Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi
Indir 21.51 Kb.
TitleSon yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi
Date conversion30.12.2012
Size21.51 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.baskent.edu.tr/~serpily/OG-NESNE2.docÖTÖ 450 Eğitimde Bilgisayar Kullanımında Son Gelişmeler 2008-2009 Bahar


Yrd. Doç. Dr. Serpil Yalçınalp

Tanım

 • Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi. Eğitimde ontolojilerin araştırılması ve farklı ontoloji modellerinin karşılaştırılması. Semantik web yapısının öğrenme nesnelerinin kullanılmasındaki yeri ve önemi


Dersin sonunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının oluşması beklenmektedir.

 • Öğrenme nesne havuzlarının uygulamalı hale getirilmesi

 • Öğrenme nesne havuzlarındaki yönetilmesi ve kullanılmasındaki sorunların belirlenmesi

 • Eğitimde ontolojilerin araştırılması

 • Farklı ontoloji modellerinin karşılaştırılması

 • Eğitim-öğretim alanında gözlenen değişimlerin ve öğrenme sürecinde teknolojilerin rolünün anlaşılmasıKaynaklar –Bağlantılar

Nesne Havuzu Örnekleri

http://www.uwm.edu/Dept/CIE/AOP/LO_collections.html

Diğer Kaynaklar

 1. http://ijklo.org/ (Dergi sayfası)

 2. http://www.reusability.org/read/

 3. http://traglor.cu.edu.tr/

 4. http://www.learningobjects.com/

 5. http://www.learning-objects.net/

 6. http://www.adlnet.gov/

 7. http://www.adlnet.org/

 8. http://www.adlnet.gov/scorm/index.cfm

 9. http://www.rhassociates.com/scorm.htm

 10. http://www.reusability.org/read/#1

 11. http://ilearn.senecac.on.ca

 12. http://ilearn.senecac.on.ca/lop/


Öğretim Yöntem ve Teknikleri


Bu derste anlatım, sınıf içi etkinlikler, tartışma ve proje geliştirme uygulamaları yer alacaktır


DEĞERLENDİRMEBireysel: % 80

Blog Oluşturma ve Diğer Bloglara Yorum Yapma: %10

Bu Konudaki Diğer Blogları Takip Etme-Katılma(BONUS) % 10

Blog Tartışmasına Katılım % 5

Blog Rapor %10

Uygun makale seçebilme % 5

Makale Sunum % 10

Ontoloji Modeli Rapor % 10

Araştırma % 10

Araştırma Sonuçları Rapor % 10


Grup: % 20
Önceki Dönem Oluşturulan Öğrenme Nesneleri Havuzlarının Kurulması

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Oluşturulması

Öğrenme Nesnelerinin Hazırlanması-Seçilmesi-Upload edilmesi

Öğrenme Nesnelerinin Üstverilerinin Hazırlanması

Ontoloji Modeli Önerisi


DERS İÇERİK ve DAĞILIMI

Hafta

Ders

1. Hafta

1-Öğrenme Nesneleri-Tekrar

Blog Oluşturma


2- Grup olarak 40-50 (eski ve yeni) öğrenme havuzunun karşılaştırma matrisinin oluşturulması-

2. Hafta

1-Karşılaştırma matrisi Sonuçları-Tartışma

Blog Tartışmalarına Katılma


2- Nesne Havuzları değerlendirme çalışmaları- literatur tarama-hazır ölçekler


3- Öğrenci Öğrenme Nesne Havuzlarının Kurulması-Denenmesi (önceki dönem oluşturulanlar)


3. Hafta

1- Blog Tartışmaları-Sunumlar

Rapor

2- Nesne Havuzu ihtiyaç analizi çalışması- ölçeklerin oluşturulması (fakülte içi)


4. Hafta

1- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Oluşturulması


2- Nesne seçimi (30-40) ve üst verilerinin oluşturulması

5. Hafta

1- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Oluşturulması


2- Nesne seçimi (30-40) ve üst verilerinin oluşturulması

3-Nesnelerin havuza eklenmesi


6. Hafta

1-Nesne Havuzunun test edilmesi

2- Ontoloji Modeli Makale sunumları (Grup) = 9 makale

7. Hafta

1- Makale sunumları (Grup) = 9 makale

2- Makale sunumları (Grup) = 9 makale

8. Hafta

1- spss

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Değerlendirme Çalışmaları


2- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Değerlendirme Çalışmaları

9. Hafta

1-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Değerlendirme Çalışmaları


2- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Nesne Havuzunun Değerlendirme Çalışmaları

10. Hafta

ONTOLOJİ-MODELİ OLUŞTURMA

11. Hafta

Proteje yazılımını kullanma-örnekler

ONTOLOJİ ilişkilerin yazılması

12. Hafta

Araştırma Sonuçlarının Sunulması

13. Hafta

Araştırma Sonuçlarının Sunulması

14. Hafta

DeğerlendirmeSınıf içi etkinler + DERSE KATILIM ( % 5 BONUS)


Derse % 80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Add document to your blog or website

Similar:

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconTürkiye’de Adli Psikolojinin Konum ve Sorunlarının İrdelenmesi

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconGünümüzde özel eğitim alanında belki de en sık kullanılan kavramlardan biri ‘kaynaştırmadır. Farklı disiplin alanlarından farklı kişiler çeşitli yerlerde

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconGün Öncesi Planlamada Sistem Marjinal Fiyatının Belirlenmesi ile Sistem Satış ve Sistem Alış Talimatlarının Oluşmasına İlişkin Metodoloji

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconUYGULAMAYA DAYALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconEğitim Yönetimi alanında son yıllarda birçok bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu bilimsel çalışmalarla ortaya konan yeterliliğe dayalı yönetici yetiştirme

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconBu araştırmada, üniversitelerin eğitim fakültelerinde formasyon dersi olarak okutulan Eğitim Psikolojisi dersinde, farklı öğrenme stratejileri kullanmanın

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconGelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişte var olan, bugün yaşanan ve gelecekte de hissedilecek önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve dengeli

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconWindows sistem dosyaları ile ilgili olası sorun yol açıyor olabilir. Sistem dosyalarının doğruluğu ve özgünlüğünün belirlenmesi ve gerekli düzeltmelerin

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconAçık hava reklamcılığı alanında Çin in en büyük fuarı olarak kabul edilen Sign China ve China Sign fuarları Çin’in Guangzhou şehrinde, iki farklı fuar alanında

Son yıllarda eğitim teknolojileri alanında yaşanan yeniliklerin ve farklı sistem yaklaşımlarınının irdelenmesi. Öğrenme nesne havuzlarının uygulamadaki sorunlarının belirlenmesi iconÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Sunuş yolu, alıştırma ile öğretim, drama KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page