ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125
Indir 78.34 Kb.
TitleANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125
Page3/3
Date conversion07.01.2013
Size78.34 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.antalyamarket.com/adsl/sozlesme.doc
1   2   3

EK-2 SERVİS ESASLARI

  1. 1- ABONE tarafından arıza bildirimi TTNet’e (çağrı merkezine) yapılacak ve arıza bildirimi yapan kişiden gerekli bilgiler alınarak XDSL satış sistemi (CRM) üzerinde kaydedilecektir.

  2. 2- Bildirilen arıza, TTNet tarafından incelendikten sonra, NMS ve fiziksel hatta bir problem yoksa ve arıza ABONE tarafında kalıyor ise ve ARIZA giderme hizmetine gidebilecek uygun TTNet personeli yoksa, arıza kaydı XDSL sistemi üzerinden FİRMA’ya aktarılacaktır.

  3. 3- TTNet, bina ankastresine kadar olan hat arızaları konusunda servis verecektir. TTNet’in SERVİS hizmetini kendi olanaklarıyla zamanında vermesini engelleyecek aşırı başvuru, teknik ekip yetersizliği gibi durumların varlığı halinde, ABONE arızaları SERVİS için FİRMA’ya yönlendirilecektir;

 1. a- ABONE tarafından temin edilen ÜRÜN’de meydana gelen arızalar dolayısı ile oluşabilecek hizmet aksamalarından TTNet ve FİRMA sorumlu değildir.

 2. b- FİRMA tarafından temin edilen ÜRÜN’de meydana gelen arızaların giderilmesinden FİRMA sorumludur.

 3. c- FİRMA SERVİS kapsamında, bilgisayarın internet bağlantı ayarları, modem ayarları ve fiziksel bağlantılarından kaynaklanan arızalardan sorumludur.

  1. 4- FİRMA tarafından gerçekleştirilen SERVİS hizmeti için FİRMA veya bayisi tarafından ABONE imzasını içeren SERVİS formunun bir nüshası ABONE’de kalacak Şekilde düzenlenerek, diğer FİRMA veya bayisi tarafından TTNet’e iletilecektir. SERVİS hizmetinin tamamlandığına dair ABONE imzalı tutanak olmadan FİRMA’ya SERVİS hizmeti için ödeme yapılmayacaktır.

  2. 5- FİRMA, SERVİS belgelerini SERVİS hizmetinin yerine getirilmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içersinde TTNet’in ilgili birimine teslim edecektir.

  3. 6- FİRMA, SERVİS hizmetini, arıza kaydının TTNet tarafından XDSL sistemi üzerinden FİRMA’ya aktarıldığı andan itibaren 12 (oniki) saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu sürenin aşılması halinde FİRMA’ya gecikilen her saat için devrenin aylık sabit ücretinin 1/200’ü oranında gecikme cezası uygulanır. Gecikilen sürenin 400 saati aşması halinde, FİRMA’ya tesis edilecek devrenin aylık sabit ücretinin iki katı oranında ceza kesilecektir. Bu durumda, TTNet SERVİS hizmetini kendisi verebilir veya başka bir FİRMA’ya yaptırabilir. FİRMA ve/veya bayisi tarafından SERVİS hizmetinin süresinde (12 saat içinde) yerine getirilmemesi durumunun bir takvim ayı içerisinde 500’den fazla gerçekleşmesi halinde, iş bu Sözleşme TTNet tarafından yazılı bildirimle feshedilebilinecek ve Sözleşme’nin feshine ve kesin teminata ilişkin hükümler uygulama alanı bulabilecektir.


7- Arıza ıslah süresi akşam saat 20:00 ile sabah saat 08:00 arasında ve ayrıca resmi tatil günleri boyunca dondurularak işletilecek ve bu dönemlerin sonunda FİRMA’ya arıza ıslahı için TTNet tarafından tanınan süre, kaldığı yerden devam edecektir 8- ABONE memnuniyetsizliği oluşturmayacak Şekilde, ABONE’den kaynaklanan gecikmeli arıza ıslah durumlarında ABONE’den bu konuda yazılı bir belge alınacaktır. Gecikmeli ıslahların durumu ve FİRMA tarafından sunulan belgeler TTNet birimleri tarafından incelenecektir. FİRMA’nın kusurundan kaynaklanmayan gecikmeli ıslahlar için FİRMA aleyhine herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. 9- TTNet’ten kaynaklanan sebeplerle oluşan genel arızalarda FİRMA’ya arıza bildirimi yapılmayacaktır. 10- FİRMA tarafından arızanın yeri, nedeni, ıslah yöntemi ve saati gibi bilgiler eksiksiz olarak XDSL sistemine işlenecektir. 11- FİRMA’ya yönlendirilen ABONE tarafındaki arızanın, TTNet sorumluluğunda kaldığının FİRMA tarafından tespiti ve bu tespitin TTNet tarafından onaylanması durumunda, FİRMA’nın sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Bu durumda FİRMA, SERVİS hizmetine ilişkin ücreti almaya hak kazanacaktır.

EK-3 BAYİLİK KOŞULLARI

 1. 1. FİRMA ve Bayileri; TTNet, TTNet’in İİTİRAK’leri dışındaki firmalar adına XDSL, Wi-Fi, WiMax, Kablo Internet erişim hizmeti ve bunlar üzerinden sağlanacak katma değerli servislerin satışını ve tanıtımını yapamayacaktır. Bununla birlikte, FİRMA, bu maddede belirtilen hizmetler dışında kalan ve TTNet’in satışının ve tanıtımının yapılmasına izin vermediği şeniŞbant hizmetlerin de tanıtımını ve satışını yapamaz. Ayrıca, FİRMA ve Bayileri; TTNet, TTNet’in İİTİRAK’leri dışında, başka ŞSM İşletmecilerinin Abone Merkezi ve/veya Uzak Mesafe Telefon İşletmecilerinin bayisi olarak çalışmayacaklarını kabul ve taahhüt eder.

 2. 2. FİRMA bayilerinin işyerleri, konum itibarı ile müşterilerin/ABONE’lerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde bulunacaktır.

 3. 3. FİRMA bayilerinde ADSL internet bağlantısı ile yazıcı, fotokopi makinesi v.s. ofis malzemeleri bulundurulacaktır.

 4. 4. FİRMA bayileri aktif satış ve pazarlama yapacak, broşür, afiş dağıtacak, müşteri ziyaretinde bulunacak ve aktif satışın kayıtlarını tutacaklardır.

 5. 5. FİRMA bayilerinde çalışan personel, müşteri memnuniyetini sağlayacak nitelikte, ÜRÜN ve ADSL hizmeti ilgili gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaklardır.

 6. 6. FİRMA bayilerinde çalışan personel dış görüntüsü itibarı ile TTNet imajına uygun tarzda kendine özen gösterecek ve temsil yeteneğine sahip olacaktır. Ayrıca, KURULUM ve SERVİS için ABONE adresine giden bayi personelinin bayi kimliğini yakasında taşıması zorunludur. Bununla birlikte, bayi personelinin KURULUM ve SERVİS hizmetini TTNet ad ve hesabına verdiğini göstermek amacıyla, bayi personelinin dış görüntüsüne(giysilerine) ya da yanında taşıyacağı aksesuarlara yönelik olarak düzenleme yapma hakkını TTNet saklı tutar. TTNet tarafından belirtilen Şekilde bir düzenleme yapılması durumunda FİRMA bayileri bu düzenlemeye uygun Şekilde davranmakla yükümlüdür.

 7. 7. FİRMA bayilerinde çalışan personel, FİRMA tarafından, TTNet’in onayladığı bir eğitime tabi tutulacak ve eğitim sonunda personele TTNet tarafından sertifika verilecektir.

 8. 8. TTNet tarafından, FİRMA’nın bildirdiği ve TTNet Bayi Yönergesine uygun bayilere yetki belgesi verilecektir.1   2   3

Similar:

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconUygun, S., “Türk Akdeniz Antalya Halkevi Dergisine Göre Antalya’da Kültür ve Eğitim”, Bin Yılda Antalya Sempozyumu (18-19 Aralık 2003), Antalya, 465-486

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANT-KAL-DER Elmalı Mh. Subaşı Cd. 13. Sk. No: 11 Gözde Han K: 4 D: 20 07040 ANTALYA

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconUygun, S., "Antalya Halkevinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri", 20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu (22-24 Kasım 2007), Antalya, 197-215, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, (2007). ANTALYA HALKEVİNİN YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİ

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconAdres : Zerdalilik ANTALYA

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA YARGI TEŞKİLATI TELEFON REHBERİ

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ANTALYA TEKNOCENTER Yeni ve el bilgisayar Alım Satım ve Oem bilgisayar satış merkezi Adres: Elmalı Mah. 22 sok. No: 2-3 ANTALYA Telefon: 0 242 2485125 iconANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page