1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
Indir 117.85 Kb.
Title1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
Date conversion04.01.2013
Size117.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://eticaretzap.ueuo.com/DONANiMSORULARi2.doc
DONANIM SORULARI


1.        Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir?
A)   Character        B)   Column            C)   Pixel                 D)   Line

2.        Aşağıdakilerden hangisi bir çıktı ünitesidir (çıkış birimidir)?
A)   Klavye             B)   Mouse              C)   Barkod Okuyucu              D)   Hoparlör

3.        Standart bilgisayar sisteminde aşağıdakilerden hangisi disket sürücüyü ifade eder.
A)   C:                    B)   D:                     C)   A:                                     D)   E:

4.        Yanlış yazılan bir komut sola hangi tuşla silinir?
A)   Backspace                      B)   Delete               C)   Alt Tuşu                           D)   End

5.        Aşağıdakilerden hangisi kullanılarak, bilgiler telefon hatları üzerinden başka bilgisayarlara aktarılabilir?
A)   Sabit Disk        B)   Plotter              C)   Modem                             D)   Scanner

6.        Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesildiği zaman bilgiler silinir?
A)   Ram                 B)   Prom                C)   Eprom                              D)    Rom

7.        Bilgisayardaki kartların birbirleri ile bağlantısını sağlayan ve verileri ilgili  yere ulaştıran birime ne ad verilir?
A)   Rom                                 B)   Ram                                 C)   Mainboard                        D)   Hdd

8.        Bilgisayarda yazmış olduğumuz herhangi bir belgenin kağıda aktarılmasını sağlayan aygıta ne ad verilir?
A)  Printer                              B) Scanner             C)   Ram                  D)   Hdd

9.        Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden Değildir?
A) Gigabyte                            B) Byte                    C)   Mhz                  D)   Kilobyte

10.     Aşağıdakilerden hangisi tuş Cursor’u (İmleci) satır başına getirir?
A)   Insert                               B)   Delete                              C)   End                                  D)   Home

11.     Klavyedeki tuşlardan üzerindeki 2.(üst) karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir?
A)   Shift                 B)   Ctrl                    C)   Alt                                   D)  Home

12.     Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara dışardan bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
A)   Disket                              B)   Yazıcı                              C)   Harddisk           D)   CD)rom

13.     Aşağıdakilerden  hangisi Klavyeyi Büyük harfe kilitler?
A)  Num lock           B)   Caps Lock        C)   Insert                D)   Pause

14.     Aşağıdaki  hangisi ile Windows ortamından çıkmadan DOS penceresi ( komut istemi) açılır?
A)  Başlat-Donatılar-Sistem araçları                      B)   Başlat-Donatılar-Denetim masası
C)   Başlat-Programlar- Dos komut istemi              D)   Başlat-Çalıştır-sistem

15.     Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir.?
A)  Dos                   B)  Novell                                C)  Excel                 D)  Windows ME

16.     Klavyedeki tuşların üzerindeki 3. karakterin yazılmasını sağlayan tuş hangisidir­­?
A)   ALTGR                            B)   CTRL                                C)   SHIFT                               D)   ALT

17.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir.?
A)   Gigabyte                         B)   Byte                 C)  Format                              D)   Kilobyte

18.     Aşağıdakilerden hangisi dış bellek ünitesi değildir?
A)   Disket                              B)   Hard disk          C)   Yazıcı               D)   CD)Rom

19.     Shift tuşunun görevi nedir ?
A)   Araya bir karakter girilmesini sağlar               B)Çift karakterli tuşların üstteki karakterini yazdırır
C )Aradan bir karakter silinmesini sağlar              D)Numaratör (Sağ Rakamlar)tuşlarını çalıştırır

20.     Giriş ünitesinden girilen bilgileri isteyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?
A)   RAM                B)   Çevre bellek     C)   Anabellek         D)   CPU

21.     Sistem dosyalarından biri eksik olan bilgisayarda ne yapılamaz?
A)   Sistemi açmaz                                B)   İçsel komutlar verilemez    
C)   Programlar çalışmaz                                       D)   Hiçbiri

22.     Bilgisayarın kapatma (power)  düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan makinanın üzerindeki tuş hangisidir?
A)   Makinenin üzerindeki RESET tuşu   B)   Klavyenin üzerindeki ENTER
C)   Makinenin üzerindeki TURBO tuşu  D)   ESC tuşu

23.     Aşağıdakilerden hangisi bellek türlerinden değildir.?
A)   RAM                B)   ROM                 C)   DİSKET             D)   PRINTER

24.     Bir karakter aşağıdakilerden hangisine eşit değildir.?
A)   8 Bit                 B)   Dosya                              C)   A  harfi                            D)   Byte

25.     Sadece okunabilir,elektrik kesintisinden etkilenmeyen ve üretici firma tarafından hazırlanmış bellektir..Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymaktadır?
A)   ROM                B)   DISKET                C)   HARDDISK    D)   RAM

26.     Bilgisayarda bulunması gereken temel donanımlardan değildir?
A)   Ses Kartı         B)   Ekran Kartı       C)   Anakart            D)   Sabitdisk

27.     Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir?
A)   inch                 B)   Pixel                 C)   MByte                              D)   Flat

28.     Bilgisayar genel olarak hangi bölümlerden oluşur?
A)  Ram – Rom                                                      B)  Hardware – Software    
C)  Merkezi İşlem birimi – Monitör                          D)  Ana makine – Klavye

29.     Bilgisayarımızda 2 harddisk, 1 CD)ROM takılı ise ikinci harddiskin adı nedir?
A)   B:                                    B)   C:                     C)   D:                     D)   E:

30.     1024 byte için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)   1 Bit                                 B)   1 Mbyte            C)   1 Byte              D)   1 Kbyte

31.     Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A)    TV kart                           B)   Ekran kartı        C)    Ana kart                          D)   Ram

32.     Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?
A)  Cdrom               B)  Ses kartı            C)  Ağ kartı                             D)  Ana kart

33.     Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A)  Anakart                            B)  Tarayıcı             C)  CPU                   D)  Ram

34.     Merkezi işlem biriminin takıldığı donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Harddisk                           B)  Anakart             C)  Ram                   D)  Ekran kartı

35.     Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim hangisidir?
A)  Ekran kartı        B)  Ana kart            C)  Ram                   D)  TV kart

36.     Uzak mesafeler arasında ki bilgi iletişiminin sağlanması için kullanılan donanım birimi hangisidir?
A)  Printer               B)  CDROM             C)  Modem              D)  Scanner

37.     Aşağıdaki   birimlerden   hangisinde bilgi               depolanamaz?
A)  Harddisk                           B)  Disket                                C)  CD                     D)  Ram

38.     Bilgisayarda   sesleri    düzenleyen      birim aşağıdakilerden hangisidir?
A)  CDRom                             B)  Ses kartı            C)  Yazıcı                               D)  scanner

39.     Aşağıdakilerden   hangisi   yakın   mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
A)  Ekran Kartı                       B)  Mainboard         C)  Harddisk            D)  Ağ kartı

40.     İnternete  girilebilmesi için hangisine gerek yoktur?
A)  Telefon Hattı     B)  Modem                              C)  Cdrom                               D)  İnternet paketi

41.     Aşağıdakilerden  hangisi Windows İşletim Sisteminin özelliklerindendir?
A)  Görsel bir işletim sistemi olması,                     
B)  Aynı  anda  birden  çok  programının çalışması,
C)  Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi.
D)  Hepsi

42.     Küçük harfle yazarken büyük harfle yazma olanağı veren yardımcı tuş hangisidir?
A)  Ctrl                                   B)  Shift                  C)  Tab                                   D)  Num Lock

43.     Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkanı sağlayan hangisidir?
A)  Caps  Lock                       B)  Shift                  C)  Tab                    D)  Num Lock

44.     Back Space tuşunun görevi hangisidir?
A)  Sola doğru siler                                               B)  Sağa doğru siler
C)  Karakterler arası boşluk verir                          D)  Kürsörü satırın sonuna götürür

45.     Bilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur?
A)   RAM                B)   ROM BIOS        C)   Harddisk           D)  Disket Sürücü

46.     Yeni bir harddisk aldığımızda bunu bilgisayarımıza nasıl tanıtırız?
A)   Windows kendi tanır                                      B)   BIOS’tan ayar yaparız
C)   Windows’ta driverını yükleriz                         D)   Formatladığımızda kendisi tanır

47.     Aşağıdaki ekran kartı slotlarından hangisi en son çıkan ve en hızlı olandır?
A)   AGP                 B)   ISA                   C)   Vesa                                D)   PCI

48.     Aşağıdakilerden hangisi sabit diskteki verileri korumanın en iyi yoludur?
A) Düzenli olarak yedek alma
B) Düzenli olarak defrag (disk birleştirici) programını çalıştırma
C) Her açılıştan sonra Sistem Ayarlarını kontrol etme
D) Fdisk’le partitionlara ayırma

49.     Aşağıdakilerden hangisi aynı anda çok programla çalışmayı oldukça olumlu etkiler?
A) Daha hızlı bir işlemci                                         B) Harddisk kapasitesini arttırma
C) Sanal Bellek ayarını arttırma                             D) RAM ilave etme

50.     Sabitdiskteki verilerin bir araya getirilme işlemine ne ad verilir?
A) Defrag                               B) Partitioning         C) Compress          D) Cleanup

51.     Bilgiler geçici olarak hangi bellek üzerinde tutulur?
A)  Disket               B) Harddisk             C)  Rom                   D) Ram

52.     Aşağıdaki ünitelerden hangisi giriş ünitesi olarak kullanılmaz?
A)Klavye                                B) Disk/Disket         C) Fare                   D) Yazıcı

53.     Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A)Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte  B)Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C)Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte  D)Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

54.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar birimi değildir?
A)Klavye                                B) Ekran                  C) Mouse                 D) Daktilo

55.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışması için gerekli değildir?
A)Ekran                  B) Klavye                              C) Ram                     D) CD)rom

56.     Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşım bakımından daha hızlıdır?
A) Sabit disk                           B) Floppy disk         C) Ram                    D) CD)Rom

57.     Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A)Cpu                     B) Disk                    C) Ram                    D) Rom

58.     Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
A) Ram                   B) Modem                               C) Yan bellek          D) Rom

59.     Bilgisayara girilen verilerin işlendiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harddisk            B) Disket                                                C) Cpu                    D) Rom

60.     Bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne ad verilir?
A) Hardware (Donanım)                        B) CPU (MİB)
C) Input Unit ( Giriş birimi)      D) Software (Yazılım)

61.     Bilgisayarın hız birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Cps                     B)Mhz                     C) Lan                     D) Tsr

62.     Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili                    B) Kelime işlemci                C) İşletim Sistemi     D) Veri tabanı programı

63.     Kağıtta bulunan bilgiyi bilgisayara aktarmak için kullanılan cihaza ne ad verilir?
A) Scanner  (Tarayıcı)           B) Plotter(Çizici)     C) Printer (Yazıcı)     D) Monitör(Ekran)

64.     Aşağıdaki ünitelerinden hangisi sadece çıkış ünitesi olarak kullanılır?
A) Klavye               B) Sürücü  (Disk/Disket)  C) Mouse  (Fare)           D) Yazıcı (Printer)

65.     Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş hem de çıkış ünitesi olarak kullanılabilir?
A) Klavye               B) HardDisk/Disket  C) Tarayıcı (Scanner)            D) Yazıcı (Printer)

66.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarı oluşturan ortamlardandır?
A)Printer dökümleri B) M.I.B.(CPU)         C) Paket programlar               D) Diller

67.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar disk ölçü birimlerinden değildir?
A) Gigabyte            B) Byte                   C) Format                               D) Kilobyte

68.     Bilgisayarın kapatma (power)  düğmesini kullanmadan yeniden açılmasını sağlayan kasanın üzerindeki tuş hangisidir?
A) Makinenin üzerindeki RESET tuşu     B) Klavyenin üzerindeki ENTER
C) Makinenin üzerindeki TURBO tuşu                    D) CLS komutunun yazılmasıdır

69.     Aşağıdakilerden hangi tuş  Cursorü (İmleci) satır başına getirir?
A)Insert                  B)Delete                                 C)End                      D)Home

70.     Aşağıdakilerden hangisi bilgi (Veri) kayıt ortamı değildir?
A) Sabit disk(Harddisk)  B) Disket                         C) Printer                                D)Flashdisk

71.     Bilgisayarda üniteler arası bilgi aktarımını sağlayan Birim hangisidir.
A) Cpu                    B) Rom                    C) Ram                    D) Harddisk

72.     Yazıcılarda ve tarayıcılarda nokta yoğunluğunu ifade eden ölçü birimi hangisidir?
A) 1 KB                  B)1 Mhz                  C) 1 Byte                                D)1 Dpi

73.     Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayara bilgi girişini sağlayan ünitelerden değildir ?
A) Disket                B) Yazıcı                 C) Harddisk                            D) CD)Rom

74.     Bir karakter aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 8 Bit                   B) 1 Dosya                             C) ABC  Harfleri      D) 7 Byte

75.     Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eprom                               B) Prom                   C) Rom                    D)Ram

76.     Kullanıcının müdahale edemediği,silemediği bellek türü hangisidir?
A) Rom                   B) Ram                    C) Base Ram          D)Hiçbiri

77.     Aşağıdakilerden hangisi yazıcı bağlantı ucudur?
A) Floppy                               B) Con                    C) Lpt1                    D) Fdd

78.     Diskete yazmayı ve silmeyi engellemek için ne yapılmalıdır?
A) Protect gözü kapatılır.                       B) Disket tamamen doldurulur.
C) YazmA)Silme hiçbir şekilde engellenemez.      D) Disket mıknatısa tutulur.

79.     Giriş ünitesinden girilen bilgileri işleyen ve sonuçları çıkış ünitesine gönderen bölüm hangisidir?
A) ALU                   B) Ana bellek          C) CPU                    D) Çevre bellek

80.     Aşağıdakilerden hangisi microişlemci modelidir ?
A) Gmss                 B)Pentium               C) Onlıne                                D) Windows

81.     Bilgisayarda aritmetiksel işlemleri yapan ve sonuçlandıran donanım birimi hangisidir?
A) Ram                   B) Ana kart                            C) Cpu                    D) Harddisk

82.     Aşağıdakilerden hangisi donanım ünitesidir ?
A) Disket Etiketi      B) Klavye                               C) Printer Dökümü   D) Markası

83.     Aşağıdakilerden hangisi bellek değildir ?
A) Harddisk            B) Ram                    C)  Rom                   D) Disket Sürücü

84.     Yanlış yazılan bir komut sola doğru hangi tuşla silinir ?
A)Backspace         B) Delete                 C) Ara Tuşu            D) End

85.     Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Power                               B) Turbo                 C) Reset                 D) Hepsi

86.     Aşağıdaki birimlerden hangisi bilgisayara bilgi girişi için kullanılır?
A) Monitör                              B) Klavye                               C) Yazıcı                 D) Plotter

87.     Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılım                              B) Program                             C) Kasa                  D) Donanım

88.     Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimi değildir?
A) Ana kart                            B) Ram                    C) Ekran kartı          D) CD) Rom

89.     Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimidir?
A) TV kartı                              B) Ekran kartı          C) Ana kart                             D) Ram

90.     Donanım üniteleri arasında veri iletişiminin yapılmasını sağlayan birime  verilen ad hangisidir?
A) Ram                   B) Harddisk                            C) Kasa                  D) Anakart

91.     Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran birim hangisidir?
A) Ekran kartı         B) Ana kart                             C) Ram                    D)Tv kartı

92.     Uzak mesafeler arasındaki veri iletişiminin sağlanması için kullanılan donanım birimi hangisidir?
A) Printer                               B) CD)ROM             C) Modem                               D) Scanner

93.     Aşağıdaki birimlerden hangisinde bilgi depolanamaz?
A) Harddisk            B) Disket                                 C) Cd                      D) Ram

94.     Aşağıdakilerden hangisi bir donanım ünitesi değildir?
A)Ekran                  B)   Windows 98    C)Kasa                   D) Mouse

95.     Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini sağlar?
A) Ekran kartı                         B) Mainbord            C) Harddisk                            D) Ağ kartı

96.     Donanım ünitesi olarak aşağıdakilerden hangisinin bulunma zorunluluğu vardır?
A)CD)Rom              B)Anakart                               C)Disket Sürücü     D)Fax Modem Kartı

97.     Aşağıdaki tuşlardan hangisinin tek başına bir görevi vardır?
A)Ctrl                      B) Delete                 C)Alt                       D) Shift

98.     Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hızını etkilemez?
A) İşlemci               B) Ram                    C)Mouse                 D)Yüklü olan programlar

99.     Ram ve Rom terimleri neyi ifade etmektedir?
A)İşlemci                B) Yazılım                               C)Ana Bellek türleri D) Hard Disk

100.  Aşağıdakilerden hangisi bir ya­zıcı türü değildir?
A)Nokta (İğne) vuruşlu          B) Lazer  C) Mürekkep Püskürtmeli           D) Tarayıcı

101.  Aşağıdakilerden hangisi Win­dows sürümü değildir?
A)Win 3.1                               B) Win 97                               C)Win 98                 D) Win 2000

102.  Aşağıdakilerden hangisi bellek ölçü  birimidir?
A)Pixel                    B)  MB                     C) Rpm                    D) Dpi

103.  Kullanıcıya  ait bilgiler kalıcı olarak  ......................  de saklanabilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Ram Bellek                          B) HDD                    C)Rom Bellek          D)  CPU

104.  Bilgisayardaki görüntüleri ............  oluşturur ve monitöre  gönde­rir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Ses Kartı                            B)  HDD                   C) CPU                    D)  Ekran Kartı

105.  Num Lock tuşunun görevi nedir?
A) Klavyeyi büyük küçük harfe kilitler                   B)Yön tuşlarının genel adıdır
C) Sayısal tuş­ları kilitler ve açar                            D) Sekme tuşudur

106.  Aşağıdakilerden hangisi bir işle­tim sistemi değildir?
A) MS DOS             B)  Unıx                                  C) MS Windows     D) Office

107.  End tuşunun görevi nedir?
A)İmleci satır başına alır                                        B) İmleci sayfa başına alır
C) İmleci satır sonuna alır                       D)Belgeyi yazıcıya gönder

108.  Birden fazla bilgisayar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan, aynı anda telefon görüşmesi yapabilen, faks alabilen cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faks-modem      B) ADSL modem     C) Plotter D) Scanner

109.  Aşağıdakilerden hangisinde bellek birimleri küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır?
A) Byte- Kilobyte- Megabyte-Gigabyte B)Byte- Kilobyte- Gigabyte- Megabyte
C) Gigabyte- Kilobyte- Byte- Megabyte D)Megabyte- Kilobyte- Byte- Gigabyte

110.  Aşağıdakilerden hangisi bir yan bellektir?
A) Cpu    B) Harddisk             C) Ram                    D) Rom

111.  Ana bellek kullanım amacına bağlı olarak kaça ayrılır?
A) Ram ve Rom olmak üzere ikiye ayrılır.              B) Sadece Rom olarak bir tanedir.
C) Sadece Ram olarak bir tanedir.                        D) Ram, Rom, Cps olarak üçe ayrılır.

112.  Bir bilgisayar sisteminde aşağıdaki programlardan hangisinin olması zorunludur?
A) Programlama dili                                               B) Kelime işlemci
C) İşletim Sistemi                                    D) Veri tabanı programı

113.  Kullanıcıya ait bilgilerin kalıcı olarak depolandığı yere ne ad verilir?
A) Ram   B) Modem                               C) Yan bellek          D) Rom

114.  Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir?
A)Ekran  B) CD)ROM             C) Yazıcı                 D)  Plotter (Çizici)

115.  Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş hem de çıkış ünitesi olarak kullanılabilir?
A) Klavye               B) Flash Bellek        C) Tarayıcı (Scanner)   D) Yazıcı (Printer)

116.  …………Temel Giriş - Çıkış , hesaplama ve kontrol işlemlerini yürüten ünitedir. Barındırdığı emirler ile diğer birimleri çalıştırır ve denetler. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)HDD    B)  CPU                                   C) Ram                    D)  Kasa

117.  Bilgisayarlar arasında telefon aracılığı ile iletişim sağlayan cihaza ne ad verilir?
A)Barkod                B) Modem                              C) Plotter                 D) Scanner

118.  Kullanıcıya ait bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eprom                B) Prom                  C) Rom                    D)Ram

119.  Aşağıdaki portlardan hangisinde Tak-ve-Çalıştır(Pnp) desteği vardır.?
A) Com1 B) Com2                 C) USB                    D) LPT2

120.   İşaretleme yolu ile verileri girmek hangi üniteyle gerçekleşir?
 A) Klavye              B) Mouse                                C) Bilgisayar           D) Mikrofon

121.  Ram ve Rom terimleri neyi ifade etmektedir?
A) İşlemci               B) Ana Bellek türleri     C) Yazılım                          D) Hard Disk

122.  BIOS bilgisayar üzerindeki hangi parça üzerindedir?
A) Harddisk  (HDD)                                B)Ekran kartı (Display CarD)
C)İşlemcinin üzerinde (CPU)                  D)Anakart (MainboarD)

123. Hangisi girdi birimi değildir?
A)
CD sürücü                                         B)DVD sürücü
C)Flash Bellek                        D)Hoparlör.

124.        Aşağıdakilerden hangisi hem girdi hem çıktı birimidir?
A)Flash Bellek                        B)ROM Bellek
C)Ekran Kartı                                         D)Ekran

125.        Hangisi çıktı birimdir?
A)Klavye                B)Fare                    C)Mikrofon                              D)Hiçbiri

126.        Hangisi çıktı birimdir?
A)Klavye                B)Fare                    C)Yazıcı                  D)Tarayıcı

127.        Hangisi bilgisayarda işlem biriminin parçasıdır?
A)Merkezi İşlem Birimi (CPU)  B)RAM Bellek
C)Yerel Disk                                          D)Anakart

128.        Hangisi Merkezi İşlem Biriminin içerisinde yer alan bellek türüdür?
A)RAM Bellek                         B)ROM Bellek
C)Cache Bellek                      D)Yan Bellek

129.        Günümüzde Intel işlemciler Normal ve Celeron olmak üzere ikiye ayrılır. İşlemcinin tipini belirleyen en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
A)İşlemcinin içerisindeki Cache Bellek miktarı.
B)İşlemcinin pin sayısı
C)İşlemcinin içerisindeki transistör sayısı
D)İşlemcinin içerisindeki çekirdek sayısı

130.        Hangisi Intel işlemci modellerinden birisi değildir?
A)
8088   B)8086                    C)80186                  D)80286

131.        Hangisi Intel işlemci modellerinden birisi değildir?
A)
386     B)486                      C)586                      D)Pentium

132.        Hangisi Intel işlemci modellerinden birisi değildir?
A)
Pentium II            B)Pentium III            C)Pentium IV           D)Pentium XP

133.        Bilgisayarın hızına etki eden en önemli donanım parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)Merkezi İşlem Birimi (CPU)  B)RAM Bellek
C)Yerel Disk                                          D)Anakart

134.        Elektrikler kesildiği zaman üzerindeki bilgiler silinen bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)RAM Bellek                         B)ROM Bellek
C)FLASH Bellek                     D)YAN Bellek

135.         Rasgele erişimli bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)RAM Bellek                         B)ROM Bellek
C)ÜST Bellek                                          D)YAN Bellek

136.        Bilgisayarda anakartın üzerinde bulunan ve fabrika tarafından üzerinde bilgilerin kayıtlı olarak geldiği bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)RAM Bellek                         B)ROM Bellek
C)CACHE Bellek                     D)YAN Bellek

137.         Bilgisayarın ilk açılış bilgilerini üzerinde barındıran ve bilgisayarın açılmasını sağlayan donanım parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A)RAM Bellek                         B)BIOS (ROM Bellek)
C)Merkezi İşlem Birimi                            D)Ekran

138.        Hangisi çıkarılabilir disk birimlerinden birisi değildir?
A)Yerel Disk Sürücü                             B)Compact Disk Sürücü
C)Disket Sürücü                     D)DVD Sürücü

139.        Hangi yan bellek birimi en yüksek kapasiteye sahiptir?
A)Flash Bellek                        B)Compact Disk Sürücü
C)Disket Sürücü                     D)DVD Sürücü

140.         I. Disket              II. DVD     III. CD
Yukarıdaki yan bellek birimlerini en az kapasiteliden en fazla kapasiteliye doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)III-II-I     B)II-III-I                     C)I-III-II                     D)I-II-III

141.        Bir disket ne kadar bilgi alır?
A)1.44 KB              B)1.44 MB                              C)1.44 GB                              D)1.44 TB

142.        Bir CD ne kadar bilgi alır?
A)650-900 MB                       B)650-800 MB
C)500-600 MB                        D)800-1000 MB


Add document to your blog or website

Similar:

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconŞekil de yapısı ve görünüşü verilen,küçük güçteki elektromanyetik anahtara röle adı verilir. Röleler,elektromıknatıs palet ve kontaklar olmak üzere üç kısımdan

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? icon3. Ekrandaki Kalabalıktan Kurtulun: Win+Home

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconŞekil Toleransların gösterilmesi LİMİT ÖLÇÜLERİ
«En büyük ölçü» (Maksimum ölçü) (Dg). en küçüğüne (39,95) «En küçük ölçü» (Minimum ölçü) (Dk) adı verilir (Şekil. 2-a)

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconKüçük bir kovanda doğan küçük bir arıcık varmış. Bir kanadı küçük doğmuş. Diğer arıcıklar onunla oynamak istemiyorlarmış. Arıcığın annesi bu duruma çok

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconÇalışmanızı yaparken aşağıdaki noktalara dikkat ediniz

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? icon4. Yandaki şekilde noktalara isim veriniz ve oluşan dörtgenlerin isimlerini aşağıya yazınız. SORULAR

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconElementlerin en küçük birimine veya maddenin bölünebilen en küçük parçacığına atom denir. Molekül ise maddenin özelliklerini taşıyan en küçük parçacığa denir

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconFarklı noktalara uygulanan paralel kuvvetlerin denge şartını ‘Kütle Merkezi’ konusunda ele alacağız. Kesişen kuvvetlerin dengesinde ise aşağıdaki özellikler

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconSis Nemli havadaki su buharı, yeryüzüne yakın yerlerde küçük su damlacıklarına dönüşür. Bu küçük su damlacıkları, bazı günler gözlemlediğimiz sis

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? iconKüçük Adımlar Kursu'nun Gelişim Geriliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Küçük Adımlar'ı Uygulama Becerilerini Kazanmalarına Etkisi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page