Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu
Indir 51.79 Kb.
TitleMuhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu
Date conversion09.01.2013
Size51.79 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://strateji.harran.edu.tr/duyurular/tasmal_kay_tak_kont.docMALİYE SGB.net


TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

Taşınır İşlem Fişi


1-Belge Düzenleme

Bu aşamada taşınırların giriş ve çıkış işlemlerine esas TİF’i kaydedilir, yazdırılır ve kayıtlı belgeler arasında arama yapılır. Kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır.


  1. Yeni Belge Girişi ve Belge Kaydı:
 • Tif düzenleme sayfasındaki boş formda, Yıl ve Belge Tarihi alanları sistem tarafından getirilir.
 • Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu ve Taşınır Ambar Koduna ilişkin bilgiler girilir. Bilgiler girilirken yanlarında bulunan düğmeye basılarak gelen form yardımı ile seçim yapılır. Muhasebe Birim Kodu seçimi düğme yardımıyla seçilir.
 • Muhasebe birimine bağlı harcama birimleri Harcama birim Kodu yanında bulunan düğmeye basılarak ekrana getirilir.


 • Taşınır Ambar Kodu yanında bulunan düğmeye basılarak seçilen harcama birimine bağlı ambarlar üzerine tıklanarak seçilir.
 • İşlem tipi seçimi ile taşınırlara ilişkin sıralanan işlemlerden biri seçilir. İşlem seçimi ile Taşınır İşlem Fişi Bilgi Girişi ekranında işlem tipine göre değişik açıklama bilgi butonları sistem tarafından istenecektir.
 • Tüketim Suretiyle Çıkış İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş ekranı aşağıda belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

 • Satın alma Suretiyle Giriş İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş Ekranı aşağıdaki belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

 • Devir Suretiyle Çıkış İşlem tipi seçildiğinde TİF Belge Giriş ekranı aşağıda belirtilen taşınır işlemlerine ilişkin bilgilerin girilmesi istenecektir.

 • Taşınır Hesap Planından taşınıra ilişkin kod seçimi düğmeye basılarak seçilir.

 • Taşınır Hesap Planında taşınıra ilişkin arama yapmak için ilgili taşınırın adı yazılır ve hesap planında bulunan ilgili taşınır liste halinde sunulur.


 • Taşınır hesap kodları, listeden seçildikten sonra ölçü birimi ve adı, KDV oranları otomatik olarak sistemden çekilerek getirilir. Gelen KDV oranı kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
 • Bütün işlemler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılarak TİF sistem tarafından kontrol edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir. Eğer TİF belgesinde bir hata yapılmış ise sisteme kullanıcıya uyarı verir.
 • Kayıt işlemi gerçekleştiğinde belge no otomatik olarak sistem tarafından verilir.
 • Belge yazdır düğmesine basılarak TİF belgesi yazdırılır.2- Belge Arama

2.1 Belge Arama ve Üzerinde İşlem Yapma


 • Arama yapılmak istenen belgenin Yıl, Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Taşınır Ambar Kodu Bilgileri forma girilir.
 • Daha ayrıntılı arama yapmak için Gelişmiş aramayı açmak için tıklayın linkine tıklanır. Gerekli bilgiler girildikten sonra Listele butonuna basılır ve istenilen sonuçlar görüntülenir.

 • Belge seçim işlemi, Seç kolonundan yapılır. Daha sonra da seçilen belge üzerinde Belge İşlemleri bölümünde yer alan işlemler yapılır.
 • Belge İşlemleri bölümü seçili olan belge üzerinde yapılabilecek işlemleri içerir. Bu işlemler Belge Yazdır, Onayla, Onay Kaldır ve İptal Et butonlarına basılarak gerçekleştirilir.
 • Dayanıklı Taşınırlar için gerekli olan sicil no onaylama işlemi sonucunda sistem tarafından otomatik olarak verilir. Onaylama işleminden sonra belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 • Eğer onaylı bir belge üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa ilgili belge seçilerek Onay Kaldır düğmesine basılır.
 • Eğer belge iptal edilmek isteniyorsa seçilir ve İptal düğmesine basılır.
 • Çok sayıda belge hazırlandıktan sonra bunları toplu olarak yazdırmak için ilgili belgeler seçilir ve Belge yazdır düğmesine basılır.Zimmet Fişi


1-Belge Düzenleme

Bu aşamada dayanıklı taşınır giriş ve çıkış işlemlerine esas Zimmet Fişi kaydedilir, yazdırılır ve kayıtlı belgeler arasında arama yapılır. Zimmet Fişi Giriş Ekranına TİF Giriş ekranında yapılan açıklamalar doğrultusunda giriş, sorgulama ve arama işlemleri yapılır.


  1. Yeni Belge Girişi ve Belge Kaydı:
 • Demirbaş, Makine ve Cihazların zimmete verme veya düşme işlemlerinde yukarıda belirtilen bilgiler doldurulur.
 • Zimmet verilecek Dayanaklı Taşınır için Sicil No kolonu altında bulunan düğmesine basılır. Gelecek olan formdan ilgili Taşınır seçilerek listeye yazılması sağlanır. Varsa özellikleri yazılır.
 • Taşıt veya İş Makinelerinin zimmet verme veya düşme işlemlerinde Zimmet Fişi Belge Giriş ekranında aşağıda belirtilen form bilgileri ilave olarak görülecek ve bu bilgiler girilecektir.

 • Zimmet verilecek olan Taşınırlar listeye yazıldıktan sonra Kaydet düğmesine basılarak belge kayıt edilir. Sistem bilgileri kontrol ederek bir hata varsa kullanıcıyı uyarır.
 • Belge yazdır düğmesine basılarak döküm alınır.


Dayanıklı Taşınırlar Listesi

Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.


 • Dayanıklı Taşınırlar Listesi Belge Girişi boş formda Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu ve Taşınır Ambar Kodu düğme yardımı ile girilir.
 • Zimmet Verme/Düşme ile Zimmet Fişi Tipi seçilir.
 • Kime ve Nereye Verildiği alanları doldurulur.
 • Zimmet verilecek olan Taşınırlar listeye yazıldıktan sonra Kaydet düğmesine basılarak belge kayıt edilir. Sistem bilgileri kontrol ederek bir hata varsa kullanıcıyı uyarır.
 • Belge yazdır düğmesine basılarak döküm alınır.


Sayım Tutanağı

Bu bölümde harcama birimi ve ambar kodu itibariyle sayıma ilişkin bilgiler yer almaktadır. Taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır


 • Belge düzenleme sayfasındaki Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Koduna ilişkin bilgiler girilir.
 • Listele Butonuna basıldığında ilgili tarihe kadar olan sayıma ilişkin sayım tutanakları liste halinde sıralanacaktır.
 • Görüntülenmek istenen sayım tutanağı üzerine gelinip basılması halinde görüntülenecektir.
 • Ambar sayım işlemlerine ilişkin verilerin Yeni Tutanak butonuna basılarak aşağıda gösterilen forma giriş yapılması gerekmektedir.

 • Hesap kodları itibariyle sayımda bulunan bilgiler girilir ve Kaydet butonuna basılacaktır. Giriş aşamasında etkin olmayan Sayım Tutanağı, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı ile TİF oluştur butonu kaydetme işleminden sonra etkin hale gelecektir. Bu butonlara sırasıyla basılarak belgeler oluşturulmuş olacaktır.
 • Sayım sonucunda ortaya çıkan noksan ve fazla miktarlar için TİF belgesi oluşturmak için TİF oluştur düğmesine basılır.


Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

Bu bölümde, kayıtlardan çıkarılacak taşınırların girişlerinin yapılacağı formdur. Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.


 • Ekrana gelen boş formda Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Kodu düğme yardımıyla girilecektir.
 • Listele butonuna basılması halinde harcama birimi ve ambar kodu itibariyle ilgili tarihe kadar yapılan kayıttan düşme işlemleri sıralanacaktır.
 • Görüntülenmek istenen kayıttan düşme işleminin üzerine gelinerek basılması halinde görüntülenecektir.
 • Yeni Tutanak butonuna basıldığında aşağıda gösterilen giriş formu ekrana gelecektir.


 • Giriş formu ekranında bulunan Hesap Kodu, Sicil No, Miktarı ve Birim Fiyatı alanları girilecektir. Kaydet işleminden sonra döküm almak için yazdır ve TİF oluşturmak için TİF oluştur butonuna basılır.


Taşınır İstek Belgesi

Bu bölümde, Ambardan taşınır talep edildiğinde ve talepte bulunan birim yetkilisinin giriş yapacağı ekrandır.


 • Ekrana gelen boş formda Muhasebe Kodu, Harcama Birim Kodu ve Ambar Kodu düğme yardımıyla girilecektir.
 • Listele butonuna basıldığında ilgili tarihe kadar talep edilmiş olan taşınır istek belgeleri listelenecektir.
 • Yeni Belge butonuna basılarak Taşınır istek taleplerinin girişinin yapılacağı form açılır. • Ekrana gelen formda İstek Yapan, Hesap Kodu, İstenilen Miktar kısımları doldurulacaktır. Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerince, Karşılanan miktar kısmı doldurulacak ve işlem tamamlanacaktır.


Defterler


Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü içerisinde Defterler başlığına basılarak Tüketim Malzemeleri Defteri ve Dayanıklı Taşınırlar Defteri dökümleri alınacaktır.

 • Gelen ekranda Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu ve Ambar Kodu bilgileri girilecektir. Taşınır Hesap Kodu ikinci düzeyde girilecektir. Defter oluştur butonuna basıldığında defter dökümleri oluşacaktır.
 • Defter dökümleri TİF ve Zimmet Fişini esas alarak sistem tarafından üretilecektir.1-Tüketim Malzemeleri Defteri
2-Dayanıklı Taşınırlar Defteri
Cetveller


Taşınır Mal Kayıt ve Takip Modülü içerisinde Cetveller başlığına basılarak formda gözüken cetvel dökümleri alınabilecektir.

1- Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli


Formda Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu alanları girilecektir. Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yılsonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yılsonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.
2- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli


Cetvelde Muhasebe Birimi Kodu, Harcama Birimi Kodu alanları doldurulur. Harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

 1. Taşınır Hesap Cetveli


Cetvelde İl ve İlçe butonları girilecektir. Taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.
 1. Taşınır Kesin Hesap Cetveli


Merkezdeki taşınır konsolide görevlisince kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.
5- Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli


Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

Add document to your blog or website

Similar:

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconNECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODU: 33101875

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconBirim hacim veya birim alan başına tüketilecek yakıt miktarı [kg, m

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconANA BİRİM / BİRİM STRATEJİ GRUBU ADI: METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconİletişim, iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir. Bu tanımda açıklanması gereken dört kavram vardır: Birim; Birbirine ilişkin olma; 3

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconPratik hesaplamaya esas olmak üzere yığma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconToplu kaya özellikleri: yoğunluk, özgül ağırlık, birim hacim ağırlığı, porozite, kuru ve doygun birim ağırlıkları. Rock stres: yeryüzü, yeraltı odaları, kayma

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconBirim zamanda birim alandan geçen gazın kütlesi( akı) belli yönde gazın konsantrasyonundaki değişimi (konsantrasyon gradyanı) ile azalır. Bu durum birinci fick yasası

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconŞİRKETİN / ŞUBENİN KANUNİ ADRESİ İl Kodu: Posta Kodu

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconYazışma Kodu: B. 23 OGM 00. 00. 00 Kurum Kimlik Kodu: 23ED5E7705220A

Muhasebe Birim Kodu, Harcama Birim Kodu iconBütün HTML dosyaları kodu ile başlar kodu ile biter. Yani Web sayfası ile ilgili tüm deyimler bu iki kodun arasında kalmalıdır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page