Algoritma Ders Notları – 1
Indir 26.05 Kb.
TitleAlgoritma Ders Notları – 1
Date conversion03.01.2013
Size26.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www1.gantep.edu.tr/~ozcan/ders/prgTem/algoritma/Alg_Defter_090702.doc

Algoritma ve Programlamaya Giriş 1.06.2009

Algoritma

Ders Notları – 1
1.Algoritma Nedir?


Algoritma bir işi yapmak için adım adım uygulanan kurallar dizisidir. Bir problemi çözmek amacıyla arka arkaya gelen komular dizisi olarak da tanımlanabilir.

Soru 1: Okuduğu beş sayının toplamını yazan, algoritmayı yazınız.


Cevap:

  1. BAŞLA

  2. OKU A,B,C,D ve E

  3. F=A+B+C+D+E

  4. YAZ F

  5. DUR

Not: Bu sorunun cevabındaki Oku kelimesine yanındaki A,B…E harflerine dikkat edelim. Bu harfler birer hafıza anlamına gelmektedir. Okunan sayı bu harflere aktarılır. Örneğin Okuma işlemi sırasıyla 3,7,1,2 ve 4 olsun, Bu sayılar A,B,C,D ve E isimli hafızalarına atanacaktır. F=A+B+C+D+E ile F=3+7+1+2+4 sayıları toplanacak ve F in değeri 17 olacaktır. Yaz F ile 17 rakamı ekrana yazılacak bizde sonucu ekrandan göreceğiz


Algoritma işlenmemiş veriden belirli bir bilgi oluşturur. Dolayısıyla her algoritma için giriş verisi ve çıkış bilgisi kavramlarından söz etmek mümkündür. Herhangi bir giriş verisine karşılık çıkış bilgisi elde edilemiyorsa yazılan komutlar algoritma olarak tanımlanamaz. Bununla birlikte giriş verisi almayan komutlar dizisi bir sonuç elde edemeyeceğinden veya en iyi ihtimalle rastgele çıkış bilgileri oluşturacağından yine algoritma değildir.

Bir algoritmayı oluşturan komutların aşağıda belirtilen kurallara uyması gereklidir.

 • Yazılan komutun tek bir anlama gelmesi ve herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıyor olması gereklidir. Aksi takdirde işleyiş ve elde edilen sonuçlar değişeceği için yazılan algoritma olmayacaktır.

 • Yazılan komut uygulanabilir olmalıdır. Fiziksel olarak gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir eylem (güneşten ateş getirmek) uygulanabilir değildir. Aynı şekilde hesaplanması için bir yöntem olmayan denklemlerin çözümü de mümkün değildir; dolayısıyla uygulanabilirliği yoktur.

 • Her algoritmanın sonlanması, çalıştırılan komut sayısının sonsuz olmaması gereklidir.1.1.Algoritma Süreci


Bir algoritma aşağıda sıralanan süreçlerden geçmektedir.

 • Tasarım (design)

 • Doğruluğunu ispat etme (validation)

 • Analiz edip özelliklerinin belirlenmesi (analysis)

 • Uygulama (implementation)

 • Test etme (test)2.Algoritma Analizi


Algoritma analizi, algoritma belirlendikten sonra özelliklerinin incelenmesi aşamasıdır. Bu aşamada aşağıdaki soruların cevapları araştırılır.

 • Algoritmanın özellikleri neler?

Özellikler incelenirken, algoritmanın hafızada ne kadar yer kapladığı ve ne kadar sürede tamamlandığı ele alınır.

 • Ne kadar iyi?

Belirlenen özellikler algoritmanın ne kadar iyi olduğu sorusunun cevabıdır.

 • Diğer algoritmalarla nasıl karşılaştırılır?

Mümkün olan diğer algoritmalarla karşılaştırma yapılır. Ancak bu aşamanın sonucu her zaman çok kesin değildir. Farklı durumlar için farklı sonuçlar elde edilebilir. Zaman veya hafıza tercihine göre değişik algoritmalar seçilmiş olabilir.

 • Daha iyisi mümkün mü?

Olabileceklerin en iyisi mi sorusunun cevabının verilmesidir. Bu analiz içindeki en zor aşamadır.

3.Algoritmada En Çok Kullanılan Kelimeler


Başla, Dur, Oku, Yaz, Eğer…ise, değilse, Git, Tekrarla, … ise Tekrarla

=, +, -, /, *, %,<,>,<=,>=, Tam(), Karekök(), Sayı, Sayı[1]

 1. Ali’nin parası Veli’nin parasının iki katıdır. Alinin parasını soran, sonra velininkini hesaplayıp yazan algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. YAZ “Ali’nin Parasını Girin”

  3. OKU AlininParası

  4. VelininParası=AlininParası*2

  5. YAZ VelininParası

  6. DUR
 2. Okunan iki sayıdan Büyük olanını yazan, algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. A’ yi, B’ yi OKU

  3. Eğer A≥B İSE A’yı YAZ DEĞİLSE B yi YAZ

  4. DUR 1. 1000 sayı okuyan algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. i=1

  3. i <=1000 İSE TEKRARLA

   1. OKU A[i]

   2. i=i+1

  4. DUR 1. Okuduğu 10 sayının toplamını, sıfırdan küçük olanların adedini, 7 den düyük olanların ortalamasını yazan algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. i=1,GenelTop=0,SıfırdanKüçükAdt=0,YedidenTop=0,YedidenAdt=0

  3. i <=10 İSE TEKRARLA

   1. OKU A[i]

   2. GenelTop= GenelTop+A[i]

   3. SıfırdanKüçükAdt= SıfırdanKüçükAdt+1

   4. YedidenTop= YedidenTop+A[i]

   5. YedidenAdt= YedidenAdt+1

   6. i=i+1

  4. YAZ “Sayıların Toplamı=”, GenelTop

  5. YAZ “Sıfırdan Küçüm Sayıların Adedi=”, SıfırdanKüçükAdt

  6. YAZ “Yediden Büyüklerin Ortalaması=”, YedidenTop/YedidenAdt

  7. DUR
 2. Okuduğu Yazının Harfleri arasına + koyarak yazan algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. OKU A

  3. i <=DiziUzunlugunuVer(A) İSE TEKRARLA

   1. YAZ A[i]

   2. YAZ “+”

   3. i=i+1

  4. DUR 1. Okuduğu X için, Y=2X2+3X+Cos(X) denkleminin hesaplayıp ekrana yazan algoritmayı yazınız.


  1. BAŞLA

  2. OKU X

  3. Y=2*X*X+3*X+Cos(X)

  4. YAZ Y

  5. DUR 1. 10 kişilik bir sınıfın önce vize1’leri, sonra vize2’leri, sonra final’lerini okuyan; Ort=v1%25+v2%25+F%50 formülüne göre her öğrencinin ortalamasını hesaplayan, en sonunda da her öğrencinin ortalamasını ekrana yazan algoritmayı yazın.


  1. BAŞLA

  2. i=1

  3. i <=10 İSE TEKRARLA

   1. OKU V1[i]

   2. i=i+1

  4. i=1

  5. i <=10 İSE TEKRARLA

   1. OKU V2[i]

   2. i=i+1

  6. i=1

  7. i <=10 İSE TEKRARLA

   1. OKU F[i]

   2. i=i+1

  8. i=1

  9. i <=10 İSE TEKRARLA

   1. Ort[i]=0.25*v1[i]+0.25*v2[i]+0.5*F[i]

   2. i=i+1

  10. i=1

  11. i <=1000 İSE TEKRARLA

   1. YAZ Ort[i]

   2. i=i+1

  12. DUR 1. *** Bir nehrin birinci yakasında Çoban, kurt, kuzu ve ot bulunmaktadır. Çobanın kurt, kuzu ve otu karşıya geçirmesi istenmektedir. Fakat nehirde, sadece iki kisiyi taşıyabilen küçük bir sandal varmış ve Çobanın olmadığı zaman kurt kuzuyu, kuzuda otu yiyecekmiş. Çobanın kurt,kuzu ve otu karşıki kıyıya geçirebileceği bir algoritma yazınız.


  1. BAŞLA

  2. x[1]=x[2]=x[3]=x[4]=1, yon=1, siradaki=1

  3. x[1]=2 ve x[2]=2 ve x[3]=2 ve x[4]=2 DEĞİLSE TEKRARLA

   1. yon=1 İSE yon=2, DEĞİLSE yon=1

   2. x[1]=yon

   3. siradaki=4 İSE siradaki=2 DEĞİLSE siradaki= siradaki+1

   4. x[siradaki]=yon

   5. x[1] !=x[2] ve x[1] !=x[3] GİT Adım 3.3

   6. x[1] !=x[3] ve x[1] !=x[4] GİT Adım 3.3  4. DURAdd document to your blog or website

Similar:

Algoritma Ders Notları – 1 iconPROGRAMLAMA DİLİNDE ALGORİTMA Algoritma Nedir?

Algoritma Ders Notları – 1 iconPROGRAMLAMA DİLİNDE ALGORİTMA Algoritma Nedir?

Algoritma Ders Notları – 1 icon1 Yemek Pişirme Algoritma örnekleri Algoritmanın en basit örneği bir yemek tarifidir. Konumuzla ilgili olmasa da konuya ısınalım diye birkaç yemek tarifini algoritma gibi sunalım

Algoritma Ders Notları – 1 iconÖBL 10. SINIFLAR TAR İ H-2 DERS İ DERS NOTLARI

Algoritma Ders Notları – 1 iconDERS NOTLARI KİTAP DERS

Algoritma Ders Notları – 1 iconEK DERS MEZUATI DERS NOTLARI

Algoritma Ders Notları – 1 iconDERS NOTLARI ~ ~

Algoritma Ders Notları – 1 iconDERS NOTLARI

Algoritma Ders Notları – 1 iconDERS NOTLARI (I) “

Algoritma Ders Notları – 1 iconETA DERS NOTLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page