A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan
Indir 93.24 Kb.
TitleA Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan
Page1/3
Date conversion04.01.2013
Size93.24 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.bardasbilgisayar.com/files/windowsxp.doc
  1   2   3


WİNDOWS SORULARI


 1. Denetim masasının görevi nedir?
  A) Windows’un yardım bölümüdür.
  B) Harddiskin denetlendiği gizli FAT bölümüdür.
  C) Bir ses dosyasıdır.
  D) Bilgisayar sistem ayarlarının yapıldığı yerdir

 2. Masa üstüne bir artalan resmi eklemek için hangi yol kullanılır?
  A) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan
  B) Başlat-Denetim masası-Ayarlar-Artalan
  C) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Artalan
  D) Görev çubuğu-Özellikler-Yatay döşe

 3. Windows açıldığında ilk gelen ekrana ne ad verilir?
  A) Dialog penceresi B) Program penceresi
  C) Masa üstü D) Simge

 4. Bilgisayarım penceresi içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Denetim Masası B) Disket Sürücü
  C) Harddisk D) Geri Dönüşüm Kutusu

 5. Nesneleri panoya (hafızayA) kopyalamanın kısayol tuşu hangisidir?
  A) Ctrl + A B) Ctrl + V C) Ctrl + B D) Ctrl + C

 6. Windows işletim sisteminde, tarih değiştirme işlemi nasıl yapılır?
  A) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
  B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
  C) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Tarih/Saat
  D) Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

 7. Başlat” Düğmesini üzerinde taşıyan uzun çubuğun adı nedir?
  A) Görev çubuğu B) Araç çubuğu
  C) Başlık çubuğu D) Durum çubuğu

 8. Windows’ta Ekran Koruyucu belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
  A) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem
  B) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
  C) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü
  D) Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

 9. Masa üstü bilgilerinin harddiskte yer aldığı dizin hangisidir?
  A) \Windows\System B) \Windows\Command
  C) \Windows\Desktop D) \Windows\History

 10. Windows’un standart penceresinde sağ üst köşede bulunan düğmeler hangileridir?
  A) Simge durumuna küçült-Ekranı kapla/önceki boyut-Kapat
  B) Simge durumuna küçült - Yatay döşe - Yardım
  C) Simge durumuna küçült - Dikey döşe – Yardım - Kapat
  D) Sadece kapat düğmesi bulunur.

 11. Windows’ta yeni bir program kurmak için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
  A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
  B) Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
  C) Denetim masası-Program ekle/kaldır-Windows kur Donatılar
  D) Windows gezgini-Ekle-Wordpad

 12. Windows’ta, yeni takılan donanım sisteme nereden tanımlanır?
  A) Denetim masası-Siste
  B ) Denetim masası-Yeni donanım ekle
  C) Denetim masası-Program ekle/kaldır
  D) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

 13. Windows’ta yeni bir yazıcı (printer) nerede tanımlanır?
  A) Denetim masası-Program ekle/kaldır
  B) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
  C) Başlat-Ayarlar-Yazıcılar
  D) Hiçbiri

 14. Başlık çubuğunda, içinde çarpı işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
  A) Pencereyi simge durumuna getirir B) Pencere içindeki tüm öğeleri siler
  C) Pencereyi bir önceki boyuta getirir D) Pencereyi kapatır

 15. Herhangi bir klasörü veya dosyayı bulunduğu yerden başka bir yere nasıl taşıyabiliriz?
  A) Gezgin-Seç-KopyalA) Yapıştır B) Gezgin-Seç-Kes-Yapıştır
  C) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes D) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

 16. Farklı konumdaki birden çok dosyanın seçilmesi için fare ile birlikte hangi tuş kullanılır?
  A) Alt B) Ctrl C) Alt Gr D) Tab

 17. Windows ortamında çalışırken bilgisayarımız kilitlendiği zaman, enerjiyi kesmeden hangi tuşlar kullanılır?
  A) Ctrl+Alt+Del B) Ctrl+Shift+Del C) Alt Gr+Home+Del D)Alt+Del+AltGr

 18. Aşağıdaki şıklardan hangisi Windows’u tam olarak tanımlar?
  A) Windows, karakter bazlı, çok görevlilik özelliği olan bir işletim sistemidir.
  B) Windows, korumalı çalışan işletim sistemidir
  C) Windows, sadece nesne tabanlı, karakter bazlı bir işletim sistemidir.
  D) Windows 32 bitlik, çok görevlilik fonksiyonu olan nesne tabanlı, korumalı, grafiksel kullanıcı ara birimine sahip bir işletim sistemidir.

 19. Bir kısa yol oluşturmak için izlenmesi gereken yol nedir?
  A) Mouse Sol Tuş-Yeni-Kısa yol B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası
  C) Mouse Sağ Tuş-Yeni-Kısa yol D) Biçim-Eklentiler-Kısa yol

 20. Windows işletim sisteminde, saat değiştirme işlemi nasıl yapılır?
  A) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
  B) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
  C) Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Tarih/Saat
  D) Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

 21. Windows ortamında iken bilgisayar nasıl kapatılmalıdır?
  A) Kasa üzerindeki Power düğmesi. B) Bilgisayarım-DosyA)Kapat
  C) Masa üstü-Sağ fare tuşu-Kapat D) Başlat-Bilgisayarı Kapat .

 22. Windows gezgininde, seçili dosyaları diskete kopyalamak için hangi seçenek kullanılır?
  A) Ctrl + V ile Ctrl + C tuşları B) Ctrl + C ile Ctrl + V tuşları
  C) Ctrl + X ile Ctrl +V tuşları D) Ctrl + A ile Ctrl + V tuşları

 23. Windows’ta Ekran Çözünürlüğünü belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
  A) Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem
  B) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
  C) Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Ayarlar
  D) Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

 24. Windowsu kapatmak için hangi tuş grubu kullanılır?
  A) Ctrl+F5 B) Alt+F4 C) Ctrl+F1 D) Shıft+F4

 25. Windows’un standart penceresinde sol üst köşede bulunan simge(uygulama simgesi) neye yarar?
  A) Simge tıklandığı zaman dosya ve klasör işlemlerini yapar.
  B) Simge durumuna küçült - Yatay döşe - Yardım
  C) Simge durumuna küçült - Taşı – Boyut - Kapat
  D) Sadece kapat düğmesi bulunur.

 26. Kısayollar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  A) Kısa yollar klasörler arasında hareket etmemizi sağlar
  B) Kısa yollar, kolay kopyalama veya taşıma yapmamızı sağlar
  C) Kısa yollar, silinen dosyaların kolay kurtarılması için oluşan simgelerdir.
  D) Kısa yollar, sık kullandığımız dosyalara ve klasörlere kolay erişim sağlar

 27. Windows programlarından olan “paint” silinmiş iken, tekrar yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
  A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
  B) Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
  C) Denetim masası-Program ekle/kaldır- Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır
  D) Windows gezgini-Ekle-Paint

 28. Windows’ta, install(setup) ile kurduğumuz bir programı nasıl sileriz?
  A) Denetim masası-Sistem
  B) Denetim masası-Yeni donanım ekle
  C) Denetim masası-Program ekle/kaldır
  D) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

 29. Windows’ta yeni bir scanner (tarayıcı) nerede tanımlanır?
  A) Denetim masası-Program ekle/kaldır
  B) Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
  C) Denetim masası-Yeni donanım ekle/kaldır
  D) Hiçbiri

 30. Başlık çubuğunda, içinde eksi işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
  A) Pencereyi simge durumuna getirir
  B) Pencere içindeki tüm öğeleri siler
  C) Pencereyi bir önceki boyuta getirir
  D) Pencereyi kapatır

 31. Herhangi bir klasörü veya dosyayı başka bir yere nasıl kopyalayabiliriz?
  A) Gezgin-Seç-Kopyala B) Gezgin-Seç-KopyalA)Yapıştır
  C) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes D) Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

 32. Mouse’u sol elini kullananlar için nasıl yapılandırabiliriz?
  A) Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
  B) Denetim masası-Fare
  C) Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları
  D) Denetim masası-Çoklu ortam

 33. Silinen bir dosya nasıl geri kurtarılabilir?
  A) Geri dönüşüm kutusundan dosya seçilir ve sağ tuşa basılarak, yardımcı menüden geri al seçilir.
  B) Silinen dosyanın masa üstündeki kısa yol simgesi çift tıklanarak kurtarılabilir.
  C) Ms-Dos Komut istemiyle Dos’a geçilir ve “Undelete” komutuyla.
  D) Windows gezgini-Görünüm-Özellikler içindeki “Kurtar” seçeneğinden.

 34. Windows Gezgini’ nin sol penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Masa üstü B) Bilgisayarım C) Klasörler D) Dosyalar

 35. Bir proğramı çalıştırmak için hangi seçenek geçersizdir.
  A) Başlat-Programlar-Windows Gezgini
  B) Başlat-Çalıştır
  C) Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
  D) Başlat-Bul

 36. Windows işletim sisteminde kes/kopyala/yapıştır/yeni klasör/Sil/kaydet gibi işlemlerin tümünü geçiş yapacağımız ortamların listesini de görecek şekilde nerede gerçekleştirebiliriz?
  A) Masa üstü B) Windows gezgini C) Ayarlar D) Bilgisayarım

 37. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
  A) Görev çubuğunun yeri değiştirilebilir.
  B) Görev çubuğunun yeri değiştirilemez.
  C) Görev çubuğunu gizleyemeyiz.
  D) Görev çubuğunun boyutu değişmez.

 38. Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
  A)Kısa yolu olmayan bir program çalışmaz.
  B) Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışmaz.
  C)Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışır.
  D) Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program da silinir.

 39. Windows ortamında disket formatlama (biçimlendirme) işlemi nasıl yapılır?
  A)Format yazılır ve enter tuşuna basılır.
  B)Disket sürücü üzerinde fare sağ tuşu basılır ve açılan menüden biçimlendir seçilir.
  C)Word içinden dosya menüsünden formatla seçilir.
  D)Disket sürücü çift tıklatılarak.

 40. Seçili dosyalar hakkında bilgi veren çubuğun adı nedir?
  A) Durum Çubuğu B) Görev Çubuğu C) Adres Çubuğu D) Menü Çubuğu

 41. Masa üstünün art alanının düzenlenmesi için neler yapılmalıdır?
  A) Başlat – Programlar – Donatılar – Masaüstü
  B) Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Görüntü
  C) Başlat – Çalıştır – Masa Üstü
  D) Başlat – Bul – Masa Üstü – Ayarlar

 42. Aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
  A) ALT + F4 B) CTRL+ F4 C) SHIFT+ F4 D) ALT + END

 43. Aşağıdakilerden hangisi Başlık çubuğunda bulunan düğmelerden değildir?
  A) Pencereyi kapat B) Ekranı Kapla
  C) Çalıştır D)Pencereyi simge durumuna getir.

 44. Bilgisayarım penceresi içerisinde aşağıdaki hangisi bulunur?
  A) Disk Sürücüleri B)Geri Dönüşüm Kutusu
  C) Explorer D)Son Kullanılanlar.

 45. Windows işletim sisteminde silinen dosyalar nereye atılır?
  A)Belgelerim B)Geri dönüşüm kutusu
  C)Bilgisayarım D)Windows gezgini

 46. Windows işletim sisteminde bilgisayarımızın ayarlarını nereden yapabiliriz?
  A) Masa üstü B) Denetim masası
  C) Windows gezgini D) Çalıştır

 47. Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı eklemek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Başlat/Ayarlar/Yazıcılar B) Başlat/Ayarlar/Denetim masası
  C) Denetim masası/Özellikler/son D) Özellikler/ayarlar/Denetim masası

 48. Windows’ta programlar nereden kaldırılır.(uninstall)?
  A) Denetim masası/Sistem/Kaldır
  B) Denetim masası/Ayarlar/Kaldır
  C) Denetim masası/Program Ekle-Kaldır
  D) Başlat/Ayarlar/Uninstall

 49. Aşağıdakilerden hangisi Başlat Menüsü’nde bulunmaz?
  A) Belgeler B) Programlar C) Ayarlar D) Favoriler

 50. Başlat menüsünü açmak için aşağıdaki tuş gruplarından hangisini kullanmalıyız?
  A) Ctrl+F4 B) Ctrl+F5 C) Alt+Esc D) Ctrl+Esc

 51. Disket biçimlemek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?
  A) Belgelerim/A sürücüsü/Biçimlendir
  B) Ayarlar/A sürücüsü/Biçimlendir
  C) Bilgisayarım/A sürücüsü/Biçimlendir
  D) Denetim masası/A sürücüsü/Biçimlendir

 52. Bilgisayarımızın ekran ayarları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Masa üstü/Ayarlar/denetim masası B) Denetim masası/Başlat/ayarlar
  C) Ayarlar/denetim masası/Görüntü D) Bilgisayarım/denetim masası/görüntü

 53. Aşağıdakilerden hangisi Windows sürümlerinden değildir?
  A) Windows 3.1 B) Windows 97
  C) Windows 98 D)Windows 2000

 54. Bilgisayarımızdaki bütün programlara hangi menü sayesinde ulaşılabilir?
  A) Başlat menüsü B) Dosya menüsü
  C) Sağ tuş menüsü D)Görünüm menüsü

 55. Başlat menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Yardım B) Bul C) Programlar D) Kopyala

 56. Bilgisayarım penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A) Denetim Masası B) Disket sürücü (A:)
  C) Sabit disk (C:) D)Başlat düğmesi

 57. Windows’un masaüstünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Başlat B) Disket sürücü C) Saat D) Geri Dönüşüm Kutusu

 58. Windows’un masaüstünde bulunan “Geri Dönüşüm Kutusu” bilgisayarın neyidir?
  A) Dosyası B) Saati C) Çöp kutusu D) Masaüstü

 59. Dosyaları içinde tutan ve bilgisayarı düzenli tutmamızı sağlayan nedir?
  A) Donatılar B) Programlar C) Sistem yazılımı D) Klasör

 60. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi yazılımı değildir?
  A) Paint B) Windows 95 C) Windows 98 D) Windows ME

 61. Windows adres çubuğunda iken Windows gezgini hangi kısa yol tuşu ile bulunur?
  A) ALT + F4 B) CTRL+ F4 C) Windows Tuşu+E D) ALT + END

 62. Windows gezgininde (Windows Explorer) Düzen/Tümünü seç seçeneğinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Bulunulan sürücüdeki Tüm klasörleri seçer.
  B)Bulunulan sürücüdeki tüm klasörleri ve tüm dosyaları seçer.
  C)Bulunulan klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri seçer.
  D)Bulunulan klasördeki tüm dosyaları seçer.

 63. Windows Gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
  A)Dosya Menüsünün Yeniden Adlandır Seçeneği ile
  B)Düzen Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
  C)Görünüm Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
  D)Biçim Menüsünden Yeniden Adlandır Seçeneği ile

 64. Windows Gezgininde seçilen nesnelerin (dosya, klasör vb.) başka ortamlara kopyalanabilmesi için sırasıyla hangi komut kullanılır?
  A)Düzen/KopyalA)Düzen/Yapıştır B)Düzen/Kes-Düzen/Yapıştır
  C)Dosya/KopyalA)Dosya/Yapıştır D)Düzen/KopyalA)Düzen/Kes

 65. Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini menülerinden değildir?
  A)Dosya     B)Araçlar C)Biçim   D)Görünüm

 66. Windows Gezgininde bir klasörü fare ile sürükleyerek başka bir sürücüdeki klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
  A)İşlem hatalıdır mesajı alınır
  B)Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
  C)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
  D)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

 67. Windows Gezgininde bir klasörü CTRL tuşu basılı iken fare ile sürükleyerek aynı sürücüdeki başka bir klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
  A)İşlem hatalıdır mesajı alınır
  B)Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
  C)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
  D)Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

 68. Windows Gezgininde bir dosyanın ismini nereden değiştirebiliriz?
  A)Dosya/Ad Değiştir B)Dosya/Aç
  C)Düzen/Yeniden Adlandır D)Görünüm/Yeniden Adlandır

 69. Bir klasörün yanında “+” sembolü varsa bunun anlamı nedir?
  A)Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmektedir
  B)Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmemektedir
  C)Klasör sadece okunabilir özelliktedir
  D)Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır

 70. Windows Gezgininde nesneleri disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanır?
  A)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Tarihe Göre
  B)Görünüm/Küçük Simgeler
  C)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Boyuta Göre
  D)Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Ada Göre

 71. Windows Gezgininde bir dosyanın nitelikleri nasıl değiştirilir?
  A)Dosya/Özellikler komutu ile B)Düzen/Özellikler komutu ile
  C)Görünüm/Özellikler komutu ile D)Araçlar/Özellikler komutu ile

 72. Windows Gezgininde Kes komutunun klavyedeki tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan iconDENETİM MASASI

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan iconIçin Başlat Denetim Masası Bitlocker Sürücü Şifrelemesi

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan icon1-Başlat / Ayarlar / Denetim Masası üzerinden “Internet Seçenekleri”ne çift tıklayın. 2

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan iconİşletim sistemi Windows ile ilgili tüm ayarların yapıldığı yerdir. “Başlat-Ayarlar-Denetim Masası” tıklanarak açılır

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan iconExit yazıp ENTER'a basın ve DOS ekranını kapatın. NT kullanıyorsanız MySQL'i başlatmak için; Başlat | Ayarlar | Denetim Masası | Hizmetler

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan icon1- Önce Windows Gezgini'nde "Görünüm" menüsü altında yer alan "Klasör Seçenekleri " ne tıklayın. (Windows Me'de ise Klasör Seçeneklerine Denetim Masası'ndan ulaşabilirsiniz) 2

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan iconWindows 7 de vista ve xp de ki gibi çalıştır komutu başlat menüsünde yok bunu ekleyebiliriz Başlat menüsünü açıyoruz ve boş bir yere sağ tıklıyoruz yada Denetim masası/Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü nden açıyoruz

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan icon1. Microsoft Excel uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan icon1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

A Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan icon1. Microsoft word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a. Başlat – Programlar b. Başlat Ayarlar c. Başlat – Programlar – Donatılar d. Başla- Ayarlar- Denetim Masası 2

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page