MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Indir 212.02 Kb.
TitleMATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Page2/3
Date conversion03.01.2013
Size212.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ciftliknevzataltuntasioo.k12.tr/FileUpload/op98148/File/matematik_dersi_ile_ilgili_ac
1   2   3
ÜNİTE II. RİTMİK SAYMA

Amaç 50. 100'e kadar birer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 1'den başlayarak 5 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'e kadar birer ritmik sayar.
2. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar birer ritmik sayar.
3. 1'den başlayarak nesnelerle 5 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'e kadar birer ritmik sayar.
4. 1'den başlayarak nesne resim kartları üzerinde 5 (10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100)'e kadar birer ritmik sayar.
5. 5 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'den geriye doğru birer ritmik sayar.
6. Verilen herhangi bir sayıdan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar.

Amaç 51. 100'e kadar beşer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 5'den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar beşer
ritmik sayar.
2. 5'in katı olan bir sayıdan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'ye
kadar beşer ritmik sayar.
3. 5'den başlayarak nesnelerle 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar
beşer ritmik sayar.
4. 5'den başlayarak nesne resim kartları üzerinde 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100)'a kadar beşer ritmik sayar.
5. 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'den başlayarak geriye doğru beşer
ritmik sayar.
6. 5'in katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

Amaç 52. 100'e kadar onar ritmik sayar.
Davranışlar
1. 10'dan başlayarak 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,100)'ye kadar onar ritmik
sayar.
2. 10'un katı olan bir sayıdan başlayarak 30 (40, 50, 60, 70, 80, 90,100)'a kadar onar ritmik sayar.
3. 10'dan başlayarak nesnelerle 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'ye kadar ritmik onar sayar.
4. 10'dan başlayarak nesne resim kartları üzerinde 20 (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'ye kadar onar ritmik sayar.
5. 30(40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'dan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.
6. 10'un katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru onar ritmik sayar.

Amaç 53. 100'e kadar ikişer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 2'den başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar ikişer ritmik sayar.
2. 2'nin katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar ikişer ritmik sayar.
3. 2'den başlayarak nesnelerle 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar ikişer ritmik sayar.
4. 2'den başlayarak nesne resim kartları üzerinde 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'a kadar ikişer ritmik sayar.

5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100)'dan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.
6. 2'nin katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

Amaç 54. 100 içinde üçer ritmik sayar.
Davranışlar
1. 3'ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik
sayar.
2. 3'ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.
3. 3'ten başlayarak nesnelerle 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.
4. 3'ten başlayarak nesne resim kartları üzerinde 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde üçer ritmik sayar.
5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 3'ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.
6. 3'ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar.

Amaç 55. 100 içinde dörder ritmik sayar.
Davranışlar
1. 4'ten başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde dörder ritmik sayar.
2. 4'ün katı olan bir sayıdan başlayarak 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde dörder ritmik sayar.
3. 4'ten başlayarak nesnelerle 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde
dörder ritmik sayar.
4. 4'ten başlayarak nesne resim kartları üzerinde 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde dörder ritmik sayar.
5. 10 (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100) içinde 4'ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar.
6. 4'ün katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar.

ÜNİTE III. KÜMELER

Amaç 56. Kümeyi bilir.
Davranışlar
1. Belirtilen varlıklar topluluğundan oluşan kümeyi gösterir.
2. Kümeyi oluşturan varlıkların adını söyler.
3. Varlıkların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa "küme" denildiğini söyler.
4. Kümeyi oluşturan varlıkların kümenin elemanı olduğunu söyler.
5. Bir kümenin eleman sayısını söyler.
6. Boş kümeyi gösterir.
7. Elemanı olmayan kümenin "boş küme" olduğunu söyler.

Amaç 57. Kümeyi kavrar.
Davranışlar
1. Verilen varlıklardan belirtilen varlıklarla bir küme oluşturur.
2. Oluşturduğu kümedeki varlıkların adını söyler.
3. Oluşturduğu kümenin eleman sayısını söyler.
4. Elemanları verilen bir kümeyi şemayla gösterir.
5. Boş kümeyi şemayla gösterir.

Amaç 58. Kümeler arasındaki ilişkileri kavrar.
Davranışlar
1. Elemanları ve eleman sayıları aynı olan iki kümenin elemanlarını bire bir
eşler.
2. Eleman sayıları aynı, elemanları farklı bir kümenin elemanlarını birebir
eşler.
3. Eleman sayıları faklı, elemanları aynı iki kümenin elemanlarını birebir
eşler.
4. Elemanları ve eleman sayıları farklı iki kümenin elemanlarını birebir eşler.
5. Verilen kümeler arasından, elemanları ve eleman sayıları aynı olan iki kümeyi gösterir.
6. Verilen kümeler arasından elemanları farklı, elemen sayıları aynı olan iki kümeyi gösterir.
7. Eleman sayıları farklı iki kümeden, eleman sayısı fazla olan kümeyi gösterir.

Amaç 59. Kümeler arasındaki denklik ilişkisini kavrar.
Davranışlar
1. Eşlediği iki kümenin denk küme olduğunu söyler.
2. Verilenler arasından denk kümeyi gösterir.
3. Verilen bir kümeye denk küme oluşturur.

Amaç 60. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini kavrar.
Davranışlar
1. Eşlediği iki kümenin eşit küme olduğunu söyler.
2. Verilenler arasından eşit kümeyi gösterir.
3. Verilen bir kümeye eşit küme oluşturur.

ÜNİTE IV. DOĞAL SAYILAR

Amaç 61. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doğal sayılarını kavrar.
Davranışlar
1. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeler içinden 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tane nesne olanı gösterir.
2. 1 (2, 3, 4, 5, 6, ,8, 9) tane nesnesi olan küme gösterildiğinde nesne sayısının 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tane olduğunu söyler.
3. Farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeleri ifade eden resim kartları
arasından 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tane nesnesi olan resim kartını gösterir.
4. 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tane nesneyi ifade eden resim kartı gösterildiğinde
nesne sayısının 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) tane olduğunu söyler.
5. Söylendiğinde nesne kümesi içinden 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) nesne alır.
6. Sayı sembolü 1 (2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9) gösterildiğinde farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeler içinden, sayı sembolü miktarı kadar nesneden oluşan kümeyi gösterir.
7. Sayı sembolü 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) gösterildiğinde farklı sayıda nesnelerden oluşan kümeleri ifade eden resim kartları içinden, sayı sembolü miktarını ifade eden resim kartını gösterir.
8. Gösterilen nesne kümesindeki nesne sayısını ifade eden sayı sembolünü gösterir.
9. Nesne kümesini ifade eden resim kartı gösterildiğinde karşılığı olan sayı sembolünü gösterir.
10. Sayı sembolü gösterildiğinde nesne kümesi içinden gösterilen sayı
sembolü miktarı kadar nesne alır.
11. Sayı sembollerini ifade eden kartlar arasından söylenen sayı sembolünü
gösterir.
12. Gösterilen sayı sembolünün kaç olduğunu söyler.

Amaç 62. Rakam yazma çalışmaları yapar.
Davranışlar
1. Havada, masada vb. yerde kol ve el hareketleri ile rakamları yazar.
2. Nesnelerle rakamları yazar.
3. Satır aralığına bakarak rakamları yazar.
4. Söylenen rakamı satır aralığına yazar.

Amaç 63. "0" doğal sayısını kavrar.
Davranışlar
1. Verilen kümeler arasından elemanı olmayan kümeyi gösterir.
2. Boş kümenin eleman sayısının 0 (sıfır) olduğunu söyler.
3. Boş kümenin eleman sayısını rakamla yazar.

Amaç 64. İki basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Doğal sayı kartları arasından söylenen iki basamaklı doğal sayıyı
gösterir.
2. Gösterilen iki basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Verilen iki basamaklı sayıdaki onlar ve birler basamağını gösterir.
4. Verilen iki basamaklı sayıda gösterilen basamağın onlar/birler basamağı olduğunu söyler.
5. Verilen iki basamaklı sayının onluk ve birliklerini ayrılmış hâlini ifade eden resim kartını gösterir.
6. Verilen iki basamaklı sayıyı gerçek nesneleri kullanarak onluk ve birliklerine ayırır.
7. Verilen iki basamaklı sayının kaç onluk ve birlikten oluştuğunu söyler.
8. Verilen iki basamaklı sayının kaç yüzlük, onluk ve birlikten oluştuğunu
yazar.

Amaç 65. Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Doğal sayı kartları arasından söylenen üç basamaklı doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen üç basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.
3. Verilen üç basamaklı sayıdaki yüzler, onlar ve birler basamağını gösterir.
4. Verilen üç basamaklı sayıda gösterilen basamağın yüzler/onlar/birler
basamağı olduğunu söyler.
5. Verilen üç basamaklı sayının yüzlük, onluk ve birliklerine ayrılmış hâlini
ifade eden resim kartını gösterir.
6. Verilen üç basamaklı sayıyı gerçek nesneleri kullanarak yüzlük, onluk ve
birliklerine ayırır.
7. Verilen üç basamaklı sayının kaç yüzlük, onluk ve birlikten oluştuğunu
söyler.
9. Verilen üç basamaklı sayının kaç yüzlük, onluk ve birlikten oluştuğunu yazar.

Amaç 66. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrar.
Davranışlar
1. Doğal sayı kartları arasından söylenen dört (beş, altı, ...) basamaklı
doğal sayıyı gösterir.
2. Gösterilen dört (beş, altı, ...) basamaklı doğal sayının kaç olduğunu
söyler.

3. Verilen dört (beş, altı, ...) basamaklı doğal sayıdaki istenilen basamağı
gösterir.
4. Verilen dört (beş, altı, ...) basamaklı doğal sayının basamaklarının adlarını
söyler.
5. Verilen dört (beş, altı, ...) basamaklı doğal sayının basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini söyler.
6. Verilen dört (beş, altı, ...) basamaklı doğal sayının basamaklarındaki rakamların
basamak değerlerini yazar.

ÜNİTE V. İŞLEMLER

Amaç 67. Toplama işlemini kavrar.
Davranışlar
1. "Daha, ile, ve, toplam, artı, eşittir, eder" sözcüklerinin toplama işlemi ile ilgili olduğunu söyler.
2. İki ayrık kümenin elemanlarını ve/daha/ile/artı/toplam/eşittir/eder
sözcüklerini kullanarak birleştirir.
3. Ve/daha/ile/artı/toplam/eşittir/eder sözcükleri kullanılarak söylenen iki ayrık kümeyi ve bunların birleşim kümesini ifade eden resim kartını gösterir.
4. İki ayrık kümeyi ve bunların birleşim kümesini "+", "=" işaretlerini kullanarak yapar.
5. "+", "=" işaretleri kullanılarak söylenen iki ayrık kümeyi ve bunların birleşim kümesini ifade den resim kartını gösterir.
6. İki doğal sayının toplama işlemini "+", "=" işaretlerini kullanarak yazar.
7. Bir doğal sayının "0" ile toplamının kendisi olduğunu söyler.

Amaç 68. Doğal sayılarla "eldesiz" toplama işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı yan yana
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. Tek basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
3. Tek basamaklı üç doğal sayıyı yan yana toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. Tek basamaklı üç doğal sayıyı alt alta toplayıp sonucunu yazar/söyler.
5. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
6. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
7. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
8. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/söyler.
9. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
10. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
11. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
12. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
14. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.

15. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
16. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapıp
sonucunu yazar/söyler.

Amaç 69. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
10. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
11. Dört basamaklı bir doğal sayı ile dört basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
12. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 70. Toplama işlemi yaparak problem çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıyla toplayarak problem çözer.
2. Tek basamaklı bir doğal sayılar içinden üç sayıyı kullanarak toplama işlemi ile problem çözer.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek/iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz
toplayarak problem çözer.
4. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldesiz
toplayarak problem çözer.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
toplayarak problem çözer.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak problem çözer.
7. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak problem çözer.
8. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayarak problem çözer.
9. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayarak problem çözer.
10. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayarak
problem çözer.
11. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayarak problem çözer.
12. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayarak problem çözer.
13. Dört basamaklı bir doğal sayı ile tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayarak problem çözer.
14. Dört basamaklı bir doğal sayı ile üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayarak problem çözer.
15. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldesiz/eldeli toplama
işlemi yaparak problem çözer.

Amaç 71. Çıkarma işlemini kavrar.
Davranışlar
1. "Eksildi, çıktı, eksi, kaldı, eşittir" sözcüklerinin çıkarma işlemi ile ilgili
olduğunu söyler.
2. Bir kümeden belirtilen sayıdaki elemanını eksildi/çıktı/eksi/kaldı/eşittir
sözcüklerini kullanarak ayırır.
3. Eksildi/çıktı/eksi/kaldı/eşittir sözcükleri kullanılarak söylenen bir kümeyi ve
kümenin ayrılan ve kalan kümelerini ifade eden resim kartını gösterir.
4. Belirtilen sayıda elemanı olan kümeyi ve bu kümeden ayrılan ve kalan kümelerini
"-", "=" işaretlerini kullanarak yapar.
5. "-", "=" işaretleri kullanılarak, belirtilen sayıda elemanı olan ve bu kümeden
ayrılan ve kalan kümelerini ifade eden resim kartını gösterir.
6. İki doğal sayının çıkarma işlemini "-", "=" işaretlerini kullanarak yazar.
7. Bir doğal sayıdan "0" çıkarıldığında sayının kendisinin kaldığını söyler.

Amaç 72. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıdan, tek basamaklı bir doğal sayıyı yan yana
çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
2. Tek basamaklı bir doğal sayıdan, tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta çıkarıp
sonucu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
7. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde üç
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
11. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde dört
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 73. Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, onbinlik ... bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde tek
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde tek
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde iki
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde üç
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektirecek şekilde tek
basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
7. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek
şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek
şekilde üç basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
9. Dört basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik bozmayı gerektirecek
şekilde dört basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.
10. Beş ve daha fazla basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük, binlik, onbinlik bozmayı gerektirecek şekilde tek, iki, üç, dört ve daha fazla basamaklı sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 74. Çıkarma işlemi yaparak problem çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıdan tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkararak
problem çözer.
2. İki basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk
bozmadan çıkararak problem çözer.
3. Üç basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk
bozmadan çıkararak problem çözer.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan
çıkararak problem çözer.
5. Dört basamaklı bir sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozmadan
çıkararak problem çözer.
6. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk
bozmadan çıkararak problem çözer.
7. İki basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk bozarak
çıkarıp problem çözer.
8. Üç basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük
bozarak çıkarıp problem çözer.
9. Üç basamaklı bir doğal sayıdan üç basamaklı bir doğal sayıyı onluk, yüzlük
bozarak çıkarıp problem çözer.
10. Dört basamaklı bir doğal sayıdan tek/iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk,
yüzlük, binlik bozarak çıkarıp problem çözer.
11. Dört basamaklı bir doğal sayıdan üç/dört basamaklı bir doğal sayıyı onluk,
yüzlük, binlik bozarak çıkarıp problem çözer.
12. Beş ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik,
onbinlik bozmayı gerektirmeyen/gerektiren çıkarma işlemi ile problem çözer.


Amaç 75. Çarpma işlemini kavrar.
Davranışlar
1. "Tane, kere, çarpı, eder" kelimelerinin çarpma işlemi ile ilgili olduğunu söyler.
2. Elemanları eşit sayıda olan iki kümeyi tane/kere/çarpı/eder sözcüklerini
kullanarak birleştirir.
3. Tane/kere/çarpı/eder sözcükleri kullanılarak söylenen elemanları eşit sayıda olan
kümeyi ve bunların elemanlarının toplamını ifade eden resim kartını gösterir.
4. Elemanları eşit sayıda olan iki kümeyi ve bunların elemanlarının toplamını
"x", "=" işaretlerini kullanarak yapar.
5. "x", "=" işaretlerini kullanarak söylenen elemanları eşit sayıda olan iki kümeyi ifade eden, resim kartını gösterir.
6. İki doğal sayının çarpma işlemini "x", "=" işaretlerini kullanarak yazar.
7. Bir doğal sayının "0" ile çarpımının sıfır olduğunu söyler.
8. Bir doğal sayının "1" ile çarpımının kendisi olduğunu söyler.

Amaç 76. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayı ile, tek basamaklı bir doğal sayıyı yan yana
çarpıp sonucunu yazar/söyler.
2. Tek basamaklı bir doğal sayı ile, tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta
çarpıp sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
çarpıp sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
7. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz
çarpıp sonucunu yazar/söyler.
8. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayılar içinde eldesiz çarpma işlemi
yapıp sonucunu yazar/söyler.

Amaç 77. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
Davranışlar
1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
3. Üç basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayıyı eldeli çarpıp
sonucunu yazar/söyler.
6. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapıp
sonucunu yazar/söyler.

Amaç 78. Çarpma işlemi yaparak problem çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı çarparak
problem çözer.
2. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz
çarparak problem çözer.
3. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz
çarparak problem çözer.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayı ile eldesiz
çarparak problem çözer
5. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayı ile eldeli
çarparak problem çözer.
6. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayı ile eldeli
çarparak problem çözer.
7. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayı ile eldeli
çarparak problem çözer.
8. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla eldeli/eldesiz çarpma
işlemleriyle problem çözer.

Amaç 79. Bölme işlemini kavrar.
Davranışlar
1. Verilen 20 varlığı; 2, 5, 4'lü gruplandırır.
2. Verilen 20 varlığı; 2, 5, 4'lü gruplandırdığında elde edilen grup sayısını
söyler.
3. Verilen 20 varlığı; 2, 5, 4'lü gruplandırdığında her gruptaki varlık sayısını
söyler.
4. Verilen iki doğal sayının bölme işlemini varlıklarla "bölü", "eder"
kelimelerini kullanarak yapar.
5. Resim kartında, iki doğal sayının bölme işlemini varlıklarla ifade eden
resim kartını gösterir.
6. Verilen bir doğal sayının bölme işlemini "bölü işareti" kullanarak yapar.
7. Bir bölme işleminde bölüneni, böleni, bölümü ve kalanı gösterir.
8. Bir doğal sayının 1'e bölümünün kendisi olduğunu söyler.

Amaç 80. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek
sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek sonucunu yazar/söyler.
7. Dört ve daha fazla basamaklı sayılarla kalansız bölme işlemi yaparak
sonucunu yazar/söyler.

Amaç 81. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı, tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalanlı bölerek
sonucunu yazar/söyler.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek sonucunu yazar/söyler.
5. Üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek sonucunu yazar/söyler.
6. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek sonucunu yazar/söyler.
7. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yaparak
sonucunu yazar/söyler.

Amaç 82. Bölme işlemi yaparak problem çözme becerisi geliştirir.
Davranışlar
1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek problem çözer.
2. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek problem çözer.
3. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek problem çözer.
4. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalansız
bölerek problem çözer.
5. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek problem çözer.
6. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek problem çözer.
7. İki/üç basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek problem çözer.
8. Üç basamaklı bir doğal sayıyı üç basamaklı bir doğal sayıya kalanlı
bölerek problem çözer.
9. Dört ve daha fazla basamaklı doğal sayılarla kalansız/kalanlı bölme
işlemiyle problem çözer.

Amaç 83. Hesap makinesi kullanır.
Davranışlar
1. Hesap makinesinin "on" açma tuşuna basar.
2. Makinenin rakam tuşlarına basarak sayıyı yazar.
3. Makinede yapılacak işlemi ifade eden "+, -, x, /" simgesine basar.
4. Makinenin rakam tuşlarına basarak diğer sayıyı yazar.
5. Sonucu görmek için "=" tuşuna basar.
6. Yaptığı işlemin sonucu söyler.
7. İşi bittikten sonra makinenin "of" tuşuna basar.

ÜNİTE VI. ÖLÇÜLER

Amaç 84. Parmakla ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi parmakla ölçer.
2. Parmakla ölçtüğü nesnenin, kaç parmak geldiğini söyler.
3. Parmakla ölçtüğü nesnenin kaç parmak geldiğini yazar.

Amaç 85. Karışla ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi karışla ölçer.
2. Karışla ölçtüğü nesnenin, kaç karış geldiğini söyler.
3. Karışla ölçtüğü nesnenin, kaç karış geldiğini yazar.

Amaç 86. Ayakla ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen alanı ayakla ölçer.
2. Ayakla ölçtüğü alanın, kaç ayak geldiğini söyler.
3. Ayakla ölçtüğü alanın, kaç ayak geldiğini yazar.

Amaç 87. Adımla ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen alanı adımla ölçer.
2. Adımla ölçtüğü alanın, kaç adım geldiğini söyler.
3. Adımla ölçtüğü alanın, kaç adım geldiğini yazar.

Amaç 88. Metreyi bilir.
Davranışlar
1. Çeşitli ölçme araçları arasından "metreyi" gösterir.
2. Gösterilen ölçme aracının" metre" olduğunu söyler.
3. Nesnelerin uzunluklarının metreyle ölçüldüğünü söyler.
4. Uzunluk ölçüsü biriminin "metre" olduğunu söyler.
5. Metrenin kısaltışmış gösteriminin "m" olduğunu söyler.
6. Metrenin kısaltışmış gösterimini yazar.

Amaç 89. Metrenin askatları ve katlarını bilir.
Davranışlar
1. Bir metrelik uzunluğun yüz santimetre olduğunu söyler.
2. Santimetrenin kısaltılmış gösteriminin "cm" olduğunu söyler.
3. Santimetrenin kısaltılmış gösterimini yazar.
4. Bir metrelik uzunluğunun bin milimetre olduğunu söyler.
5. Milimetrenin kısaltılmış gösteriminin "mm" olduğunu söyler.
6. Milimetrenin kısaltılmış gösterimini yazar.
7. Bir kilometrelik uzunluğun bin metre olduğunu söyler.
8. Kilometrenin kısaltılmış gösteriminin "km" olduğunu söyler.
9. Kilometrenin kısaltılmış gösterimini yazar.

Amaç 90. Metreyle ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi metreyle ölçer.
2. Metreyle ölçtüğü nesnenin kaç metre geldiğini söyler.
3. Metreyle ölçtüğü nesnenin kaç metre olduğunu yazar.

Amaç 91. Cetvelle ölçme yapar.
Davranışlar
1. Gösterilen nesneyi cetvelle santimetre cinsinden ölçer.
2. Cetvelle ölçtüğü nesnenin kaç santimetre geldiğini söyler.
3. Cetvelle ölçtüğü nesnenin kaç santimetre geldiğini yazar.

Amaç 92. Çizgi çizme çalışması yapar.
Davranışlar
1. Metre birimi belirtilen bir uzunluğu metreyle çizer.
2. Santimetre birimi belirtilen bir uzunluğu cetvelle çizer.

Amaç 93. Kütle ölçülerini bilir.
Davranışlar
1. Kütle ölçü araçlarından bir kilogramı gösterir.
2. Gösterilen kütle ölçü aracının "bir kilogram" olduğunu söyler.
3. Kütle ölçü araçlarından yarım kilogramı gösterir.
4. Gösterilen kütle ölçü aracının "yarım kilogram" olduğunu söyler.
5. Kütle ölçü araçlarından 250 gramı gösterir.
6. Gösterilen kütle ölçü aracının "250 gram" olduğunu söyler.
7. Katı maddelerin kilogramla/gramla ölçüldüğünü söyler.
8. Kilogramın kısaltışmış gösteriminin "kg" olduğunu söyler.
9. Gramın kısaltışmış gösteriminin "gr" olduğunu söyler.
10. Bin gramın bir kilogram olduğunu söyler.

Amaç 94. Kütle ölçü araçlarıyla ölçüm yapar.
Davranışlar
1. Verilen katı maddeyi kilogram/gram kullanarak ölçer.
2. Kilogram kullanarak ölçüm yaptığı maddenin kaç kilogram/gram geldiğini
söyler.
3. Kilogram kullanarak ölçüm yaptığı maddenin kaç kilogram/gram geldiğini
yazar.

Amaç 95. Saati bilir.
Davranışlar
1. Saati gösterir.
2. Saat gösterildiğinde "saat" olduğunu söyler.
3. Saatin zaman ölçen bir araç olduğunu söyler.
4. Saat üzerinde akrebi gösterir.
5. Saat üzerinde akrep gösterildiğinde "akrep" olduğunu söyler.
6. Saat üzerinde yelkovanı gösterir.
7. Saat üzerinde yelkovan gösterildiğinde "yelkovan" olduğunu söyler.
8. Saat üzerinde akrep, yelkovan ve rakamlar bulunduğunu söyler.
9. Kısa kol olan akrebin saatleri gösterdiğini söyler.
10. Uzun kol olan yelkovanın dakikaları gösterdiğini söyler
11. Söylenen tam saati gösterir.
12. Akrebin bir rakam üzerinde, yelkovanın ise 12'nin üzerinde olması
durumuna "tam saat" denildiğini söyler.
13. Söylenen yarım saati gösterir.
14. Akrebin bir rakamın üzerinde, yelkovanın ise 6'nın üzerinde olması
durumuna "yarım saat" denildiğini söyler.
15. Söylenen çeyrek saati gösterir.
16. Akrebin bir rakamın üzerinde, yelkovanın ise 3 veya 9'un üzerinde olması
durumuna "çeyrek saat" denildiğini söyler.

Amaç 96. Saati okur.
Davranışlar
1. Tam saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
2. Yarım saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
3. Çeyrek saate göre ayarlanan saatin kaç olduğunu söyler.
4. Akrep ve yelkovanın verilen durumlarına göre saatin kaç olduğunu söyler.

Amaç 97. Saat ayarı yapar.
Davranışlar
1. Belirtilen tam saati gösterecek şekilde saati ayarlar.
2. Belirtilen yarım saati gösterecek şekilde saati ayarlar.
3. Belirtilen çeyrek saati gösterecek şekilde saati ayarlar.
4. Akrep ve yelkovanın belirtilen durumuna göre saati ayarlar.

Amaç 98. Zaman ölçülerinden dakikayı bilir.
Davranışlar
1. Bir saatin " 60 dakika" olduğunu söyler.
2. Yarım saatin "30 dakika" olduğunu söyler.
3. Çeyrek saatin "15 dakika" olduğunu söyler.
4. Dakikanın kısaltılmış gösteriminin "dk" olduğunu söyler.

Amaç 99. Zaman ölçülerinden saniyeyi bilir.
Davranışlar
1. Bir dakikanın "60 saniye" olduğunu söyler.
2. Saniyenin kısaltılmış gösteriminin "sn" olduğunu söyler.

Amaç 100. Parayı tanır.
Davranışlar
1. Belirtilen parayı gösterir.
2. Gösterilen paranın kaç lira olduğunu söyler.

Amaç 101. Paralar arasındaki ilişkileri kavrar.
Davranışlar.
1. Verilen madenî paranın kendisinden küçük belirtilen madenî paradan kaç
taneye karşılık geldiğini söyler.
2. Verilen madenî paralar arasından belirtilen paranın diğer paralara göre
değerini söyler.
3. Verilen kâğıt paranın kendisinden küçük belirtilen kâğıt paradan kaç
taneye karşılık geldiğini söyler.
4. Verilen kâğıt paralar arasından belirtilen paranın diğer paralara göre
değerini söyler.
5. Verilen paralar arasından (madenî, kâğıt) belirtilen paranın diğer
paralara göre değerini söyler.

ÜNİTE VII. GEOMETRİ

Amaç 102. Karenin özeliklerini bilir.
Davranışlar
1. Karenin dört kenarını gösterir.
2. Karenin dört kenarı olduğunu söyler.
3. Karenin kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu söyler.

Amaç 103. Kareyi ayırt eder.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından "kare" olan şekli gösterir.
2. Geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından "kare" olan şekli ifade
eden resim kartını gösterir.
3. Geometrik şekiller veya geometrik şekilleri ifade eden resim kartlarından "kare"
olan şekil gösterildiğinde "kare" olduğunu söyler.
4. Çevresindeki nesnelerin "kare" olan bölümlerini gösterir.
5. Çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından "kare" olan bölümleri
gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin veya çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından
"kare" olan bölüm gösterildiğinde " kare" olduğunu söyler.

Amaç 104. Dikdörtgenin özeliklerini bilir.
Davranışlar
1. Dikdörtgenin dört kenarını gösterir.
2. Dikdörtgenin dört kenarı olduğunu söyler.
3. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunluklarının eşit olduğunu söyler.

Amaç 105. Dikdörtgeni ayırt eder.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından "dikdörtgen" olan şekli gösterir.
2. Geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından "dikdörtgen" olan şekli
ifade eden resim kartını gösterir.
3. Geometrik şekiller veya geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından
"dikdörtgen" olan şekil gösterildiğinde "dikdörtgen olduğunu söyler.
4. Çevresindeki nesnelerin "dikdörtgen" olan bölümlerini gösterir.
5. Çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından "dikdörtgen" olan
bölümleri gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin veya çevresindeki nesneleri ifade eden resim
kartından "dikdörtgen" olan bölüm gösterildiğinde "dikdörtgen" olduğunu söyler.

Amaç 106. Üçgenin özeliklerini bilir.
Davranışlar
1. Üçgenin üç kenarını gösterir.
2. Üçgenin üç kenarı olduğunu söyler.

Amaç 107. Üçgeni ayırt eder.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından "üçgen" olan şekli gösterir.
2. Geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından "üçgen" olan şekli
ifade eden resim kartını gösterir.
3. Geometrik şekiller veya geometrik şekilleri ifade eden resim kartları
arasından "üçgen" olan şekil gösterildiğinde "üçgen" olduğunu söyler.

4. Çevresindeki nesnelerin "üçgen" olan bölümlerini gösterir.
5. Çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından "üçgen" olan bölümleri
gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin veya çevresindeki nesneleri ifade eden resim
kartından "üçgen" olan bölüm gösterildiğinde "üçgen" olduğunu söyler.

Amaç 108. Daireyi ayırt eder.
Davranışlar
1. Geometrik şekiller arasından "daire" olan şekli gösterir.
2. Geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından "daire" olan şekli ifade
eden resim kartını gösterir.
3. Geometrik şekiller veya geometrik şekilleri ifade eden resim kartları arasından
"daire" olan şekil gösterildiğinde "daire" olduğunu söyler.
4. Çevresindeki nesnelerin "daire" olan bölümlerini gösterir.
5. Çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından "daire" olan bölümleri
gösterir.
6. Çevresindeki nesnelerin veya çevresindeki nesneleri ifade eden resim kartından
"daire" olan bölüm gösterildiğinde "daire" olduğunu söyler.

KONULAR

ÜNİTE I. VARLIKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

A. Azlık ve Çokluk
B. Büyüklük ve Küçüklük
C. Uzunluk ve Kısalık
Ç. Kalınlık ve İncelik
D. Benzerlik ve Farklılık
E. İçinde ve Dışında
F. Üzerinde ve Altında
G. Uzakta ve Yakında
Ğ. Önde ve Arkada
H. Sağda, Solda ve Arada
I . Yüksekte ve Alçakta
İ . Ağır ve Hafif
J. Bütün, Yarım ve Çeyrek

ÜNİTE II. RİTMİK SAYMALAR

A. 100'e Kadar Birer Ritmik Sayma
B. 100'e Kadar Beşer Ritmik Sayma
C. 100'e Kadar Onar Ritmik Sayma
Ç. 100'e Kadar İkişer Ritmik Sayma
D. 100'e Kadar Üçer Ritmik Sayma
E. 100'e Kadar Dörder Ritmik Sayma

ÜNİTE III. KÜMELER

A. Küme Kavramı
B. Küme ve Eleman
C. Kümeler Arası İlişkiler
1. Denklik ilişkisi
2. Eşitlik ilişkisi

ÜNİTE IV. DOĞAL SAYILAR

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 Doğal Sayıları
B. Rakamlar
C. "0" Doğal Sayısı
Ç. İki Basamaklı Doğal Sayılar
D. Üç Basamaklı Doğal Sayılar
E. Dört ve Daha Fazla Basamaklı Doğal Sayılar

ÜNİTE V. İŞLEMLER

A. Toplama İşlemi
1. Toplama kavramı
2. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi
3. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi
4. Toplama işlemiyle ilgili problem çözme
B. Çıkarma İşlemi
1. Çıkarma kavramı
2. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi
3. Doğal sayılarla onluk, yüzlük, binlik, onbinlik bozmayı gerektiren
çıkarma işlemi
4. Çıkarma işlemiyle ilgili problem çözme
C. Çarpma İşlemi
1. Çarpma kavramı
2. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi
3. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi
4. Çarpma işlemiyle ilgili problem çözme
Ç. Bölme İşlemi
1. Bölme kavramı
2. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi
3. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi
4. Bölme işlemiyle ilgili problem çözme
D. Hesap Makinesi Kullanma

ÜNİTE VI. ÖLÇÜLER

A. Uzunluk Ölçüleri
1. Doğal uzunluk ölçüleri
2. Metre, santimetre, kilometre
B. Zaman Ölçüleri
C. Değer Ölçüleri
Ç. Kütle Ölçüleri

ÜNİTE VII. GEOMETRİ

A. Kare
B. Dikdörtgen
C. Üçgen
Ç. Daire

ÖRNEK İŞLENİŞ

Açıklama

Programda yer alan amaç ve davranışların öğretimi için öğrencilerin performansı önceden belirlenir. Bu belirlemede amaç ve davranışlarla ilgili olarak öğrencilere tablodaki sorular yöneltilir. Öğrencinin vermiş olduğu doğru yanıtlar "+", yanlış yanıtlar "-" işareti ile gösterilir. Performans belirlenmesi için yapılan çalışma ve buna ilişkin hazırlanan kayıt tablosu günlük plân formatı dışındadır.
1   2   3

Similar:

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconMÜZİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconRESİM İŞ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconTRAFİK VE İLKYARDIM DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconBEDEN EĞİTİMİ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconHAYAT BİLGİSİ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconBEDEN EĞİTİMİ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconTRAFİK VE İLKYARDIM DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconDİL VE KONUŞMA GELİŞİMİ DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconOKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

MATEMATİK DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR iconOKUMA YAZMA DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page