Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Indir 0.55 Mb.
TitleTarım Reformu Genel Müdürlüğü
Page1/17
Date conversion06.01.2013
Size0.55 Mb.
TypeFormu
Sourcehttp://www.tarimreformu.gov.tr/library/belge/b_BireyselSulamaTeblig.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

BİREYSEL SULAMA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI


(Tebliğ No: 2012/ 57)


UYGULAMA REHBERİ


Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Tel : (312) 258 79 12

Faks : (312) 258 79 33

İnternet sayfası : www.tarimreformu.gov.tr


ANKARA

2012


(KKYDP Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)


İÇİNDEKİLER

Tanımlar…………………………………………………………………………….….……...2

A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı…………………….……….2

B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri …….3

C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları,

Uygulama İlleri Ve Tamamlanma Süresi …………...…….………………………….…….4

D-Başvurabilecek Kişi Ve Kuruluşlar……………………………………..………………...4

E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri……………………………………..……………..4

F-Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler …………….. 5

G-Başvuru Süreci Ve Şekli…………………………………………………………….……...5

H-Başvuruların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi……………………………………….....6

I-Hibe Sözleşmesinin Akdedilmesi………………………………………………..…….…....7

J-Başvuru Uygulaması………………………………………………………..……………....8

K-Ödemeler………………………………………………………………….……………......8

Hibe Başvuru Formu……………………………………………………………………..…..11

Gerçek ve Tüzel Kişilik başvuruları(Basınçlı sulama sistemleri)………………………….12

Sulama Kooperatifleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri başvuruları……………..13

HİBE SÖZLEŞMESİ……………………………………………………………………..…...19

Ödeme Talep Formu…………………………………………………………….………..…...25

TABLO 1 ……………………………………………………………………………….……..26

TABLO 2 …………………………………………………………………………….………..27

TABLO 3 …………………………………………………………………………….………..28

TABLO 4 ……………………………………………………………………………………...29

TABLO 5 …………………………………………………………………………….………..30

TABLO 6…………...…………………………………………………………………………..31

TABLO 7……………………………………………………………………………….……....32

TANIMLAR


Bu Uygulama Rehberinde;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal alımları: Bireysel sulama makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h) Referans fiyat: Bakanlık tarafından hazırlanıp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt grupları için belirlenen fiyatı,

ı) Referans fiyat komisyonu:Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

i) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

j) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

k) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

l) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

m) Genç Çiftçi: Bakanlığımızdan genç çiftçi sertifikası alan kişileri ifade eder.

n) İyi tarım uygulayıcısı: Bakanlığımızdan iyi tarım sertifikası alan kişileri ifade eder.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Add document to your blog or website

Similar:

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconT. C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü iconTarım Reformu Genel Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page