Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir?
Indir 156.63 Kb.
TitleBu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir?
Date conversion14.02.2013
Size156.63 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.ikyworld.com/e-bildirge/xmlDosyaHazirlama.doc
E-BİLDİRGE İÇİN

XML DOSYA HAZIRLAMA

HATA AYIKLAMA KLAVUZU


Giriş

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir.


XML Nedir?

XML (Extensible Markup Language) Bir işlem için gerekli bilgilerin saklanmasında kullanılan veri tanımlama dilidir. XML yapıda bilgi içeren bir dosya aslında, verilerin okunurluğunu ve kontrolünü kolaylaştırmak için belirli etiketler (tag) kullanarak formatlanmış metin (text) dosyasından başka bir şey değildir.


Örnek olarak, Metin bilgi içeren Personel.txt dosyası aşağıdaki gibi bir formatta olurken,


Personel.txt

Hasan Kısa 25 90 175

Ayşe Orta 30 55 165

Kemal Uzun 42 80 185


aynı bilgileri içeren Personel.xml dosyası aşağıdaki şekilde olur.


Personel.xml
XML Dosya Nasıl Hazırlanır?

Xml Dosya gerçekte bir metin belgesi olduğundan, Not Defteri gibi herhangi bir metin editorü ile hazılanabilir. Fakat metin editörü ile hazırlarken yazım kurallarında(etiketler, tırnaklar, özel işaretler vs.) hata yapma olasılığı fazla olduğundan genellikle xml dosya hazırlayan özel programlar kullanılır.


1) e-Bildirge İçin XML Dosya Hazırlama

e-Bildirge uygulaması için xml dosya hazırlama üç şekilde yapılabilir.

1-a) Hazır Paket Program ile XML Dosya Hazırlama;

Kullanmış olduğunuz Hazır Paket Programınız (Personel Programı, Bordro Programı vs.) sizin için programınızda kullandığınız personel bilgilerini kullanarak, diskinizde xml formatında bir dosya hazırlayabilir. Bunun için programınızın xml dosyayı hazırlama yeteneği olması gerekmektedir. Programınızda e-bildirge için xml dosya hazırlama özelliği yok ise, programınızın üreticisi firmaya yapacağınız talep ile bunu sağlayabilirsiniz.

1-b) Microsoft Excel ile XML Dosya Hazırlama;

www.ssk.gov.tr adresinden erişebileceğiniz, e-bildirge uygulamasına giriş sayfasıda yayınlanan, xml dosya hazırlayan excel dosyasını bilgisayarınıza kaydetmelisiniz.

1-b-1) Excel dosyasının bilgisayara kaydedilmesi.

Bunun için e-bildirge uygulamasına giriş sayfasıda (Resim 1-b-1/1) deki

işaretli yazı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayınız. Açılan pencerede Farklı Kaydet i seçiniz.
(Resim 1-b-1/1)


Seçimden sonra excel dosyasını nereye kaydedeceğinizi belirlemek için açılan pencerede (Resim 1-b-1/2), dosya için bir yer belirtiniz. Resimdeki örnek masaüstüne(Desktop) xls2xml.xls adı ile excel dosyasını kaydeder.(Resim 1-b-1/2)


1-b-2) Excel dosyasına Veri Girişi.


Masaüstüne kaydettiğiniz excel dosyası üzerine fare ile çift tıklayarak excel dosyasını açabilirsiniz. Excel dosyası açılırken, güvenlik veya makrolar ile ilgili bir uyarı gelir ise; Excel sayfasının en üst kısmında menüsünden Araçlar -> Makrolar -> Güvenlik yolunu takip ederek ulaşacağınız pencerede güvenlik seviyesini en düşük ü seçip tamam tuşuna tıklamalı ve Excel’ i kapatıp tekrar açmalısınız.

Excel dosyasının formatı ile kesinlikle oynamayınız.
(Resim 1-b-2/1)


(Resim1-b-2/1) deki örnek excel dosyası;

 • 228190108104118301813 sicil nolu E-Bildirge A.Ş. için düzenlenmiştir.

 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Dönemi 05/2004 tür.

 • Örnekteki veriler ile iki tane Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlnacaktır.

  • Birinci belge,

Herhangi bir kanuni indirimden faydalanmayan (KanunNo=00000), bütün sigorta kollarına tabi (BelgeTürü=01) 4 sigortalıdan oluşur.  • İkinci belge,

04857 nolu sakatlık indiriminden faydalanan (KanunNo=04857), SGDP (emekliler için sosyal güvenlik destekleme primi) belgesi (BelgeTürü=02) 2 sigortalıdan oluşur.


Örnekte de görüleceği gibi bir excel dosyası veya oluşturulan xml dosyası birden fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi içerebilir.

Excel dosyası üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar İşyeri ve Dönem Bilgileri, Sigortalı Bilgileri ve İşlem Tuşlarıdır.


İşyeri ve Dönem Bilgileri


İşyeri ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Dönem bilgileri bu bölüme girilir. Bu bölüme veri girişi yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

SicilNo: Bu alana, 21 rakamdan oluşan işyeri sicil numarası yazılmalıdır. 21 hane rakam tam olarak ve boşluk,tire işareti,nokta işareti vs. kullanılmadan yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.


KontrolNo: Bu alana, 21 rakamdan oluşan işyeri sicil numarasının kontrol numarası (CD) yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.


AracıNo: Eğer aracı kurum/taşaron firma iseniz, bu alana 3 rakamdan oluşan işyeri aracı numarası yazılmalıdır. Taşaron firma değilseniz bu alana 000 şeklinde üç tane sıfır yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.


Ünvan: Bu alana, işyeri ünvanı 50 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmeyecek şekilde girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.


Adres: Bu alana, işyeri adresi 50 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmeyecek şekilde girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.


VergiNo: Bu alana işyeri vergi numarası boşluk,tire işareti,nokta işareti vs. kullanılmadan yazılmalıdır. Doldurulması zorunlu bir alandır.


Yıl(yyyy): Bu alana, hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Döneminin yılı 4 rakam olarak girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.


Ay(aa): Bu alana, hazırlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Döneminin ayı 2 rakam olarak girilmelidir. Doldurulması zorunlu bir alandır.


Yukarıda adı geçen alanların örnek girişleri için (Resim1-b-2/1) e bakınız.

Sigortalı Bilgileri


Bu bölüme sigortalı kimlik bilgileri, prim bilgileri ve hizmet günü bilgileri girilir. Sigortalı bilgileri başlıklarının sağ üst köşesindeki kücük kırmızı üçgenlerin üzerine fare götürüldüğünde, girilmesi gereken veri hakkında kısa açıklamalar içeren yardım pencereleri açılır. Bu bölüme veri girişi yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.


BelgeTürü: Bu alana, 2 rakamdan oluşan belge türü kodu girilmelidir. Doldurulması zorunlu olan bu alan için, girilebilecek belge türü kodu ve açıklamalar aşağıdaki tabloda (Tablo 1-b-2/1) listelenmiştir.


Belge Türü Kodu

Belge Türü Açıklaması

01

02

03

04

05

06

07

09

10

11

13

14

15

16


17


18


19

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar

Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi Çalışanlar (Emekliler)

(Deniz,Basım,Azot,Şeker) 2098 Nolu Kanuna Tabi Çalışanlar

Yeraltı Sürekli Çalışanlar

Yeraltı Gruplu Çalışanlar

Yerüstü Gruplu Çalışanlar

Çırak/Stajyer Öğrenci Olarak Çalışanlar

Yurtdışında Çalışıp, Topluluk Sigortasına Tabi Olanlar

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülke Vatandaşları

Yüksek Öğrenim Kurumlarında Kısmi İstihdam Edilen Öğrenciler

Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup, İşsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler

Libya’da Çalışanlar

Anlaşmalı Ülkelerde Çalışanlar, Yabancı Uyruklular

%22 Oranında Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olup,

İşsizlik Sigorta Primi Kesilmeyenler

Görev Malüllüğü Aylığı Alıp, %22 Oranında Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar

Görev Malüllüğü Aylığı Alıp, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına Tabi Olanlar

İş Kazası,Meslek Hastalığı,Hastalık ve Analık Sigortalarına Tabi Çalışanlar

(Tablo 1-b-2/1)


Kanun No: Bu alana, 5 rakamdan oluşan, satırda bildirilen sigortalının tabi olduğu indirim kanunun, kanun numarası girilmelidir. Bu alanın doldurulması zorunludur. Bu alan için, girilebilecek kanun numarakları ve açıklamalar aşağıdaki tabloda (Tablo 1-b-2/2) listelenmiştir.

Kanun No

İndirim Kanunu Açıklaması

00000

05084

85084

04857

Sigortalı Herhangi Bir İndirim Kanuna Tabi Değilse

Sigortalı %100 Hazine İndirimine Tabi İse

Sigortalı %80 Hazine İndirimine Tabi İse

Sigortalı Sakatlık, Eski Hükümlü-Terör İndirimi Kanununa Tabi İse

(Tablo 1-b-2/2)


Sig.SicilNo: Bu alana, sigortalının Sigorta Sicil Numarası Girilmelidir. Girilen bilgi 13 rakamdan fazla olmamalı, harf, boşluk, tire işareti, nokta, virgül vs. içermemelidir. Emekliler için de Sigorta Sicil Numarası girilmesi zorunludur. Sigorta Sicil Numarası olmayan emekliler için SSK şubesine başvuru yapılıp Sigorta Sicil Numarası alınmalıdır. Bu alana bilgi girişi zorunludur.


TCK No: Bu alana, sigortalının TC Kimlik Numarası Girilmelidir. Girilen bilgi 11 rakamdan oluşmalı, 10000000000 den büyük veya eşit olmalı, harf, boşluk, tire işareti, nokta, virgül vs. içermemelidir. Bu alan TC uyruklu vatandaşlar için zorunlu alandır. Uyruğu TC olmayan sigortalılar için boş bırakılmalıdır.


Sig. Adı: Bu alana, sigortalının Adı girilmelidir.Girişi zorunlu olan bu alana girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmemelidir.


Sig.Soyadı: Bu alana, sigortalının Soyadı girilmelidir.Girişi zorunlu olan bu alana girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmemelidir.


İlkSoyad: Bu alana, bayan sigortalıların varsa ilksoyadları girilmelidir.Girişi zorunlu olmayan bu alana girilen bilgi 18 harfi (boşluk ve işaretler dahil) geçmemelidir.


PEK: Prime Esas Kazancın girileceği bu alan, sadece rakam içermelidir.Nokta,virgül,parantez,tire vs. içermemelidir. Sol tarafın sıfır ile doldurulması gerekmez. Girişi zorunlu bir alandır.


Gün: Bu alana sigortalının hizmet günü girilmelidir. Tam ay çalışan bir sigortalı için gün sayısı 30 girilmelidir. Sigortalının yıllık izin günleri gibi ücretli izinli olduğu günler hizmet gününden düşülmemelidir. Girişi Zorunlu alandır.

NOT:

 • Sigortalı ay boyunca çalışmamış olduğu halde ikramiye vs. gibi ücret hak ettiyse, PEK tutarı sıfırdan farklı olmak şartı ile gün bilgisi sıfır girilebilir.

 • PEK tutarı ve hizmet günü sıfır olan sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmeyecektir.


GGün: Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay içerisinde işe girmiş ise işe giriş günü ggaa formatında(18 Mayıs için 1805) doldurulmalıdır. Sigortalı ay içerisinde işe girmemiş ise bu alan boş bırakılmalıdır.


ÇGün: Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay içerisinde işten çıkmış ise işten çıkış günü ggaa formatında(25 Mayıs için 2505) doldurulmalıdır. Sigortalının ay içerisinde işten çıkışı yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.


ÜİG: Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay içerisinde ücretli izin (yıllık izin vs.) kullanmış ise, kullandığı ücretli izin gün sayısı girilmelidir. Sigortalının ay içerisinde ücretli izni yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.


ÜİG PEK: Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay içerisinde ücretli izin (yıllık izin vs.) kullanmış ise, kullandığı ücretli izin gününe karşılık gelen prime esas kazançı girilmelidir. .Nokta,virgül,parantez,tire vs. içermemelidir. Sol tarafın sıfır ile doldurulması gerekmez. Sigortalının ay içerisinde ücretli izni yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.


EGN: Bu alana, sigortalının aşağıdaki tabloda (Tablo 1-b-2/3) listelenen sebeplerden dolayı eksik hizmet günü varsa (işe giriş veya çıkışı olmadan hizmet günü 30 değil ise) eksik gün neden kodu girilmelidir. Aksi takdirde bu alan boş bırakılmalıdır.

EGN Kod

Eksik Gün Nedeni Açıklama

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

İstirahat

Ücretsiz İzin

Disiplin Cezası

Gözaltına Alınma

Tutukluluk

Kısmi İstihdam

Puantaj Kayıtları

Grev

Lokavt

Genel Hayatı Etkileyen Olaylar

Doğal Afet

Birden Fazla

Diğer

(Tablo 1-b-2/3)


İÇN: Bu alana, eğer sigortalı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bildirilen ay içerisinde işten çıkmış ise (ÇGÜN dolu ise) işten çıkış nedeni olarak (Tablo 1-b-2/4) de listelenen kodlardan biri girilmelidir. Sigortalının ay içerisinde işten çıkışı yok ise bu alan boş bırakılmalıdır.

İÇN Kod

İşten Çıkış Nedeni Açıklama

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

4857/15.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ

4857/15.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

4857/25.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

4857/24.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ

4857/18.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

506/11.MADDE İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM

ÖLÜM

4857/31.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

EMEKLİLİK

KADIN SİGORTALININ EVLENMESİ

DİĞER NEDENLER

4857/17.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

4857/17.MADDE İŞ AKDİNİN SİGORTALICA FESHİ

4857/22.MADDE İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

(Tablo 1-b-2/4)

ÖRNEK SİGORTALI GİRİŞLERİ:

 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı bildirge ayı içinde işe girmiştir (G.Gün = 0505)

 • Sigortalı hizmet günü, ay içinde işe girdiği için;

Gün = Ayın son günü – İşe giriş günü + 1  Gün=31-05+1  Gün=27 dir.


 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı ay içerinde tam olarak çalıştığı için hizmet günü (Gün=30) dur.
 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı bildirge ayı içinde işten çıkmıştır (Ç.Gün = 2705)

 • Sigortalı hizmet günü, ay içinde işten çıktığı için;

Gün = İşten Çıkış Günü  Gün=27 dir.

 • Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir

(İ.Ç.N = 01)


 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı ay içerinde tam olarak çalıştığı için hizmet günü (Gün=30) dur.

 • Sigortalı ay içerinde 30 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.

(Ü.İ.G = 10)

 • Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)
 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var (Gün=25).

 • Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=13)

 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı 04857 sakatlık indirimi kanununa tabidir (Kanun No = 04857)

 • Sigortalı bildirge ayı içinde,ayın başında işe girmiştir ve ayın sonunda işten çıkmıştır, tam ay çalıştığı için hizmet günü 30 kabul edilir (Gün = 30)

 • Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir

(İ.Ç.N = 01)


 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı bütün sigorta kollarına tabidir. (Belge Türü = 01)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var (Gün=25).

 • Sigortalı ay içerinde 25 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.

(Ü.İ.G = 10)

 • Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)

 • Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=03)
 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı Sosyal güvenlik destekleme primine tabidir(Emekli). (Belge Türü = 02)

 • Sigortalı herhangi bir kanuni indirime tabi değildir (Kanun No = 00000)

 • Sigortalı ay içerinde tam olarak çalışmamış, ücretsiz izin/eksik hizmet günü var (Gün=25).

 • Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=13)
 1. Sigortalı Satırı

 • Sigortalı Sosyal güvenlik destekleme primine tabidir(Emekli). (Belge Türü = 02)

 • Sigortalı 04857 sakatlık indirimi kanununa tabidir (Kanun No = 04857)

 • Sigortalı bildirge ayı içinde işten çıkmıştır (Ç.Gün = 2505)

 • Sigortalı hizmet günü, ay içinde işten çıktığı için;

Gün = İşten Çıkış Günü  Gün=25 olması gerekirken Gün=20 girilmiştir, bu ücretsiz izin/eksik hizmet günü olduğunu gösterir.

 • Hizmet günü tam olmadığı için eksik gün nedeni girilmiştir.(EGN=04)

 • Sigortalının bildirge ayı içinde işten çıkışı olduğu için işten çıkış nedeni girilmiştir

(İ.Ç.N = 01)

 • Sigortalı ay içerinde 20 hizmet gününün 10 gününü ücretli izinli olarak geçirmiştir.

(Ü.İ.G = 10)

 • Sigortalı 10 gününü ücretli izinli olarak geçirdiği için, 10 günlük iznine karşılık gelen prime esas kazancı girilmiştir.(Ücretli İzin PEK = 200000000)1-b-3) Excel den XML hazırlama.


Excel dosyasını yukarıda (1-b-2) bölümünde belirtilen kurallar çerçevesinde doldurduktan sonra XML dosya hazırlamak için;

İ
şlem tuşları bölümünde (Resim 1-b-3/1)

Kırmızı daire içine alınmış hücreye (J4 hücresi) hazırlanak olan XML dosya için disk üzerinde adres ve dosya adı girilmelidir.

Örneğin J4 hücresine girilecek olan C:\EBIL0504.XML bilgisi, bilgisayarınızın C: sürücüsünde ebil0504.xml isimli bir dosya hazırlamanızı sağlar.

(Resim 1-b-3/1)

Xml Dosya için disk üzerinde yer ve dosya ismi belirlendikten sonra, (Resim 1-b-3/1)

mavi daire içine alınmış tuşa tıklanmalıdır. Bu tuşa tıklandığında sayfaya doldurulan bilgiler veri giriş kontrollerinden geçer, hatalı veri bulunduğu takdirde hata ile ilgili mesaj verilerek işlem durdurulur, hatalı veri bulunamaz ise ekrana XML Dosya Hazırlandı

mesajı gelir.

XML Dosya Hazırlandı Mesajı XML dosyanın J4 hücresinde girilen dosya ismi ile hazırlandığını gösterir. Hazırlanan bu xml dosya, e-Bildirge internet uygulamasında


A
ylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosya Transferi (Resim 1-b-3/2)

ekranından transfer edilebilir


(Resim 1-b-3/2)


1-c) Metin/Text Dosyadan XML Dosya Hazırlama;

Bu seçenek ile, özel yazılımlarla hazırlanan text formatındaki Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilerin excel üzerinden xml formatına çevrilmesi sağlanır. Bu işlem için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verileri text olarak aşağıdaki formatta hazırlanmalıdır.

Text dosyanın birinci satırı ile diğer satırlarının formatı farklıdır. Birinci satır işyeri ve dönem bilgisini içerirken, ikinci ve daha sonraki satırlar sigortalı hizmet ve kazanç bilgilerinden oluşur.


Text Dosya Formatı


BİRİNCİ SATIR :

İşyeriSicil Nümerik(21)

Boşluk Karakter(01)

KontrolNo Nümerik(02

Boşluk Karakter(01)

AracıNo Nümerik(03

Boşluk Karakter(01)

Ünvan Karakter(50

Boşluk Karakter(01)

Adres Karakter(50

Boşluk Karakter(01)

VergiNo Nümerik(14

Boşluk Karakter(01)

DönemYıl Nümerik(04

Boşluk Karakter(01)

DönemAy Nümerik(02


İKİNCİ ve SONRAKİ SATIRLAR :

BelgeTürü Nümerik(02

Boşluk Karakter(01)

KanunNo Karakter(05

Boşluk Karakter(01)

S.SicilNo Nümerik(13

Boşluk Karakter(01)

TCK No Nümerik(11

Boşluk Karakter(01)

Ad Karakter(18

Boşluk Karakter(01)

Soyad Karakter(18

Boşluk Karakter(01)

İlkSoyad Karakter(18

Boşluk Karakter(01)

PEK Nümerik(18

Boşluk Karakter(01)

Gün Nümerik(02

Boşluk Karakter(01)

G.Gün Nümerik(04)-ggaa

Boşluk Karakter(01)

Ç.Gün Nümerik(04)-ggaa

Boşluk Karakter(01)

ÜİG Nümerik(02

Boşluk Karakter(01)

ÜİPEK Nümerik(11

Boşluk Karakter(01)

EGN Nümerik(02

Boşluk Karakter(01)

İÇN Nümerik(02)


Yukarıdaki formatta text dosya hazırlandıktan sonra www.ssk.gov.tr adresinden indirilen excel dosyasında (Bakınız: 1-b-1) Excel dosyasının bilgisayara kaydedilmesi.) ;

J6 adresindeki hücreye (Resim 1-c-1/1 kırmızı daire) dosyanın adı girilmelidir. Daha sonra TEXT Dosya Yükle (Resim 1-c-1/1 mavi daire) tuşuna tıklanarak hazırlanan text dosyadaki verilerin excel e aktarılması sağlanır.

(Resim 1-c-1/1)


Veriler excel’e aktarıldıktan sonra, 1-b-3) Excel den XML hazırlama bölümünde ki işlem adımları ile xml dosya hazırlanır.  1. e-Bildirge İçin XML Dosya Örneği


<ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000" ISYERIUNVAN="EBILDIRGE A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>

<SIGORTALI SIRA="4" SIGORTALISICIL="1234567891234" TCKNO="12345678901" AD="VELİ" SOYAD="YAVAŞ" PEK="1256106071" GUN="14" CIKISGUN="1405" ISTENCIKISNEDENI="01"/>

  1. XML Dosya Hataları

XML Dosya transferi aşamasında en sık karşılaşılan hatalar ve çözüm önerileri aşağıda listelenmiştir.


Hata: Gönderilen Dosyanın İçeriği text/xml Olmalıdır.

Gönderdiğiniz dosya xml formatında değildir.

(e-bildirge uygulamasında kullanıcılar excel dosyasından oluşturdukları xml dosyası yerine, excel dosyasının kendisini tranfer etmeye çalıştığında oluşan hata mesajıdır).

Hata: Xml Dosya ile verilen İşyeri SicilNumarası, Seçilen İşyeri SicilNumarasından farklı...!

Gönderdiğiniz xml dosyada ISYERISICIL ve ISYERIARACINO alanlarındaki bilgiler uyuşmuyordur. xml dosyada ki ISYERISICIL ve ISYERIARACINO bilgileri e-bildirge uygulamasının ana menüsünde üst kısımda gösterilen işyeri bilgileri ile aynı olmalıdır.
Hata: Hatalı Veri Tesbit Edilmiştir. Hata Satırı: 3; Hata Sütunu: XXX

Gönderdiğiniz xml dosya içerisinde işyeri bilgilerinde hata vardır. Hatanın düzeltilmesi için, gönderirken hata aldığınız xml dosyayı, windows başlat menüsünden donatılar bölümüne giderek Not Defteri Uygulamasını çalıştırın. Uygulamnın Dosya menüsünden aç’ ı seçin, açılan pencerede xml dosyanızı gösterin. Dosya içerisinde aşğıdakine benzer yazılar olacaktır.


1.Satır

2.Satır

3.Satır <ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000" ISYERIUNVAN="EBILDIRGE A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>

4.Satır

5.Satır

6.Satır

7.Satır

8.Satır

9.Satır

3. satırda aşağıdaki kriterleri kontrol edin;

 • İşyeri sicil bilgisi 21 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • Kontrol no bilgisi 2 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • İşyeri Aracı no 3 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır. Tırnak içerisinde aracı kurum/taşaron firmaysanız aracı numaranız değilseniz 3 tane sıfır olmalıdır.

 • İşyeri Ünvan ve adres bilgileri boşluk ve özel işaretler dahil 50 harfi geçmemelidir.

 • İşyeri vergi numarası en fazla 14 tane rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.


Hata: Hatalı Veri Tesbit Edilmiştir. Hata Satırı: XXX; Hata Sütunu: YYY

Gönderdiğiniz xml dosya içerisinde işyeri bilgilerinde hata vardır. Hata mesajında XXX, 7 veya daha büyük bir sayı ise sigortalı bilgilerinde hata olma olasılığı yüksektir.Hatanın düzeltilmesi için, gönderirken hata aldığınız xml dosyayı, windows başlat menüsünden donatılar bölümüne giderek Not Defteri Uygulamasını çalıştırın. Uygulamnın Dosya menüsünden aç’ ı seçin, açılan pencerede xml dosyanızı gösterin. Dosya içerisinde aşğıdakine benzer yazılar olacaktır.


1.Satır

2.Satır

3.Satır <ISYERI ISYERISICIL="261210909000000808601" KONTROLNO="52" ISYERIARACINO="000" ISYERIUNVAN="EBILDIRGE A.Ş." ISYERIADRES= "E-BILDIRGE CAD. ANKARA" ISYERIVERGINO="00009480057601"/>

4.Satır

5.Satır

6.Satır

7.Satır

8.Satır

9.Satır


XXX ile belirtilen satırda aşağıdaki kriterleri kontrol edin;

 • Sigortalı sıra bilgisi 1 ile 99999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • Sigortalı sicil bilgisi enaz 1, enfazla 13 rakamdan oluşmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • TC Kimlik Numarası alanında 11 tane rakam olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır. TC kimlik numarası 10000000000 dan büyük veya eşit olmalı. İlgili satırda bildirilen kişi yabancı uyruklu ise TCKNO=”99999999999” bilgisi satırda yeralmamalıdır. Yani TCK nosu olmayan bir sigortalıyı TCKNO=”” şeklinde bildirmek hatalıdır.

 • Ad soyad alanları boşluk ve özel işaretler dahil enaz 1 enfazla 18 harf olmalıdır. Çift tırnaklar arasında tırnak işareti kullanılmamalıdır.

 • İlksoyad bilgisi bayan sigortalılar için, ilk soyadı varsa doldurulması gereken bir alandır. Dolayısı ile erkek sigortalılar için ILKSOYAD=”aaaaa” bilgisi hiç olmamalı, bayan sigortalılar için varsa boşluk ve özel işaretler dahil enaz 1 enfazla 18 harf olmalıdır. Çift tırnaklar arasında tırnak işareti kullanılmamalıdır.

 • PEK bilgisi 1 ile 999999999999999999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • GUN bilgisi 0 ile 30 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.
 • GIRISGUN bilgisi sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise, giriş tarihi ggaa formatında olmalı (19 mayıs için GIRISGUN=”1905”) , sigortalının ay içerisinde işe girmemiş ise GIRISGUN=”1905” bilgisi hiç olmamalı veya GIRISGUN=”0000” şeklinde olmalı.

 • CIKISGUN bilgisi sigortalı ay içerisinde işe girmiş ise, giriş tarihi ggaa formatında olmalı (19 mayıs için CIKISGUN=”1905”) , sigortalının ay içerisinde işe girmemiş ise CIKISGUN=”1905” bilgisi hiç olmamalı veya CIKISGUN=”0000” şeklinde olmalı.

 • UCRETLIIZINGUN bilgisi var ise 0 ile 30 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • UIGPEK bilgisi var ise 0 ile 99999999999 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • EKSIKGUNNEDENI bilgisi var ise 0 ile 13 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.

 • ISTENCIKISNEDENI bilgisi var ise 0 ile 11 arasında bir sayı olmalı, tırnak içerisinde boşluk tire, nokta virgül vs. olmamalıdır.Add document to your blog or website

Similar:

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconAylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconEK 9/B AYLIK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGESİ AÇIKLAMALAR

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconAYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLK VE TEKRAR SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconSGK Aylık Prim Belgesi Türleri Nasıl Düzenlenecek?

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconSOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİĞORTASI KANUNUNA İSTİNADEN İŞYERLERİNİN TESCİLİ, AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİ,PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİ, VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconA Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince sigortalı çalıştıran kamu idarelerince her yıl için düzenlenerek, mülga 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre ait olduğu yılın sonundan itibaren üç ay içinde Kuruma verilir. B

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? icon12 AYLIK 70 KULLANICI LİSANSLI, HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconAYLIK ARA RAPOR UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME BELGESİ

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconAylık yaşam gideri en çok 500 ABD Doları) üçer aylık dönemler halinde ödenebilir. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanabilir. BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Bu doküman, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi vermekle yükümlü kişilerin, SSK tarafından sağlanan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Uygulamasına (e-Bildirge) XML olarak veri hazırlama ve XML dosya transfer etme hakkında bilgi içermektedir. XML Nedir? iconÜç aylık Akıl Defteri dergisi ile Bağlam Yayınları Zahit Atam’ın koordinatörlüğünde, aylık Film Çözümlemelerine başlıyor. Filmler ve sanatçılar temel olarak

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page