TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ
Indir 49 Kb.
TitleTEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ
Date conversion05.01.2013
Size49 Kb.
TypeSözleşmesi
Sourcehttp://www.hbbilgisayar.com/dosya/teknik.doc

HB

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR:

İş bu sözleşme Yeni Mahalle K.Maraş Caddesi No:284/A adresinde mukim HB BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ (Bundan sonra HBB olarak anılacaktır) ile …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….adresinde mukim …………………………….…………………………………………………………….(Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.


2. Sözleşmenin konusu:

HBB 'ın iş bu sözleşme ile MÜŞTERİ' nin bilgisayar sistemine vereceği parça hariç teknik bakım onarım ve destek hizmetlerinin belirlenmesidir.


3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

  • Periyodik koruyucu bakımlar, bağlantı kontrolleri güncellemeler ve virüs kontrolü.

  • İşletim sistemi kurulumu. Sürücü kurulum ve güncellemeleri.

  • Teknik danışmanlık, arıza testi

  • Teknolojik yeniliklerden haberdar edilme

  • MÜŞTERİ’ nin bilgisayar sistemlerinin verimli çalışması için düzenlenmesi

  • HBB 'dan satın alınan programlar için yazılım hizmetleri

  • İş bu sözleşme hükümleri, sadece EK 1' de seri numaraları belirtilen cihazlar ve yazılımlar için geçerlidir. Bunlar dışında kalan konular ayrıca ücrete tabidir.


4. GENEL ŞARTLAR:

4.1. HBB, MÜŞTERİ' nin EK1 de belirtilen sistemine bir yıl içinde 3 defa (4 ayda bir) teknik bakım, onarım ve destek hizmeti verecektir. Bu hizmet, her türlü donanım arızalarını, network ile ilgili sorunları ve işletim sistemi (NT, Windows) desteğini kapsamaktadır.

4.2. HBB' nin periyodik olarak yılda 3 kez verdiği teknik bakım onarım ve destek hizmetinin dışındaki tüm çağrılar, ARIZA BİLDİRİM FORMU' nun doldurulup(Arıza durumunda, 4 saat içinde) 0 462 224 14 25 numaraya fakslanması ile yapılacaktır. Bu işlem için standart tarife ücretinden % 20 indirimli bedeli MÜŞTERİ' den tahsil edilecektir.

4.3. iş bu sözleşme kapsamındaki bilgisayar sisteminin satışı, devri veya kiralanması durumunda, sözleşmede yer alan hükümlerden, üçüncü şahıslar yararlanamazlar.


5. HBB'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

5.1. HBB, MÜŞTERİ' nin EK1 de belirtilen sistemine bir yıl içinde 3 defa (4 ayda bir) teknik bakım, onarım ve destek hizmetleri sağlayacaktır.

5.2. HBB elemanları tarafından bu sözleşmeye ekli listede kayıtlı bilgisayar sistem ve cihazlarına verilecek hizmet, çağrı olmaksızın imza tarihini izleyen günlerde ve sözleşmede belirtilen periyotta yapılacaktır. Bakım ziyaretleri, Pazar ve resmi tatil günleri dışında her gün 09:30 - 18:30 saatleri arasında, cumartesi günleri 10:00 - 16:00 saatleri arasında yapılır.

5.3. HBB, çalışma günlerinde sabah saat 10'a kadar Teknik Servis Departmanına bildirilecek çağrılarda aynı gün mesai bitimine kadar, saat 10'dan sonra yapılan bildirilecek çağrılarda ise bir sonraki gün mesai bitimine kadar, MÜŞTERİ yerinde soruna müdahale edecektir. (Belirtilen süreler, MÜŞTERİ' nin Trabzon merkezinde kalan bölgede ikamet etmesi durumunda geçerlidir. Daha uzak noktada bulunan müşterilerde bu süre taraflarca belirlenecektir)

5.4. HBB Teknik Servisi, periyodik bakımlarda cihazlardaki arızalara müdahale edecek, bunun için iş bu sözleşme ile birlenenden başka bir ücret almayacaktır. Parça değiştirilmesi gerekirse MÜŞTERİ nin onayı alınarak yeni parça temin edilip arıza giderilecektir. Ancak, değiştirilen parça ücretini MÜŞTERİ ödeyecektir.

5.5. HBB, MÜŞTERİ' ye donanım ve programların en etkin biçimde kullanabilmesi için MÜŞTERİ tarafından gerek duyulabilecek sistemin yeniden yüklenmesi, çalışır hale getirilmesi, gerekiyorsa yedeklemelerin yüklenmesi vb. işlerde yol gösterici danışmanlık hizmetlerini de verecektir.

5.6. HBB, MÜŞTERİ' ye EK1 de belirtilen sistem için teknik bakım, onarım ve destek hizmetlerinin içerdiği konularda telefon desteği de verecektir.

5.7. HBB, kendi kontrolü dışında meydana gelen gecikmeden sorumlu tutulamaz.

6. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. MÜŞTERİ, HBB tarafından belirtilecek tavsiyelere uygun olarak sistemin gerektiği gibi kullanılmasından ve temizlenmesinden sorumludur. HBB, hatalı kullanımdan doğabilecek dolaylı yada dolaysız zarar ve ziyandan yükümlü değildir, bu sorumluluk tamamı ile Müşteri' ye aittir.

6.2. MÜŞTERİ, bilgisayar sistemlerini direkt güneş ışığına, 50 ºC derecenin üzerinde ısıya, toza ve amonyak buharına maruz kalmayacak bir ortamı temin edecektir.

6.3. Sistemin içerisine sıvı maddeler dökülmemesi, iletken maddeler düşürülmemesi, şehir şebekesinde meydana gelebilecek ani voltaj değişmelerine karşı regülatör veya gerekiyorsa kesintisiz güç kaynağı kullanılması ve prizlerde topraklama vb. koşullar MÜŞTERİ tarafından sağlanacaktır.

6.4. HBB sadece sözleşmede belirtilen yerdeki sisteme hizmet verecektir. Eğer Müşteri bilgisayar sisteminin herhangi bir kısmını değişik bir yere yerleştirmek isterse bunu önceden HBB' a bildirmeli ve onaylatmalıdır. HBB' nin onayı olmaksızın veya HBB' nin donanım servisinden bir elemanın hazır bulunması sağlanmaksızın bilgisayar sisteminin yeri değiştirilmeyecek, kapakları açılmayacak bakım veya onarımı başka kişi ve/veya kurum tarafından yapılmayacak, hiçbir parça, aksam ve aksesuar ile donanımın kritik noktalarındaki bandroller sökülmeyecektir. Bu hususlardaki durum tespiti, HBB Teknik Servisi tarafından ve müşteri ile birlikte yapılır.

6.5. HBB' nin periyodik olarak verdiği teknik bakım onarım ve destek hizmetinin dışındaki tüm çağrılar, ARIZA BİLDİRİM FORMU' nun doldurulup(Arıza durumunda, 4 saat içinde) 0 462 224 14 25 numaraya fakslanması ile yapılacaktır.

6.6. Hizmet çağrısı yapılan sistemde bulunan program ve bilgilerin emniyete alınması Müşteri sorumluluğundadır.

6.7. Donanımda yapılma gerekliliği ortaya çıkan tadilat ertelenmeyecek, arızalı donanım kullanılmaya devam edilmeyecektir. Konuya ilişkin HBB Teknik Servisi tarafından hazırlanacak rapor ve tavsiyeler dikkate alınacaktır.

6.8. MÜŞTERİ, servis anında HBB Servis elemanlarına sağlıklı bir şekilde çalışabilecekleri bir ortam hazırlayacak ve arızaya neden olduğu düşünülen dış etkenler ve arızanın meydana gelişi hakkında yeterli ve doğru bilgiyi verecektir. 

6.9. MÜŞTERİ, il sınırları dışındaki müdahalelerde yol ve konaklama ücretlerini ödeyecektir.

6.10. MÜŞTERİ’ nin yukarıda belirtilen yükümlülüklerinden birini, birkaçını yada tümünü yerine getirmemesi hali, sözleşmenin ihlali anlamını taşır ve bu bakım sözleşmesinde HBB tarafından üstlenilen yükümlülükler tamamen ortadan kalkar. Bu zamana kadar tahsil edilmiş olan ücretler iade edilmez. Bu durumdan sonra HBB elemanlarının verecekleri hizmetler için alınacak ücret, standart çağrı başına teknik destek hizmet tarifesi üzerinden olacaktır.

6.11. Bu kurallara uyulmamasından doğacak zararlar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.


7. BAKIM ANLAŞMASI KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

7.1. Her türlü yedek parça ve sarf malzemesi, kağıt ve manyetik bantlar, disk kartuşu, disket, yazıcı şeritleri, bantlar, yazıcı kafası vb. bedelleri anlaşma kapsamı dışındadır. Kullanılacak malzemenin, standartlara uygun ve makinelere zarar vermeyecek özelliklere sahip olması şarttır.

7.2. MÜŞTERİ yada üçüncü şahısların, hata, kaza yada ihmali; ani voltaj değişiklikleri; sistemin başka yere taşınması; sistemde HBB' nin bilgisi ve rızası dışında değişiklik yapılması; eğitimsiz personelin sistemi kullanması ve bunlara benzer nedenlerle oluşabilecek hasar ve arızalar bakım anlaşması kapsamına girmez.

7.3. Şebekeden veya kullanıcı hatasından kaynaklanan donanımsal arızalar veya veri kayıpları anlaşma dahilinde değildir. Bunların onarımları için ayrıca ücret talep edilecektir. HBB bu arızalardan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

7.4. Sistemin sürekli virüs koruması altında tutulması bu bakım anlaşması kapsamında değildir. HBB, sistemi virüsten korumak için MÜŞTERİ’ ye gerekli uyarılarda bulunur ve çözüm yolları önerir. HBB, Periyodik bakımdan ayrı olarak, sisteme virüs bulaşması durumunda çağrıldığında ise virüs temizliği için standart tarife ücretinden % 20 indirimli bedeli MÜŞTERİ' den tahsil edecektir.

7.5. Sistemdeki uygulama programları (muhasebe, word, excel vs) bu anlaşmanın kapsamında değildir. Uygulama programları ile ilgili tek destek HBB' nin yetkili olduğu programların tekrar kurulumunun gerekmesi durumunda verilebilecek destektir.

7.6. Yeni alınan bir ürünün sisteme montajı veya mevcut sistem üzerinde parça değişikliği ile model yükseltme (upgrade) yapılması bakım anlaşması kapsamında değildir. Bu durumda bakım ve onarım, ancak MÜŞTERİ' nin isteği ile ve belirlenen ücretin(standart tarife ücretinden % 20 indirimli bedel) MÜŞTERİ tarafından uygun bulunarak taahhüt edilmesinden sonra HBB tarafından sağlanabilir.

7.7. Eğer MÜŞTERİ, HBB' nin bilgi ve rızası dışında sistemde ek parçalar kullanır, değişiklik veya ek bağlantılar yaparsa: HBB, bu ek parçalardan veya sistemin değiştirilmiş parçalarından sorumlu değildir. HBB, sistemdeki değişiklikler veya ek parçalardan dolayı bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde oluşabilecek maliyet artışlarını MÜŞTERİ' den tahsil etme hakkını mahfuz tutar.


8. ÖDEMELER

8.1. Teknik bakım onarım ve destek hizmeti sözleşmesi ücreti 1 (bir) yıllık olup; sözleşmenin yapıldığı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenecektir.

8.2. Ödemeler, HBB’ ne doğrudan nakit olarak yapılabileceği gibi; Trabzon İş Bankası Yenimahalle şubesi Kemal BAYRAK’ a ait 7551 0113384 nolu hesaba yatırılarak ve dekontu da HBB' ın 0 462 224 14 25 nolu numarasına fakslanmak suretiyle de yapılabilir.

8.3. Sözleşmede yer almayan; ancak, MÜŞTERİ onayı alınarak yapılan her türlü extra hizmet ve parça değişim ücretleri en geç 1 (bir) ay içinde ödenecektir.


9. SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ, VE SONA ERMESİ

9.1. Bu sözleşme onay tarihinden itibaren 12 ay müddet ile geçerlidir.

9.2. Fesih talebi yoksa veya yeni sözleşme hükümleri eklenmez yada yeni bir sözleşme yapılmazsa; bu sözleşme, müteakip 12 ay için de Ek-1'deki sözleşme tutarına enflasyon farkı eklenmiş hali ile yürürlükte kalacaktır.

9.3. Sisteme anlaşmanın yapıldığı tarihten sonra bir ilave olmuşsa, HBB bunlar için de müşteriye teklif verecek, kabul görmesi durumunda sistemin tamamı için yeniden sözleşme imzalanabileceği gibi, ilaveler için ek bir sözleşme de düzenlenebilecektir.

9.4. Taraflardan biri sözleşmenin devamını istemezse, fesih istemini 1 ay öncesinden yazılı olarak diğer tarafa bildirmek zorundadır.

9.5. MÜŞTERİ' nin sözleşme şartlarına uymaması veya ücretini zamanında ödememesi ve HBB tarafından yapılacak yazılı uyarmaya rağmen 15 gün içinde bu durumun ortadan kalkmaması halinde, HBB yükümlülüklerinden ayrı olarak bakım hizmetlerini durdurabilir. Bu durumun devamı halinde sözleşme HBB tarafından fesih edilebilir.

10. UYGULANACAK HÜKÜMLER


10.1. Bu anlaşma üzerinde doğabilecek itilaflarda Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.2. İş bu sözleşme (3) üç sayfa, (10) on madde, ve (1) bir ekten ibaret olup 2 (iki) nüsha halinde

düzenlenmiş ve taraflarca okunarak imzalanmıştır.

10.3. MÜŞTERİ ve HBB, bu anlaşmanın tam bir kopyasını almış olduklarını beyan ederler.


T A R A F L A R I N O N A Y L A R I


HBB Adına MÜŞTERİ Adına


EK-1SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SİSTEMİN AYRINTILARI

Konumu

Açıklaması

Seri noTARAFLARIN ONAYLARI


BEBS Adına MÜŞTERİ Adına

Add document to your blog or website

Similar:

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconTEKNİK DESTEK VE BAKIM ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconTEKNİK BAKIM VE TEKNİK DESTEK SÖZLEŞMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ icon1. BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconGARANTİ SONRASI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconBAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconBAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconBİR YILLIK PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconKLİMA SİSTEMİ YILLIK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconİŞ MAKİNELERİNE İLİŞKİN KORUYUCU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK BAKIM ONARIM VE DESTEK SÖZLEŞMESİ iconAĞIR KAMYONLARA İLİŞKİN KORUYUCU PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page