tabii kaynak editörü bu görsel belirlemelerden kaynak kodunu oluşturur. Kaynak dilinde yazılmış kaynak programının uzantısı rc'dir. Bu program ismine kaynak derleyicisi denilen özel bir derleyicide derlenir ve kaynak verisi res uzantılı bir dosya halinde oluşturlur. Bu res dosyası linker tarafından PE formatının kaynak bölümü denilen bir bölümüne yerleştirilir(resource binding). Rc dosyası derlenirken gerekli bütün grafik dosyalar bulundurulmalıdır. Ancak derlendikten sonra bu dosyaların içerisindeki veriler res dosyasına aktarılır, yani rs dosyası bütün grafik bilgilerini içerir. Bu res dosyası PE formatına yazıldıktan sonra grafik dosyalarına, rc dosyasına, res dosyasına programın çalışması için gereksinim kalmaz. PE formartının kaynak bölümü tamamen dokümante edilmiştir. Bu kaynak bölümünde değişiklik yapılmasına izin veren kaynak editörleri vardır. Kaynak kullanımından amaç bir programda hiç onu derleyip link etmeden görsel değişiklikleri kaynak editörü kullanarak yapabilmektir(res dosyası üzerinde doğrudan değişiklik yapılması uygun değildir. Bu kaynak kısmı PE formatından çıkartyılabilir ve yeni bir kaynak kodu oraya yerleştirilebilir.).


11. Windows sisteminde dinamik kütüphaneler yoğun olarak kullanılır.


Kütüphane dosyaları lib ve dll uzantılı olmak üzere ikiye ayrılır. Lib dosyası içerisinden bir fonksiyon çağırılmış olduğunda linker fonksiyonların kodlarını alarak exe dosyasının içerisine yazar. Yani dosyayı çalıştırmak için lib dosyasına ihtiyaç olmaz. Oysa dll içerisindeki bir fonksiyon çağırıldığında linker yalnızca fonksiyonun hangi dll içerisinde olduğunu PE formatının import bölümüne yazar. Program çalıştırılacağı zaman Windows, PE formatının import bölümünü okur, bu programın hangi dll dosyalarını kullandığını tespit eder, programla birlikte bu dll dosyaslarını da yükler. Bu durumda dinamik kütüphane kullanan bir program ancak bu dinamik kütüphanelerle birlikte taşınarak çalıştırılabilir. Dll dosyaları tamamen PE formatındadır. Yani bir exe dosya da bir dll'miş gibi kullanılabilir.


12. Windows sistemleri UNICODE tablosunu desteklemektedir.


Bir yazı ASCII tablosunda her karakteri 1 byte olacak biçimde temsil edilir. Bu durumda 256 değişik karakter bulunabilir. Oysa UNICODE tablosunda her karakter 2 byte ile belirtilir. Dünyada kullanılan bütün semboller bu tabloya yerleştirlimiştir. Bir yazının başlangıç adresini parametre olarak alan Windows API fonsiyonlarından 2 tane vardır. Bir tanesi yazıyı ASCII tablosuna bakarak yorumler, diğeri UNICODE tablosuna bakarak yorumlar. Eğer UNICODE sistemi kullanılırsa programdaki yazılar dilden bağımsız hale getirilir.


Macar Notasyonu


Macar notasyonu Microsoft çalışanlarından Charles Simoney tarafından geliştirilmiştir. Macar notasyonu değişkenlere isim verme ile ilgili belirlemelerden oluşur. Amaç bir değişkene bakıldığında onun türünün ve hangi amaçla kullanıldığının tespit edilmesidir.


Özellikleri:


- Değişken isimleri değişkenin türünü anlatan küçük harf ön eklerle başlar, daha sonra her sözcüğün ilk harfi büyük harfle başlar.

Önek


Anlamı

l

long

w

WORD (işaretsiz iki byte)

dw

DWORD (işaretsiz dört byte)

d

double

c

char

p

gösterici

pl

long gösterici

pv

void gösterici

psz

sonu NULL ile biten yazıya ilişkin char göstericisi

f

flag(aynı zamanda float)

b

bool

lp

uzak gösterici

u

unsigned int
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Add document to your blog or website

Similar:

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri icon5. WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri icon1. İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ i- İşletim Sistemi Nedir

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconWindows XP İşletim Sisteminin Getirdikleri

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconDERS NOTLARI Windows XP İşletim Sisteminin Getirdikleri

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconRIS,Windows 2000 Professional işletim sisteminin uzaktan kurulumuna imkan tanıyan bir teknolojidir. Bu teknolojiyi kullanarak istemci bilgisayarların yanına

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconWindows 95 98 işletim sistemi aslında Msdos adı verilen bir başka işletim sistemi altından çalıştırılırlar. Bilgisayar önce Dos işletim sistemini açar ve bu

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconBÖLÜM I WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİNE GİRİŞ İşletim Sistemi Nedir?

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconWindows 95 ve Windows 98 İşletim Sistemlerinde Ağ Ayarlarının Yapılması

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconWindows 95 ve Windows 98 İşletim Sistemlerinde Ağ Ayarlarının Yapılması

Windows İşletim Sisteminin Özellikleri iconBu makalede Microsoft'un, Windows'u herkesin kullanabileceği tek tip masaüstü işletim sisteminden güçlü bir sunucu ve masaüstü işletim sistemi ailesi haline

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page