1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2
Indir 287.02 Kb.
Title1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2
Page6/12
Date conversion06.01.2013
Size287.02 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/01/20070127-7-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.Tasarım


Bu bölümde kamu sektörü internet sitelerinin hazırlanmasında uyulması önerilen tasarım kriterleri yer almaktadır.

3.1.Erişilebilirlik


Herhangi bir kamu kurumu, özel sektörden farklı olarak, genelde ilgili olduğu alanda hizmetin alınabileceği yegane kurumdur. Bu nedenle o alanda hizmet almak isteyen tüm bireylerin başvurabileceği tek mercidir. Sunulan hizmetlerin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açık olması vazgeçilmez bir ilkedir. İnternet siteleri aracılığı ile sunulan hizmetlerde de, herkesin erişiminin sağlanması en önemli beklentidir.


Engelli kullanıcılar, bazı özel teknolojiler sayesinde siteye bağlanıyor olabilir. Görme engelli kullanıcılar sesli tarayıcılar sayesinde siteye erişirken, eski bilgisayar sistemlerine sahip kullanıcılar eski tarayıcılar kullanıyor olabilir. Bazı kullanıcılar sadece metin gösteren tarayıcılar üzerinden erişirken kimi kullanıcılar en güncel teknolojiden faydalanıyor olabilir.


Kullanıcıların siteye erişimde farklı düzeylerde teknolojiler kullanabilmelerinin yanı sıra, kullanıcıların teknik bilgi düzeyleri arasında büyük oranda farklılıklar da olabilir.


Kamu internet siteleri tasarlanırken tüm bu teknoloji ya da bilgi düzeyi farklılıklarının kullanıcıların alacağı hizmette değişiklik yaratmaması, herkese aynı hizmetin sunulabilmesi amaçlanmalıdır. Site tasarımında esneklik ve uyarlanabilirlik özellikleri dikkate alınmalıdır.


Geniş kullanıcı kesiminin siteye erişebilir duruma getirilmesi, site tasarımının görsel özelliklerinden ödün vermeyi gerektirse dahi, yaygın erişilebilirliğin sağlanması kamu internet sitelerinin temel varolma nedenidir. Özellikle engelli kullanıcıların siteye erişiminin sağlanması, site tasarımına başlarken dikkate alınması gereken bir husustur. Tasarımı bitmiş bir sitenin, sesli tarayıcılar gibi engelli destek araçlarına uygun hale getirilmesine çalışmak yerine, site bu gereklilik göz önüne alınarak tasarlanmalıdır.


3.1.1. Tarayıcılar


Kamu internet siteleri hiçbir zaman tek bir tarayıcı tipi için tasarlanmamalıdır. Bir tarayıcının kullanım yaygınlığının yüksek oranlara ulaşması, o tarayıcıyı kamu internet sayfaları için hedef konumuna getirmez. Kamu internet sitesi tasarlayıcıları kullanım yaygınlığına bakmadan mümkün olduğunca çok sayıda tarayıcıda aynı hizmeti, aynı içerik ve görünümde sunabilecek siteler hazırlamakla yükümlüdür.


Tarayıcı uyumluluğunun sağlanmasının en temel yolu, gerek tasarım sırasında, gerekse tasarım sonrasında, sitenin değişik tarayıcılar ile uyumunun test edilmesi ve görülen sorunların giderilmesidir.


Kamu internet sayfalarında “Bu sayfalar en iyi xxx tarayıcısında görüntülenir” gibi belli bir ürünü adresleyen ibareler yer almamalıdır.


3.1.2. Ekran Çözünürlüğü


Kamu internet siteleri, farklı ekran çözünürlüklerinde sorunsuz okunabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Tek bir çözünürlük seçilerek, o çözünürlükte mükemmel sonuç almak, buna karşılık diğer çözünürlüklerde kaymalar ve problemlerle karşılaşma durumu yaşanmamalıdır.


Farklı ekran çözünürlüklerinde sorunsuz görüntülenmeyi elde edebilmek için “Katlı Sayfa Yönergeleri” (Cascading Style Sheets-CSS) gibi sayfa yönergesi tekniklerinden faydalanılmalı, ayrıca çok iyi test edilmelidir.


Sayfanın altına “Bu sayfalar en iyi xxx ekran çözünürlüğünde görüntülenir” gibi ibareler koymaktan da ayrıca sakınılmalıdır.


3.2.Teknik Özellikler

3.2.1. Bağlantılı Metin Dili


Kamu internet siteleri, açık internet standartları kullanılarak tasarlanmalıdır (örneğin; The World Wide Web Consortium -HTML).


Aksini gerektiren özel bir durum olmadıkça, bağlantılı metin dili olarak HTML kullanılmalıdır. Çeşitli nedenlerle başka bir teknolojinin kullanılması gerekliliği durumunda dahi, sitenin alternatif bir HTML sürümü mutlaka hazırlanmalıdır. HTML’in geçerli en yeni sürümü olan HTML 4.01 kullanılmalıdır.1


Hazırlanan sitede HTML’in doğru kullanılması erişilebilirliği artırmada önemli etkenlerden biri olacaktır. Hazırlanan sitenin HTML kullanımı açısından kontrolü için W3C’nin çevrimiçi geçerlilik kontrol sayfası önerilmektedir:

W3C HTML Geçerlilik Kontrol Sayfası : http://validator.w3.org


3.2.2. Sayfa Yönergeleri (Style Sheets)


Sayfa yönergeleri, tarayıcıların internet sayfalarının görünümünü değiştirmede kullandığı metin dosyalarıdır. Sayfa yönergeleri, aynı içeriğin farklı amaçlar için farklı şekillerde görüntülenmesini sağlar ve bunu yaparken de içeriğin yeniden oluşturulmasını gerektirmez.


W3C’nin önerisi olan Katlı Sayfa Yönergelerinin (Cascading Style Sheets) kullanılması, siteyi daha uyarlanabilir dolayısıyla da daha kolay erişilebilir kılacaktır. Bunun yanında sayfa yönergelerinin kullanılması site bakımını ve güncellenmesini de kolaylaştıracaktır. Sayfa yönergesinde yapılacak bir değişiklik, sitedeki tüm sayfaları birden etkileyecektir.


Sayfa yönergeleri genellikle daha yeni olan tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. Görsel olmayan, metin tabanlı ya da sesli tarayıcılar üzerinde etkileri olmamaktadır.


Sayfa yönergeleri, HTML ile birlikte kullanılmalıdır. Görünüm doğrudan yönergelerin kontrolüne bırakılmamalı, metine dönük HTML kontrolü yapılmalıdır (Başlık ve vurgu etiketlerinin kullanımı gibi :
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Similar:

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconAMAÇ Bu kılavuzun amacı, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerin hazırlayacakları tezlerle ve seminerlerle ilgili olarak uyulması gereken esasları düzenlemektir. KAPSAM

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconI-TASARININ İSMİ VE HAZIRLANIŞ ŞEKLİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconBu formun hazırlanış amacı öğrencilerimizi daha iyi tanıyarak, onların öğrenmelerine yardımcı olmaktır

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconKullanma klavuzu içindekiler kurala uygundur。Kılavuzun içindekilerin bazıları telefona oygun olmayabilir sistem yükleyebilirsiniz. Servis tarafından hizmet

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconBu kılavuzun amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin sunuşunda

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconPC’niz ilk çalıştırılmaya hemen hemen hazır. PC bu noktada oldukça sade ve takmak istediğiniz birçok donanımdan yoksun durumdadır. Bu kılavuzun sadece video

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconÖzel Öğretim Dersi Ödevleri 2012 Ders Sor. Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ Film Ödevi %30 Puan, Sınıftaki Sunu %30 Final ve Vize Yazılı Sınavılarıız %20 Etki Edecektir Ödevin Hazırlanış Yöntemi

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconSeçmeli Genel Kültür (Evrim) Dersi Ödeviniz Finale %50 etki eder (Anlatım %20+ Ödev %30). Vize Yazılı %25 Final yazılı sınavı %25 puan üzerine yapılacaktır. Ödevin Hazırlanış Yöntemi

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconAmaç Bu kılavuzun amacı nükleer tıp hekimlerine nükleer onkolojik görüntülemede SPECT/BT endikasyonları, uygulama tekniği, yorumlama ve raporlama konularında bilgi verilmesidir. Genel Bilgi ve Tanımlar

1 Kılavuzun Hazırlanış Esasları 2 iconESASLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page