ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
Indir 280.44 Kb.
TitleÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
Page1/19
Date conversion08.01.2013
Size280.44 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.birlesikmetal.org/kitap/kitap_07/sureler.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU

Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları
CAN ŞAFAK

Birleşik Metal-İş Sendikası

Toplu Sözleşme Uzmanı


DİSK

BİRLEŞİK METAL-İŞ


İÇİNDEKİLER


Kavramlar ve Genel Sınırlamalar
Ara Dinlenmeleri
Fazla Çalışma
Hafta Tatili
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Esnek Çalışma Uygulamalarında Çalışma Süreleri

Yıllık Ücretli İzinler


1- KAVRAMLAR VE GENEL SINIRLAMALAR

SORU: Çalışma süresi nedir?


Çalışma süresi;

  • İşçinin çalışsın ya da çalışmasın işgücünü işverenin emrine sunduğu sürelerin,

  • Kanunda çalışma süresinden sayılan sürelerin,

Toplamından oluşur.

Yani işçi işbaşında çalışarak geçirdiği süreler yanında, çalışmadığı, işbaşında ve hatta işyerinde bulunmadığı kimi sürelerde de çalışmış kabul edilir ve bu sürelerde de ücrete hak kazanır.

SORU: Çalışma süresinden sayılan durumlar nelerdir?


Çalışma süresinden sayılan haller İş Kanunu’nda açıkça sayılmıştır. Buna göre aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:

  1. Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.

  2. İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.

  3. İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler.

  4. İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

  5. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.

  6. Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler.

İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. (İş K. 66)

SORU: Kanun çalışma süresini nasıl sınırlamaktadır?


  • HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ GENEL OLARAK 45 SAATTİR.

Bu nispi emredici düzenlemedir haftalık çalışma süresinin üst sınırını belirler. Bu süre iş ya da toplu iş sözleşmeleriyle azaltılabilir ama arttırılamaz.

  • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ EN FAZLA 11 SAATTİR.

11 Saatlik bu süreye fazla çalışmaların da dâhil olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

SORU: Haftalık çalışma süresi günlere nasıl dağıtılır?


Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir. (İŞ K. 63/1-2)

2– ARA DİNLENMELERİ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Add document to your blog or website

Similar:

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconÇalışmakta olduğum ’ de 4857 Sayılı İş Kanununun 41. Maddesi ve İş Kanununa ilişkin Fazla Çalışma ve fazla sürelerde çalışma yönetmeliği uyarınca işin

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconII. 40 SORUDA ÜCRET VE YILLIK ÜCRETLİ İZİN

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconYıllık Ücretli İzin Sistemi Kurma

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconİş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları icon5. SINIFLAR HAFTA SONU YETİŞTİRME KURSU YILLIK ÇALIŞMA PLANI

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları icon2. Mevzuattaki yenilik ve değişiklikler incelendi. Bu öğretim yılında işlenecek olan derslerin genel amaçları yeniden gözden geçirildi. Öğretim yılı çalışma takvimine göre iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programı hazırlandı. 3

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları icon1-Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun toplanması, yıllık çalışma programı konusunda kararların alınması ve hazırlanan yıllık çalışma programının Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi. Eylül

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconFAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA SORUNLARI

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconHAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA SÜRELERİ KILAVUZU Ara Dinlenmeleri, Fazla Çalışma, Hafta Tatili, Genel Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin Uygulamaları iconÖZEL AKEV İLKÖĞRETİM OKULU YARIYIL TATİLİ SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÇALIŞMA VE ÖDEVLERİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page