TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE
Indir 101.83 Kb.
TitleTOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE
Page3/4
Date conversion13.02.2013
Size101.83 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.vizirvizir.net/dersnotu/kamu yonetimi/kamu_46.doc
1   2   3   4

KALİTE ÇEMBERLERİJaponya’da Kalite Kontrol eğitimleri 1949 yılında başlatıldı. O yıldan itibaren Kalite Kontrol eğitimini ülkenin her tarafına yaymak amacıyla çaba harcanıldı. Eğitim öncelikle mühendislerden başlayarak daha sonra üst ve orta kademe yöneticilere, sonra da diğer gruplara yayıldı. Ancak sadece üst yöneticilere ve mühendislere eğitim vererek iyi kalitede ürünler elde edilemeyeceği anlaşıldı. Ürünleri yapan işçilerin tam işbirliğine ihtiyaç duyuldu. 1962’de kalite kontrolde başarıya ulaşabilmek için her kademeye bu tür eğitimlerin verilebilmesinin gerekli olduğu görüldü.


Fakat, mühendisler ve personel gruplarını çeşitli seminerler ve konferanslar aracılığıyla eğitmek zor değildi. Oysa işçilerin sayısı bu tür eğitimler için çok fazlaydı.

Bu amaca hizmet etmek için o yıl ustabaşılar için kalite kontrol dergileri çıkarıldı. (QC for Formen ). Bu derginin yayın kurulu başkanlığını üstlenen Tokyo Üniversitesi Mühendislik profesörü Kauro ISHIKAWA ilk sayıda derginin ilkelerini ve amacını üç başlıkta özetledi.


1-İçerik herkesin anlayabileceği kolaylıkta olmalı. İş gücünün ön sıralarında yer alan işçiler arasında kalite kontrolün gelişmesine yardımcı olunmalı


2-Dergiye herkesin erişebilmesini sağlamak için fiyatı düşük olmalı. Mümkün olduğu kadar fazla ustabaşı ve işçinin bu dergiyi okuması ve ondan yararlanması sağlanmalı.


3-Atölyede ve diğer iş yerlerinde, ustabaşıları liderler ve diğer çalışanlar da üyeler olmak üzere gruplar oluşturmalı. Bu gruplar kalite kontrol çemberi olarak adlandırılmalıdır. Kalite kontrol çemberleri çalışmalarında metin olarak bu dergiyi kullanmalı ve işyerlerindeki sorunlarını çözmeye çaba harcamalıdırlar.


Ishıkawa’nın çizdiği bu doğrultuda önceleri 20 Japon firmasında başlatılan çember faaliyetleri giderek yaygınlaşmış, hemen her ülkede ürettim ve hizmet sektörlerinde geniş bir uygulama sahası bulmuştur.


Dr. Ishıkawa, bir ülkede uygulanan kalite kontrol uygulamasının aynen bir başka ülkede uygulanmasının söz konusu olamayacağını, her ülkenin kendi sosyal ve kültürel yapısına göre uygulamaların değişebileceğini söylemektedir. Nitekim Japonlar da batılılardan aldıkları yönetim tekniklerini hiç bir zaman aynen uygulamamışlar, kendi bünyelerine adapte etmişlerdir. Kuşkusuz Türkiye’de Japonya’dakinden farklı koşullar mevcuttur ve Türk yöneticileri kalite çemberlerinde başarıya ulaşmak için en doğru sentezi kendileri yapmak zorundadırlar.


Toplam Kalite Yönetimi konusunda en başarılı uygulamayı yapan Japonya’nın bu başarısının altında yatan nedenleri anlamak ve bundan Türkiye koşullarında uygulanabilir dersler çıkarmak gerekir

.

Ishıkawa’ya göre firma çapında kalite kontrol etkinliklerinin bir parçası olarak yürütülen kalite kontrol çemberi etkinliklerinin arkasındaki temel fikirler şunlardır.


1-Şirketin iyiye gitme gelişmesine katkıda bulunmak


2-İnsana saygı duymak ve içinde yaşamaya değer, mutlu ve aydınlık bir işyeri yaratmak


3-İnsan yeteneklerini tamamen harekete geçirmek ve sonuçta sonsuz olanaklar ortaya çıkarmak


Ishıkawa Kalite Çemberi faaliyetleri yürütülürken dikkat edilmesi gereken 10 noktayı da şöyle belirtmektedir.

-Kendini geliştirme

-Gönüllülük

-Grup etkinliği

-Bütün çalışanların katılımı

-Kalite kontrol tekniklerinden yararlanma

-Çalışma ortamıyla yakından ilgisi olan faaliyetler

-Kalite kontrol faaliyetlerinde canlılık ve süreklilik

-Karşılıklı gelişme

-Özgürlük ve yaratıcılık

-Kalitenin sorunların ve gelişmenin farkında olma

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN YARARLARIToplam kalite yönetimi işletmenin rekabet gücünü artırabilmsi için en önemli yaklaşımlardan biridir. Küreselleşme ile setleşen rekabet koşullarında işletmeye sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz:


-Mal ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

-Müşteri tatmininin artması

-Kaynak israfının azalması

-Ürün geliştirme süresinin kısalması

-Verimliliğin artması

-Pazar talebinin karşılanmasında esnekliğin artması

-Süreç içi işlem sayısının azalması

-Müşteriye hizmet ve mal teslim sürelerinin kısalması

-İşçi ve işveren ilişkilerinin düzeltilmesi


Yukarıda saydığımız bu görünür yararların dışında toplam kalite yönetimi ile örgütün kendini geliştirmesi geleceğe hazırlanabilmesi dahada kolaylaşmaktadır. Toplam kalite yönetimi ile işletmeler hem kalite üstünlüğü hemde maliyet üstünlüğü elde edebilmektedir. Özellikle çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen yeni öneriler ve yeni tekniklerle rekabet gücünün artırılmasında önemli kazanımlar sağlanabilmektedir.


1   2   3   4

Similar:

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconAMAÇ : “KALİTE” VE “TOPLAM KALİTE” KAVRAMLARINI ELE ALMAK, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UYGULANMASI HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK SONUÇLARI DEĞERLENDİRMEK, NASIL UYGULANABİLECEĞİNİ ARAŞTIRMAK

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE icon2. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? Toplam Kalite Yönetiminin kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle kalite ve kalite yönetimi kavramlarının açıklanması gerekmektedir

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconToplam kalite yönetimi, kalite, T. S. E. kalite tanımı, tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi, toplam kalite yönetiminin amaçları, toplam kalite yönetimi eğitiminin

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconTOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TANIMI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconÖZET EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇLARI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconToplam Kalite Yönetiminin açıklanmasından evvel, kalite kavramının ve günümüze gelene kadar yaşadığı gelişimlerin açıklanması gerekir. Çünkü bu yöndeki

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE icon1-Toplam kalite yönetiminin İktisat Fakültesi’nde uygulanmak istendiğini varsayın. Sizce bu uygulamada

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconToplam Kalite Yönetimi, kalite kontrol kavramının ötesinde ve onu aşan bir yönetim felsefesini ifade eder. Bu çalışma Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve bu

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN DOĞUŞU VE iconKalite, kalite kontrolu, toplam kalite kontrolu, kalite sistemlerinin tekstil sektöründe kullanımı, tekstil malzemelerinin fiziksel testleri ve bu konulardaki teknik terimlerin İngilizce açıklanması

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page