ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI
Indir 23.53 Kb.
TitleÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI
Date conversion06.12.2012
Size23.53 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.toal.k12.tr/FileUpload/op298597/File/cocuk_yetistirmede_aile_tutumlari.doc
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI

DİSİPLİN NEDİR ?

Davranışı yönlendirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Cezalandırma ile eş anlamlı değildir.

Çocuğa istenilen davranışları ve alışkanlıkları öğretmek, kendi kendini denetleme olan ahlak gelişimini sağlamaktır.

Çocuğun kendi kendine yönetme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Yapıcı ve iyi niyetli bir yardımdır.

  ANA BABALAR KURALLARINI NASIL ÖĞRETİRLER ?

 Anne ve babalar kurallarını öğretirken şu yaklaşımlardan (tutumlardan) birisini kullanırlar. Otoriter aile yaklaşımı

İlgisiz ve kayıtsız aile yaklaşımı

Koruyucu aile yaklaşımı

Hoşgörülü aile yaklaşımı

Tutarsız aile yaklaşımı

 OTORİTER AİLE YAKLAŞIMI

  Çocuk her kurala uymak zorunda bırakılır.

 Evde katı ve sert bir disiplin uygulanır.

 Ana baba sürekli araştıran , çocuğun her işine karışan bir tavır sergiler.

 Aile çocuğun her hareketini zler mutlaka onun hareketlerinde kusur bulur, olaya müdahale eder doğrusunu ! çocuğa öğretir. Çocuğun hata yapmasına fırsat verilmez.

 Kısa vadede bu yöntemle çocuğun bir disiplin altına alındığı görülse de uzun vadede bu yöntem sağlıksız ve zararlıdır.

  Çocuk üzerindeki etkisi:

 Çocuğun kendine olan güveni ortadan kalkar

  Sessiz, uslu, nazik ve dürüst olabilir ama küskün, silik, çekingen ve kolay etki altında kalan bir yapıya bürünür.

  Çocuk kolayca ağlar.

  İsyankar, inatçı, huysuz bir yapıya da bürünebilir ki bu durumda bu tip aileler genelde sorunu çözmek için baskı artırma yoluna giderler. Bu asiliği daha da artırır.

  Çocuk hırçın ve kindar, arkadaşları ile uyumsuz ve kavgacı olabilir.

  Hata yapmasına müsaade edilmediği için ileri yaşlarda hayatın sıkıntıları karşısında dayanıksız olabilir.

 
İLGİSİZ VE KAYITSIZ AİLE YAKLAŞIMI

  Aile aşırı rahattır, çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıları yoktur.

  Çocuk sorumluluklarından kaçar.

 Ana baba çocuğa örnek bir model olamaz.

  Bu tutum anne ve babada aynı anda görülmez. Çoğunlukla aile de çalışan birey hangisi ise ilgisiz aile davranışı onda görülür.

  Çok çocuklu ailelerde rastlanma olasılığı daha fazladır.

  Çocuk üzerinde etkisi:

   Çocuk bencil ve şımarık olur. Bu yüzden arkadaş çevresinde sevilmez.

  Çocuk evde veya okulda dikkat çekmek için alışılmadık davranışlar sergiler.

 Ailesi çocuğa model olamadığı için çocuk kendine başka modeller seçer. Gençlik dönemlerinde çocuk vaktinin tümünü arkadaşları ile geçirir.

  Genç yaşta çocuk zararlı alışkanlıklar edinmeye eğilimli olur.

  KORUYUCU AİLE YAKLAŞIMI

  Bu aile tipi baskıcı otoriter aile ile karıştırılabilecek kadar benzer. Aralarındaki temel fark; bu aile tipinde şefkat, koruma güdüsü, disiplinin önünde gelir.

  Çocuğa gerektiğinden fazla özen ve kontrol gösterilir.

  Özellikle anneler bu tip bir tavır sergiler.

  Çocuğun kendi yapacağı ve yapması gereken işler bile koruyucu ebeveyn tarafından yapılır.  

 Çocuk üzerinde etkisi:

 Çocuk aşırı duygusaldır.

  İleri yaşlarda bile etrafına bağımlı olarak yaşar.

  Kendi ayakları üzerinde durması uzun yıllar alır.

  Toplum içinde kendi başına iş yapma cesaretini gösteremez.

  Çocuk anne babasından ayrı kalamaz ileri yaşlarda bile sürekli anne babasının yanında olmak ister.

 

 HOŞGÖRÜLÜ AİLE YAKLAŞIMI (Önerilen Aile Yaklaşımıdır)

   Mükemmele en yakın aile tipidir.

  Çocuk burada başıboş bırakılmaz.

  Hoşgörü, yapılan her şeyi hoş görmek değildir. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır.

  Evde herkesin söz hakkı vardır. Çocukta kendini ifade edebilir.

  Duygu ve görüşlere saygı vardır.

  Konulan kurallar çocuğun anlama seviyesine inilerek mantıklıca izah edilir.

  En zor ve sabır isteyen yöntemdir.

  Hoşgörülü ailenin düşebileceği en yaygın hata çocuğa aşırı serbestlik verilmesidir.

 Çocuk üzerinde etkisi:

 Özgüven sahibi bireyler yetişir.

  Kendini rahat ve kolayca ifade edebilen bireyler yetişir.

  Çocuğun farklı hobilere yönelmesi daha sık görülür.

    Çocukta asilik ve kavgacılık görülmez.

  Anne babaya saygı noktasında gevşeklik görülebilir.

  TUTARSIZ AİLE YAKLAŞIMI

   Genellikle genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür.

  Eski- yeni çatışması ve ailenin çocuğa karşı tutumunda tutarsızlık görülür.

  Tutarsız davranmanın nedeni; eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmalarıdır.

  Bazen de eşler çocuk yetiştirme yönteminde değişiklik yapma konusunda farklı düşünürler bu da tutarsızlığa neden olur.

 Çocuk üzerinde etkisi:

 Buna bağlı olarak çocuk asi, hırçın inatçı olabileceği gibi içine kapalı ve pısırık da olabilir.

 Çocukta ana baba sevgisi azalır.

 Dikkat toplayamama ve uzun süre bir işe odaklanamama problemleri ortaya çıkar.

 Çocuk anne veya babadan birisine çok yaklaşırken diğerinden uzaklaşabilir.

 Çocukta yalan söyleme gibi davranış problemleri görülebilir.

 ANA BABALARIN UYGULADIKLARI CEZAYA DAYALI OLUMSUZ DİSİPLİN ŞEKİLLERİ

  * Fiziksel disiplin

 * Çocuğu sözle hor görmek

 * Sevgiyi esirgemek

 FİZİKSEL DİSİPLİN(DAYAK)

 1- Çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman dayak yerse bunun karşılığını ödemiş demektir. Yaptığını düzeltmek için başka bir şey yapmasına gerek kalmadığını düşünür.

2- Dayak yiyen çocukta ana- babaya karşı kızgınlık oluşur. Kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu öğrenip kendini suçlu göreceğine, kendisini döveni suçlar.

ÇOCUĞU SÖZLE HOR GÖRMEK

1. Korku ve Tehdit; Çocuklar korku konusunda çok hassastırlar. Hele pek anlamadığı kavramadığı şeylerle korkutulursa bu sözlere inanır ve çok sarsılır.
2. Alay, küçümseme; çocuk için onur kırıcıdır..

3- Bağırma Beddua Etme; Çocuğun olumsuz davranışlarını düzeltmez, sadece ana babaların rahatlamasını sağlar. Çocuk kendini suçlayacağına ana babayı suçlar.

 SEVGİ ESİRGEME

OLUMLU DAVRANIŞLAR KAZANDIRMAK İÇİN POZİTİF ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMİ VE ÇOCUK ANA VE BABA ARASI SÖZLEŞME

  POZİTİF ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMİ

Doğru davranışları öğretmek için en etkili yöntemdir.

Kazanılması istenilen davranışlar daima ödüllendirin.

Bu sistemde çocuğunuzun davranışlarını ve duygularını ayrı ayrı değerlendirin.

Ödüllendirmeyi gözle görülen şeyler için uygulamak gerekir, örneğin; elbiselerini katlaması gibi.

  ÇOCUK,ANA VE BABA ARASI SÖZLEŞME

1.Kural: Sözleşme yapılırken her iki tarafın da anlaşmaya varması şarttır.

2. Kural: Sözleşmeye göre herkes sözler vermelidir.

3. Kural: Sözleşmeyi kağıda dökmek en iyisidir. Özellikle 6-12 yaşları arasındaki çocuklar üzerinde yazılı belge etkili olur.

4. Kural: Sözleşmeye yazılan maddeler anlaşılabilir ve somut olmalıdır.

  CEZANIN YERİNE KULLANILABİLECEK ÇÖZÜMLER

1) PASLAŞMA TEKNİĞİ

1- Olumsuz duyguları ifade edebilmek insanlarda emniyet supabı gibidir. Çocuğun bu duyguları ifade edebilmesi onun ruhsal gelişiminin emniyetini sağlar.

2- Olumsuz duyguları içine atan çocukta olumlu duygular için yer kalmaz.

3- Küçük çocuklar duygularının içinden olumsuz olanları seçemedikleri için olumlu duyguları da bastırırlar.

4- Eğer çocuk olumsuz duygularını sözlerle ifade edemezse olumsuzluk başka bir anti-sosyal davranış olarak ortaya çıkar.

 2) SORUNLARI KARŞILIKLI ÇÖZME YÖNTEMİ

 Özellikle 5 yaşından sonra uygulanabilecek bir yöntemdir. Aile bireyleri karşılıklı olarak oturup çocuğun olumsuz davranışlarını düzeltmesi için bir anlaşmaya varırlar. Anlaşmada her iki tarafında kuralları kabul etmesi ve uygulaması gerekir. Bu konuşmalar yapılırken bir kişide not tutar.

 3) NEGATİF DÜŞÜNME SANATI

  Bu yöntem, çocuğunuz yaşına uygun yaramazlıklar yaptığında, kendinizi kötü hissettiğiniz de kullanılabilir bir yöntemdir.

   Sizi sinirlendiren hareketleri boş bir odada günde bir yada birkaç kere abartarak ve hatta komik öğeler ekleyerek ifade etmeniz gerekir.

   8 yaşındaki bir çocuk ihtiyar kılığına girmiş bir yetişkin gibi davranmalı, bisikletine ihtiyar bir adam edasıyla binmeli, daime alçak sesle fısıldayarak konuşmalı gibi şeyleri yüksek sesle söyleyin. Bir süre sonra rahatsız olduğunuz bu olayların hiç de önemli olmadığını görürsünüz.


TURGUT ÖZAL ANADOLU LİSESİ

  REHBERLİK SERVİSİ

Add document to your blog or website

Similar:

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARI

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconAİLE TUTUMLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconAİLE TUTUMLARI VE ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconÇocuk Yetiştirmede Ailelere Öneriler

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconÇOCUK YETİŞTİRMEDE DİSİPLİN VE CEZA

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconANNE BABALARA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ÖNERİLER

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconANNE BABALARA ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ÖNERİLER

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANNE BABALARIN EN ÇOK YAPTIKLARI HATALAR

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI

ÇOCUK YETİŞTİRMEDE AİLE TUTUMLARI iconHuzurun Kaynağı Aile Kadın ve Ailenin önemi Evlilik ve Aile Hayatı Çocuk Eğitimi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page