Firma Strasse Adres
Indir 66.85 Kb.
TitleFirma Strasse Adres
Date conversion04.01.2013
Size66.85 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.lutz.com.tr/down/tasima_sorumlulugu.doc
Taşıma Sorumluluğu Risk Analizi Türkiye


Aracı Kurumunuz: Lutz Assekuranz–Makler GmbH


1. Sigortalının Bilgileri

Firma
FirmaStrasse
AdresOrt
İl/İlçeTelefon Nummer
Telefon NumarasıFax Nummer
Faks Numarasıe-mail
E-PostaAnsprechpartner
İlgili KişiNiederlassungen/Büros
Şube/Büromitversicherte Firmen
Birlikte sigorta edilmiş olan firmalarSteuernr. und Steueramt
Vergi Dairesi ve Vergi No.gewünschter Vertragsbeginn

İstenilen Poliçe başlama tarihi


2. TAŞIMACILIK2.1. Taşıma Faaliyeti ( İş hacminin % _____)


 Aktarma deposu olmadan (%______)

 Aktarma deposu (%______) ile veya diğer

(evet ise, lütfen ayrı bir ek sayfa doldurun)

 Öz katılım halinde kendine ait işletmenin araçları ile (%______)

Evet ise, lütfen 3. maddeyi doldurunuz

 Uluslararası karayolu taşımacılığında yabancı taşıyıcılarla (%______)

 Sabit maliyetli taşıma olarak (%______)

 Grupaj yük taşımacılığı olarak (%______)

 Gümrük taşımacılığı olarak (%______)

 Sevk belgeleri/Adet sayısı: ______

 Özel gümrük işlemleri

 Vergi temsilcisi olarak faaliyet

 Ağır yük taşıma/vinçli çalışma organizasyonu ile (%______)


2.2 Taşıma Hukukunun kanuni sorumluluk esasları


 Türk kanuni hükümleri (Türk Ticaret Kanunu 765. madde ve müteakip maddeleri)

 CMR-Konvansiyonu

 Montreal Anlaşması/ Varşova Sözleşmesi (WA)

 Demiryolu ile uluslararası eşya taşımacılığı anlaşması ile ilgili bileşik hükümler

(ER-CIM/COTIF)

 Genel deniz hukuku (Lahey Kuralları, Lahey/Visby Kuralları)

 __________________________ dahilinde zorunlu yabancı taşıma hukuku


2.3 Akdi sorumluluk esasları


 ____________________________________________ ile ferdi anlaşmalar

(evet ise, lütfen ayrı olarak ekleyiniz)

 Sevkıyatçı Taşıma Belgesi (FCT)

 Sevkıyatçı Mal Kabul Belgesi (FCR)

 Tam Konşimento (TBL)

 FIATA Çok modlu Taşıma konşimentosu (FBL)

 diğer genel ticari şartlar (evet ise, lütfen ayrı olarak ekleyiniz)


2.4 Taşıma hizmetleri çerçevesindeki coğrafi faaliyet alanının açıklaması


 Ulusal Avrupa Ekonomi Alanı (AEA)

 BDT ülkeleri hariç Avrupa BDT ülkeleri hariç dünya çapında

 BDT ülkeleri dahil Avrupa BDT ülkeleri dahil dünya çapında

 Depolama aşağıda yazılı ülkelerde yapılmaktadır:

______________________________________________________________________


3. TAŞIYICI3.1. Taşıyıcı Faaliyeti (iş hacminin %_____)


 Karayolunda ulusal yük taşımacılığı (%_____)

Araç sayısı: _____ / Yabancı araç sayısı: _____

 Karayolunda uluslararası yük taşımacılığı (%_____)

Araç sayısı: _____ / Yabancı araç sayısı: _____

Ülkeler: _____________________________________________________________

 Ağır yük taşımaları/Vinçli çalışmalar (%_____)

Faaliyet türü: ______________________________________________________

Araç sayısı: _____ / Yabancı araç sayısı: _____

 Gümrükleme talebi ile birlikte

 Sevk belgeleri/Adet sayısı: _____

 Özel gümrük işlemleri

 Vergi temsilcisi olarak faaliyet


Kendine ait araç parkı (Sayı/ Adet): _____

(veya detaylı araç listesini ayrı olarak ekleyiniz)


Tenteli Araç _____ Ağır Yük Araçları _____

Kasalı Araç _____ Binek aracı taşımaya mahsus Araçlar _____

Isı kontrollü Araç _____ Damper _____

Frigofirik Araç _____ Tanker ve Silobas Araçlar _____

Diğer Özel Araçlar _____


Araçlar, birbirinden bağımsız olarak çalışan hırsızlığa karşı iki adet emniyete sahip mi?

(Kapı kilidi, direksiyon kilidi veya seri kontak anahtarı bunlardan sayılmamaktadır)

 Hayır Evet (hangileri ve hangi araçlarda)

Taşıma Hukukunun kanuni sorumluluk esasları

 Türk kanuni hükümleri (Türk Ticaret Kanunu 765. madde ve müteakip maddeleri)

 CMR-Konvansiyonu

 __________________________ dahilinde zorunlu yabancı taşıma hukuku

3.2 Akdi sorumluluk esasları


 ____________________________________________ ile ferdi anlaşmalar

(var ise, lütfen ayrı olarak ekleyiniz)

 diğer genel ticari şartlar (evet ise, lütfen ayrı olarak ekleyiniz)

3.4 Taşıyıcı faaliyetleri çerçevesindeki coğrafi faaliyet alanının açıklaması


 Ulusal Avrupa Ekonomi Alanı (AEA)

 BDT ülkeleri hariç Avrupa BDT ülkeleri hariç dünya çapında

 BDT ülkeleri dahil Avrupa BDT ülkeleri dahil dünya çapında


4. MALLAR


 Normal Ticari mallar mesela ____________________________________________________

 Hırsızlık riski altında bulunan mallar

25.000,- €’luk bir yük değerinden itibaren olan parsiyel yükler, sigorta kapsamı dışında

olan yüklerdir. Ancak işaretlenmesi ve değerinin beyan edilmesi ile poliçeye dahil edilmesi talep

edilebilir.

Maksimum Değer/Yük

 Alkollü içkiler _________________ €

 Bilgisayar, PC ve Aksesuarları _________________ €

 Tütün Ürünleri _________________ €

 Eğlence elektroniği _________________ €

 Fotoğraf, Video ve film kameraları veya cihazları _________________ €

 Telekomünikasyon cihazları _________________ €


 Motorlu Araçlar

(Kullanılmış motorlu araçlarda hasarın tazminine katılım payı: 500,- €)

 Bozulabilir mallar mesela meyve ve sebzeler, bitkiler ... vs.

 Kırılabilir mallar mesela cam, porselen, seramikten … olan mallar

 Tehlikeli mal: lütfen ekte – tehlikeli yük sınıfı dahil – tam olarak belirtiniz

 Değeri az olan dökme yük (kum, çakıl, toprak, hafriyat)

 Döküntü (Çöp)

 İşlenmiş değerli madenler, mücevherat, değerli taşlar, para, her türlü kağıt, doküman ve

belgeler

 Sanat eserleri, tablolar, heykeller ve değeri 1.250,- €’yu aşmayan özel değerdeki başka

eşyalar

 Canlı hayvanlar ve bitkiler

 Diğer mallar: _______________________________________________________________

Maksimum değer/yük ________________ €


5. Sigorta ödemesinin limiti

(şayet başka maksimum veya azami sigorta bedellerinin gerekli olması halinde, ilgili bilgilerin verilmesini rica ederiz)

Nakliyeci Mali Sorumluluğu


Hasar Olayı Hasar Olayı

 • Navlun sözleşmeleri için

Mal hasarı: 1.000.000 € ________ €

Net maddi hasarlarda: 250.000 € ________ €


 • Taşıma sözleşmeleri için

Mal hasarlarında ve mallardaki zarar sonucu doğan zararlarda: 1.000.000 € ________ €

Net maddi hasarlarda: 250.000 € ________ €


 • Depolama sözleşmeleri için

Mal hasarlarında ve mallardaki zarar sonucu doğan zararlarda: 500.000 € ________ €

Net maddi hasarlarda: 250.000 € ________ €

Stokun fiili ve itibari mevcudu arasındaki farklarda: 500.000 € ________ €


 • Suç hukukuna göre hak ve talepler için 100.000 € ________ €


Hasar Olayı Hasar Olayı


 • Kurtarma/Tekrar taşıma için ek masraflar 10.000 € ________ €
 • Malların yanlış yere gönderilmesinden doğan ek masraflar 5.000 € ________ €
 • Kurtarma, kaldırma ve imha giderleri 10.000 € ________ € • Hırsızlık ve çalınma riski altında bulunan mallarda 50.000 € ________ €

(4. bent gereğince)


 • Birçok görev verenin zarar görmesi halinde ödemenin sınırlı 1.000.000 € ________ €

olduğu miktar

Yıllık Azami Yıllık Azami


 • Her sigorta yılı için sigorta ödemesinin sınırlanması 1.000.000 € ________ €
 • Ağır bir organizasyon kusuru, esaslı bir görev ihlali, 100.000 € ________ €

temsilcilerin dikkatsizliği halinde her sigorta yılı için sigorta

ödemesinin sınırlanması

Taşıyıcı Mali Sorumluluğu

 • Her bir kamyon ve her bir hasar olayında 1.000.000 € ________ € • Teslimde ödeme şartında meydana gelen tahsilat hatasında 10.000 € ________ € • Kurtarma/Tekrar taşıma için ek masraflar 10.000 € ________ €
 • Büyük avaryaya ödeme 25.000 € ________ €6. Zararın bir kısmına iştirak


 Zarara %_____ oranında iştirak, minimum_________ € maksimum _________ €

 Zarara iştirak yok


7. İşlemlere bağlı primlerin hesaplanması için yıllık net ciro

Toplam

Yıllık İşlem €

Nakliye PayıTaşıyıcı PayıDepolama Faaliyeti Payı €


8. Rantabilite/ Hasar İstatistiği (tam 3 takvim yıllık)


Önceki Sigortacınız: ________________________________________


YılPrim €Ödenmiş Hasarlar €


Rezervler €

 Önceden bir sigortacı yoktur


YılHasar SayısıHasar Miktarı €

Önemli not:

Sigorta koruması, belirtilmiş olan hizmet sınıflarıyla sınırlıdır. Sigorta korumasının her zaman faaliyetlerinizin şartlarına göre uyarlanabilmesi için, ek hizmet sınıflarından (risk artışından) faydalanma isteğinizi bize bildirmenizi önemle tavsiye ederiz. Faaliyetlerle, özelliklerle veya istenilen sigorta teminatları ile ilgili diğer önemli bilgiler?

Sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmesi halinde sigortacı, ödeme muafiyetine isnat edebilir.


______________________________ __________________________________________

Ort / Datum Yer/Tarih Stempel / Unterschrift Kaşe /İmza

Risikoanalyse Verkehrshaftung Türkei – Seite

Add document to your blog or website

Similar:

Firma Strasse Adres iconADRES : Adres: Limonluk Mah. 36. Cadde No: 4 33120 Yenişehir / MERSİN

Firma Strasse Adres iconÜretici Firma : Türkiye Yetkili İthalatcı Firma : Satış Sonrası Servis Veren İstasyon

Firma Strasse Adres iconFİRMA ADI ADRESİ TELEFON FAKS FİRMA SAHİBİ

Firma Strasse Adres iconYurt içinde faaliyet gösterdiğimiz dallarda ilk akla gelen firma olmaktır. Sürekli gelişen firma olarak; güvenilirlik, kalite ve ekonomik anlamda en iyisini

Firma Strasse Adres iconDERS 8: WORD'DE ADRES-MEKTUP BİRLEŞTİRME I. MAİL MERGE (ADRES BİRLEŞTİRME) İŞLEMİ

Firma Strasse Adres iconFirma Adı Firma Adresi

Firma Strasse Adres iconŞekil: Tam rekabette piyasa dengesi ve firma dengesi Endüstri denge koşulu: MM = MH = OM = OH Firma dengesi Endüstri dengesi

Firma Strasse Adres iconŞekil: Tam rekabette piyasa dengesi ve firma dengesi Endüstri denge koşulu: MM = MH = OM = OH Firma dengesi Endüstri dengesi

Firma Strasse Adres icon2 1 Kurum Adı ve Adres Telefon ve E-mail 2 Kurum Adı ve Adres Telefon ve E-mail Özet

Firma Strasse Adres iconADRES

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page