İçindekiler BÖLÜM
Indir 1.45 Mb.
Titleİçindekiler BÖLÜM
Page9/85
Date conversion06.12.2012
Size1.45 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aef.marmara.edu.tr/iysdosya/din_kulturu/ders_plan/1.Bölüm.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   85

Konu : Dini Öğrenmenin Önemi


Süre : Bir ders saati

Yöntem : Dramatizasyon yöntemi (kukla ve bebekler), soru cevap tekniği

Araç gereçler : Yazı tahtası, bilgisayar. projektör kuklalar

Kazanım : Din ve ahlâk arasındaki ilişkiye günlük hayattan örnek verir.

Kazanımlar :

1. Dini öğrenmenin önemini örneklerle açıklar.

2. Dini öğrenmenin önemine hayatdan örnekler verir.

3. Dini öğrenmenin insana neler kazandıracağını söyler yazar.

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkat çekme : Bir önceki deste öğrendikleri dinin tanımını tekrar hatırlamaları istenir ve öğrencilerden birine dinin anlamı söylettirilir. ”Hayatımızda din olmasaydı neler olurdu?” diye sorulur.

Güdüleme : Bu dersimizde dini öğrenmenin önemini kuklalarımız yardımı ile öğreneceğiz. Bu konuda bakalım kuklalarımız neler konuşacak? denilerek, kuklaların konuşmalarına dikkat etmeleri ve neler anlattıklarını tespit etmeleri istenir. Daha sonra kuklaların anlattıkları üzerinde konuşacakları belirtilir.

Hedeften haberdar etme : Bu dersin sonunda dini öğrenmenin insana neler kazandıracağını dinin hayatımızdaki önemini öğrenmiş olacakları belirtilir.

2.GELİŞME BÖLÜMÜ

Sınıfa iki tane insan kuklası getirilir. Kuklaların konuşmaları önceden hazırlanır. Aşağıdaki şekilde hazırlanan diyalog önceden iki küçük kartona yazılıp, gönüllü ve rol yapma yeteneğine sahip iki öğrenciye görev verilir.

1.kukla: Müslüman olmak istiyorum, ne yapacağımı bana söyler misin?

2.kukla: Kelimei şehadet getirmelisin yani, “Eşhedü enlâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” demelisin. Bunu dediğimiz zaman Müslüman oluruz.

1.kukla: Bu ne demektir, ne anlama gelir?

2.kukla: Bunun anlamı ” Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka tanrı yoktur ve yine tanıklık ederim ki, Muhammed (s.a.v) Allah’ın kulu ve elçisidir.”

1.kukla: Ben bu iki şeye inanmasam da Kur’âna inanmasam olur mu?

2.kukla: Eğer Allah’a ve Hz. Muhammed’in peygamberliğine bilerek inanıyorsanız, Kur’ânı Kerim’in Allah’ın sözü olduğuna da inanıyorsunuz demektir.

1.kukla: Pekî, imanın şartı altı diye duymuştum ama şimdi üç tane oldu.

2.kukla: Kur’ânın Allah sözü olduğuna inanmakla onun içindekilerin de doğruluğuna inanmış oluyorsunuz. Aksi taktirde Kur’ân’a inanmanızın hiçbir anlamı kalmaz.

1.kukla: Pekalâ, bunlardan bir tanesine inanmasam da diğer beş tanesine inansam Müslümanlığıma zarar gelir mi?

2.kukla: İmanın şartları bir bütündür, içinden bir şey ayıramazsınız. Aksi taktirde Müslümanlığımız elden gider.

1.kukla: Pekalâ, siz bütün bunları nereden öğrendiniz.

2.kukla: Tabikî Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden, diyanetin TV, radyo programları ve vaazlarından öğrendim.

Kuklaların konuşmalarından neler duydukları, kuklaların neleri merak ettiği sorulur ve alınan cevaplar tahtaya yazılır. Sizin de kuklalar gibi merak ettiğiniz konular var mı? diye sorulur. Bu dünyaya niye geldim? Bu dünyada ne yapmalıyım? Hayatda Kazanımlarım neler olmalıdır? vb. dinin alanına giren sorular öğrencilerin de görüşleri alınarak tahtaya yazılır. Bu sorulara nasıl ve nereden cevap verebiliriz? sorusu sınıfa sorularak bu soruları cevaplarını ancak dinimizi öğrendiğimiz taktirde cevaplandırabileceğimiz öğrencilere buldurulur.

Ara özet : İnsan bu dünyaya niçin geldiğini, ne yapması gerektiğini, tekrar nereye gideceğini vb. düşünür ve bu sorulara cevaplar arar. Dinimizi öğrendiğimiz zaman merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulabilmemiz kolaylaşır. İşte din insanların başka yerlerde bulamadığı sorulara cevaplar verir.

Din, Allah’la, ailemiz ve diğer bütün insanlarla olan ilişkilerimizde bize yol gösterir ve öğütlerde bulunur. Bunlardan yaralanmak için dini öğrenmeliyiz. Dini öğrendiğimiz zaman hem bu dünyada hem de ahiret hayatında mutlu olabiliriz. Dinimiz bizim mutlu, huzurlu ve güven içerisinde olmamız için gereklidir.

Dinin öğretilmesi konusunda Atatürk’ün çok titiz davrandığı vurgulanarak Atatürk’ün bu konuda söylediği aşağıdaki sözü tepegözle yansıtılır. Atatürk’ün bu sözleri üzerinde öğrencilerin fikirleri alınarak bu sözlerin bize hangi ipuçlarını verdiği öğrencilere buldurulur.

“Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.”1 Atatürk’ün dinimizi iyi öğrenmemiz için Elmalılı Hamdi Yazır’a bir tefsir ve Kamil Miras’a Buhari’nin kısaltılmış Tecrid-i Sarih adlı kitabı tercüme ettirdiği açıklanır.

Ara özet : Bizler dinimizi öğrenmek için çaba harcamalıyız. Bunun için de dinimizi, kendi kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenmeliyiz. Dini öğrenmek bizi yanlış bilgilerden, batıl inançlardan uzak tutar. Kazanımlarımızda bilinçli olmamıza yardımcı olur. Çevremize baktığımızda dini bilmeyen kişilerin din adına yanlışlar yaptıklarını görmekteyiz. Dinde yer alan inanç esaslarını, ibadetleri ve ahlâk ilkelerini öğrenirsek, dini çıkarları için kullanmak isteyen kişilerin verebileceği zararlardan korunabiliriz.
3.SONUÇ BÖLÜMÜ

Dersin özeti tepegözle yansıtılır. Özet, bölümlere ayrılarak değişik öğrencilere okutturulur. Öğrencilerin soruları varsa cevaplandırılır. Konunun ne derece öğrenildiğini ölçmek için değerlendirme soruları sorulur.

Kapanış : Dinimizi öğrenmemizin bize çok şeyler kazandıracağı, bunun için de okuldaki derslere dikkat etmemiz ve dinî programları izlememiz tavsiye edilerek ders bitirilir. Bir sonraki derste “Ahlâklı ve ahlâksız ifadeleri üzerinde düşünelim” konusunun işleneceği belirtilir. Ahlâklı ve ahlâksız ifadelerini sözlükten bulmaları ve büyüklerinin de görüşlerini alarak bu konudaki düşüncelerini yazmaları istenir.

4.DEĞERLENDİRME

1.Dini öğrenmenin önemini örneklerle açıklayınız.

2.Dinimizi nereden öğrenmeliyiz? Kısaca açıklayınız.

3.Dini bilmemenin yol açacağı zararlara örnekler vererek açıklayınız.


DERS PLÂNI


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   85

Similar:

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I KISALTMALAR II TABLOLAR/ ŞEKİLLER IV GİRİŞ 1 I. BÖLÜM

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER BÖLÜM I GİRİŞ

İçindekiler BÖLÜM iconİÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page