2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU
Indir 261 Kb.
Title2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU
Page1/3
Date conversion09.01.2013
Size261 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.cengiztopel02.k12.tr/dosyalar/kurs.doc
  1   2   3
2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU

ÜNİTELENDİRİLMİŞ MODÜLER PLANIDIR.

MODÜL 1

BİLGİSAYAR KULLANMA (32 SAAT)

HAFTA

GÜN

DERS

SAATİ

KONULAR

HEDEF VE DAVRANIŞLAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

I. HAFTA

20.10.2012

5

A.Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

1.Temel Bilgiler

a.Donanım yazılım bilişim teknolojisi

b.Bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin tanıtımı

c.Bilgisayar çeşitleri

2.Bilgisayarlar arasındaki farklılıklar

a.Kapasite

b.Hız

c.Mimari

3.Bilgi Teknolojisi ve Toplum

a.Değişen bir dünya

b.İyi bir çalışma ortamı

c.Sağlık ve güvenlik

Bilgi teknolojisinin temel donanımlarını tanıyarak bilgisayarı doğru kullanabilmek

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
I. HAFTA

21.10.2012

5

4. Donanım Birimleri

a.Merkezî işlem birimi

b.Giriş (input) araçları

c.Çıkış (output) araçları

d.Hafıza ölçümü

e.Hafıza çeşitleri

f.Hafıza depolama araçları

g. Bilgisayar performansı

Bilgi teknolojisinin temel donanımlarını tanıyarak bilgisayarı doğru kullanabilmek

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
I. HAFTA

03.11.2012

5

5. Yazılım

a.Yazılım çeşitleri

6. Güvenlik, Telif Hakları ve Hukuk

a.Güvenlik

b.Bilgisayar virüsleri

c.Telif hakkı

d.Verilerin kanunla korunması

Bilgi teknolojisinin temel donanımlarını tanıyarak bilgisayarı doğru kullanabilmek

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
I. HAFTA

04.11.2012

2

B. İşletim Sistemini Kullanma

1. Bilgisayara İlk Adım

a. Bilgisayarı çalıştırma

b. Bilgisayarı düzgün şekilde kapatma

c. Bilgisayarı tekrar çalıştırma

d. Bilgisayarın temel sistem bilgisi

e. Bilgisayar masa üstü ekranı ortamı

f. Gerekli yardım fonksiyonlarını kullanma

2. Simgelerle (İkonlarla) Çalışma

a. Masa üstü ekranı simgelerini seçme ve taşıma

b. Temel masa üstü ekranı simgelerini tanıtma

c. Kısa yol simgesi ya da masa üstü ekranı menüsü oluşturma

İşletim sisteminin temel işlevlerini doğru olarak kullanabilecektir.

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
I. HAFTA

04.11.2012

3

3. Pencerelerle Çalışma

a. Araç çubukları

b. Bir uygulama penceresinin bölümleri

c. Masa üstü ekranındaki pencereleri taşıma

d. Uygulama penceresini boyutlandırma

e. Uygulama penceresini açma kapama

f. Açık pencereler arasında hareket edebilme

4. Görüntü Özelliklerini Ayarlama

a. Temalar sekmesi

b. Masa üstü sekmesi

c. Ekran koruyucu sekmesi

d. Görünüm sekmesi

e. Ayarlar sekmesi

İşletim sisteminin temel işlevlerini doğru olarak kullanabilecektir.

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
II. HAFTA

10.11.2012

5

5. Denetim Masasını Kullanma

a. Bölgesel ayarlar

b. Fare

c. Klavye

d. Program ekle/kaldır

e. Kullanıcı hesapları

6. Donatılar

a. Media player

b. Sistem geri yükleme

c. Paint

d. Adres defteri

e. Hesap makinesi

f. Not defteri

7. Dosya ve Dizin (Klasör) Düzenleme

a. Dizinler (klasörler) ve dosyalar

b. Dosya işlemleri

c. Arama

d. Bul komutunu kullanma

e. Gelişmiş arama

İşletim sisteminin temel işlevlerini doğru olarak kullanabilecektir.

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
II. HAFTA

11.11.2012

5

8. Yazdırma

a. Yazıcı yükleme

b. Yazıcıdan baskı alabilme

c. Varsayılan yazıcıyı değiştirme

C. İnternet ve e-Posta

1.Bilgisayar Ağları

a.Türleri

b.Bilgisayarda ağ bağlantıları

2.İnternet ve İnternet Tarayıcısı

a.İnternet ve tarihçesi

b.İnternette kullanılan kavramlar

c.İnternet tarayıcısını kullanma

d.Arama motorlarını kullanma

İşletim sisteminin temel işlevlerini doğru olarak kullanabilecektir.


İnterneti ve elektronik postayı hatasız kullanabilecektir.

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
II. HAFTA

17.11.2012

2

3.Elektronik Posta

a. e-posta hesabı tanımlama

b. e-posta alma ve gönderme

İnterneti ve elektronik postayı hatasız kullanabilecektir.

ANLATIM, GÖSTERİ, SORU-CEVAP, UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULARMODÜL 2

İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMELLER (16 SAAT)

II. HAFTA

17.11.2012

3

1.İŞLETİM SİSTEMİNİN TEMELLERİ

1.1. Sistem Kaynakları

1.1.1. Kesme İstekleri (IRQ)

1.1.2. Doğrudan Bellek Eriş imi (DMA)

1.1.3. Giriş /Çıkış Adresleri (I/O)

1.2. Bir İşletim Sisteminin Bileş enleri

1.2.1. Kullanıcı Arabirimi 1.2.2. Çekirdek 1.2.3. Dosya Yönetim Sistemi

İşletim sisteminin temellerini bilecek ve yapılandırma yapabilecek.

ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
II. HAFTA

18.11.2012

5

1.3. İşletim Sisteminin İşlevleri

1.3.1. Dosya ve Klasör Yönetimi

1.3.2. Uygulamaların Yönetimi

1.3.3. Yardımcı Programları Destekleme

1.3.4. Bilgisayar Donanımını Kontrol Etme

1.4. İşletim Sistemi Tipleri

1.4.1. Çoklu Kullanıcı (Multiuser) İşletim Sistemleri

1.4.2. Çoklu Görev (Multitasking) İşletim Sistemleri

1.4.3. Çoklu İşlemci (Multiprocessing) İşletim Sistem.

1.4.4. Çoklu Görev (Multithreading) İşletim Sistemleri

İşletim sisteminin temellerini bilecek ve yapılandırma yapabilecek.

ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
III.

HAFTA

24.11.2012

5

2. DOSYA YÖNETİMİ

2.1. Fat Dosya Yönetim Sistemi

2.1.1. FAT (File Allocation Table –Dosya Yerleşim Tablosu-) Nedir?

2.1.2. FAT Nasıl Çalışır?

2.1.3. FAT Çeş itleri (FAT16, FAT32, VFAT)

2.2. NTFS Dosya Yönetim Sistemi

2.2.1. NTFS Nedir?

3. BELLEK YÖNETİMİ

3.1. Bellek Yönetimi Nedir?

Dosya yönetiminin nasıl yapıldığını bilecek ve gerekli ayarlamaları yapabilecek.


ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
III.

HAFTA

25.11.2012

3

3.2. Bellek Tipleri

3.2.1. Geleneksel Bellek (Conventional Memory)

3.2.2 Üst Bellek Alanı (UMA –Upper Memory Area-) ve Genişletilmiş Bellek

3.2.3. Uzatılmış Bellek (Extended Memory)

3.2.4. Genişletilmiş Bellek (Expanded Memory )

3.2.5. Yüksek Bellek (High Memory Area-HMA)

3.3. Diğer Bellek Çeşitleri

3.3.1. Sanal Bellek (Swap file veya Page file)

3.3.2. Bootstrap

3.4. Bellek Çakışmaları

3.5. Korumalı Modda Bellek Adresleme

Bellek yönetimi nasıl yapılır bilecek ve bellek yapısını ayarlayabilecek.

ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
MODÜL 3: İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER (16 SAAT)

2

1. SİSTEM ÖZELLİKLERİ

1.1. Sistem Genel Sekmesi

1.2. Bilgisayar Adı Sekmesi

1.3. Donanı m Sekmesi

1.4. Sistem Geri Yükleme Sekmesi

1.5. Otomatik Güncelleştirmeler Sekmesi

1.6. Uzak Sekmesi

1.6.1.Uzak Masaüstü

1.7.Gelişmiş Sekmesi

1.8.Kayıt Defteri

1.9. MSCONFIG Başlangıç Menüsü ve Güvenli Kipi

1.9.1. MSCONFIG Başlangıç Menüsü

1.9.2. Güvenli Kip

Sistem özellikleri penceresinden ayarlamaları yapabilecek.

ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR
III.

HAFTA

01.12.2012

5

2. YÖNETİMSEL ARAÇLAR

2.1. Bileşen Hizmetleri

2.1.1. Bileşen Hizmetleri İçin Sisteminizi Yapılandırma

2.1.2. Başlangıç Hizmetlerinin Ayarlarını Yapma

2.1.3. COM+ Uygulamalarını Yükleme ve Yapılandırma

2.1.4. Bileşen Hizmetlerini İzleme ve İnce Ayarlarını Yapma

2.2. Bilgisayar Yönetimi

2.3. Hizmetler

2.3.1. Hizmetlerin Yönetimi

2.3.2. Özellikler (Properties) Penceresi

2.3.3. Hizmetlere Ait Baş langı ç Türü Özellikleri

2.3.4. Kayı t Defteri Düzenleyicisi (Registry Editor) ile HizmetAyarları

2.4. Olay Görüntüleyicisi

2.5. Performans

2.6. Veri Kaynakları (ODBC)

2.7. Yerel Güvenlik İlkesi

Yönetimsel araçları kullanarak sistemin özel ayarlamalarını yapabilecek.

ANLATIM, GÖSTERİ,

SORU-CEVAP

UYGULAMA

MODÜL

DERS KİTAPLARI

SUNULAR  1   2   3

Add document to your blog or website

Similar:

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU iconTAVAS KÖSE AHMETLER LİSESİ 2012 / 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME SINIFI MATEMATİK DERSİ YETİŞTİRME KURSU PLANI

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 ÖĞRETİM YILI İNEGÖL MÜFTÜLÜĞÜ MERKEZ ERKEK KUR’AN KURSU

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEMİ (17 EYLÜL 2012 25 OCAK 2012)

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon15. 09. 2012 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLARKEN EĞİTİMİN DURUMU

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI (EĞİTİM UYGULAMA OKULU VE İŞ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN)

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM VİZE PROGRAMI

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM MATERYALLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012 -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIYIL ÖĞRETİM YENİ MÜFREDAT

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM ARA SINAV PROGRAMI

2012 – 2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU icon2012-2013 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI ÖĞRETİM METARYELLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page