KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Indir 101.62 Kb.
TitleKOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI
Date conversion07.01.2013
Size101.62 Kb.
TypeProgrami
Sourcehttp://e-learning.bahcesehir.edu.tr/coursecontent/SE3003 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT/örnek proje
SE3003 SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT


PROJE KONUSU


KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI


Hazırlayanlar

Melih Alper ARABACI

İzzet SANCAKLI

İsmail BİÇER

Ceyhun Can ÜLKER


OCAK 2009

A) PROJE TANITIMI


Proje Adı: Market Otomasyon Programı (Market Automation Program).


Projeyi Veren : KOSGEB


Proje Destekçisi: Avrupa Birliği (European Union)


PROJENİN AMACI :


KOBİLER(Market ve bakkallar) için; stoklarını, müşterilerini, çalışanlarını, satışlarını takip edebilecekleri, çeşitli veritabanı işlemlerini (ürün, firma çalışan bilgileri) dinamik olarak uygulayabilecekleri bir program oluşturmak.Veri Madenciliği (Data Mining) yapılarak ürün taleplerinin doğru değerlendirilmesi böylelikle satış stratejilerinin daha etkin oluşturularak müşteriye en efektif şekilde ürün ulaştırılması .Bu projeyle programı kullanan KOBİ’lerin tercih edilme oranlarının arttırılarak pazar payı genişletilir.Aynı zamanda bu KOBİ’leri tercih eden projenin paydaşları olan son tüketiciler zamandan ve ekonomik yönden tasarruf ederler.Projemiz temel olarak bir sosyal sorumluk projesi teşkil etmektedir.


PROJENİN HEDEFLERİ:


  • Sektördeki gelişmeleri bir adım ileri götürmek,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, müşterilerimize gelişen teknoloji ile hizmet sunmak,
  • Anlaşılır arayüzü sayesinde, çalışanların zorluk çekmeden programı kullanmaları,
  • Ürün satışlarının analizinden teşhirde hangi ürünlerin önceliğinin belirlenmesi (data mining),
  • Sektörde marketlerle rekabete girmek isteyen bakkallara da bir şans yaratmak, gelenksel bakkal anlayışını değiştirerek, onları marketlerle rekabet edebilecek hale getirmek,
  • Değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek, dinamik, genişletilebilen bir uygulama sunmak.B) PROJE TALEBİNE YOL AÇAN SEBEPLER :


Bakkalların günümüzde marketler karşısında rekabete sokabilecek alternatif çözüm üretme ihtiyacının olmasıdır. Ayrıca büyük marketler arasında büyüme amacı güden küçük çaplı marketlerin gelişebilmesinde, onlara bir fırsat yaratmada bir araç eksikliği de bu sebepler arasındadır.


C-)

SWOT ANALİZİ


GÜÇLÜ YÖNLER:


 • AB hibesinden yararlanılmasından dolayı üretim sürecinde maddi kaygılar yaşanmamıştır.

 • Sponsor destekleri ürünlerin cüzi rakamlara satışına imkan sağlamıştır.

 • Projenin alternatifi piyasada yoktur.

 • Alternatiflerinin bulunmaması projenin sektörde lider olmasının sağlayacaktır.

 • Proje aynı zamanda devletin de destekleyeceğinden şüphe yoktur.Program sayesinde kayıt dışı ekonominin de önüne geçilecektir.Çünkü barkod sistemiyle satış yapılması durumunda otomatik olarak fiş kesilecektir.

 • Çalışan sayısının az olması , kordinasyon sorunu yaşanmasını engeller.


ZAYIF YÖNLER:


 • Veritabanının server üzerinde olması internet bağlantısı gerektirmektedir.

 • Programın bu fiyatlarla piyasada alternatifi yoktur.Tekel olmak her zaman avantaj olmayabilir.

 • Proje ekibinin yetersiz olması

 • Kullanıcıların eksik bilgi vermesi

 • Bazı kullanıcıların veritabanı olmaması

 • Bazı kullanıcıların teknik yetersizlik yaşaması.Ör: RFID teknolojilerinin kullanılmaması.FIRSATLAR:


 • Programın bu fiyatlarla piyasada alternatifi yoktur.Tekel olmak her zaman avantaj olabilir

 • Projenin başarılı olması durumunda Avrupa Birliğinden yeni projeler için de destek sağlanabilir.

 • Kayıt dışı ekonominin azaltılmasında önemli rol oynadığı için devlet desteği alınabilir.TEHDİTLER:


 • Esnaf kesiminin vergi kaçırmak için bu uygulamaya yanaşmaması kaz gelicek yerden tavuk esirgemesi..

 • Kullanan KOBİ’lerin iflas etmesi.

 • Aynı bölgede çok fazla kullanıcı olması

 • Proje sponsorunun desteğini çekmesi

 • Kullanıcıların veri tabanını kullanıma açmamasıD) PROJE YÖNETİM SÜREÇLERİ :


1)Başlangıç :Globalleşme sürecinde her geçen gün büyük marketler karşısında güç kaybeden küçük esnaf ve küçük çaplı marketlerin sorunların çözümüne yönelik proje fikrinin AB'ye sunulmuş ve kabulü üzerine yapımına başlanmıştır.


2)Proje Tümleştirme Yönetimi : Projemizin çeşitli bölümlerinin, eş zamanlarda, denetlenmesini sağlayan ve proje planı oluşturulma süreçleri belirlenmiştir.


3)Proje Kapsam Yönetimi : Projemizin öngörülen hedeflere başarıyla ulaşmasını sağlayan gerekli ve yeterli tüm çalışmalarımızın yerine getirilmesini sağlayan süreçler belirlenmiştir.


4)Proje Zaman Yönetimi : Projemizin zamanında tanımlanmasını sağlayan süreçler belirlenmiştir.


5)Proje Maliyet Yönetimi : Projemizin, Avrupa Birliği Değerlendirme Komitesi ve TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) tarafından uygun görülen fon dahilinde harcamalar yapılmıştır.


6)Proje Nitelik Yönetimi : Proje gereksinimlerimizin uygun şekilde karşılanmasını sağlamak için gerekli süreçler tanımlanmıştır.


7)Proje İnsan Kaynakları Yönetimi : Projemizde yer alan bireylerin en etkin kullanımı için gerekli süreçler belirlenmiştir.


8)Proje İletişim Yönetimi : Proje bilgilerimizin zamanında ve uygun bir şekilde türetilmesi, toplanması, yayınlanması,düzenlenmesi ve saklanmasını sağlayan süreçler tanımlanmıştır.


9)Proje Risk Yönetimi : Projemizde oluşabilecek risklerin tanımlandığı , çözümlendiği ve önlemlerinin alındığı süreçler belirlenmiştir.


10)Proje Edinme Yönetimi : Malzeme ve hizmetlerin proje örgütümüzün dışından sağlanması için gerekli süreçler tanımlanmıştır.


11)Kapanış : Projemizin sözleşme yada görevlendirme ile belirlenmiş hedeflere ulaşması sonucu resmi olarak sonlandırılma süreçleri belirlenmiştir.


 1. Proje Tümleştirme Yönetimi :


2.1 Proje Planı :


 • Proje Yönetim kadromuzun tanımlanması ve nitelik güvencesi

 • Yaşam çevrimi modelinin seçilmesi

 • Yönetimin, güvencenin ve özkaynakların planlanması

 • Yap yada satın al kararının değerlendirilmesi

 • Proje yönetim planlarının belgelendirilmesi


2.2 İş Dağılım Ağacı : Projede yürüttüğümüz etkinliklerin tanımlanmasını İş Dağılım Ağacı kullanarak düzenledik.


Organizasyon şemsası


Proje
3)Proje Kapsam Yönetim

Veri


İşletmede aşağıdaki veriler işlenmektedir;

 • Sisteme giriş bilgisi

 • Yetki bilgisi

 • Kullanıcı ekleme

 • Kullanıcı silme

 • Kullanıcı güncelleme

 • Ürün ekleme

 • Ürün silme

 • Ürün güncelleme

 • Firma ekleme

 • Firma silme

 • Firma güncelleme

 • Ürün satışları sorgulama

 • Barkodla ürün tanıma

 • Ürün satış / faturalandırmaNe yapılacak ?

Kullanıcı dostu bir arayüz eklenecek.


Kim Yapacak? • Proje Analistleri: İzzet SANCAKLI, Melih Alper ARABACI
 • Proje Tasarımcıları: Melih Alper ARABACI, Ceyhun Can ÜLKER
 • Proje Uygulayıcıları: İzzet SANCAKLI, İsmail BİÇER
 • Testçiler: İsmail BİÇER


NASIL Yapılacak ?


 • Proje Çalışma Platformu: Sunucuda Java 6 yüklüdür. Ayrıca veritabanı işlemleri için Oracle kullanılmaktadır.
 • Proje Geliştirme Platformu ve Araçları: IntelliJ IDEA uygulama geliştirme amaçlı olarak kullanıldı. Toad, Oracle DB cümleciklerinin testi için kullanıldı.
   • Oracle veritabanı server üzerinde kuruludur.

   • Java cross-platform bir yapıda olduğundan, kullanılacak işletim sistemi açısından kısıtlama yok denecek kadar azdır. Windows ailesi, Linux ve Solaris tabanlı işletim sistemleri, Mac OS vs... gibi işletim sistemleri uygulamamızın müşteri tarafında kullanılabilmektedir.
 • Kullanılan Diller: Java, PL - SQL
 • Kullanılan Sınıflar: Barkod okumak için Java Barcode 3.0 kütüphanesi alınarak kullanıldı. Bunun dışında JavaSE'nin bilinen kütüphanelerinden faydalanıldı.
 • Proje Ürünleri: Proje önergesi, proje plan raporu, proje analiz raporu (gerek dökümanı), proje tasarım raporu, proje uygulama ve test raporu, ve uygulama için gerekli veritabanı.NE ZAMAN yapılacak ?


Gannt Chart Tablosuna Görevler atanarak,tarihler belirlenmiştir.Proje başlangı ve kapanış tarihleri Gannt chart üzerinde oluşturulmuştur.


NE KADAR Tutacak ?

Giderler ve maliyetlerin hesaplandığı bir bütçe planı ile gerek parasal gerekse işgücü açısından toplam maliyet ortaya konulmuştur.


Proje Üzerine Yorumlar: Projede yazılım mühendisliği sürecinin bilinen bütün adımları uygulandı. Yazılım gereklerinin çıkarılması için UPS sistemi araştırıldı, klasik kargo şirket işleyişine uymayacağı için projenin taşıma optimizasyonu kısmı iptal edildi. Tasarım nesne kaynaklı bir yapı kullanılmadığı için geleneksel dön-ve-çağır mimarisi ile yapıldı. Ekibimiz neyi bilmediğini iyi bildiği için proje çok hızlı ilerledi. 1. Proje Zaman Yönetimi :


4.1 Ağ Diyagramı:


İş Dağılım Ağacı , kapsam tanımı , kısıtlamalar,varsayımlar ve uzman görüşleri alınarak etkinliklerin yapılması ; belirli bir mantığa göre sıralanan ve bilgisayar destekli bir liste oluştumak için tasarlanmış Gannt Chart üzerinde gösterilmiştir.Gannt Chart ile Zaman planlanması ; insan etmeni,proje takibi ve denetimi ,kişisel zaman yönetimi,proje ilerleme takip raporu gözetilerek hazırlanmıştır.


Detaylı Şekilde Hazırlanmış Gannt Chart

Gannt Chart üzerinde oluşan değerlere göre proje aşamalarımız waterfall modeline uygun olarak tasarlanmıştır.


Network Diagram
Proje Maliyet Yönetimi :


Süreçlerimiz:


Kaynak Planlaması : Projemizin etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli özkaynaklarımız (insan,cihaz,malzeme) ve bunların ne miktarda kullanılacağı belirlendi


a)Donanım Kaynakları : Bilgisayarlar, fotokopi makinesi, yazıcılar, barkod okuyucu

b)Yazılım Kaynakları : IntelliJ IDEA, Oracle DB 11g, Java Barcode 3.0

c)İnsan Kaynakları : TESK'ten gönüllü üyeler, proje ekibi


Maliyet Kestirimi : Proje etkinlikleirmizin tamamlanmasında gereksinim duyulan kaynaklar için toplam maliyet kestirimi yapıldı.


Maliyet Kalemi :

a)Yönetim : Teknik ve yönetim personelinin ücretleri, proje personelinin harcırahları, ulaşım giderleri gibi personel giderlerine yeterli bütçe ayrılmıştır.

b)Sistem donanımı: Barkod okuyucu, printer ve geliştiriciler için bilgisayar tedariğine yeterli bütçe ayırıldı.


c)Uygulama Yazılımı Geliştirme Gerekli işgücüne göre personel giderleri ve geliştirme ortamı maliyetleri hesaplanmıştır.

d)Teslim:

e)Test

f)Hizmetler : Teknik destek,danışmanlık,eğitim gibi hizmetler belirlenmiştir.

g)Diğer Gruplar : Demirbaş malzeme alımı, malzeme kiralama yada satın alma,taşıma,haberleşme,bakım,onarım,izleme,denetim,vergiler ,harçlar…vg gibi giderler.


Maliyet bütçelemesi : Genel maliyet tahmininin çeşitli iş kalemlerine dağıtılarak izleme ve değerlendirme için temel oluşturuldu.


Maliyet Denetimi : Proje bütçesine yapılacak değerler kontrol edildi.Month

Cash-flow

Acumulated

Discount Factor

Discounted Cash Flow

0

+5,000€

5,000€

1

5,000€

0+

-8,000€

-3,000€

1

-8,000€

1

1,000€

-2,000€

0.98

980€

2

2,000€

0,000€

0.97

1,940€

3

3,000€

3,000€

0.95

2,850€

4

5,000€

8,000€

0.93

4,650€

5

5,500€

13,500€

0.9

4,950€

net profit:

13,500€

13,500€
12,370€YAZILIM BÜYÜKLÜK TAHMİNİ - FUNCTION POINTS


 

 

Basit

Orta

Karmaşık

(1)

Dış Girdiler

3

5

6

(2)

Dış Çıktılar

4

6

7

(3)

Dış Sorgular

3

5

6

(4)

İç Dosyalar

7

13

15

(5)

Dış Arayüz Dosyaları

5

9

10Dış girdiler 6 karmaşık

Dış çıktılar 6 karmaşık

Dış sorgular 2 orta

İç dosyalar 4 orta

Dış arayüz dosyaları 1 orta


UFP=6*6+6*7+2*5+13*4+9*1=149

Fi point

 1. Sistemin güvenilir bir kurtarma ve yedekleme sistemine ihtiyacı var mıdır? 5

 2. Veri iletişimi gerekli midir? 4

 3. Dağıtık işleme fonksiyonları var mıdır? 0

 4. Performans kritik midir? 2

5- Sistem çok yoğun kullanılır ortamda çalıştıralacak mıdır? Yada operasyonel

ortamda kullanılacak mıdır? 1

6-Online data girişi gerekli midir? 2

7-Birçok ekran veya operasyonda online veri girişi gerekli midir? 1

8-Master dosyalar online güncellenir mi? 0

9-Giriş çıkışlar ve dosyalar veya veri tabanındaki ana dosya karmaşık mıdır? 2

10-Xel işlemler karmaşık mıdır? 0

11-Kod tekrar kullanılabilir tasarıa sahip midir? 5

12-Tasarımda dönüşümler ve kurulumlar dahil midir? 1

13-Sistem farklı örgütlerde birden çok kurulum için tasarlanmış mıdır? 5

14-Uygulama değişimleri ve kullanıcının kolay kullanımına uygun mudur? 5

Fi=33

TCF = i=1.. 14 Cevapi=33

FP = UFP X (0,65 + 0,01 x TCF)

FP=149X(0,65+0.01X33)=146.02

LOC=(FONKSİYON NOKTALARI SAYISI)X(PROGRAMLAMA DİLİ LOC KATSAYISI)


group 8


LOC=46X146.02=6716.92


Emek=Büyüklük/Üretim oranı

Büyüklük:satır sayısı(sloc)


Günde ortalama bir yazılımcının ürettiği kod sayısı 78,72 olduğu düşünülürse;

Emek=6716.92/78,72=170.64(Adam gün)


COCOMO MODEL


Emek=a*büyüklük^b

Takvim=2.5*emek^0.38

http://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO


Emek = a*Büyüklük^b = 2,4 * 6.71692 ^ 1.05 = 177.31 adam-gün

Takvim=2.5*40.17^0.38 / 30 = 0.596 ay 1. Proje Nitelik Planlama :Proje Niteliği:


Market ve bakkallar için; stoklarını, müşterilerini, çalışanlarını, satışlarını takip edebilecekleri, çeşitli veritabanı işlemlerini (ürün, firma çalışan bilgileri) dinamik olarak uygulayabilecekleri bir program oluşturmak.


6)Proje Nitelik Yönetimi : Proje gereksinimlerimizin uygun şekilde karşılanmasını sağlamak için

gerekli süreçler tanımlanmıştır.


7)Proje İnsan Kaynakları Yönetimi


Süreçleri:

a)Örgütsel Planlama:


Projemizde rol alan kişilerin sorumlulukları,rolleri , ve raporlama ilişkilerinin tamamlanması,bilgilendirilmesi ve atanması sağlanmıştır.


 • Proje Analistleri: İzzet SANCAKLI, Melih Alper ARABACI
 • Proje Tasarımcıları: Melih Alper ARABACI, Ceyhun Can ÜLKER
 • Proje Uygulayıcıları: İzzet SANCAKLI, İsmail BİÇER
 • Testçiler: İsmail BİÇER


b)Ekip Oluşturma : Proje Analistleri, tasarımcıları, uygulayıcıların ve yöneticilerinden oluşan bir ekip kurulmuş olup, bilgi alışverişi sık sık gerçekleştirilmiştir.


Projemizin organizasyonel yapısı ve sorumluluklarımızın paylaşımını içerir. Bir projenin başarısı kişilerin katılımına, metodlara ve araçlara bağlıdır. Güçlü proje yönetimi başarılı uygulama için çok önemlidir.

Projemizin organizasyonunda yer alan kişi ve gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir :


 • Avrupa Birliği Denetleme Komitesi (Proje sponsoru)

 • Çalışma grubumuzun Proje Yöneticisi

 • Danışma grubu TESK Yöneticileri

 • Coder / Tester

 • Analizci8)Proje İletişim Yönetimi:


Projemizde görev alan her birey; iletişime açık olup, projeye ilişkin çeşitli bilgilerin, belirli bir takvime bağlı olarak, uygun şekilde üretilmesini, toplanmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve imha edilmesini kontrol eden süreçlerle iç içe çalışma içerisindedir.


Bilgi Dağıtımı :


Proje ortak bilgilerimiz yazılı, e-posta yönetimi, web sitesi gibi araçlarla paylaşılıp, kimin ne tür bilgi sağlayacağı belirlenmiştir. Bilgi dağıtımları ve başarım raporlaması da iletişimin bir parçası olarak, üst yönetimimize ve paydaşlara, takvim ve bütçe ölçütlerimize göre proje nin durumu hakkında bilgi verilmiştir.


9)Proje Risk Yönetimi : (Risk Management)


Risk Yöneticisi : Ekip “structural brain strorming “ uygulayarak proje yönetim planları arasında bulunan Risk Yönetim Planını hazırlamaktan , proje geliştirme çevrimi boyunca bu planın uygulanmasından ve güncellenmesinden sorumludur.


Risklerin Tanımlanması ve Önceliklendirilmesi


 • Zaman planının gerçekçi olmaması

 • Kaynakların kullanılabilirliğine ilişkin, tamamlanma tarihi kısıtlamasının olması

 • Eldeki imkanların geliştirme için yeterli/uygun olmaması

 • Proje üyelerinin başka sorumluluklarının olması

 • Bütçede ayrılan fonun yetersiz olması

 • Projenin bir kaç anahtar kişiye bağımlı olması

 • Barkot sisteminin ilk defa kullnılmasında kaynaklanabilecek aksaklıklar

 • Kullanıcı ihtiyaçlarının yeterince tespit edilememesi

 • Data mining konusunda analizin yeterli olmaması


SÖZLEŞME


 • Avrupa Birliği' ne vaadedilen sektörel gelişmenin elde edilememesiMÜŞTERİLER


 • Müşterilerden yeterince geri dönüş olmaması.

 • Müşterilerin programın uzun vadeli katkısını kavrayamaması.


YÖNETİM PLANI

  • Proje ekibi arasında oluşabilecek fikir ayrılıkları sonucunda ekibin iyi yönetilememesi.

  • Görev dağılımının doğru,adaletli yapılamaması.

  • Kişilere kaldıramayacakları yük verilmesi sonucu oluşabilecek aksaklıklar.GELİŞTİRME SÜRECİ


  • Paralel yürüyen süreçlerden herhangi birinin aksamasının bütün süreci etkilemesi


ÇALIŞMA ORTAMI / ÇALIŞANLAR


  • Çalışanların sorumlu oldukları görevleri kotaracak kabiliyette olmaması.

  • Teknik altyapıda aksaklıklar olması.

  • Kadronun dar olması dolayısıyla , herkesin maksimum efor sarfetmek zorunda olması sebebiyle, hastalık , kaza vs. sebeplerle oluşabilecek aksalıklarda sıkıntı doğması.

  • Projenin sosyal destek projesi olmasını kavrayamayan ekip çalışanlarının projeyi ticari olarak görmeleri
MÜHENDİSLİK  • Veritabanı oluşturulurken genişletilebilir şekilde ,kullanışlı olarak tasarlanmalı, gereksiz sorgularla aşırı yük bindirilmemeli.

TASARIM


  • Arayüzün yeterince kullanışlı olmaması,kullanıcıların programı kullanmayı bırakmamasına sebep olabilir
KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI Sayfa


Add document to your blog or website

Similar:

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconWEB TABANLI SATIŞ, SİPARİŞ, HESAP, STOK TAKİP SİSTEMİ

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconİÇİNDEKİLER STOK KONTROLÜ I. GİRİŞ II. STOK KAVRAMI

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconMod Hotel Package Version Stok & Cost Stok / Fiş

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconMARMARABİRLİK SAHADAN VERİ TOPLAMA, VERİMLİLİK TAKİP, ON-LINE DEPO, MAĞAZA, SİPARİŞ OTOMASYON YÖNETİMİNİN KURULUMU ile LOGO ERP UYGULAMA PROGRAMINA ENTEGRE YAPILMASINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı kül stok sahasındaki, günlük olarak Santraldan çıkan ve bandlarla kül stok sahasına atılan, kül-curufun serilmesi ve vadiye

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı kül stok sahasındaki, günlük olarak Santraldan çıkan ve bandlarla kül stok sahasına atılan, kül-curufun serilmesi ve vadiye

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconKOBİ BİLGİ BEYANNAMESİNİN VE KOBİ DÖKÜMANIN DOLDURULMASI

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI iconKOBİ BİLGİ BEYANNAMESİNİN VE KOBİ DÖKÜMANIN DOLDURULMASI

KOBİ OTOMASYON VE STOK TAKİP PROGRAMI icon1 Üniversitemize hizmet veren araçların, uydu takip sistemi sayesinde on-line olarak takip edilmesi, gerekli kontrollerin yapılması, kayıt edilmesi için ARAÇ TAKİP CİHAZI için

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page