I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Indir 125.19 Kb.
TitleI. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Page2/2
Date conversion05.01.2013
Size125.19 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.turkceogretmenim.com/dosyalar/zumretutanaklari/turkce-zumre/2012-2013senebasi-zumre.d
1   2

5-6-7 ve 8. SINIF PERFORMANS GÖREVİ KONULARI:


5.SINIF


  1. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma6. SINIF


1, Atatğrk’ün çocukluğu

2.Doğanın dili

3.Duygularımız bizi nereye götürür

4.Masal anlatma yarışması

5.Şiir dinletisi


7.SINIF


1.Atatürk’ten anılarrın yer aldığı bir kitap hazırlama ve bu kitabı tanıtan bir sunum yapma.

2. Ders kitabında metinleri bulunan yazar veye şaiirlerden birini tanıtma.


8. SINIF


  1. Toplum hayatı temasının alt temalarından biri olan komşuluk ilişkileri ile ilgili bir araştırma yapmak.

  2. İletişim temasını yansıtacak bir afiş çalışması yapmak.

İnsanlarla iletişim

Uluslararası iletişim

Kültürel iletişim

Bilgi iletişimi

Aile iletişimi

Öğrenci öğretmen iletişimi

Diğer canlılarla iletişim

Kitle iletişim araçları

İletişim becerileri


1.DÖNEM 2.DÖNEM


Birinci Performans Görevi Takvimi: İkinci Performans Görevi Takvimi:

Görevin verilme zamanı : Kasım ayının son haftası Görevin verilme zamanı : Mart ayının üçüncü haftası

Görevin kontrol zamanı : Aralık ayının son haftası Görevin kontrol zamanı : Nisan ayının ilk haftası
Görevin teslim zamanı : Ocak ayının ilk haftası Görevin teslim zamanı : Nisan ayının son haftası


ÖRNEK PERFORMANS GÖREVİ VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ................................ İLKÖĞRETİM OKULU

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ….DÖNEM

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ

PERFORMANS GÖREVİ ……/…./2012


Adı:…….. Soyadı:…………. Sınıf / No:………………..


İÇERİK

SINIF

BEKLENEN PERFORMANS

ARAÇ VE GEREÇ

SÜRE

DEĞERLENDİRME

Öğrenme alanı:

Yazım Kuralları

7.sınıf

—Araştırma

— Yazılı Anlatım

— Uygulama

— Sunum

Bilgisayar

Herhangi bir Hikâye Kitabı

Yardımcı Dil Bilgisi Kitapları


30 Gün

Dereceli puanlama anahtarı
Sevgili öğrenciler,

Dilimizi daha iyi bir şekilde konuşmada ve yazmada yazım kurallarının çok büyük önemi vardır. Bunun için sizlerden yazım kurallarını incelemenizi ve örnek metinler içerisinde uygulamanız beklenmektedir. Bu uygulamanızın bir metnini sınıfta uygulamanız istenmektedir.


Kazanım: Örnek metinler içerisinde yazım kurallarını bulur ve uygular.
Yazım kuralları performans görevinizi gerçekleştirirken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.


Performans göreviniz için nelere ihtiyaç duyduğunuzu belirleyiniz.

Yazım kurallarının neler olduğunu çeşitli kaynaklardan ( Yardımcı Kitaplar, Dil Bilgisi Kitapları, İnternet v.b.) araştırınız.

Çalışmanızdaki yazım kurallarını örnekler vererek açıklayınız.

Noktalama ve imla kurallarına dikkat ediniz.

Performans görevinizi yazılı olarak kâğıda geçiriniz.

Performans görevinizin size neler kazandırdığını bir rapor halinde yazınız.

Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.

Performans görevinizi kendi yazınız ile yazınız bilgisayar çıktısı almayınız.

Belirlenen tarihte performans görevinizi teslim ediniz.

Hazırladığınız çalışmadan kısa bir paragrafındaki yazım kurallarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Çalışmalarınızı bir dosya haline getirip …../…/2012 tarihine kadar ders öğretmenine teslim ediniz.


Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki ek yönerge de size yardımcı olacaktır.

Yazım kurallarını örnek metinler içerisinde gösterirken farklı renkte kalemler kullanabilirsiniz.

Rapor yazarken performans görevinin size neler kazandırdıklarını en az bir paragraf halinde yazabilirsiniz.

Kaynakça bölümünde yararlandığınız kaynakları ayrıntılı bir şekilde belirtebilirsiniz.

Çalışmanızı planlayarak yapmanız size zaman kazandıracaktır.
Bu performans görevine ait DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI aşağıda düzenlenmiştir. Performans göreviniz bu ölçütlere göre puanlandırılacaktır.TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARIÖLÇÜTLER

Çok iyi

(4)

İyi

(3)

Geliştirilmeli

(2)

Yetersiz

(1)

Puan

ARAŞTIRMA

Araştırmasını eksiksiz olarak tamamlamıştır.

Çoğunu doğru hazırlamıştır.

Kısmen hazırlamıştır.

Araştırmasında birçok eksikler vardır.
KAYNAKLARDAN YARARLANMA

En az dört kaynaktan yararlanmıştır.

Üç kaynaktan yararlanmıştır.

İki kaynaktan yararlanmıştır.

Kaynaklardan faydalanma yetersizdir.
KONUYU AÇIKLAMA

Yazım kurallarını eksiksiz olarak hazırlamıştır.

On yazım kuralını eksiksiz olarak hazırlamıştır.

Yedi yazım kuralını eksiksiz olarak hazırlamıştır.

Yazım kurallarını açıklamada zorlanmıştır.
ÖRNEKLER VERME

Her konu için en az dört örnek vermiştir.

Her konu için üç örnek vermiştir.

Her konu için iki örnek vermiştir.

Örnek vermekte zorlanmıştır.
SAYFA VE KÂĞIT DÜZENİ

Sayfa ve kâğıt düzeni eksiksiz yerleştirilmiştir.

Sayfa ve kâğıt düzeni kurallarının çoğuna uyulmuştur.

Sayfa ve kâğıt düzeni kurallarına kısmen uyulmuştur.

Sayfa ve kağıt düzeni kurallarına uymakta zorlanmıştır.
RAPOR


Konunun kazandırdıklarını kapsamlı bir şekilde aktarmıştır.

Konunun kazandırdıklarını bir paragraf

( 5–10 cümle) halinde aktarmıştır.

3–5 cümlede açıklamıştır.

Rapor hazırlamakta zorlanmıştır.
YAZIM VE NOKTALAMA


Eksiksiz olarak yazım ve noktalama kurallarına uymuştur.

Yazım ve noktalama kurallarının çoğuna uymuştur.

Yazım ve noktalamada

7-10 yanlışı vardır.

Yazım ve noktalama kurallarına uymakta zorlanmıştır.
SUNUM


Ses tonu, diksiyon ve göz temasını yeterli kullanmıştır.

Zaman zaman kullanmıştır.

Bazen kullanmıştır.

Ses tonu, diksiyon ve göz temasını kullanamamıştır, kâğıttan okumuştur.
ZAMANI VERİMLİ KULLANMA

Zamanını verimli kullanmıştır. Performans görevini zamanında teslim etmiştir.

Performans görevini bir hafta sonra teslim etmiştir.

Performans görevini iki hafta sonra teslim etmiştir.

Zamanını verimli kullanmakta zorlanmıştır.
TOPLAM


Adı Soyadı:……………………….


NOT:


1-Öğrencinin gelişimi açısından görev öğretmen- öğrenci işbirliğiyle yapılacaktır.

2-Öğrencinin Çalışma Planı, Bilgi, Doküman Ve Araç Gereç Listesi, İletişim Kurduğu Kaynak Kişilerin Listesi Ödevin Sonunda Yararlanılan Kaynaklar Bölümünde Belirtilecektir.

3.Bu belge iyi saklanacak, görevle birlikte öğretmene teslim edilecektir.

4. Ders kitabında yer alan performans değerlendirme ölçekleri kulllanıalbilir.


PROJE GÖREVİ KONULARI

5. SINIFLAR

1.”Yurtta sulh, cihanda sulh.” prensibinin anlamı.

2.Uzay nedir? Yüzyılımızda uzayla ilgili hangi gelişmeler oldu?Uzay çalışmalarının günlük yaşamımıza etkileri nelerdir?

6. SINIFLAR

1- Hikaye yazma

2- Atatürk’ün evleri

3- Orman haritası yapma

4- Şiir defteri tutma

5- Bilmece yazma

6- Slogan yazma

7. SINIFLAR

1- Türk büyükjleri, Türk el sanatları, Türk geleneksel sporları, seyirlik oyunlar, halk oyunları, Türk mutfağı konularından birini ya da birkaçını seçerek ayrıntılı bilgilerin sunulduğu bir derleme yazısı hazırlama ve sunma.

2.Çevre kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi konulu bir çalışma yapma

8. SINIFLAR

1- Çevre kirliliği ve çözüm önerilerim


NOT: Öğrencilere istekleri dâhilinde bu konuların dışında da performans ve proje görevi verilebilir.


Proje Görev Takvimi:


Görevin verilme zamanı: Ekim ayının dördüncü haftası

Görevin kontrol zamanı: Kasım-Mart ayının son haftası
Görevin teslim zamanı: Mayısın ayının ikinci haftası

Not : Proje konularının veriliş tarihlerinde değişiklik yapılabileceği kararlaştırıldı.


Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı.:

Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevlerin kabul edilmeyecektir.


Türkçe Öğretmeni .............................., ödevler öğrenciler tarafından hazırlanmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.

Ödevlerin takibi: Öğrencilerin ödevlerini yapmaları aşamasında onlara rehberlik edilip, düzenli aralıklarla çalışmaların kontrol edilmesinin yararlı olacaktır.


PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİDEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI

Puan

Proje Hazırlama Süreci

1.

Projenin amacını belirleme

5

2.

Projeye uygun çalışma planı yapma

5

3.

İhtiyaçları belirleme

5

4.

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

5

5.

Projeyi plana göre gerçekleştirme

5

Projenin İçeriği

1.

Türkçeyi doğru ve düzgün yazma

5

2.

Bilgilerin doğruluğu

10

3.

Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı

10

4.

Toplanan bilgilerin düzenlenmesi

10

5.

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

10

Projenin Sunumu

1.

Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma

5

2.

Sorulara cevap verebilme

5

3.

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

5

4.

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

5
5.

Verilen sürede sunuyu yapma

5

6.

Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma

5TOPLAM

100NOT: Kılavuz kitapta yer alan proje değerlendirme ölçekleri öğrencilere dağıtılarak onlardan yararlanılabilir.


13.Velilerden çocukların okuma alışkanlıklarının gelişmesi için evde kitap okumaları ve çocuklarının kitap okumalarını sağlamaları konusunda destek istenebilir.

14-Türkçe dersi öğretmenleri, bilgisayar ortamında çizelge yapma konusunda mahalli hizmet içi eğitimin kendilerine fayda getireceği konusunda birleştiler.

*Okul zümresinde çözümlenmeyip “ Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenleri Kurulu Gündemi”ne alınması istenen konu yoktur.

15-4+4+4 eğitim sistemi ile okulumuz ilkokul ve ortaokul olmuştur.Bu bağlamda ilköğretim 1. kademede sayılan 5. Sınıflar da ortaokul kapsamına alınmıştır.İlk kez uygulanacak olan sistem ile ilgili olarak 5. Sınıfların durumu il bölge zümresinin ve ders kitaplarının ayrıca incelenmesinin ardından çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir.

16-Başka bir hususta karar alınmamış, başarılı bir yıl olması dileğiyle toplantıya son verilmiştir.


.............................. .............................. .............................. ..............................

Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Türkçe Öğretmeni


UYGUNDUR.

13/09/2012

…………………

Okul Müdürü


1   2

Similar:

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconTÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconTÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconTÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconMİSAK-I MİLLİ İLKÖĞRETİM OKULU I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR icon2006-2007 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI DR. AYTEN BOZKAYA İLKÖĞRETİM OKULU DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconCOĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconCOĞRAFYA DERSİ I. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR icon1. DÖNEM KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconI. DÖNEM KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

I. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR iconÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page