* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ?
Indir 64.79 Kb.
Title* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ?
Date conversion04.01.2013
Size64.79 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.sinifogretmenim.com/attachments/article/6895/Elektrik.doc
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ÜNİTESİ ÖZETİ


* Devre elemanları nelerdir ?

Elektrik devrelerinde kullanılan pil, ampul, duy, bağlantı kabloları ve anahtar gibi araçlara devre elemanları denir.


* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ?

Ampul : Elektrik enerjisini, ışık enerjisine dönüştürür.

Duy : Ampulün takıldığı yerdir.

Bağlantı kablosu : Elektrik enerjisini gereken yerlere taşıyan tellerdir.

Anahtar : Elektrik enerjisinin kablolardan geçmesine izin veren veya vermeyen araçtır.

Pil (üreteç) : Elektrik enerjisi üreten veya depolayan araçtır.


* Devre elemanları neden sembollerle gösterilir ve sembolleri nasıldır ?

Pratik ve kolay oluşu nedeniyle zamandan tasarruf sağlar.

Evlerde ve elektrikli araçlardaki çok sayıda elektrik devresinin çizimini kolaylaştırır.

Devre elemanlarının sembolleri her ülkede aynıdır. Bu durum, ortak bilim dili oluşmasını sağlar; bilimsel iletişimi kolaylaştırır.


SEMBOLLER

* Elektrik devresinin çalışmamasının nedenleri neler olabilir ?

1.Devreye elektrik enerjisi sağlayan piller yanlış bağlanmış olabilir. Piller birbirine artı-eksi, artı –eksi düzeninde bağlanmalıdır.
2. Devre elemanları arasındaki bağlantılarda kopukluk olabilir. Bağlantılar kontrol edilerek kopukluklar giderilmelidir.
3. Ampul duya tam yerleştirilmemiş olabilir. Ampulün duya tam yerleştirilmesi gerekir.
4. Ampulün bozuk olması, devrenin tamamlanmamasına neden olabilir. Bu durumda ampul değiştirilmelidir.
5. Bütün bu yapılan kontrollerden sonra elektrik devresi yine de çalışmıyorsa pil; elektrik enerjisi üretmiyor olabilir. Bu durumda piller yenileriyle değiştirilmelidir.


BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ


Elektrik devresinin ; pilin bir kutbuna bağlanan kablonun devre elemanlarını dolaştıktan sonra, pilin diğer kutbuna bağlanmasıyla oluşur.

Elektrik devresinde pil, ampul, ampulün yerleştiği duy gibi devre elemanlarının arasında kablo bulunur.


PİL

KABLO

Şekildeki; pil, duy, ampul ve kablo kullanılarak oluşturulmuş basit bir elektrik devresidir.


 • Bağlantılar düzgün yapıldığı için ampul yanıyor.
 • Bağlantılar kopmadığı sürece de ampul yanar.
 • Pilin sağladığı elektrik enerjisi tükenince ampul söner.

AMPULDUY


ANAHTAR

Bu devreye, diğer elektrik devresinden farklı olarak anahtar bağlanmıştır.

 • Anahtar, açıp-kapatarak devreyi kontrol etmemizi sağlar.

 • Bu devredeki anahtar açık konumdadır.

 • Ampulün yanması için anahtar kapalı konuma getirilmelidir.


AMPULLERİN PARLAKLIĞININ DEĞİŞMESİ


Elektrik devresinde değişiklikler yaparak ampulün parlaklığını değiştirebiliriz.

Bunun için;

 • Devreye daha çok ampul eklenebilir yada ampul sayısı azaltılabilir.

 • Devreye daha fazla pil eklenebilir yada, pil sayısı azaltılabilir.

 • Devredeki kabloların uzatılması ve daha fazla anahtar eklenmesi de ampulün parlaklığını azaltır.
Pil sayısı aynı,

Ampul sayısı ikiye çıkarıldı.

Parlaklık azalır.
Ampul sayısı değiştirilmedi. Pil sayısı arttırıldı.

Parlaklık artar.

İki pilli devre

Bir pilli devre

Yan yana bağlanan ampuller pilin sağladığı elektrik enerjisini paylaşmak zorunda kalır. Bu nedenle devredeki ampul sayısı artınca, parlaklık azalır.


Pil sayısı artınca devreye daha fazla elektrik enerjisi verilir. Bu nedenle ampul daha parlak ışık verir.

Elektrik devresindeki ampullerin parlaklığını, pil sayısını ya da ampul sayısını değiştirerek azaltıp çoğaltabiliriz.


Ampullerin parlaklığını etkileyen değişkenleri şu şekilde sıralayabiliriz :

 1. Ampul sayısı

 2. Pil sayısıBir elektrik devresinde ;

Ampullerin parlaklığı >>> bağımlı değişkendir.

Ampul sayısı veya pil sayısı ( hangisini değiştiriyorsak) >>> bağımsız değişkendir.

Diğer devre elemanları >>> kontrollü değişkendir.


Y A Ş A M I M I Z D A K İ E L E K T R İ K


 • Aşağıdaki devre elemanları sembollerini adlarıyla eşleştiriniz.anahtarpil


kablo


ampul
 • Devre elemanlarının görevlerini yazınız.


Ampul : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Pil (üreteç) :………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Bağlantı kablosu : ……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Anahtar :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 • Aşağıdaki elektrik devreleri resimleri ile şemalarını eşleştiriniz.ELEKTRİK DEVRELERİ


 • Aşağıdaki elektrik devrelerini inceleyiniz. Bu devrelerin çalışıp çalışmayacağını, çalışmayacaksa nedenini altlarına yazınız.

…………………………………………………………… ………………………………………………………………


…………………………………………………………… ………………………………………………………………


…………………………………………………………… ………………………………………………………………

………………………………………………………… ………………………………………………………………


………………………………………………………… ………………………………………………………………


………………………………………………………… ………………………………………………………………

…………………………………………………………… ………………………………………………………………


…………………………………………………………… ………………………………………………………………


…………………………………………………………… ………………………………………………………………


DEVRE ELEMANLARI

 • Tabloda devre elemanlarının bazılarının resmi, bazılarının sembolleri verilmektedir. Eksik olan yerleri tamamlayınız.


 • A

  şağıdaki basit elektrik devresinde ampuller yanar mı ? Yanmaz ise nedenini ve amullerin yanması için ne yapılması gerektiğini yazınız.


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………
 • Aşağıdaki devre elemanlarını sembolle gösteriniz.


Ampul >>>>>


Pil >>>>>>>>


Anahtar ( açık ) >>>


Anahtar ( kapalı ) >>>


Bağlantı kablosu >>> • Aşağıdaki şemayı tamamlayınız.


 • Aşağıda verilen bilgileri kullanarak kavramların yanındaki boşlukları tamamlayınız.


Bir elektrik devresini bir binanın kalorifer sistemine benzetebiliriz. Kazanda ısınan su, borularla odalardaki peteklere gelir. Peteklere gelen sıcak su çevreye ısı verir. Soğuk su olarak kazana döner. Kazan, bu suyu tekrar ısıtır. Bu olay böyle devam eder. Bu döngü sürekli oluşur. Bu sistemdeki kalorifer kazanını, petekleri ve boruları basit elektrik devresindeki hangi elemanlara benzetebilirsiniz ? Neden ?

Çünkü :……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………


B U L M A C A

 • Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yazarak okla gösterilen sütundaki anahtar sözcüğü bulunuz.


SORULAR

 1. Pil, üretir.

 2. İlk defa yeni bir şey bulma, icat.

 3. Pilleri yanyana bağlarken birinin artı kutbuna karşılık gelen diğer pile ait kutuptur.

 4. Bir elektrik aygıtını şebekeye veya enerji kaynağına bağlamada kullanılan teldir.

 5. Bir elektirk devresini açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır.

 6. Pilin bir eksi, bir de ……………… kutbu vardır.

 7. Elektrikli ev aletlerinin kablolarının ucunda bulunur.

 8. Ampulun etrafa yaydığı ışığın daha az olması durumunda söylenir.

 9. Ampulun yerleştirildiği yataktır.

10.) Bilimsel bir gerçeği göstermek için bir teori veya ilkeyi doğrulamak amacıyla laboratuvarda araç gereç kullanılarak yapılan işlemdir.

11.) Basit bir elektrik devresinde her bir araca verilen isimdir.

12.) Elektrikli aletlerin fişlerini taktığımız yerdir.

13.) Basit bir elektrik devresinde, devre elemanlarını temsil eden gösterimdir.

14.) Bir elektrik devresinde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
DEVRE ÇİZELİM


 • Aşağıda ifade edilen devreleri, devre elemanlarının simgelerini kullanarak çiziniz. • Bir ampul ve bir pilden oluşmuş devre

 • Bir ampul, bir pil ve bir anahtardan oluşmuş devre ( Ampul yanmayacak.)
 • Bir ampul, bir anahtar ve bir pilden oluşmuş devre ( Ampul yanıyor. )

 • İki ampul, bir anahtar ve bir pilden oluşmuş devre ( Ampuller yanıyor.)
 • İki anahtar, iki ampul ve bir pilden oluşmuş devre ( Ampullerden birisi yanmıyor.)

 • İki pil, bir anahtar ve bir ampulden oluşmuş devre ( Ampul yanıyor.)KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

 • Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamalayınız.

1.) Elektrik devresinde ampuluün takıldığı yuvaya ………………………… denir.

2.) Elektrik devresini kontrol etmek amacıyla devreye ………………………………… bağlanır.

3.) Bir elektrik devresi anahtar ………………………… ise çalışmaz.

4.) Bir deneyde istenerek değiştirilen değişkene ……………………………… değişken denir.

5.) Devre elemanları arasındaki bağlantılar …………………………… ile yapılır.

6.) Elektrik devresinde piller birbirine artı ve ……………… kutbuna uygun olarak bağlanır.

7.) Bir elektrik devresinde ………………… gibi elektrik enerjisi kaynağına ihtiyaç vardır.

8.) Elektrik devre elemanlarının ………………………………… gösterimi dünyanın her yerinde aynıdır.

9.) Bir elektrik devresinde pil sayısı artarsa ampuldeki parlaklık ………………………… .

10.) Devrede pil sayısı sabit tutulup ampul sayısını arttırırsak ampulün parlaklığı ………………………… . • Aşağıdaki doğru yanlış çalışmasını yapınız.


(……) 1.) Ampul, basit elektrik devresindeki pilin enerjisini ışık enerjisi olarak tüketir.

(……) 2.) Basit elektrik devresindeki yan yana bağlı ampul sayısı artsa da ampullerin parlaklığı değişmez.

(……) 3.) Bassit elektrik devresindeki yan yana bağlı pil sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı aynı kalır.

(……) 4.) Bassit elektrik devresinde piller belli bir kurala göre bağlanır.

(……) 5.) Devre elemanları sembollerle gösterilir.

(……) 6.) Ampul, elektrik enerjisi üretir.

(……) 7.) Bir elektrik devresinde anahtar elektrik enerjisini kontrol eder.

(……) 8.) Basit bir elektrik devresinde kablo, pil ve anahtar bulunur.

(……) 9.) Devre elemanlarının sembollerle gösterimi bilimsel iletişimde ortak bir dil oluşturur.

(……) 10.) Bir elektrik devresinde sadece pil sayısı artınca ampulün parlaklığı azalır.


 • Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1.)


2.)


3.)


4.)
5.)
6.)


Add document to your blog or website

Similar:

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconBasit bir elektrik devresinde ampul, pil, anahtar ve kablolar bulunur. Basit bir elektrik devresinde, ampulün ışık verebilmesi için bütün devre elemanlarının

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconDERS NOTLARI ELEKTRİK AKIMI VE DEVRESİ

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconAnayasanın 130. maddesinde ifadesini bulan yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama ve

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconAnayasanın 130. maddesinde ifadesini bulan yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama ve

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? icon1 Kristal kontrollu bir osilatörün en önemli özelliği nedir? A Frekans kararlılığı iyidir B Yüksek gerilim kaynağı gerekmez C Manipleye uygundur D Basit bir devresi vardır 2

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? icon1 Elektrik Kumanda Devre Elemanlarının Tanıtılması 2

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconSORU. 23 KALİTE İLE İLGİLİ DIŞ İSTİHBARATI TOPLAMAK İÇİN BASİT VASITALAR NELERDİR?

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? icon2 Elektrik devre elemanlarının s domeni modelleri (ilk koşullar göz önüne alınıyor)

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconBASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİNİN DÜZENLENMESİ

* Basit elektrik devresi elemanlarının görevleri nelerdir ? iconBasit bir elektrik motoru nasıl yapılır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page