Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir
Indir 42.41 Kb.
TitleAfiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir
Date conversion13.02.2013
Size42.41 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.metinkelesoglu.com/media/file/2_Ogretmenler/3_Kulupler/Tum_Kulup_Calis/Kuluplerin_Gor
BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KULÜBÜ


 1. Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir

 2. Tüketici Derneği gibi yerler hakkında arkadaşlarını bilgilendirir.

 3. Okul çevresinde öğrencilere satılan günü geçmiş gıdaları okul idaresine bildirir.

 4. Tüketici haklarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapar.

 5. Değişik meslekleri tanıtıcı çalışmalar yapar.

 6. Sınıftaki arkadaşlarını özellikle gıdaları satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirir.

 7. Gereksiz harcamaların ailelerine maddi olarak zarar verecek bir davranış olduğu konusunda arkadaşlarını bilinçlendirir.

 8. Kulüple ilgili kendisi ve arkadaşlarının yaptıkları etkinlikleri sergiler.ÇEVRE VE OKUL ARAÇLARINI KORUMA KULÜBÜ

 1. Çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi için afiş ve broşürler hazırlar.

 2. Arkadaşlarına çevre bilinci aşılar.

 3. Çevreyi korumanın önemini arkadaşlarına anlatır.

 4. Evde, okulda ve sınıfta çevre temizliği konusunda duyarlı olur.

 5. Yaşadığımız çevreyi nasıl koruyacağımızı anlatır.

 6. Okul araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini, bütün öğrencilere kavratır.

 7. Devlet malını korumanın topluma yararlı olmanın güzel olduğunu kavratır.

 8. Eğitici kol çalışmalarında, öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.ÇOCUK HAKLARI KULÜBÜ

 1. Yakın çevresinden başlayarak yurt genelinde eğitimin ve öğretimin önemine inanır ve çevresindekilere anlatır.

 2. Bulunduğu okulun binasını, araç ve gereçlerini korur ve düzenli kullanır.

 3. Çocuk hakları sözleşmesini sınıf ve okul panosuna asar.BİLİM, FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

 1. Okulun fen laboratuarını düzenler.

 2. Bilimsel proje yarışmalarını arkadaşlarına duyurur.

 3. Okuldaki bilimsel projelerle ilgili çalışmalarda görev alır.

 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerden arkadaşlarını haberdar eder.

 5. Bilimsel çalışmalara arkadaşlarını teşvik eder.

 6. Çalışmalarda aktif rol alır.

 7. Bilim, Fen ve teknolojinin yararlarını anlatır.

 8. Bilimsel araştırma ve deneyler yapılarak yeni teknolojilere ulaşıldığını kavratmaya çalışır.


GEZİ, TANITMA VE TURİZM KULÜBÜ

 1. Okul gezilerinde arkadaşlarını organize eder.

 2. Yapılan gezilerde arkadaşlarına bilgi verir.

 3. Turizmin önemini arkadaşlarına anlatır.

 4. Çevresindeki tarihi binaları, gezi yerlerini araştırarak arkadaşlarına tanıtır.

 5. Ülkemizin doğal ve turistik yerlerini arkadaşlarına tanıtır.

 6. Ülkemize turizmin katkısını bilir ve arkadaşlarına anlatır.KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

 1. Okul ve sınıf gazetelerini hazırlar ve çıkarır.

 2. Gazeteler için toplanan yazı ve şiirleri değerlendirir.

 3. Milli bayramlar, belirli gün ve haftalarla ilgili şiir ve kompozisyonları toplar.

 4. Çevredeki kültürel faaliyetlerden arkadaşlarını haberdar eder.

 5. Sınıflar arası bilgi yarışması düzenler.

 6. Kültür nedir? Kültürümüz hakkında arkadaşlarını bilgi verir.

 7. Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda arkadaşlarına Türk dilini sevdirir.

 8. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına ve pekiştirilmesine liderlik eder.

 9. Sanatımızı ve sanatçıyı arkadaşlarına tanıtır.KÜTÜPHANECİLİK VE KİTAP OKUMA KULÜBÜ

 1. Sınıf kitaplığını düzenler.

 2. Sınıf kitaplığından arkadaşlarını yararlandırır.

 3. Kitap kayıtlarını tutar.

 4. Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi çalışmalarını yürütür.

 5. Arkadaşlarının kitaplarını birbirleriyle paylaşmalarını sağlar.

 6. Kitaplığı tanıtır.

 7. Kitapların sayımını yapar,

 8. Kitapları demirbaş defterine işler.

 9. Kitapların türlerine göre tasnifini yapar.

 10. Atatürk konulu özel gün ve haftalarda Atatürk ile ilgili kitapları sergiler.YEŞİLİ KORUMA KULÜBÜ

 1. Okulda yeşil alanlar oluşturmak için etkinlikler düzenler.

 2. Okul bahçesinin ağaçlandırılması ve çiçeklendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütür.

 3. Ağaç ve ormanın önemini kavrar ve arkadaşlarına kavratır.

 4. Orman yangınlarının çıkış nedenlerini hakkında arkadaşlarını bilgilendirir.SAĞLIK, TEMİZLİK VE BESLENME KULÜBÜ

 1. Dershanedeki eşyaların temizliği ve düzeniyle ilgilenir.

 2. Teneffüslerde camları açarak sınıfı havalandırır.

 3. İlk Yardım dolabını düzenler, bakımını yapar, gerekli araç ve gereçleri temin eder.

 4. Derse girmeden önce yazı tahtasının düzenlenmesini ve temiz tutulmasını sağlar.

 5. Sınıfta küçük yaralanmalarda arkadaşlarına yardımcı olur

 6. Okulun ve sınıfın temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 7. Arkadaşlarının temiz ve sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmeleri için çalışır.

 8. Temizliğin ve dengeli beslenmenin sağlığımız için önemini anlatır.

 9. Teneffüslerde dershaneyi havalandırır.MESLEK TANITMA KULÜBÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Öğrencilerin ileride sahip olacakları meslekler hakkında bilgilenmeleri amacıyla yazılı ve görsel materyalleri kulüp panosunda sergilemek.

 2. Küçük yaşlardan itibaren ilgi duyulan mesleğe kavuşmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirici çalışmalar yapar.

 3. Yöresinde bulunan eski meslekleri tanıtıcı çalışmalar yapar.SATRANÇ KULÜBÜ

 1. Düzenlenen satranç turnuvalarına katılır.

 2. Arkadaşlarına satranç oyununu sevdirir.

 3. Boş zamanlarında satranç oynar ve arkadaşlarına tavsiyede bulunur.

 4. Satrancı öğrenir ve arkadaşlarına öğretir.

 5. Satranç turnuvalarının düzenlenmesini sağlar.

 6. Satrançla ilgili haberleri arkadaşlarına iletir.

 7. Satrancın önemini anlatır ve satrancı sevdirmeye çalışır.

 8. Satranç odaları oluşmasına yardım eder.

 9. Arkadaşlarının satranç yarışmalarına katılmaları için çalışmalar yapar.

 10. Satranç analitik düşünmeyi gerektiren, öğrencilerin doğru karar verebilme, hedef belirleme, ayrıntıları görme gibi yeteneklerini geliştiren bir zekâ oyunu olduğunu kavrar ve arkadaşlarına kavratır.TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM KULÜBÜ

 1. Trafik kuralları ile ilgili bilgi ve levhaları sağlar. Sınıfın uygun yerlerine asar.

 2. Kazalara karşı alınacak tedbirleri dile getirir.

 3. Kazalarda ilk yardım hakkında arkadaşlarına bilgi verir.

 4. Trafik kuralları ile ilgili bilgi ve levhaları sağlar.

 5. Sınıfının ve okulunun trafik köşelerinin hazırlanmasını sağlar.YEŞİLAY KULÜBÜ

 1. Ülkemizdeki Yeşilay durumu hakkında araştırmalar yaparak öğrencileri bilgilendirir.

 2. Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilere bilgi verir.

 3. Sigara ve alkolün zararlarını anlatan etkinlikler yapar.

 4. Sigara, içki ve uyuşturucunun sağlığa verdiği zararları anlatır.

 5. Yeşilay Haftası’nda ilgili yazı ve resimlerle arkadaşlarını bilgilendirir ve sınıf panosunu düzenler.

 6. Zararlı madde ve bağımlılıklardan korunmaları için arkadaşlarını bilgilendirir.TİYATRO KULÜBÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Arkadaşlarına tiyatro türlerini sevdirir.

 2. Tiyatro eserlerini araştırır ve arkadaşlarına tanıtır.

 3. Kendisinin ve arkadaşlarının sanatsal becerilerini geliştirmelerine yardım eder.

 4. Öğrenciler, görev ve sorumluluk alarak kendilerini geliştirmeyi ve bu sorumlulukları yerine getirerek kendilerine güven sağlamayı geliştirirler.

 5. Bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği içinde hareket etme yeteneklerini geliştirirler.

 6. Sinema ve tiyatro sanatçıları hakkında oluşturdukları genel kültürü arkadaşlarıyla paylaşırlar.

 7. Ana dilimizi doğru ve etkili kullanırlar.KIZILAY KULÜBÜ

 1. Kızılay’ın anlamını, önemini, nasıl çalıştığını araştırarak arkadaşlarıyla paylaşır.

 2. Kızılay’ın toplumdaki önemini kavrar ve arkadaşlarına kavratırlar.

 3. Kızılay’ın toplumumuza sağladığı faydalar hakkında çevresini bilgilendirir.

 4. İlkyardımın ne olduğu, nasıl yapıldığı ve gerekliliği konusunda çevresini bilgilendirir.

 5. Kan bağışının önemi ve kişiye kazandırdıkları hakkında çevresini bilgilendirir.

 6. İnsan yaşamını tehlikeye sokacak olan hastalıkları araştırarak bunların tanınması ve bunlardan korunma yolları hakkında arkadaşlarını bilgilendirir.

 7. Kent Kızılay merkezinin nerede olduğunu arkadaşlarına anlatır ve burasını ziyaret etmelerini sağlar.DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ

 1. Demokrasinin önemini arkadaşlarına anlatır.

 2. Yurttaşlık görevlerini anlatır.

 3. İnsan ve çocuk hakları konusunda arkadaşlarına bilgi verir.

 4. İnsan hakları ve demokrasi ile ilgili yazılar hazırlar ve bunları okul gazetesine asılmasını sağlar.


SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

 1. Yardıma muhtaç öğrencilere yardım sağlar.

 2. Yapılan yardımları yerine ulaştırır.

 3. Afetlerde yardımlaşmayı sağlar.

 4. Deprem ve diğer afetler hakkında arkadaşlarına bilgi verir.

 5. Doğal afetlerin öncesinde ve sonrasında alınacak gerekli tedbirleri arkadaşlarına anlatır.

 6. Afet anında yapılması gerekenleri arkadaşlarına anlatır.

 7. Tatbikatlarda arkadaşlarını bilinçlendirerek öğretmenine yardımcı olur.

 8. Sivil savunmanın ne olduğunu öğrenir ve arkadaşlarına bilgi verir.

 9. Sivil Savunma Kulübü, meydana gelebilecek herhangi bir doğal afet (yangın, deprem vb.), kimyasal ve biyolojik saldırı, zehirlenme ve boğulma gibi durumlarda oluşabilecek zararları en asgariye indirmek için gereken önlemleri almak amacıyla kurulmuştur.

 10. Bu kulüpteki öğrenciler oluşabilecek bu gibi durumlarda aktif bir şekilde görev almaktadırlar.SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ

 1. Sınıfta ve okulda sosyal yardımlaşma ile ilgili etkinlikler düzenler.

 2. Arkadaşların birbirlerine yardımcı olmalarını sağlar.

 3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni arkadaşlarıyla paylaşır.

 4. İnsan haklarıyla ilgili olumsuzluklara arkadaşlarıyla birlikte çözüm arar.

 5. Konuyla ilgili haberleri arkadaşlarıyla paylaşır.

 6. Yoksul öğrencilere yardım için gerekli çalışmaları yapar. Sınıfta ecza dolabını düzenler eksiğini gidermeye çalışır.

 7. Sınıfta toplu yaşama kurallarına uyulmasına öncülük eder.

 8. Öğrenciler arasında birlik ve beraberliği sağlar.

 9. Yardıma muhtaç kişiler için girişimlerde bulunur.HAYVANLARI SEVME VE KORUMA KULÜBÜ

 1. Arkadaşlarına hayvanları tanıtır ve hayvan sevgisini kazanmalarına yardımcı olur.

 2. Çevremizde yaşayan hayvanları araştır, tanıtıcı ve bilgilendirici resim ve yazılarla arkadaşlarını bilgilendirir.

 3. Hayvan hakları konusunda arkadaşlarını bilgilendirir.

 4. Gelecekte daha iyi ve sağlıklı bir dünyada yaşamak için hayvanların popülasyon dengesinin bozulmamasının gerekliliğini arkadaşlarına kavratır.

 5. Evcil hayvanlar ile yabanı hayatta özgür yaşayan hayvanların insanlık için önemi ve gerekliliği hakkında araştırmalar yaparak sergiler.SPOR KULÜBÜ

 1. Beden ve Ruh sağlığı için spor yapılması gerektiğini arkadaşlarına anlatır.

 2. Arkadaşlarına sporu sevdirmeye çalışır.

 3. Okulun spor araç ve gereçlerini çoğaltmaya çalışır.

 4. Yıpranan araç ve gereçlerin bakımını yapar.

 5. Beden eğitimi derslerinde arkadaşlarına ısınma harekeleri yaptırır.

 6. Önemli spor çalışmalarını arkadaşlarına duyurur.

 7. Sınıflar arasında yarışmalar düzenlenmesine yardımcı olur.

 8. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda milli ve estetik duyguları kazandırmalarına yardımcı olur.

 9. İnsan için sporun önemini kazandırır.

 10. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirir.

 11. Enerjilerini boşa harcamama, iyi davranışlara yönelme alışkanlığı kazandırır.YAYIN VE İLETİŞİM KULÜBÜ

 1. Okul ve sınıf gazetelerini oluşturmak ve bu amaçla yazı, şiir ve resimleri panoda sergilemek.

 2. Bayram ve diğer önemli günlerle ilgili olarak sınıf ve okul çapında yapılan çalışmalara katılır. Arkadaşlarının da bu çalışmalara katılmalarını sağlar.

 3. Belirli gün ve haftalarda program hazırlar ve arkadaşlarını da görevlendirir.

 4. Çevredeki kültürel faaliyetlerden arkadaşlarını haberdar eder.BİLİŞİM VE İNTERNET KULÜBÜ

 1. Okul ve sınıf gazetelerini oluşturmak ve bu amaçla yazı, şiir ve resimleri panoda sergilemek.

 2. Bilişim ve İnternetten yararlanırken dikkat edilecek kurallar konusunda arkadaşlarını bilgilendirir.

 3. Önemli Bilişim numaraları ile internet adreslerini sergileyerek arkadaşlarının bu adreslerden yararlanmalarına yardımcı olur.

 4. Hangi desteğin, bilginin yada kaynağın nerede bulunacağı konusunda yaptığı çalışmaları sergileyerek arkadaşlarının bunlara ulaşmasına yardımcı olur.

 5. Bilişimin ve internetin yararları ve kötü kullanımının zararları konusunda arkadaşlarını bilgilendirir.

 6. Yurdumuzdaki ve dünyadaki bütün bilişim ve internet sistemleri ve bunlardan nasıl yararlanılacağı konusunda arkadaşlarına bilgi verir.


SINIF BAŞKANININ GÖREVLERİ


 1. Zil çaldığında öğrencilerin sessizce yerine oturmalarını sağlar.

 2. Nöbetçi öğrencilerin görevlerini yapmasını sağlar.

 3. Gelmeyenlerin numarasını tahtaya yazar.

 4. Sınıf eşyalarına zarar verilmesini engeller.

 5. Sınıf içinde gürültü yapanları engeller.

 6. Sınıfın düzeninden sorumludurlar.

 7. Sınıf öğretmeninin verdiği görevleri yaparlar.

 8. Eğitici kol çalışmalarına yardım ederler.

 9. Teneffüslerde sınıfa giriş çıkışları düzenlerler.

Add document to your blog or website

Similar:

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir icon3. Dersler ile ilgili resimleri yorumlama İncelediği bir resmi anlatma Resimleri hayal dünyasında genişleterek olaylar zinciri içerisinde anlatabilme İlköğretim Haftası (Eylül ayının Haftası)

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir icon2. 480 öğrencinin bulunduğu bir okulda düzenlenen geziye, kızların i, erkeklerin yarısı katılıyor. Okulda 300 öğrenci bu geziye katılmadığına göre, geziye katılmayanların kaçı kız öğrencidir?

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconEv ödevlerinin öğretmen için önemi: Okulda verilen bilgilerin çocuklar tarafından alınıp alınmadığının kontrol edilmesini; Okulda verilen bilgilerin evde

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconOKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ, ÇOCUK GELİŞİM UZMANLARI, PSİKOLOGLAR, EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÖĞRENCİLERİ, KIZ MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ VE

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconAFİŞ YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconRESİM ŞİİR KOMPOZİSYON-AFİŞ YARIŞMALARI

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir icon5. Sınıf rehber öğretmeni SİBEL ÇELİK, öğrencilerden her alanda yetenekli olmalarını beklemenin mümkün olmadığını, derse giren öğretmenlerden öğrencileri bu amaçla gözlemleyerek ilgi ve yeteneklerini tespit ettikleri bu öğrencileri kendisine bildirmelerini istedi. 6

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconAfiş, Fotoğraf ve Belgelerle 1950 öncesi Türk Sineması

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconTarihöncesi İnsan Resimleri”

Afiş ve resimleri okulda sergileyerek öğrencileri bilgilendirir iconAŞAĞIDAKİ RESİMLERİ YORUMLAYACAĞIZ…

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page