ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
Indir 29.28 Kb.
TitleÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
Date conversion06.12.2012
Size29.28 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://myo.maltepe.edu.tr/files/u10/GP 128 GELİŞİM I.doc
T. C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

2010-2011 GÜZ YARIYILI


GELİŞİM I ( Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi)

ÇGP 128
5 AKTS Kredisi

1. yıl – 1. Yarıyıl

Ön Lisans

Zorunlu
3 s/hafta

3 kredi

Teorik: 3 s/hafta Uygulama: 0 s/hafta

Türkçe
Öğretim elemanı ve iletişim bilgileri:

Öğr. Gör. Handan DOĞAN


Tel:(0216) 441 51 68 e-posta: hdogan@maltepe.edu.tr
Dersle İlgili Görüşme Saati: Çarşamba 14:50-17:25, Perşembe 14:50-17:25

(Varsa) Dersin web sayfasının adresi:Dersin Genel Amacı:

Okul öncesi dönemde ve bebeklik döneminde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları gelişimi etkileyen etmenler ve gelişim kuramları, 0-8 yaş arası çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özelliklerini incelemek.


Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:

Bu dersin sonunda öğrenci;

 1. Gelişimle ilgili temel kavramları kavrayabilecektir.
  1. Gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.


 2. Gelişim ilkelerini bilecek, çocuğun gelişimini bu ilkeler doğrultusunda değerlendirebilecektir.

  1. Gelişimin bir süreç olduğunu ve belli aşamalarda gerçekleştiğini açıklar.

  2. Gelişimin genelden özele doğru olduğunu açıklar.

  3. Gelişimde bireysel farklılıkları açıklar.

  4. Gelişimde kritik dönemleri açıklar.
 1. Gelişime etki eden etmenleri ve bu etmenler arasındaki ilişkileri kavrayabilecektir.

  1. Gelişime etki eden kalıtım, çevre faktörünü, doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrası

etmenleri açıklar.

 1. Duyu organları ve bu duyuların gelişimine ilişkin bilgileri kavrayabilecektir.

4.1. Duyu organlarının yapısal özelliklerini ve işlevlerini tanımlar.

 1. 0-8 yaş grubu çocukların fiziksel, motor, dil, bilişsel, sosyal, öz bakım gelişim özelliklerini kavrayabilecek, alanlar arasında ilişkiler kurabilecektir.

  1. 0-8 yaş Gelişim Alanları ile ilgili özellikleri ve kavramları açıklar.

 2. Gelişim teorilerine göre çocuklarda gelişim özelliklerini açıklayabilecek, teorileri birbirleri ile ilişkilendirebilecektir.


Genel Yeterlikler:

Erken Çocukluk Dönemine ait kavramları, özellikleri dikkate alarak çocukların gelişimlerini izleyebilme, gelişim sürecindeki gecikmeleri fark edebilme.


Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Anlatım, tartışma, soru-yanıt, gözlem


Değerlendirme Yöntemi

Yarıyıl içi arasınavı (% 40), yarıyılsonu sınavı (% 60).


Önkoşul:

YokHaftalar

Tartışılacak/İşlenecek Konular


1.Hafta

Gelişim ve Büyüme. Gelişimde temel İlkeler, gelişim dönemleri ve gelişim alanları

2.Hafta

Doğum Öncesi Dönemde büyüme ve gelişme. Gelişime etki eden faktörler.

3.Hafta

Duyu Organları ve duyuların gelişimi.

4.Hafta

Gelişim teorileri (Freud, Ericson…..)

5.Hafta

Gelişim Teorileri (Piaget,Vygotsky…)

6.Hafta

0-1 yaş bebeklik döneminde fiziksel büyüme, motor gelişim ve bilişsel gelişim özellikleri

7.Hafta

0-1 yaş bebeklik döneminde dil gelişimi, sosyal gelişim ve özbakım gelişim özellikleri

8.Hafta

Arasınavı

9.Hafta

1-3 yaş döneminde motor gelişim ve bilişsel gelişim özellikleri

10.Hafta

1-3 yaş döneminde dil gelişimi,sosyal gelişim ve özbakım gelişim özellikleri

11.Hafta

3-6 yaş döneminde fiziksel büyüme, motor gelişim ve bilişsel gelişim özellikleri

12.Hafta

3-6 yaş döneminde dil gelişimi, sosyal gelişim ve özbakım gelişimi özellikleri

13.Hafta

Gelişimin değerlendirilmesi

14.Hafta

Gelişim problemleri ve erken müdahale (Türkiye ve farklı ülkelerde)

15.Hafta

Final Sınavı


Ders Kitabı / Yardımcı Okumalar:


 • Ulusoy,A.(Ed.).(2007).Eğitim Psikolojisi. Ankara:Anı Yayınları

 • Yavuzer,H.(2007).Doğumdan ergenlik sonuna çocuk psikolojisi.(30.basım).İstanbul:Remzi Kitapevi

 • Yavuzer,H.(2007).Çocuk eğitimi el kitabı.(22.basım).İstanbul:Remzi Kitapevi

 • Senemoğlu, N.(2007).Gelişim, öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya.(Düzenlenmiş yeni basım).Ankara: Gönül Yayıncılık

Add document to your blog or website

Similar:

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI I. SINIF BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconA 605 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconA 605 ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI iconÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page