4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI
Indir 0.88 Mb.
Title4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI
Page13/14
Date conversion03.01.2013
Size0.88 Mb.
TypePlani
Sourcehttp://www.baharyayinevi.com.tr/planlar2/doc/ilkogretim/4-sinif/04-matematik.doc
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİ


KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

33. HAFTA

4

GEOMETRİAMAÇ:

Geometrik araçları kullanır.

Geometrik cisim ve şekilleri oluşturur ve çizer.

Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Üçgen, Kare ve Dikdörtgen

Kazanım: 8.Açı ölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.

Etkinlik 1:

Bir kenar uzunluğu 4 cm olan bir kare çizdirilir.

Etkinlik 2:

Kısa kenarının uzunluğu 5 cm, uzun kenarının uzunluğu 6 cm olan bir dikdörtgen çizdirilir.

Etkinlik 3:

Dik kenar uzunlukları 3 cm ve 4 cm olan bir dik üçgen çizdirilir.


Değerlendirme:

Üçgenin iki iç açısının ölçüsü verildiğinde üçüncü açısının ölçüsünün nasıl bulunacağı sorgulatılır.AMAÇ:

 Simetriyi bilir ve kullanır.


 Şekillerle örüntüler oluşturur.


Beceriler:


 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.


ALT ÖĞRENME ALANI


 Simetri


Kazanım:


1.Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.Etkinlik 1: Çeşitli düzlemsel şekillerin kağıt veya kartondan kesilmiş modelleri verilerek doğru simetrisine sahip olanlar katlatılarak simetri doğruları buldurulur. Birden fazla simetri doğrusuna sahip şekillerdeki simetri doğruları farklı katlamalarla belirletilip, çizdirilir.Etkinlik 2: Kareli veya noktalı kağıt ve geometri tahtası üzerinde düzlemsel şekiller oluşturup simetri doğruları belirletilir.
Uyarı:

Simetrik şekillerdeki simetrik nokta çiftlerinin simetri doğrusuna olan uzaklıklarının eşit olduğu vurgulanır.

Uyarı:

Yatay ve düşey simetri doğrusunun yanında köşegen simetri doğrusu da kullandırılır.

Diğer Derslerle İlişkilendirme:

Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı Görsel Okuma

6.Resim ve fotoğrafları yorumlar.

10.Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

Değerlendirme:

Büyük harflerdeki yatay ve düşey simetri doğrularını belirleyiniz.
SÜRE

SINIF: 4 MATEMATİK

AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİARAÇ

GEREÇLER


KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

34. HAFTA

4

ÖLÇME


AMAÇ:

Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.

Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yapar.

Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.

Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Çevre

Kazanım:

1.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.
Etkinlik 1:

Kenar uzunluklarından yararlanarak her türlü düzlemsel şeklin çevre uzunluğu hesaplatılır.

Araç Gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 İzometrik Kağıt

 Noktalı Kağıt

 Geometri Tahtası
Uyarı:

Çevre uzunlukları hesaplatılan düzlemsel şekiller çokgen olarak isimlendirilmez.


Uyarı:

Çevre uzunluk hesaplamalarında formül kullanılmaz.


Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Çevre

Kazanım:

2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.
Etkinlik 1:

Çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin veya çevre uzunluğu verilen karenin bir kenarının uzunluğunu bulma etkinlikleriyle çevre ve kenar uzunluklarının ilişkileri inceletilir. Bir karenin çevre uzunluğunun, bir kenarının uzunluğunun dört katı olduğu buldurulur.


Araç Gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 İzometrik Kağıt

 Noktalı Kağıt

 Geometri Tahtası

Uyarı:

Karenin çevre uzunluğunu; Ç=4bir kenar uzunluğu,

Dikdörtgenin çevre uzunluğunu; Ç=(2uzun kenar)+(2kısa kenar) biçiminde ifade etmeleri sağlanır.

Değerlendirme:

Çevre uzunluğu 16 birim olan kareyi geometri tahtasında oluşturunuz.


AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİARAÇ

GEREÇLER


KİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

35. HAFTA

4

ÖLÇME


Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Çevre

Kazanım:

3. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.


Etkinlik 1: Belli bir uzunluk kadar tel, ip vb. modeller kullanarak, üçgen, kare, dikdörtgen gibi düzlemsel şekiller oluşturulur. Bu tip etkinliklerde şekiller değişmesine rağmen çevre uzunluğunun değişmediği öğrencilere fark ettirilir.

Etkinlik 2:Geometri tahtası, kareli veya noktalı kâğıt kullandırarak iki çivi veya nokta arası bir birim kabul edilerek aynı çevre uzunluğuna sahip farklı düzlemsel şekiller oluşturmaları sağlanır.Araç Gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 İzometrik Kağıt

 Noktalı Kağıt

 Geometri Tahtası


Değerlendirme:

Geometri tahtasında iki çivi arası 1 birim kabul edilerek çevre uzunluğu 8 birim olan düzlemsel şekilleri oluşturunuz.AMAÇ:

Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.

Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yapar.

Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.

Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Çevre

Kazanım:

4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer ve kurar.

Etkinlik 1:

Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözdürülür ve kurdurulur
Araç Gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleri

 İzometrik Kağıt

 Noktalı Kağıt

 Geometri Tahtası


ALT ÖĞRENME ALANI

 Alan

Kazanım:

1.Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.

Etkinlik 1:

Standart olmayan alan ölçme birimleri olarak pullar, karolar, daire, karesel ve dikdörtgensel kâğıt parçalarının yanı sıra kareli defterdeki birim kareler kullandırılır.

Araç Gereçler:

 Öğrenci çalışma kitabı

 Öğretmen kılavuzu

 Etkinlik örnekleriUyarı:

Alan ölçme hesaplamalarında niçin birim kareler kullanıldığını vurgulanır.


AY

HAFTA

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

KAZANIMLAR

VE BECERİLER


ETKİNLİK ÖRNEKLERİKİŞİSEL NİTELİKLER

ARA DİSİPLİNLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

35. HAFTA
ÖLÇME


AMAÇ:

Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.

Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yapar.

Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.

Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Alan

Kazanım:

2. Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirler.Etkinlik 1: Düzgün veya düzgün olmayan düzlemsel şekillerin alanları, kareli kâğıt üzerine bu şekiller çizdirilir.Uyarı:

El, ayak, çiçek, yaprak vb. düzlemdeki şekillerinin sınırladığı bölgenin alanlarının ölçüsünün birer tahmin olduğu vurgulanır.


AMAÇ:

Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar.

Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle tahmin yapar ve ölçme yapar.

Günlük yaşamda ölçmenin önemini takdir eder.

Beceriler:

 Problem çözme, İletişim, İlişkilendirme, Akıl yürütme.

ALT ÖĞRENME ALANI

 Alan

Kazanım:

3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar.Etkinlik 1: Kareli veya noktalı kâğıt üzerine çizdirilen karesel bölgenin alanının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğu önce birim kareler saydırılarak buldurulur. Çizdirilen bu karesel bölgenin alanının; farklı iki kenarı kaplayan birim karelerin sayısının çarpımı olduğu, çizim üzerinde buldurulur. Benzer etkinlikler dikdörtgen için de yaptırılır.
16 birim kare

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Similar:

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI icon1. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconMATEMATİK DERSİ SINIF YILLIK PLANI (MEB)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconMATEMATİK SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ( SEK YAYINLARI)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI icon1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconMATEMATİK DERSİ SINIF YILLIK PLANI (ÜNER YAYINLARI)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconMATEMATİK DERSİ SINIF YILLIK PLANI (TUNA YAYINCILIK)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI icon8. SINIF MATEMATİK DERSİ SBS HAZIRLIK KURSU YILLIK PLANI

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconİLKÖĞRETİM OKULU SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI (MEB)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI iconMATEMATİK DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI( MERAM YAYINLARI)

4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI icon2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (ÜNER)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page