Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ?
Indir 12.35 Kb.
TitleMatlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ?
Date conversion06.01.2013
Size12.35 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fatih.edu.tr/~aserdogan/Matlab/Quiz Matlab Basics TR.doc

 1. Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ?

a) 0-1 b) 0-10 c) 0-sonsuz d) 0-100


 1. Aşağıdaki komutların çıktısı nedir ?


syms x

f=3*x^2

subs(f,x,5)


 1. Son satırın çıktısı nedir ?


a=3

B=A*4


a) 3 b) 4A c) Undefined function or variable ‘A’. d) 12


 1. polyfit komutu, örneğin, polyfit(x,y,2) y ye karşı x datalarına eğri uydurma yapıyor. Bu örnekteki 2 ne yapar ?

a) 1. dereceden polinom b) 2. dereceden polinom c) 2 data noktası d) Enterpolasyon


 1. e5x ifadesi Matlabta nasıl yazılır ?


a) exp(5x) b) exp^(5*x) c) e^(5*x) d)exp(5*x)


 1. 2x+3y=5; 3x+15y=18 denklem sistemini çözmek için doğru Matlab girdileri hangi şıkta verilmiştir ?

a) [2 3 ; 3 15] / [5;8] b) [2 3 ; 3 15] \ [5;8] c) [2 3 ; 3 15] / [5 8] d) [2 3 ; 3 15] \ [5 8]


 1. Son satırın çıktısı nedir ?

syms A

a=3

B=A*4


a) 3 b)4*A c) Undefined function or variable ‘A’ d) 12


 1. Hangisi yanlış bir değişken adıdır ?


a) dog1 b) under_dog c) underdog d) 1dog 1. Matlabta floor(9.3) komutunun çıktısı nedir ?
 1. Sinüs 90 dereceyi hesaplamak icin hangi Matlab ifadesi doğrudur ?

a) sin(Pi/2) b) sin(90) c) Sin(pi/2) d) sin(pi/2)


 1. 3^2^2 Matlabta ne çıktı verir.
 1. Matlabta son satırın çıktısı nedir ?


A=3

B=A*4


a) 3 b)4*A c) Undefined function or variable ‘A’ d) 12


 1. f fonksiyonunun 5 noktasındaki değerini bulmak icin aşağıdakilerden sonra hangi komut yazılmalıdır ?

syms x

f=3*x^2


a) subs(F,x,5) b) subs(f,5,x) c) subs(5,f,x) d)subs(f,x,5)


 1. 3^(2^3)

 2. Aşağıdaki komutları ve çıktılarını açıklayınız


A=[-20 -9 ; 7 12] ;

sum1=0

for i=1:1:2

for j=2:1:2

sum1=sum1+A(i,j);

end

end


 1. Aşağıdaki ifadenin çıktısı nedir ?


abc= 3;

h=4;

for i=2:3:4

abc=abc+i*h;

end

abc


 1. Aşağıdaki ifadenin çıktısı nedir ?

for i=1:1:3

A(i)=2^i;

end

A(2)


 1. Aşağıdaki ifadenin çıktısı nedir ?

abc=6;

for i=1:1:5

abc=abc;

end

abc 1. Döngüdeki i hangi değerleri alır ?

for i=0:0.6:3.1

end


 1. 0, 0.6, 1.8, 3.6

 2. 0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0, 3.6

 3. 0, 0.6, 1.2, 2.4, 3.6

0, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0


 1. Aşağıdaki ifadenin çıktısı nedir ?


for i=1:1:2

for j=1:1:5

k=i*j+j;

end

end

k


 1. Aşağıdaki ifadenin çıktısı nedir ?


for i=1:1:5

a(i,i)=5;

end

for i=1:1:5

a(i,i)=2*a(i,i)+i;

end

a(5,5)

Add document to your blog or website

Similar:

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconTanı için hangi yöntem kullanılmıştır? Bu belirtilere hangi helmint neden olur?

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconKomutu yazılmalıdır. Yani html komutu açılmalıdır. Sayfanın en sonunda ise

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconİSLAM’DA KADINA VERİLEN DEĞER

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconİSLAMDA KADIN HAKLARINA VERİLEN DEĞER

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? icon“ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ” (Yasin/82) Ol der ve oluverir. Dolayısıyla O’nun “ol” dediği varlık mevcut olur, mükevven olur, mahluk olur, merzuk olur. “Haleka sümme razeka.” Rızıkla yaratma yan yanadır

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? icon1. Şekildeki devrede R’nin hangi değeri için pilin sağladığı güç 34 W olur? A 7 B 5 C 1,5 D 2 E 3 2

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconXLAT komutu,bir byte’ lar bloğunun (veya dizisinin)istenilen bir elemanına erişmek için kullanılır. XLAT komutunun genel formu aşağıda verilmiştir; XLAT LEA KOMUTU

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconYukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla hangi dönemde görülmektedir?

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconAŞAĞIDA VERİLEN ÖZELLİKLERİN HANGİ YAPITLARA AİT OLDUĞUNU BELİRTİNİZ

Matlabta ‘rand’ komutu yazılınca verilen değer hangi aralıkta olur ? iconYukarıdaki haritada verilen sahalardan hangi-si birinci jeolojik zamanda oluşmamıştır?

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page