İçindekiler BÖLÜM
Indir 1.45 Mb.
Titleİçindekiler BÖLÜM
Page38/85
Date conversion06.12.2012
Size1.45 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aef.marmara.edu.tr/iysdosya/din_kulturu/ders_plan/1.Bölüm.doc
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   85

Konu : Yaratılmışları Sevmekle Allah’ı Sevmiş Olurum.


Süre : Bir ders saati

Yöntem : Soru-cevap ve büyük grup tartışması teknikleri ve anlatım yöntemi

Araç gereçler :Yazı tahtası, bilgisayar. projektör resim

Kazanım :Yaratılmışları sevmenin Tanrı’yı da sevmek olduğu düşüncesini örneklendirir.

Kazanımlar :

1.Yaratılmışları sevmenin Allah’ı sevmek olduğunu söyler yazar.

2.Yaratılmışları sevmenin neden Allah’ı sevmek olduğunu açıklar.

3.Yaratılmışları sevmenin belirtilerini söyler yazar.

4.Yaratılmışları sevmeye istekli olur.

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkat çekme : Çeşitli hayvan, ağaç, bitki resimleri tepegözle yansıtılır. Aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin dikkati derse çekilir. Öğrencilerin görüşleri dinlenerek önemli görülen yerler tahtaya yazılır:

1.Bu resimleri görünce neler hissettiniz?

2.Bu varlıklar size neyi hatırlatıyor?

3.Etrafınızda başka hangi güzellikler dikkatinizi çekiyor?

4.Evinizde hayvan besliyor veya bitki yetiştiriyor musunuz?

Güdüleme, hedeften haberdar etme : Bu dersin sonunda yaratılmışları sevmenin Allah’ı sevmek olduğunu öğrenmiş olacakları belirtilir.

2.GELİŞME BÖLÜMÜ

Çocuklar, Yunus Emre’nin “ Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” sözünü daha önce duydunuz mu? Yunus Emre bu sözü ile neye vurgu yapıyor? sorusu sınıfa sorularak bir tartışma açılır. İpucu olması bakımından da aşağıdaki sorular sorulur:

1.Allah’ın bizim için yarattığı şeyler nelerdir? Hatırlayalım.

2.Allah’ım bizim için yarattığı bu şeyler karşısında neler hisseder siniz?

3.Bu canlı ve cansız yaratıkları sevmekle kimi sevmiş oluruz.

4.Yüce Allah’ın bunca nimetleri bize vermesi neyin göstergesidir.

Ara özet : Yüce Allah’ın doğayı, bitkileri, hayvanları yaratıp, bize bunca nimetleri

vermesi Onun bizi sevdiğini gösterir. Bütün bunlara bir teşekkür olarak da bizim Yüce Allah’ı ve Onun yaratıklarını sevmemiz gerekir. Çünkü gördüğümüz ve sevdiğimiz bu yaratıkları ve güzellikleri sevmek, onları yaratan Allah’ı sevmek demektir.

Allah’ın yarattığı varlıklar içinde size yaratılması gereksiz ve faydasız gelen varlıklar var mı? Meselâ, “Allah niçin böcekleri yarattı, insanlara hiçbir faydası yoktur.”diye düşündüğünüz oldu mu? sorusu sınıfa sorularak aşağıdaki sonuca ulaşılmaya çalışılır:

“Bütün varlıklara Allah’ın bir yaratığı olarak bakmalı ve onlara sevgi ile yaklaşmalıyız. Bizler Allah’ın yarattığı bazı yaratıkların hangi nedenden yaratıldıklarını anlamayabiliriz. Her varlığın bizim için bir yararının olduğuna inanmalıyız ve onları korumalıyız. Yaratılmış varlıkları sevmekle Allah’ın hoşnutluğunu kazanır, onu sevmiş oluruz.”

Bu konuda peygamberimizin bizim için en güzel örnek olduğu vurgulanır. Aşağıdaki hadisler örnek olarak tepegözle yansıtılır:

Bir gün peygamberimiz arkadaşlarına şöyle bir olay anlattı: “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya rastladı. Kuyudan su içti. Susuzluktan dili damağına yapışmış bir köpeğin yaklaştığını gördü. Kendi kendisine: ‘Bu köpek de çok susamış’ deyip köpeğe su içirdi. Allah da onun bu davranışından memnun kaldı.”

Peygamberimizin yanındakilerden bazıları: “Ey Allah’ın Resulü! Yani bize hayvanlara yaptığımız iyilikler için de sevap mı var? diye sordular. Peygamberimiz: “ Evet, her yaptığınız iyilik için sevap vardır.” buyurdu.5

Peygamberimizin zamanında Müslümanların bazıları bir karınca yuvasını yakmışlardı. Sevgili peygamberimiz bunu görünce çok üzülmüş ve: “Ateşle ancak Yüce Allah azab eder.” buyurmuştur.

Peygamberimiz şöyle buyurur: “ Merhamet edenlere Allah da merhamet eder.” 6

Canlı ve cansız varlıkları sevmek, Allah’ı sevmek anlamına gelir. Bu nedenle çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları korumalı, zarar verenleri uyarmaya çalışmalıyız. Peygamberimiz gibi canlılara gösterdiğimiz sevgiyi diğer canlılara da göstermeliyiz. Yaratılmışları sever, onların iyiliği için çalışırsak Allah da bizi sever.

3.SONUÇ BÖLÜMÜ

Aşağıdaki başlıklar altında dersin özeti yapılır:

1.Yüce Allah’ın doğayı, bitkileri, hayvanları yaratıp hizmetimize sunması, bize bunca nimetleri vermesi onun bizi sevdiğini gösterir.

2.Bizim de bu canlı ve cansız varlıkları sevmemiz gerekmektedir. Çünkü Allah’ın yarattıklarını sevmek Allah’ı sevmek demektir.

3.Bazı yaratıkların hangi nedenden yaratıldıklarını anlamaya biliriz. Her varlığın bizim için bir yararının olduğuna inanmalıyız ve onları sevip korumalıyız.

4.İnsanlara gösterdiğimiz sevgiyi diğer canlılara da gösterme konusunda Peygamberimizi örnek almalıyız.

Ders bu şekilde özetlendikten sonra öğrencilerin soruları varsa cevaplandırılır. Dersin

amacına ne kadar ulaştığını ölçmek için değerlendirme soruları sorulur.

Kapanış : Allah’ın sevgisini kazanmak için Allah’ın yarattığı bütün canlıları sevmemiz, onları korumamız ve onların iyiliği için çalışmamız tavsiye edilir.

4.DEĞERLENDİRME

1.Yunus Emre’nin “Yaratanı severiz, Yaratandan ötürü” sözü ne anlama gelmektedir? Kısaca açıklayınız.

2.Hayvanlara ve çiçek, ağaç vb. bitkilere karşı neler hissettiğinizi anlatınız.

3.Canlı ve cansız varlıklara karşı peygamberimizin nasıl davrandığını anlatan bir hadis söyleyiniz.


GÜNLÜK DERS PLÂNI


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   85

Similar:

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I KISALTMALAR II TABLOLAR/ ŞEKİLLER IV GİRİŞ 1 I. BÖLÜM

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page