PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
Indir 212.41 Kb.
TitlePETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
Page8/10
Date conversion07.01.2013
Size212.41 Kb.
TypeTeknik şartnamesi
Sourcehttp://www.poas.com.tr/POTeknikSartname.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

21.PREKAST İMALATLAR21.1. Malzeme


Saha işlerinde kullanılmak üzere uygun boyutlarda prekast bordür, oluk taşı üretilmiş olarak temin edilerek kullanılacaktır. . Betondan yapılmış prekast bordür taşları TS 436'ya uygun olacaktır. Standart bordür taşlarının üretiminde fazla suyun basınçla uzaklaştırıldığı, "Islak Basınç İşlemi" (Wet Press Process) kullanılacaktır. Uygulama projelerinde aksi belirtilmediği takdirde kullanılacak bordür taşı boyut ve tipleri TS 436'ya uygun olacaktır. Proje gereği farklı boyutlar istendiği takdirde üreticiler TS 436'ya sadık kalmak suretiyle üretim yapılabilecektir.


21.2. Uygulama


Döşeme işlemi döşenecek yer tesfiye edildikten sonra yastık betonu yapılarak ve derzler harçlanarak yapılacaktır. Küçük aralıklı kuru derzler uzun mesafelerde döşenmiş beton bordürlerde ısı genleşmelerini karşılayacak şekilde yaklaşık 20m'de bir uygulanacaktır. Derz boşluğuna macun kıvamına getirilmiş kum ve çimento karışımı dolgu yerleştirilecektir. Hertürlü işçilik, araç ve gereç giderleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, hertürlü malzeme ve zayiatı ve genel giderler fiyata dahildir. Aksi belirtilmedikçe satış binası çevresi limonluk bordürü, diğer tüm yeşilada çevresi yan çiçeklik önlerine v.s. normal bordür döşenecektir. Gerekli olan yerlerde prekast elemanlar kesme çarkı ile temiz geçişler sağlamak


amacıyla kırmadan düzgün bir şekilde kesileceklerdir. Prekast elemanların yüzeyleri beton ve harç kirlerinden korunacaklardır.

( Bkz. A 02 – A 03 Detayları )

22.PİK DÖKÜM ELEMANLARMalzeme ( Birim : mt )

METUSAN Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. : Izgara ve Rögar kapakları

MAST Yapı Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. : Izgara ve Rögar kapakları

UYANIK Döküm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. : Izgara ve Rögar kapakları

SİSTEM Metal Yapı ve Reklam Malz. San. Tic. A.Ş. : Rögar kapakları

Hz. Pik malzemesine % 2- % 3 oranlarında silis ilave edilerek oluşturulan karışımın alüminyum, çelik vb. kalıplara dökülmesiyle imal edilen elemanlar kullanılacaktır. Pik döküm elemanlar geometrik olarak düzgün, gözeneksiz, çapaksız olacaktır.


22.1. Uygulama

Proje ve detaylarına göre boşluk kalmayacak şekilde monte edilecektir. Sahada yer alan elemanların trafik yükü altında ses yapmayacak şekilde yüzeyleri birbiriyle iyi intibak ettirilmesi gereklidir.

( Bkz. A 05(a) – A 05(b) Detayları )

23.BÜZ VE BORU İŞLERİ23.1. Kullanılan Boru ve Büzler ( Birim : mt )


Atık su, yağmur suyu, drenaj, yeraltı elektrik hatları için projede tariflenen beton büz, pvc veya polietilen boru kazılan kanal içine yerleştirilecektir. Gerekli rögar veya yeraltı tesislerine bağlantıları yapılacaktır


23.2. Döşenmesi


Tabii cazibeli hatlarda boru veya büzler projede verilen eğime uygun kotlarda yerleştirilecek, kontrol ve teste tabi tutulduktan sonra dolgu işlemine geçilecektir. Ek yerlerinin sızdırmazlığı test edilerek BM ne onaylatılacaktır. Kanal ve drenaj boruları bina altlarından geçirilmeyecektir. Kaçınılmaz olarak bina altında kalması halinde beton muhafaza içine alınacaktır. Boruların rögarlara bağlantı noktasında sızdırmazlık sağlanmalıdır.


23.3. Ölçüm


Büz ve boru hatları yerinde ölçümlenerek ataşmana bağlanacaktır. Ataşmanlar boru hatlarının tam konumunu belirler nitelikte olacaktır.

24.ELEKTRİK İŞLERİ24.1. Genel Açıklamalar


Şartnamenin bu bölümü genel konular, kuvvet tesisatı, aydınlatma tesisatı, topraklama tesisatı, haberleşme tesisatı, seslendirme tesisatı,yangın ihbar tesisatı, data tesisatı sistemlerinde uyulması gereken minumum koşulları belirtmektedir. İşbu işler yapılırken aksi belirtilmedikçe Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ( inşaat ve tesisat birim fiyatları ) ölçü ve tarifleri kullanılacaktır.


24.2. İşin Kapsamı


Ekte verilen projelere göre yapılacak AG elektrik ve aydınlatma tesisatı kofradan ana panoya kadar, ana panodan itibaren alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Telefon tesisatı telefon santralı çıkış kutusundan alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Seslendirme tesisatı mikserden alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Yangın ihbar tesisatı santralden alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Topraklama tesisatı en yakın tesisattan alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Data hattı bilgi işlem merkezi ile alıcılara kadar olan tesisatın tümü. Aşağıda belirtilen kurallarda malzemenin temini, işyerine getirilmesi, işçiliği, montajı, testlerinin yapılması, gerekli idarelerde kabul ve muayene işlemlerinin yapılması, işletmeye alınması işleridir.


24.3. Petrol Ofisi Tarafından Verilecek Malzemeler


Aksi belirtilmedikçe; kompresör, hava su saati, UPS, Pompa, v.b. malzemeler P.O. tarafından verilmektedir. Bu malzemelerin sadece montajı müteahhite aittir.


24.4. Standartlar ve Uygulamalar


Tüm malzeme ve işçilikler TSE'ye

VDE, DIN, IEC yönetmelik ve standartlarına

Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine

Yerleşmiş mühendislik kurallarına uygun olacaktır


Uygulamalarda öncelikle şartnamelere, sonra projelere uyulacaktır. Tüm bu uygulamalarda oluşabilecek anlaşmazlıkları engellemek için müteahhit eksik veya yanlış gördüğü konuları iletecek ve kontrollükten onay alacaktır. Kullanılacak, markası belli olmayan tüm malzemelerin numuneleri getirilecek, Getirilmesi olası olmayan malzemelerin Türkçe katologları temin edilecektir. Bu malzemeler kontrollük onayı alındıktan sonra kullanılacaktır. Müteahhit imalat sırasında yaptığı tüm değişikler dahil as build projeleri çizerek kontrollüğe teslim edecektir. Teklifte bulunmayan imalat ve malzemelerin onayı ile birlikte fiyat onayları da kontrollükten alınacaktır. Kontrollük işin her safhasında deney ve ölçüm yapabilecek veya yaptırabilecektir. Ayrıca kontrollük işin akışına göre kısım kısım yerlerin bitirilmesini ve teslimini isteyebilir. Uygun olmayan malzeme ve montajlar derhal söktürülecek ve yeniden yaptırılacaktır; bu işlemden dolayı herhangi bir ücret ve süre verilmeyecektir.


24.5. Patlama Tehlikeli Bölgeler ve EX-PROOF Tesisat


İstasyonlarda patlama tehlikeli bölge sınıflandırması ….. çizimlerde verilmiş ve bu bölgelerin tanımı aşağıda yapılmıştır.


ZONE 0 ; Patlayıcı buhar/hava karışımının sürekli olarak veya uzun süreler için

bulunabileceği bölge.

ZONE 1 ; Patlayıcı buhar/hava karışımının normal işletme sırasında bulunma olasılığı

olan bölge.

ZONE 2 ; Patlayıcı buhar/hava karışımının normal işletme sırasında bulunmayacağı ,

oluşunca kısa süre duracağı bölge.

ZONE 2 bölgesinde bulunan çukur ZONE 1 , ZONE 1 bölgesinde bulunan çukurlar ZONE 0 olarak sınıflandırılacaktır.

ZONE 0 bölgesinde elektrik tesisatı mümkün mertebe yapılmayacak yapılırsa ex-proof olarak yapılacaktır. ZONE 1 bölgesinde elektrik tesisatı ex-proof olarak yapılacaktır. ZONE 2 bölgesinde elektrik tesisatı ex-proof olarak yapılacaktır.


    1. AG Sac Pano ve Tablolar


SCHNEİDER Elektrik San. ve Tic. A.Ş. : SCHNEİDER

UĞUR Mühendislik İnşaat Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. : SIEMENS

SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.Ş. : SIEMENS

ABB Elektrik San.A.Ş. :ABB ARTU


Pano ve tablolar verilen proje ve şartnamelere göre hazırlanacak olup her birinin içinde proje ve ikaz levhası cebi (plastik veya saç) olacaktır. Proje cebinde panonun veya tablonun projesi

bulunacaktır. İkaz levhası cebinde 'DİKKAT ÇALIŞMA VAR' yazısı bulunan 25x30 cm ebatında çökertme yazılı flexiglas tabela bulunacaktır. Pano ve tablolarda tek tip anahtarla açılabilen kilit sistemi bulunacaktır. Pano ve tabloların boyası kimyasal temizlik yapıldıktan sonra astar üzeri elektrostatik toz boya olacaktır. Boya kodu RAL 7032 olarak kullanılacaktır. Yapılan imalatlarda projesine göre delikler ve yerler ayarlanacak ve hazırlanacaktır. Tüm kapakların gövde ile topraklama bağlantısı flexibel bakır kablo ile yapılacaktır. Ayrıca gövdenin topraklaması topraklama sistemine bağlanacaktır. Tüm küçük malzemelerin (ray klemens, kablo yüzüğü, vb.) onayı alınacaktır. Bütün pano ve tablo dizaynlarında yeterli yedek yer boş olarak düşünülecek ve hazırlanacaktır. Pano ve tabloların son imalat resimleri kontrollük onaylı olacaktır. Pano ve tablolarda tüm kablo uçları iki uçtan kodlanacak ve numaralandırılacaktır. Kodlamalar standart malzemelerle yapılacaktır (Legrant vb gibi). Ayrıca tüm pano ve tablolarda kapak üzerindeki tüm yazılar yazılacaktır.

Tüm pano ve tabloların tip testleri yapılacak ve bununla ilgili dokumanlar panoların şantiyeye nakli sonrası kontrollüğe teslim edilecektir.


24.6.1. AG Panolar (Birim : Ad)

Yüksekliği 2000 mm derinliği en az 500 mm ve genişliği ihtiyaca göre 800 veya 900 mm olmak üzere serbest dikili tip köşebent veya özel profilden iskelet üzerine 2 mm DKP saçtan kapalı tip imal edilecektir. Panonu 10 cm profil ve 2 mm saçtan imal kaidesi olacaktır . Her bölüm ayrı imal edilmiş olup birleşimleri civata ile yapılacaktır. Panolar 15 cm beton veya demir kaide üzerine oturtulacaktır. Kaide bedeli ilgili pozdan ödenecektir. Panolarda faz baraları üste konacak ve bara bağlantılarıda dahil olmak üzere el değebilecek yerlere izole malzeme (şeffaf pertinaks) kullanılacaktır. Faz baraları ve diğer baralar pano boyunca devam edecektir.Panoda topraklama barası ve gövdeden izole nötr barası pano boyunca olacaktır. Baralar ilgili projeye göre kodlanacak isimlendirilecek ve uygun etiket ile işaretlenecektir. 160 A üzeri fider çıkışları muhakkak bara ile yapılacaktır. Panoda giriş ve çıkışlar alttan olacak, zorunlu hallerde üstten yapılırsa rakor veya başlık kullanılacaktır. Panolarda göğüs sacı yapılacaktır.


    1. AG Tablolar (Birim : Ad)


Tablolar sıva üstü veya gömme tip olmak üzere iki çeşittir. Tablolar projesine göre boyutlandırılacak ve derinliği minimum 250 mm olacaktır. Tablo 1.5 mm veya 2 mm DKP saçtan imal edilecek.Her tablonun giriş ana şalteri bulunacak ve gövdeden izole nötr barası ve topraklama barası olacaktır. Tabloda duruma göre (üstten veya alttan) yapılan girişlerde rahat bir boşluk olacak nötr ve topraklama barası burada uygun yerleştirildikten sonra kablo girişleri ray klemenslerde yapılacaktır. Tablolarda tüm malzemeler taban sacına monte edilecek ve cihazlar arasındaki bağlantılar kablo kanalı ile yapılacaktır.

Eğer gerekiyorsa göğüs sacı yapılacak yapılmayan yerlerde izole (şeffaf pertinaks) kullanılacaktır.Tablo dizayn edilirken duruma göre alttan veya üstten giriş çıkış yapılacak; bu giriş çıkışlar muhakkak rakor ile yapılacaktır.


    1. ŞALT MALZEMELER (Birim : Ad)


Merlin Gerin,Siemens,ABB


24.8. ŞALTERLER (Birim : Ad)


24.8.1 Otomatik Şalterler (Birim : Ad)

Her fazı termik aşırı akım ve mağnetik kısa devre koruyucu röleleri bulunan, gerektiğinde uzaktan kumanda bobini takılabilen, yeterli yardımcı kontağı ve söndürme hücreleri bulunan şalterler. Malzeme seçimi onayı kontrollükten alınacaktır.


24.8.2 Pako Şalterler (Birim : Ad)

Tablo üstü montajına uygun saç veya plastik kapaklı, döner göbekli ve yaylı olarak hızlı açıp kapayan tip olacak. Projesine uygun olarak yeterli pozisyonlu ve kadranı bulunacaktır.


24.8.3 Kontaktörler (Birim : Ad)

Sık sık açılıp kapanmaya maruz bobinli manyetik açılıp kapanan koruyucu röleleri bulunmayan üç fazlı kontaktörlerdir. Üzerlerinde ihtiyaca göre yardımcı kontakları bulunan kontaktörlerdir.


24.8.4 Kuru Tip Termik Koruyucu Röleler (Birim : Ad)

Ayar sahaları olan termik olarak koruyan üç fazlı rölelerdir. Ayrı ve kontaktör üzeri monte edilen tip olup üzerinde kapalı kontağı ve yardımcı kontakları bulunan koruyucu rölelerdir.


24.8.5 Zaman Rölesi (Birim : Ad)


İstenen zaman aralığında çalışabilecek, yardımcı kontakları bulunan komple zaman rölesi.


24.9. SİGORTALAR (Birim : Ad)


24.9.1 Bıçaklı Sigortalar (Birim : Ad)

Tablo arkası montajına uygun, kısa devre akımına dayanıklı malzemeden yapılmış tipte kaidesi ve projesine uygun amperde buşonu, tse standartlarına uygun altlık uçları segman yaylı, aşırı akıma karşı gecikmeli ve sigortanın attığını belli eden göstergesi olan sigortalar. Her pano için sigorta söküm eleliği bulunacaktır.


24.9.2 Anahtarlı Otomatik Sigortalar ( Birim : Ad)

Sigortalar tablo arkası montaja uygun montajı raylı montaja uygun olmalıdır. Termik manyetik açmalı olup gerekli yerlerde gecikmeli açma yapabilmelidir. Sigorta aynı zamanda anahtar vazifesi görebilmesi için şalter kolu olmalıdır.Kısa devre kesme kapasitesi 6kA olacaktır.

İhtiyaca göre Trifaze veya nötr kesmeli olacak, bu tip sigortalarda şalter kolu birleştiricili veya komple olacaktır.


24.9.3 Sayaçlar (Birim : Ad)


Elektronik sayaç temini ve tesisi.


24.10. KABLOLAR (Birim : mt.)


Tesisatlarda kullanılan kabloların tümü TSE, VDE ve DIN normlarına göre imal edilmiş olası gerekmektedir. Kablolardaki renk kodları standartlara uygun olacak, topraklamada sarı-yeşil kullanılacaktır. Kumanda kablolarında renk kodu yerine numaralama yapılmış olacaktır. Kablolar kullanılma yerlerine göre taşıyıcıları ilgili pozlardan ödenecektir.Tek olarak taşınan kablolara kroşe bedeli dahildir. Tesisatta döşenen tüm kablolar kodlanacak ve bu kodlar kablonun iki ucuna da konacaktır. Bu kodlar ayrıca Asbuilt projesine de işlenecektir.


24.10.1 NYA ( NV ) Tipi Kablolar


TS 833 standardında veya eşdeğerinde imal edilmiş kablolar. Bir veya çok damarlı, Protodur ( PVC ) yalıtkanlı iletkenler. Sıva altı tesisatta boru içinde veya sıva üstü rijit PVC boru içinde kullanılır.


24.10.2 NYM (NVV) Tipi Kablolar


TS 9759 standardında veya eşdeğerinde imal edilmiş kablolar. Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli antigron kablolar. Sıva üstü tesisat ve dış etkilere maruz olmayan yerlerde serbest, boru veya kanal içinde kullanılmalıdır.


24.10.3 NYY (YVV) Tipi Kablolar


TS 212 standartlarında veya eşdeğerinde imal edilmiş kablolar. Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları. Tüm besleme kabloları ve dış etkilere maruz yerlerde serbest, boru veya kanal içinde kullanılmalıdır.


24.10.4 NYMHY (HO5VV-F) Tipi Kablolar


TS 9760 standartlarında veya eşdeğerinde ,mal edilmiş kablolar. Çok damarlı, ince çok telli flexibıl kablolar. Hareketli motor kumanda ve kontrol devrelerinde kullanılacaktır.


24.10.5 NYFGbY (YRY) Tipi Kablolar


TS 212 standartlarında veya eşdeğerinde imal edilmiş kablolar. Çok damarlı, bir veya çok telli, bakır iletkenli, yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik tel zırhlı ve galvanizli çelik tutucu bantlı dış kılıflı enerji kabloları. Tesis besleme kabloları hariçte ve toprak altında boru içinde veya kablo kanallarında veya toprakta direk olarak kullanılabilir. Üzerindeki zırh dolayısı ile mekanik dış tesislere dayanıklıdır.


24.10.6. LIYCY Tipi Kablolar


1,5 mm çaplı örgülü çoklu bakır iletkenli, çok telli örgülü bakır ekranlı PVC kılıflı kablolar.


24.10.7. LI2Y((ST))(ST)CY Tipi Kablolar


0,22 mm çaplı, blendajlı, PVC kılıflı kablolar. Akaryakıt pompalarının otomasyon sisteminde bu kablo kullanılacaktır.


24.11. AYDINLATMA ve PRİZ SORTİLERİ ( Birim : Ad)


Bayındırlı ve İskan Bakanlığı inşaat ve tesisat birim fiyatlarında 734-100 ile 736-600 nolu birim fiyat tariflerinde belirtildiği gibi tüm malzeme dahil yapım ve işçiliği. Bu tesisatlarda anahtar ve prizlerin malzemesi ayrıca birimlendirilip fiyatlandırılacaktır


24.12 TELEFON VE ZAYIF AKIM TESİSAT (Birim : Ad)


Bayındırlı ve İskan Bakanlığı inşaat ve tesisat birim fiyatlarında 815-101 ile 817-101 nolu birim fiyat tariflerinde belirtildiği gibi tüm malzeme dahil yapım ve işçiliği. Bu tesisatlarda prizlerin malzeme ayrıca birimlendirilip fiyatlandırılacaktır.


24.12.1 TELEFON BESLEME KABLOLARI ( Birim : mt)


Bina içinde 0.5 mm çapında standartlara göre renklendirilmiş ve diyafoniği önleyecek şekilde yerleştirilmiş ekranlı PVC izoleli ve PVC kılıflı telefon kabloları serbest, boru ve kanal içine döşenmesi. Boru ve kanal ilgili pozdan ödenecektir.


24.12.2. DATA ve BİLGİ İŞLEM KABLOLARI (Birim : mt)

Projesine uygun kesit ve tarifte Fiber optik kablo ve cat5 kablo temini ve tesisi.


24.13. KABLO TAŞIYICILARI ( Birim : mt)


24.13.1. Galvaniz Sac Kablo Kanalları ( Delikli Tip ) ( Birim : mt)

DKP Sac’ tan imal edilmiş 30 cm genişliğe kadar 1.5 mm daha geniş tavalarda 2 mm kesitinde % 35 oranında delikleri delinmiş bükülmüş ve sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olmalıdır. Ayrıca montajda kanalların birbiri bağlantısını sağlayacak ek parçaları ve civataları dahil montajı. Konsol, tavan tiji, konsol direği, kablo kanalı özel imalat parçaları dahildir.


24.13.2. PVC Kablo Kanalları (Birim: mt)

PVC parapet kablo kanalları projesine göre istenilen kesitlerde aksesuarlar hariç kapak dahil yerine tespiti. Kanal ek ve dönüşleri muhakkak özel parçalar ile yapılacak olup imalata dahildir ve işçilikler iyi olacaktır. Aksesuarlar ayrıca ilgili pozlarından ödenecektir..

24.13.3. Kablo Kanalları Aksesuarları (Birim : Ad)

Tüm kablo kanallarında aksesuarlar kanala tutturulacak herhangi bir cihaz ve malzemelerden kaynaklanacaktır bu tür aksesuarlar ilgili malzeme ile ödenecektir. Kablo kanalları sistemde sadece kablo taşıyıcı olarak düşünülmüştür. Örnek verilecek olursa galvaniz kanala armatür vb asabilmek için gerekli parçalar, PVC kablo kanalına anahtar priz vb monte edebilmek için gerekli aksesuarlar. Bu malzemeleri işlemek için kullanılan özel aletlere herhangi bir ücret ödenmez.


24.14. ARMATÜRLER (Birim : Ad)

Şartnamenin bu bölümü müteahhit tarafından temin edilecek armatürleri ve tüm armatürlerin montajına ilişkin konuları kapsar

Projesinde verilen yerlere, detay resimlerde verilmiş detaylarda üretilen armatürlerin, yerine getirilmesi verilen detaylara göre montajının yapılması ve montaj yardımcı malzemeleri ile montajı. Elektrik bağlantılarının yapılıp ampullerinin takılması ile çalışır hale getirilmesi.

Market :

Philips TBS 631/414 M2 TL 5 14W/840

Philips FBH 146 / 218 PL-C 18W/840

Yönetici ve Pompacı Odaları :

Philips TBS 418 M2 TL/D 18W/840


Depo, Mekanik Oda :

Philips Pasifik 216/236 TL-D 36W/830

Tuvaletler ve Hol :

Philips FBH 146 / 226 PL-C 26W/830 Kapaklı

Philips FBH 146 / 126 PL-C 26W/830 Kapaklı


Bina Çevresi Güvenlik Aydınlatması :

Philips XGC SOX 18W - FGC 113/018Y

Kanopi Aydınlatma Armatürleri :

Philips DBP 300 KAFB – KSAFB 150 W

Çevre Aydınlatma Armatürleri :

Philips Malaga 250 W


24.15. TOPRAKLAMA TESİSATI ( Birim : mt )


Topraklama sistemi; verilen projelere göre yapılacak ve Meger ölçüm cihazı ile ölçüm yapılacaktır. Ölçüm sonuçlarına göre sisteme proje dışı ilaveler yapılması gerekiyorsa, ilaveler yapılmadan önce tutanakla tespit edilmelidir. Ayrıca iş sonunda tüm sistemin topraklaması Meger ile ölçülecek ve bu konu ile ilgili rapor ( resmi makamlara verilmek üzere ) hazırlanacak kontrollüğe ve istasyon sahibine verilecektir. Topraklama iletkeni 50 mm2 olup toprağın donma derinliği altına döşenmelidir. Bu derinlik 60 cm den az olmamalıdır. Sistemde eş potansiyel sağlanmalı ve tüm demir aksam ve elektrikli alıcılar topraklanmış olmalıdır.


24.16 TOPRAKLAMA LEVHASI ve ÇUBUĞU (Birim : mt)

0.50 m2 (70x70 cm) ebadında som bakır levha temini ve kadwell kaynak veya sarı kaynakla tesisata bağlanması işleri. Kazı ve kırma işlemleri ilgili pozdan ödenecektir.

0.50 m2 (0.20 m2 çapında 1.5 m boyunda) som bakır çubuk (sivri ucu ve çakma takozu dahil) temini ve kadwell kaynak veya sarı kaynakla tesisata bağlanması işleri. Kazı ve kırma işlemleri ilgili pozdan ödenecektir.

YILDIRIMLIK TESİSATI ve PARATONER ( Birim : mt, Ad)

ERKE Elektrik : PULSAR

TEKPAR : EC-SAT 100


Yıldırımlık tesisatı Q8 dolu som bakırdan imal ihata iletkeni ile yapılmalıdır. İletkenin tesisi için gerekli kroşe ve tespit parçaları dahildir. İhata iletkeni arasına muayene klemensi konulacak ve gerekli zamanlarda ölçüm yapılacaktır. Paratoner direği ve koruma borusu tespit ve geri malzemeleri tesisin içindedir. Paratoner AKTİF PARATONER olacaktır herhangi bir bir şekilde yerine RADYOAKTİF PARATONER ve YAKALAMA UCU kullanılmayacaktır.

( Bkz. B 02 Detayı )


24.17. SES MÜZİK ve ANONS SİSTEMİ


Ses Müzik ve Anons Tesisatı Besleme Hattı (Birim : mt)


Projesinde gösterilen yerlere çekilecek hatlar için 3x1,5 LIYCY kablo çekilmesi


24.17.1. 10 W - 20 W Trafolu Haporlör (Birim Ad)

Ankastre tesis edilebilen beyaz elektrostatik toz boyalı ses iletimi için ince tel kafesli TSE belgeli trafolu hoparlör temini ve tespit elemanları dahil yerine tesisi ve çalışır durumda teslimi.


24.17.2. 10 W - 20 W Trafolu Haporlör Bölgesel Ayar paneli (Birim:Ad)

Ankastre veya sıva üstü tesis edilebilen, projesine uygun değerde beyaz elektrostatik toz boyalı kapama anahtarlı TSE belgeli ses ayar paneli temini ve tespit elemanları dahil yerine tesisi ve çalışır durumda teslimi.


24.17.3. 200 W Mikser Amplifikatör (Birim : Ad)


200 Watt gücünde denk müzik sistemlerinin bağlanmasına izin veren veya kompak müzik sistemlerinin bağlanabileceği anons sistemi bulunan TSE belgeli mikser amplifikatörün temini ve yerine tesisi ve çalışır durumda teslimi.


24.18 . YANGIN ALARM TESİSATI


24.18.1 Yangın Alarm Tesisatı Besleme Hattı (Birim : Metre)

Mevcut yangın alarm tesisatına yapılacak ilaveler için dedektör hatları için JY(st)Y 2x2x0.80 yangın ihbar kablosu, alarm cihazları için NYY tipi kablolar kullanılacaktır.


24.18.2 Yangın Alarm Dedektörleri (Birim : Ad)

Optik duman dedektörü


Bu tür dedektörler yangın başlangıcından önce oluşan gazları algılayacak cinsten olmalıdır. Dedektörün çalışma sıcaklığı 0 ile 50 derece olmalıdır. Malzeme secimi onayı kontrollükten alınacaktır.


Sıcaklık ve ısı artış dedektörü


Bu tür dedektörler ani ısı ve sıcaklık artışlarını tespit edebilmeli minumum 60 derecede devreye girebilmelidir. Üzerinde durumunun belirtir kırmızı led olmalıdır.Çalışma gerilimi

12V- 36V DC olmalı ve 0 ila 50 derecede çalışabilmelidir. Malzeme secimi onayı kontrollükten alınacaktır.


Kırmalı tip yangın alarm butonu


Kırmızı renkte kare ABS plastikten mamul camı kolay kırılan yangın butonu olduğunu belirtir yazısı bulunan sıva üstü montaja uygun etanj butonun temini ve tesisi.


Elektronik siren


ABS plastikten imal edilmiş sıva üstü montaja uygun ses şiddeti 1 mt'de 100 dB olan elektronik sirenin çalışma gerilimi 12V - 36V olmalı ve 0 ile 50 derece sıcaklıkta çalışabilmelidir.


24.19. KULLANILACAK MALZEME LİSTESİ ve MARKALARI

ELEKTRİK ANAHTAR VE PRİZLERİ :

METESAN LEXEL Elektrik Malz. San. Tic. A.Ş. : Köşk Model ( Beyaz )

Vİ-KO Nur Elektrik Malz. San. Tic. A.Ş. : Kardelen veya Yasemin Model ( Beyaz )

TELEFON SANTRALİ : KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TESİSAT KABLOLARI : TÜRK PİRELLİ Kablo ve Sistemleri A.Ş.

DATA KABLOLARI : Alcatel, S-net

OTOMASYON KABLOLARI : Klas 4522

TELEFON KABLOLARI : Klas, Astel

ŞALT MALZEMELERİ : Siemens, Schneider ,ABB

AKIM TRAFO : ALCE, ECS

ÖLÇÜ ALETLERİ ( Elektronik ) : Gemta

PAKO ŞALTERLER : Siemens, Kraus Naimer

REAKTİF GÜÇ KONT. RÖLESİ : Siemens, Entes

MİKSER ANFİLİKATÖR 200W : Sessan, Radyopanç, Elektromotor, İnterm

KABLO KANALI : Legrand

KABLO TAVALARI : EAE, Elis

POLYETİLEN Borular ( 6 Atü ) : -


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Similar:

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconPETROL OFİSİ A.Ş

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ KONU : Genel Amaçlı Sedye teknik şartnamesidir

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconBASIN BÜLTENİ Petrol Ofisi Madeni Yağları, 2010 yılı PAZAR LİDERİ

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL Konu ve Kapsam TEKNİK ÖZELLİKLER

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconBASIN BÜLTENİ Petrol Ofisi’nden World ile 100 TL ve Üzeri Dördüncü Alışverişe 40 TL’lik Akaryakıt Hediye

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconPetrol Ofisi, Birliklerimiz üyelerine büyük avantaj sunan Positive Card’ı kullanıma sundu

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconTeknik Şartnamesi GENEL

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconGENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

PETROL OFİSİ A.Ş. GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ iconGENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page