BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ
Indir 158.7 Kb.
TitleBOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ
Page1/2
Date conversion04.01.2013
Size158.7 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fenbilgini.net/download/fenveteksenebasizümre.doc
  1   2
2012–2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı No : 1

Toplantı Tarihi : .13.09.2013

Toplantı Yeri : Fen Bilimleri Laboratuvarı

Toplantıya Katılanlar : Ercan AYANOĞLU ( Fen ve Tekn Öğrt, Zümre Başkanı)

Nurcan PALABIYIK(Fen ve Tekn.Öğrt)

Murat ÇELİK (Fen ve Tekn.Öğrt)


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama.

 2. İlköğretim Fen Bilimleri dersi (5,6,7 ve 8. sınıflar için) öğretim programının incelenmesi.

 3. Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Bulunan Ünitelendirilmiş Yıllık Planların İncelenmesi

 4. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile eşleşen Atatürkçülük konularının işlenmesi.

 5. Derslerin işlenmesinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

 6. Performans Görevi, Proje Ödevi ve Performans Görevlerinin konularının ve puanlama bareminin belirlenmesi.

 7. Sınav sayısı, türü ve zamanlarının ve sınavda sorulacak soru türlerinin belirlenmesi, sınavların ortak yapılması ile ilgili durumun değerlendirilmesi.

 8. Başarı oranının arttırılması için alınabilecek başlıca önlemlerin görüşülmesi.

 9. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının gelişimi için yapılacak çalışmaların görüşülmesi.

 10. BEP ‘nın hazırlanıp uygulanması.

 11. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasının görüşülmesi.

 12. Dilek ve temenniler.

 13. Kapanış.GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR


 1. 2012–2013 ders yılının 1. dönem zümre toplantısı,Fen Bilimleri Zümre Başkanı Ercan AYANOĞLU’nun başarılı bir öğretim yılı temennisi ve hayırlı olsun dilekleriyle başladı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenleri Nurcan PALABIYIK ve Murat ÇELİK’in hazır olduğu görüldü.

 2. İlköğretim Fen Bilimleri dersi (5,6,7 ve 8. sınıflar için) öğretim programını incelendi. Programın içinde yer alan bölümden Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları okundu. Fen Bilimleri dersi öğretim programının ve Türk Milli Eğitimin amaçlarına uyulması kararı alındı. Fen Bilimleri dersi öğrenme alanları ve üniteler bölümü ayrıntılı bir biçimde incelendi, kitaplardaki ünitelendirilmiş yıllık ders planları incelendi ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

 3. Kılavuz kitaplarda bulunan yıllık planların incelenmesi..

a-Yıllık planlarda zamanlama ve süre, İş takviminin ve fiili ders saati sayısının belirlenmesi

b-İlköğretim Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı çizelgelerinin(5,6-7-8. sınıf) incelenmesi

c- Konuların ağırlığına göre zaman dağılımının yapılması, Konulara göre uygun materyallerin seçimi

d- Derslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, Ölçme-değerlendirme zamanlarının yer alması

e- Öğrenci ders ve çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin incelenmesi

f- Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile eşleşen Atatürkçülük ve ara disiplin konuları

g- Kılavuz kitap sonlarında verilen ünitelendirilmiş yıllık planların çerçeve olarak kabul edilmesi ve okulumuza göre düzenlenmesine karar verildi.


 1. Fen Bilimleri dersinde işlenecek Atatürkçülük konuları şunlardır:

I-Akılcılık ve bilime verilen önem. II- Akılcı ve bilimsel davranışın önemi.

III-Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi. IV-Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık.

V-Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir. Özdeyişi VI-Atatürk'ün Türk Çocuklarına Verdiği Önem

VII-Atatürk'ün Türk Gençliğine Verdiği Önem

Konularının yıllık planlara alınmasına karar verildi.

2518 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen kurallar, hedef ve davranışlar doğrultusunda yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilecektir.


DERS: Fen Bilimleri

Hedefler-Davranışlar

KONULAR

AÇIKLAMALAR

Hedef: Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi kavrayabilme


Davranışlar:

1.Akılcı ve bilimsel davranışın önemini açıklama

2. Bilimin hayatımızdaki yerini ve önemini açıklama

3. Bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi açıklama

4.Bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığını örneklerle açıklama

5. Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verme


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN KONULAR

 • Akılcılık ve bilime verilen önem

 • Akılcı ve bilimsel davranışın önemi

 • Bilimin insan yaşamındaki yeri ve önemi

 • Bilim ve teknolojinin temeli akılcılık

 • “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Fen Bilimleri dersi öğretim programında ve ders kitabının birinci ünitesinin başlangıcında, bu hedef ve davranışları kazandırmaya yönelik bir giriş kısmına yer verilecektir.Yukarıdaki konular dışında, Milli ve Mahalli bayramlarımıza da gün ve hafta olarak yıllık planlarda yer verilmesine karar verildi. Ayrıca hafta ya da günün önemi derslerde de dersin mantığına uygun olarak açıklanmaya çalışılacak.

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ATATÜRKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR TABLOSU


SINIF

ATATÜKÇÜLÜK İLE İLGİLİ KONULAR

ÖĞRENME ALANI /ÜNİTE

DESR KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALAR

6

1.Davranışlarının Toplum hayatındaki Önemini Kavrayabilme

AÇIKLAMA

Toplumda davranışların önemini açıklayarak, dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu değerlendirilecek, toplumdaki iş bölümüne örnekler verilecektir.

Dayanışmanın milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği açıklanarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemi vurgulanacak, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem örneklerle açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

Açıklama

1.7. Hücre-doku-organ-sistem- organizma

İlişkisini açıklarken, Atatürk’ün milli birlik ve beraberliğe verdiği önem ile İnsanlar arasındaki dayanışma örnekleri vurgulanır

6

2.Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusunda görüşlerini kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşleri açıklanacaktır.

Canlılar ve Hayat / Vücudumuzdaki Sistemler

2.7. Atatürk’ün insan sevgisi ve evrensellik konusundaki görüşlerine örnekler verilir.

7

1. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi kavrayabilme.

AÇIKLAMA

Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem belirtilerek, Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine örnekler verilecek.

Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket

3.6. Atatürk’ün bilim ve teknoloji konusundaki sözlerine( Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır)

2. Atatürk’ün çevreye verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verilerek, Atatürk’ün çevre bilincinin geliştirilmesi ile ilgili sözleri değerlendirilecektir.

Canlılar ve Hayat / İnsan ve Çevre

1.12. Atatürk’ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler verir.

8

1. Atatürk’ün akılcılık ve bilime verdiği önemi kavrayabilme

AÇIKLAMA

Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki belirtilerek, bilim ve teknolojinin temelinde akılcılığın yer aldığı örnekler açıklanacaktır.

Atatürk’ün akılcılık ve bilim konusundaki sözlerinden örnekler verilecektir.

Madde ve Değişim / Maddenin Halleri ve ısı

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemini açıklar.


2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük konularının müfredatın gerekli yerlerinde işlenmesine aynı zamanda 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinin denk geldiği haftalarda sınıflar seviyesinde günün anlam ve önemi ile ilgili konuların işlenmesine karar verildi.


 1. Fen Bilimleri öğretim programının Öğrenci Merkezli Program olması nedeniyle, Öğrenci

merkezli programda öğrencinin daha çok deney, İnceleme, araştırma yapması gerektiği,bilimsel düşünebilmeyi, bilim ve teknolojiyi takip edebilmeyi, edindiği bilgi becerileri günlük hayatında kullanabilmeyi,ödev ve proje uygulamaları yapabilmeyi, grupla çalışmayı teşvik edebilmeyi amaçlayacak şekilde olmalıdır.5,6,7 ve 8. sınıflarda öğretmen kılavuzunda yapılacak proje, etkinlik ve deneyler hakkında bilgiler yer almaktadır.. Bunların veya daha özgünlerinin uygulanması ve takibinin yapılması kararlaştırılabilir. Öğrencilerin hazırlıklı olarak okula gelmeleri sağlanacak ve bol materyal kullanarak, öğrencinin tüm duyu organlarına hitap edilerek kalıcı bilgiler verilmesi kararlaştırılabilir. “En iyi yöntem ve teknik, öğrencinin durumu, ortam durumu ve zamana göre uygun olandır”


Dersin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, tartışma, örnekleme, uygulama, buluş yoluyla öğrenme,

iş birlikli öğrenme, araştırma yoluyla öğrenme ve gözlem metotları uygulanabilir. Konu işlenirken konuların önemine göre öğrenci merkezli ve öğrencilerin aktivitelerini ve işlerliğini arttırıcı metotlar faydalı olur.


Derlerin işlenişi sırasında her konu için;


 • Eğitsel bulmacaların çözülmesi,

 • Kazanım tarama sorularının çözülmesi,

 • Alternatif etkinliklerin yapılması,

 • Çoklu zeka uygulamalarının göz önünde bulundurulması,

 • Derslerin görsel ve sesli materyallerle zenginleştirilmesi,

 • Alternatif kaynaklardan seçilecek soruların seçilerek öğrencilerle birlikte çözülmesi kararlaştırılabilir.


Ayrıca fenbilgini.net, fenokulu.com gibi sitelerinde yer alan video ve animasyonlardan da yararlanmanın faydalı olacağı söylendi. 1. Performans belirlemeye yönelik çalışmalarda MEB İlköğretim Genel müdürlüğünün 16/04/2009 tarih

ve 2009/37 numaralı genelgesi esas alınarak performans görevleri, proje ödevleri, öz değerlendirme, akran ve/veya grup değerlendirme , öğrenci ürün dosyası değerlendirme gibi yöntemlerin kullanılmasına karar verildi.

Performans görevleri verilirken kısa sürede, kolay olan, hazırcı olmayan ödevlerin seçilmesine, öğrenciye yol gösterici yönergelerin açık ve net olmasına, öğrencilerin yaratıcılığının kullanılmasına fırsat verilmesi durumlarına çok dikkat edilmesi kararına varıldı. Proje ödevlerinde daha ayrıntılı, daha uzun süreli yaratıcı konulara önem verilmesinin altı dikkatle çizildi. Projelerin değerlendirmesinde proje değerlendirme formunun kullanılmasına karar verildi.


İKY’ ndeki esaslar doğrultusunda “öğrencilere her dönem için en az 1 tane performans görevi, öğretim yılı boyunca ise en az 1 tane proje görevi verilmesi” kararlaştırıldı. Bu görevler, ilgili değerlendirme formları yardımıyla değerlendirilecek ve görevlerin tamamlanmasından sonra mümkün olduğunca öğrencilere sunum yaptırılmaya çalışılacaktır. Çalışmalar sırasında açıklayıcı yönergeler öğrenciye sunulacaktır.


5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ


 • Çalışan bir elektrik devresi şeması çizer. Basit bir elektrik devre şemasından yararlanarak devreyi kurar ve çalıştırır.

 • Okul bahçesinin sürekli temiz olabilmesi için neler yapılabilir?

 • Dünya Güneş ve Ay’ı Bir Arada Temsil Eden Model Yapma

6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ


 • Çeşitli malzemeler kullanarak hücrenin temel kısımlarını gösteren bir model hazırlama

 • Organelleri tanıyalım. (resimlerinin kartona yapıştırılması ve görevleri)

 • Hücre ve organizma arasındaki ilişkiyi açıklayıcı bir kompozisyon yazma.

 • Bir hücreden ergin bir birey haline kadarki geçen dönemleri poster haline getirme.

 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme.

 • Kendi seçtiğiniz bir kişinin gelişim dönemlerini resimlerle gösteren bir poster hazırlayınız.

 • Ergenlik döneminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler adlı bir makale yazma.

 • Canlıların sınıflandırılmasını gösteren bir kavram haritası hazırlama.

 • Başkalaşım geçiren canlıların hayat döngülerini resmetme.

 • Çiçekli bir bitkinin çiçeğinin bölümlerini bir karton üzerine yapıştırarak tanıtma.

 • Tozlaşma olayını anlatan bir kompozisyon yazma.

 • Tozlaşma olayını anlatan bir resim çizme.
 • Çeşitli tohum örneklerini bir karton üzerine yapıştırıp poster hazırlama.

 • Tohum ve meyve gibi ürünlerin işlenmesinde teknolojinin kullanımını anlatan bir kompozisyon yazma.

 • Evinizde bir fasulye ya da mercimeği çimlendirerek bitkinin hayat döngüsüne ait farklı dönemlerin resimlerini çekiniz. Resimlerinizi sıralayarak bir poster oluşturunuz.

 • Jeoloji, botanik, zooloji bilimi

 • Veteriner kimdir? röportaj

 • Organik tarımın faydaları

 • Trafik polisleri araçların hızlarını radar adlı aletlerle nasıl belirlerler.
 • Süratin hesaplanmasıyla ilgili 15 tane çözümlü test sorusu hazırlama

 • Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir deney tasarlama.

 • Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklayan bir grafik hazırlama.

 • Kendi imkânlarını kullanarak bir dinamometre yapma.

 • Aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetleri çevreden örnekler vererek açıklayan bir makale yazma.

 • Bileşke kuvveti gösteren bir deney tasarlama.

 • Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararları ve zararlarını araştırma.

 • Yerçekimi olmayan bir yerde yaşamanın getirdiği zorlukları ve kolaylıkları anlatan bir kompozisyon yazma.

 • Günlük hayatımızda karşılaştığımız olaylarda yerçekimi kuvvetinin rolüyle ilgili bir poster hazırlama.

 • Isaac Newtonun hayatını araştırma.

 • Ağırlığın dünya üzerinde ve ayda hangi noktalarda neden farklı olduğunu anlatan bir makale yazma.

 • Madde, cisim, katı, sıvı ve gaz kavramlarını birbiriyle ilişkilendiren bir kavram haritası hazırlama.

 • Dalton, Madam Curie ve Becquerel ‘in yaşam öykülerini gösteren bir poster hazırlayın.

 • Atom ve yapısını gösteren bir çizim yapınız.

 • Element ve bileşik arasındaki farkları gösteren bir tablo hazırlayınız.

 • Suyun molekül yapısını gösteren bir maket tasarlayınız.

 • Havanın karışım mı yoksa saf maddemi olduğunu ispat eden bir makale yazınız.

 • Fiziksel değişme ile ilgili şiir yazma

 • 20*20 ebadında molekül modellerinin olduğu kartlar hazırlama


7.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ


 • Sindirim sistemi hakkında araştırma yapınız.

 • Gastrit,Ülser,reflü hakkında bilgi

 • Yeterli ve dengeli beslenmenin önemini içeren röportaj hazırlayınız.

 • Enzimlerin besin içeriklerine etkisi SYF:19

 • Diyalizi araştırıp diyalize bağlanan bir kişi ile röportaj hazırlayınız

 • Boşaltım sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

 • Sindirim sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

 • Denetleyici ve düzenleyici sistemi ile ilgili poster hazırlayınız

 • Tıp alanındaki günümüzdeki gelişmeleri araştırınız

 • Deri hastalıkları ve tedavi yolları

 • Braille (breyıl) alfabesini araştır?

 • Hormon üreten organlarımızı araştırınız.

 • Fiziksel ve Kimyasal değişmelere ait bir drama veya sunum yapma

 • Mancınık nedir?

 • Basit makinelerin günlük yaşamımızdaki öneminin drama veya sunum yolu ile anlatılması.
 • Periyodik Cetvel ve yapısının sunum ile anlatılması.

 • Seçtiğiniz bir bilim adamının hayat hikâyesinin drama veya sunum ile anlatılması.

 • Duyu organları sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

 • Sindirim sistemi sağlımızı korumak için gerekenler drama yöntemi ile sununuz.

 • Elektroskop yapımı

 • Enerji dönüşümlerini açıklama ve uygun deneyler tasarlama

 • Seri bağlı devre yapımı

 • Diyaliz merkezinde yatan bir hasta ile röportaj ve boşaltım sistemi hastalıkları

 • Türkiye de 2007 yılındaki organ bağışı sonuçlarının açıklanması ve organ bağışının artmasıyla ilgili proje çalışması (Afiş çalışması)

 • Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşümünü gösteren bir deney tasarlama

 • Organ bağışı konusunda makale yazınız.


8.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PERFORMANS GÖREVLERİ LİSTESİ • Hücre bölünmesi hakkında araştırma yapınız.

 • Mitoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.

 • Mayoz bölünme ile ilgili poster hazırlayınız.

 • Basit bir DNA modeli hazırlayınız.

 • Arşimet hakkında bir poster hazırlayınız.

 • Gemiler nasıl yüzer? Araştırınız.

 • Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir aracın çalışma ilkesini araştırınız.

 • Basit bir periyodik sistem çizelgesi hazırlayınız.

 • Asit ve bazları kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırarak poster haline getiriniz.

 • Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi ile ilgili 10 tane problem çözme.

 • Asitler, bazlar ve tuzların günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler verme.

 • Asitler, bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.

 • İndikatör nedir? Kırmızılâhanadan nasıl bir gösterge yaparız.

 • PH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.

 • Asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 20 tane test sorusu hazırlayınız.

 • Kalıtım hakkında araştırma yapma.

 • Mendel’in çalışmalarını araştırma.

 • İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma

 • Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma.

 • Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırma.

 • Mayoz Hücre Bölünmesini evreleri çizerek açıklama.

 • DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapma.

 • DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir şema ile gösterme.

 • Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramlarını aralarındaki ilişkileri göstererek açıklama.

 • Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama.

 • Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliğini araştırma.

 • Evrim kavramını örneklerle açıklama.

 • Sıvıların kaldırma kuvvetini araştırma.

 • Gazların kaldırma kuvvetini araştırma.

 • Basınç ve çeşitlerini araştırma.

 • Sıvıların ve gazların basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanları.

 • Periyodik sistemde elementlerin sınıflandırılması.

 • Metal, ametal ve yarı metallere örnekler vererek günlük hayattaki kulanım alanların araştırma.

 • Kimyasal bağları örneklerle araştırma

 • Kimyasal tepkime ve çeşitlerini araştırma.

 • Asit yağmurlarını araştırma.

 • Su sertliği ve bölgedeki suların sertliğini inceleme.

 • Ses ve ses dalgalarını araştırma.


Aşağıda performans görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek değerlendirme ölçeklerinin örnekleri verilmiştir.

Performans Görevlerinin değerlendirilmesi ;

Planlama

10

5

 • Performans görevi planlanmış.

5

 • Görev dağılımı yapılmış.

Araştırma

30

20

 • Konuyla ilgili araştırma yapılmış.

10

 • Çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş.

Materyal Kullanımı

15

5

 • Ödevi hazırlarken konuya uygun çalışmalar seçilmiş.

5

 • İlgi çekici etkinlikler hazırlanmış.

5

 • Değişik materyallerden faydalanılmış.

Hazırlık

25

5

 • Ödevi hazırlarken gerekli özen gösterilmiş.

5

 • Konunun bütünlüğü korunmuş.

5

 • Yazım kurallarına uyulmuş.

5

 • Materyaller düzenli bir şekilde hazırlanmış.

5


 • Şekiller, resimler ve yazılar görünüm olarak güzel bir şekilde hazırlanmış. Sayfa veya posterlerin tasarımı düzenli yapılmış.

Zamanlama

5

5

 • Ödev zamanında teslim edilmiş.

Sunum

15

15


 • Sunum etkili bir şekilde yapılmış. Öğrenciler sunuma hazırlanmış ve konuya hakim durumda.Performans Görevi Değerlendirme Ölçeği


SIRANO

ADI SOYADI

Performans çalışmasının amacını kavrama

(10 puan)

Performansı amacına uygun yapma

(10 puan)


Soru ve önerilere verdiği cevap

(10puan)

Bilgilerin doğruluğu

(10 puan)


Ürün dosyasını amacına

uygun hazırlıyor mu?

(30 puan)

Verilen görevi zamanında yapıyor mu?(10 puan)


Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu?

(10 puan)

Farklı kaynaklardan bilgi toplama(10 puan)

5.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ


-Robot, ev, araba gibi bir nesne tasarlayarak, içini aydınlatmak üzere bir elektrik devresi hazırlama

- Hayvanları sınıflandıracağınız bir kavram haritası oluşturmaktır.

- Bir bitki yetiştirip gözlemleyelim

- Güneş ve Ay tutulması nedir?Güneş ve Ay Tutulması hakkında bilgi vererek bir Güneş Tutulması Modeli

Hazırlayınız.

- Yaşanabilir, temiz bir çevre için bize ve devletimize düşen görevler

- Masa lambası yapalım
6.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ PROJE GÖREVLERİ LİSTESİ • Çeşitli malzemeler kullanarak hücre modeli yapılması

 • Çeşitli malzemeler kullanarak dinamometre yapılması

 • Çeşitli malzemeler kullanarak molekül modelleri yapılması

 • Çeşitli malzemeler kullanarak reosta modeli yapılması

 • Kaslarımızın çalışmasını anlatan model yapılması

 • Solunum sisteminin çalışmasını gösteren model yapılması

 • Günlük yaşantıda kullanabileceğimiz bir termos yapalım

•Isı yalıtımı yapılmış ev maketi tasarlayız

 • Uzayda yaşanabilecek yeni bir gezegen bulunduğunu ve bu gezegende yeni bir yaşam kurma görevinin de size verildiğini düşünün. bu yeni gezegen de sorunsuz bir düzen için ne tür önlemler alırdınız?bu konu ile ilgili makale yazınız.

 • Oyun hamurları kullanarak molekül modelleri tasarlama

 • Hamile kadının dikkat etmesi gereken hususlar ile ilgili afiş hazırlama

 • Uzun kemik modelinin yapımı (strafor ile)

 • Kızılay kan merkezini ziyaret ve röportaj

 • Anne sütünün önemi ile ilgili afiş hazırlanma

 • Çevre kirliliğinin nedenleri ile ilgili afiş hazırlama

 • Küçük ve büyük kan dolaşımı maketi hazırlama

 • Sınıfında bulunan erkek ve kızların boy ve kütle grafiklerini çizme

 • Çeşitli hayvanlardaki üreme şekli,yavru bakımı,başkalaşım geçirip geçirmediğini 15 hayvan için araştırıp poster hazırlayınız.

 • Dirençlerin ampul parlaklığına etkisinin gözlenmesi ile ilgili bir düzenek hazırlanması

 • Sigaranın zararlarını anlatan bir bilgisayar sunumu hazırlanması

 • Kayaç çeşitleri nelerdir? Nasıl oluşurlar? Kayaç çeşitlerinden örnekler toplayarak bunların kullanım alanlarını izah eden bir maket tasarlayıp hazırlayınız

 • Ultrasonik Ses nedir?Kullanım amaçları ve yerleri hakkında geniş bir araştırma yapıp konu ile ilgili 3 boyutlu tasarımlardan, posterlerden ve bilgisayar sunumdan oluşan bir proje tasarlayınız  1   2

Add document to your blog or website

Similar:

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI DÖNEM TÜRKÇE DERSİ

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconFİZİK DERSİ VE ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconGAZİPAŞA ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconGAZİPAŞA ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIFLAR YILLIK PLANI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK PLANI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ iconALANYA OBAKÖY ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BEDEN EĞİTİMİ DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

BOZKURT ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ icon2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ DERSİ LİSE SINIF ÜNİLENDİRİLMİŞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page