Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok
Indir 0.5 Mb.
TitleEkranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok
Page1/6
Date conversion09.01.2013
Size0.5 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://temeldersler.files.wordpress.com/2009/10/grafik-animasyon-hafta2_3.doc
  1   2   3   4   5   6
1. RESİM DÜZENLEME


1.1. Temel Kavramlar


1.1.1. Piksel


Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok

yakından bakıldığı zaman veya resim büyütüldüğünde bu noktalar fark edilebilir. Ekranda

kontrol edilebilen en küçük noktalara piksel denir. Bir piksel kırmızı, yeşil ve mavi renklerin

karışımından oluşur.


Bitmap (piksel tabanlı) resim programları, ölçü birimi olarak piksel kullanırlar.


Piksel yoğunluğu arttırılırsa görüntü netleşir. Çok fazla arttırıldığında ise dosyanın

kapasitesinin artmasına, ayrıca yazdırılırken zaman kaybına ve mürekkep sarfiyatına neden

olur.Şekil 1.1

Normal boyuttaki bir resim de piksellerin kare

olduğu belirgin değildir


Şekil 1.2

Resim büyütüldüğünde (32 Kat)

piksellerin kare olduğu anlaşılır. Her

bir piksel tek renkten oluşur.


Piksel tek başına bir ölçüyü ifade etmez. Verilen piksel sayısı belirtilen alan

içerisindeki piksel sayısıdır.

Örneğin


5 cm'deki piksel sayısı 10 denildiğinde pikselin boyutu 5 mm’dir.

5 cm'deki piksel sayısı 20 denildiğinde pikselin boyutu 2.5 mm’dir.


Örneklerden anlaşılacağı üzere verilen alan içerisindeki piksel sayısına göre

piksellerin boyutu değişir. Piksel boyutu sabit bir değer değildir.

1.1.2. Nokta ve Nokta Aralığı (Dot ve Dot Pitch)

Pikseli oluşturan kırmızı, mavi veya yeşil renklerinden her birine ise nokta (dot)

denir. Bir pikseldeki renklerin birbirine olan mesafesine nokta aralığı (dot pitch) denir.

1.1.3. Çözünürlük


Bir defa da ekranda görüntülenebilen piksel sayısına çözünürlük denir.

Örneğin 800 X 600 denildiğinde 800 sütun ve 600 satır kullanıldığı, bunların çarpımı

olan 480.000, toplam piksel sayısını verir.


1.1.4. Rezolasyon


Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54

cm) bulunan piksel sayısıdır.


1 inç'de (1 inç = 2.54 cm) ya da 1 cm'de bulunan piksel sayısı


Not: Taradığımız resmi internette kullanacak isek 72 PPI taramamız gerekir.

Ofset baskı için en önemli etken baskının yapılacağı kâğıt cinsidir. Gazete kâğıdı ile

kuşe kâğıda yapılacak baskı arasında fark vardır.

Gazete kâğıdına baskı 40’lık tramla basılırken, kuşe için 70 ya da 80'lik tram

kullanılması gerekir. Tramlar, birbirine özel açılar ile dizilmiş noktacıklardır ve sonuçta

aralarında belli bir miktar boşluk vardır. Örneğin 1. Hamur kağıt için 60’lık tram kullanılır.

Her ne kadar bunlar LPI değeri ile belirleniyorsa da, LPI ile PPI değeri arasında da bir ilişki

vardır. Buradan hareketle tarama rezolasyonu da değişiklik gösterir. Ama kabaca 250 ile 350

PPI arasında olması gerektiğini söyleyebiliriz.

En çok kullandığınız kuşe kâğıt baskısı için: 306-310 PPI


1.1.5. LPI (Line Per Inch)

Film pozlanırken 1 inç yüksekliğindeki (2.54 cm) alana atılan satır sayısına LPI adı

verilir.

Ofset baskıda tramlarla iş basılır. Paralel çizgiler halinde sıralandıklarını

düşünebilirsiniz. Tramlar yardımı ile Cyan, Magenta, Yellow ve Black mürekkepleri kâğıda

aktarılır. Bu çizgilerin yoğunluğu ve aralığı baskı kalitesini belirler. En çok kullanılan tram

aralıkları 175, 150, 133, 120, 110, 100, 85 ve 65 LPI'dir.

Yukarıda yazdığımızı yeni eklemelerle genişletelim.

3. hamura baskı yani 40-50’lik tram = 110 - 130 LPI

1. hamura baskı yani 60’lık tram = 150 LPI

Kuşe kâğıda baskı 70’lik tram = 175 LPI

Kuşe kâğıda baskı 80’lik tram = 200 LPI

1.1.6. DPI (Dot Per Inc)

Çıkış cihazlarında 1 inç'te (2.54 cm x 2.54 cm) noktalanan (yani basılan) ya da

pozlanan piksel sayısına DPI adı verilir.

Renkli/siyah-beyaz çıkış yapan yazıcılar baskılarını nokta vuruşları ile yapar. Her

inç'te noktalanan piksel sayısı makinenizin özelliğine göre değişir. Çünkü her yazıcının

kullanabileceği en yüksek nokta yoğunluğu farklıdır. 300 DPI, 600 DPI, 1200 DPI gibi...

CMYK adı verilen “Cyan, Magenta, Yellow ve Black” ile kâğıdın üzerinde küçük mürekkep

noktacıklarını basar, bunlar da bildiğimiz renkleri oluşturur.

Film çıkış cihazları çözünürlüğü, DPI'e, yani bir Inch başına vurduğu nokta sayısına

göre hesaplar. İnç başına düşen nokta sayısı çok azalırsa kalite kaybı olur ama gerekenden

fazla olursa daha iyi sonuç alırız diye düşünmeyin. Yüksek çözünürlüklerde, sadece gereksiz

büyümüş dosya boyutu ve anlamsız bekleyişler yaşarsınız.

DPI = 16 x LPI değerinde olması resimdeki renklerin (filmlerin siyah beyaz olduğunu

biliyorsunuz, yani oradaki gri dağılımının) sağlıklı basılmasını sağlar.

1.2. Görüntü Formatları

Masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar birbirleri ile dosya alışverişinde bulunarak

çalışırlar. Bir resmi veya vektörel çizimi oluşturduğumuz uygulama programından bağımsız

hale getirip sayfa düzenleme programına ya da vektörel programlara aktarmak için farklı bir

formatta kaydetmemiz gerekir.

Yaygın kullanılan görüntü formatlarından bazıları şunlardır.

1.2.1. PICT

PICT formatı bütün programların ortak kullandığı dosya formatıdır. Bu format

herhangi bir uygulama programına aktarıldığında resim bilgisi sayfaya dâhil olur. Görüntü

diskinizden silinse dahi baskı aracı sayfayı basarken PICT dosyasını aramaz.


Logo düzenleme ve yeniden oluşturma işlemleri sırasında PICT olarak kaydedilmiş

görüntüyü, Illustrator ve FreeHand programlarına aktardığımızda, Illustrator programı isteğe

bağlı olarak dosya aç komutuyla görüntüyü açar ve sayfaya Template (yarı saydam/arka

plan) olarak yapıştırır. Böylelikle bu görüntünün üzerinden vektörel olarak çizimimizi

yapabiliriz.

FreeHand programı ise resim al komutuyla sayfa içine resim olarak aktarır, görüntüyü

Template (yarı saydam/arka plan) yapmak için Layer paletinden background (arka plan)'ı

seçerek vektörel olarak çizebiliriz. PICT ile sayfa üzerine yapıştırdığınız görüntüyü ancak

sunum için kullanabilirsiniz. Masaüstü Lazerlerde görüntü pürüzsüz çıkabilir ama baskı

ortamına aktardığınızda görüntü kırıklaşıp flu bir hal alır. Sunum işiniz bittiğinde görüntüyü

yeniden yüksek çözünürlükte (HiRes) taratıp (304.8 Dpi) sayfa üzerine yerleştirmeniz

gerekir.

1.2.2. EPS

EPS formatı hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programları tarafından

desteklenir. Photoshop programında, doküman Bitmap modunda kaydedilirken Transparent

(Şeffaf) + Whites (beyazları saydam yap) seçeneği işaretlenerek kaydedilirse, dosyada beyaz

alanlar şeffaf olarak tanımlanır. Renkli bir doküman EPS olarak kaydedilecekse olası baskı

problemlerini önlemek için CMYK moduna geçirilmiş olmalıdır.

Kaydederken karşınıza çıkan diyalog kutusunda;

Preview: EPS dosyanızı diğer programlarda kullanırken resmin nasıl göründüğüne

dair bir ön görüntüdür. Bu sayede resmi istediğiniz kadraja yerleştirebilirsiniz. Bu menüdeki

Macintosh seçeneği bütün programların kullanabileceği bir PICT ön görüntü oluşturur.

Dosyanızın ön görüntüsünü TIFF seçerseniz bu dosyayı IBM uyumlu bilgisayarlarda da

kullanabilirsiniz.

Encoding: Bilgilerin dosya içinde ASCII ya da Binary şeklinde saklanmasını

isteyebilirsiniz. Binary kodlama ASCII'nin yarısı kadar yer tutar. Genellikle Binary kullanılır

fakat bazı PostScript hatalarını resim dosyalarını ASCII kaydederek önlemeyi

deneyebilirsiniz.

Clipping Paths: Photoshop 4.0 versiyonunda görüntü dosyanız üzerinde dekupe

etmek istediğiniz bölgeyi kapsayan, path'i seçeceğiniz bölümdür. Photoshop 5.5 versiyonu,

eğer kaydet komutunuzdan önce path penceresinden çizimi clipping etmişseniz otomatik

olarak dekupe edilmiş görüntüyü dosya içine yazar.

DCS1: CMYK olarak kaydedilmiş EPS dosyalar için geçerlidir. DCS yüksek

çözümlemeli renk bilgisini içeren 4 adet (C,M,Y,K) dosya ve beşinci olarak sayfa

düzenlemede kullanacağınız bir ana dosya oluşturur. Ana dosya 72 dpi bir ön görüntü

dosyasıdır, 4 adet yüksek çözümlemeli dosya baskı sırasında kullanılır. Dikkat etmemiz

gereken bir nokta, DCS'nin yarattığı sayfa düzenlemede kullanacağınız ön görüntü

dosyasının ismini asla değiştirmeyin. Eğer değiştirirseniz dosyanız baskı sırasında yüksek

çözümleme dosyaları bulamayacağından ön görüntü dosyasını (72 Dpi) basar.

Kaydetme sırasındaki seçeneklerinizin ilki, ön görüntünün nasıl olacağı, ikincisi dosya


biçimi, üçüncüsü ise yüksek çözümleme dosyalarının sıkıştırma biçimi ile ilgilidir.


DCS2: CMYK+Ekstra renkler için kullanılan dosya kayıt biçimidir. Resim üzerinde

ekstra (Beta) kanal kullandığınızda dosyanız içindeki beşinci veya daha fazla renk

kanallarını bastırmak için kullanacağınız format biçimidir.


EPS ayrıca vektörel programların (Illustrator ve FreeHand) sayfa düzenleme

programlarına dosya aktarım formatıdır. Vektörel dosyalar eps formatında kaydedilmez ise

sayfa düzenlerini ve resim programlarını kendi dosya içlerine alamazlar. Örneğin Photoshop

programı vektörel çizimli bir eps dosyasını restarize ederek (piksele çevirerek) kendi

bünyesine alabilir. QuarkXpress programı EPS formatlı dosyaları bir öngörüntü (Preview)

dosyası oluşturarak sayfa üzerine yapıştırır.


1.2.3. TIFF


TIFF formatı bilgisayarlar arası ortak bir dosya formatıdır. Tüm programlar tarafından

desteklenir. Bu formatta kayıtlı dosyalar, herhangi bir uygulama programında sayfa içine

alındığında görüntünün ve zeminin renk değerlerini azaltma ve değiştirme olanağı verir.

Örneğin, farklı renklerde kullanacağımız bir görüntü ya da logoyu TIFF formatla kaydedip

sayfaya yapıştırdığımızda renklerini değiştirebilirsiniz. Bu yolla her renk değişikliğinde onu

oluşturan uygulama programında açıp yeniden renk verip yeni dosyalar yaratmamış oluruz.


1.2.4. JPG


JPG formatı, resim işleme programlarının yüksek MB'lı dosyaları sıkıştırarak disk

üzerinde kayıt edebileceğiniz bir formattır. JPEG veya JPG formatının özelliği gerçek renk

değerlerini içermesidir. Bu nedenle fotoğrafik (çizgisel/grafiksel olmayan) görüntüleme için

kullanılmalıdır.


JPEG sıkıştırma yöntemi görüntünün algılanması için zorunlu olmayan detayları bulup

atan ve dosyayı bu şekilde sıkıştıran bir format olduğundan kayıplı formatlar arasında yer

alır. Kaybolan ayrıntılar ve sıkıştırma oranı arasında bağlantı bulunduğundan bu dengeyi iyi

korumak gerekmektedir. Daha fazla sıkıştırma daha fazla detay kaybı, daha az sıkıştırma

daha büyük dosya demektir. Kaybedilen detayların geri getirilmesi söz konusu olmadığından

dosyanın bir kopyasını mutlaka alınmalıdır.


1.2.5. BMP


BMP Windows ve Microsoft'un PCX formatını değiştirerek geliştirdiği bir formattır.

Windows 3.1 ve 95 ile birlikte gelen MSPaint programı görüntüleri bu formatta işler. BMP

formatı 1-24 bit arasında değişen bir piksel derinliğini içerebilir. Sıkıştırma seçeneği

başlangıçta bulunmamakta idi. Opsiyon olan bu sıkıştırma görüntüde detay kaybına yol

açmaz, yani kayıpsız sıkıştırma yöntemlerindendir. BMP formatı alıcı bilgisayarında

Paint'den başka görüntü programı bulunmadığı durumlarda kullanılır.


1.2.6. GIF


CompuServe firmasının Graphics Interchange Format (GIF) dosyaları internet

üzerinde oldukça yaygın kullanılan bir formattır. Az sayıda renk içeren (1 ila 8 bitlik)

dokümanlarda oldukça iyi sıkıştırma sağlaması, animasyonlarda zamanlama ve farklı

boyutlardaki resimleri bir arada tutma desteği, saydam renk tanımlanması bu format'ı

popüler yapan nedenlerden sadece bir kaçıdır.


Ancak “Adobe Photoshop” gibi resim işleme programlarının çoğu GIF formatının tüm

özelliklerini kullanamamaktadır. Bu nedenle bu format ile çalışırken sıklıkla başka

programlara gereksinim duyulmaktadır. GIF dosyaları Bitmap, gri skala ve indekslenmiş

renk sisteminde olabilmektedir. Gerçek renk desteği yoktur. GIF resimleri sıralı (interlaced)

veya sırasız kaydedilebilmektedir. Sıralı GIF dosyaları yükleme esnasında satır satır gelerek

resim bitiminden önce neye benzeyeceğine dair bir ipucu verirler. Saydamlık tanımlanması

için GIF89a Export komutu kullanılarak saydam olacak renk belirlenebilir.


1.2.7. PNG


PNG (Portable Network Graphics) formatı patentsizdir. PNG kayıpsız Wave Table

sıkıştırma yöntemini kullanır. Şu anda mevcut olmayan kayıpsız gerçek renk ve saydamlık

bilgilerini içeren resim kalitesini internet'e taşımayı amaçlamaktadır. PNG dosyalarındaki

saydamlık bilgileri alfa kanalı içerisinde saklanmaktadır. Sıralı yükleme de olanaklıdır.

Ayrıca sıkıştırma için değişik filtreleme algoritmaları sıkıştırma öncesi kullanılabilmektedir.


1.2.8. PSD


PSD (Photoshop Document) Photoshop uygulamasına özel bir formattır. PSD çok

sayıda alfa kanalını, path'ı ve katmanı desteklemektedir. PSD dosyaları ikili dosya,

indekslenmiş renk, gerçek renk RGB, CMYK, Lab biçimlerini destekler. Çalışma yaptığınız

işlerin PSD'sini saklamayı alışkanlık haline getirmeniz, daha sonra yapılacak düzeltmelerde

çok işinize yarayacaktır.


Fireworks programı PSD, TIFF JPEG, GIF, BMP, PICT, PNG ve TGA dosya türlerini

tanır.

1.3. Başlangıç Sayfası

Fireworks programını çalıştırmak için Başlat menüsüne tıklanır programlar seçeneği seçilir. Açılan menüden

Macromedia seçeneğinin altında bulunan Macromedia fireworks 8 komutu seçilir ve program başlatılmış olur.


  1   2   3   4   5   6

Add document to your blog or website

Similar:

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok icon1. Dalga tepeleri üst üste gelince en yüksek noktalar oluşur. Dalga çu kurları üst üste gelince en çukur noktalar oluşur

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconGörüntüler! Görüntüler! Görüntüler! Neyin ne olduğunu öğrenmeden önce, düşlerimi dolduran bu görüntülerin nereden çıktığını, kendi kendime sorar dururdum

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok icon21 Mart’tan sonra, Güneş ‘in doğup battığı noktalar her gün biraz daha kuzeye kayar. Bu noktalar 22 Haziran’da kuzeye en çok yaklaşmış olur. Bu tarihten sonra Güneşin doğup battığı noktalar hangi yöne kayar?

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconSaha, 23. 77 m uzunluğunda ve 23 m genişliğinde dikdörtgen şeklindedir. Saha, ortasından boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 8 cm olan

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconDoğrusu üzerinde rasyonel noktalar denilen bu noktalar bu kadar sık

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconLCD EKRANDA, REKLAM

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconEkranda en iyi seviyede görüntü varken RSSI ölç

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconNezaket pek çok küçük ayrıntıdan oluşur ve bizim başkalarına ne derece saygı duyduğumuzun bir göstergesidir. Son zamanlarda ise bu kavramı unuttuk. Bakalım neleri unutuyoruz

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconYenidoğan dönemi çocukluk çağında en çok mortalite ve morditenin görüldüğü dönemdir. Bir yaş altı ölümlerin yaklaşık 2/3’ünden yenidoğan döneminde oluşur

Ekranda oluşulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok iconDÜNYA GALASINDAN GÖRÜNTÜLER

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page