Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
Indir 4.19 Mb.
TitleBazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar
Page25/116
Date conversion10.12.2012
Size4.19 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.gaziantepeo.org.tr/dosyalar/te
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   116

geçişin uzaması durumu olarak tanımlanmıştır. hipersomnia oluşması için bir

organik sebep yok ise, bu durum genellikle mental bozukluklarla ilişkilidir.

Hariç: hipersomnia (organik) (G47.1)

narkolepsi (G47.4)

F51.2 Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu

Var olan uyku-uyanıklık ritmi ve istenilen uyku-uyanıklık ritmi arasında

kişinin çevresi için bir uyuşmanın olmayışı ve insomnia ya da hipersomniadan

yakınmayla sonuçlanmasıdır.

sirkadian ritmin psikojenik olarak tersine dönmesi

niktohemeral ritmin psikojenik olarak tersine dönmesi

uyku ritminin psikojenik olarak tersine dönmesi

Hariç: uyku-uyanıklık ritmi bozuklukları (organik) (G47.2)

F51.3 Uyurgezerlik [somnambulism]

Uyku ve uyanık oluşun bir arada bulunduğu değişikliğe uğramış bir bilinçlilik

halidir. Uykuda gezme dönemi süresince kişi, genellikle gece uykusunun ilk

1/3’ü boyunca yataktan kalkar, etrafta dolaşır ve bu sırada düşük düzeyde bir

farkındalık (awareneness), reaktivite (tepki gösterme), ve motor beceri gösterir.

Uyandığında genellikle yaptıkları ( bu durum) hakkında hiç bir şey hatırlamaz.

F51.4 Uyku terörü-karabasan [gece terörü]

Yoğun vokalizasyon, motilite ve yüksek otonomik boşalmayla kendini gösteren

ve gece uykusunda ortaya çıkan aşırı korku ve panik dönemleri. Birey oturur

veya kalkar, genellikle gece uykusunun ilk 1/3’ünde olur ve panik ifade eden

bir çığlıkla birliktedir. Oldukça sık olarak sanki kaçmaya çalışıyormuş gibi

kapıya hamle yapar, ancak nadiren odayı terk eder. Olayın hatırlanması, eğer

varsa, oldukça sınırlıdır (genellikle hatırladığı bir veya iki fragman şeklinde

zihinsel imgelerdir).

F51.5 Kabuslar

Düş yaşantıları anksiyete veya korku yüklüdür. Rüyanın içeriği oldukça

ayrıntılı olarak hatırlanır. Rüya yaşantısı oldukça canlıdır ve genellikle

yaşamaya, güvenliğe ve öz-saygıya olan tehditleri kapsayan temaları içerir.

Oldukça sık olarak aynı veya benzer korku verici kabus temaları tekrarlanır.

Tipik bir episod sırasında bir derece otonomik boşalma vardır; fakat,

değerlendirilebilecek hiç bir vücut motilitesi veya vokalizasyon yoktur.

Uyanınca kişi süratle uyanık ve hazır(alesta) hale gelir.

Rüya anksiyete bozukluğu

F51.8 Uyku bozuklukları diğer, organik olmayan

F51.9 Organik olmayan uyku bozukluğu, tanımlanmamış

Emosyonel uyku bozukluğu BŞT

F52 Cinsel fonksiyon bozukluğu, organik bozukluk veya

hastalığın sebep olmadığı

Seksüel disfonksiyon bir kişinin istediği halde bir seksüel ilişkiye

katılamamasıdır. Seksüel cevap bir psikosomatik olaylar bütünüdür ve hem

psikolojik hem de somatik süreçler seksüel disfonksiyonun oluşmasında

genellikle rol oynarlar.

Hariç: Dhat sendromu (F48.8)

F52.0 Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu

Seksüel isteğin kaybolması temel problemdir ve ereksiyon yetersizliği veya

dispareunia gibi diğer seksüel sorunlara sekonder değildir.

Cinsel soğukluk

Hipoaktif seksüel istek bozukluğu

F52.1 Seksüel tiksinti (aversion) ve seksüel zevkin yokluğu

Ya seksüel temas seksüel aktiviteden kaçınmaya (seksüel aversiyon) yetecek

kadar korku ve anksiyete oluşturur veya seksüel cevaplar normal şekilde oluşur

ve orgazm yaşanır; fakat, buna uygun şekilde zevk alma yoktur (seksüel zevk

almanın olmayışı)

Anhedonia (seksüel)

F52.2 Psikojenik impotans

Erkekteki ana problem erektil disfonksiyondur (tatmin edici cinsel temas için

uygun olan ereksiyonu oluşturma veya sürdürmedeki güçlük). Kadınlardaki ana

problem ise vajinal kuruluk veya lubrikasyon yetersizliğidir

Kadın seksüel uyarılma bozukluğu

Erkek erektil bozukluğu

Genital cevapta başarısızlık

Hariç: organik orijinli impotans (N48.4)

F52.3 Orgazm disfonksiyonu

Orgazm ya hiç oluşmaz ya da önemli ölçüde geciktirilmiştir

İnhibe edilmiş orgazm (erkek) (kadın)

Psikojenik anorgazmi

F52.4 Prematür ejekülasyon

Her iki eşde seksüel etkileşimden zevk alması için ejekulasyonu yeter derecede

kontrol etmedeki yetersizlik

F52.5 Organik olmayan vajinismus

Vajinayı çevreleyen pelvis taban adalelerinin, vajinal açılmanın kapanmasına

sebep olacak şekildeki spazmı. Penis girişi ya imkansızdır ya da acılıdır.

Psikojenik vajinismus

Hariç: vajinismus (organik) (N94.2)

F52.6 Organik olmayan dispareunia

Dispareunia (veya cinsel temas sırasındaki ağrı) hem kadında hem de erkekte

görülebilir. Genellikle lokal bir patolojiye atfedilebilir ve daha sonra da buna

uygun şekilde patolojik koşul altında kategorize edilir. Bu kategori sadece eğer

hiç bir primer organik olmayan seksüel disfonksiyon (vajinismus veya vajinal

kuruluk gibi) yoksa kullanılmalıdır.

Psikojenik disparenuia

Hariç: disparenuia (organik) (N94.1)

F52.7 Aşırı seksüel istek

Nimfomani

Satiriasis

F52.8 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon

F52.9 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı, tanımlanmamış

seksüel disfonksiyon

F53 Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan,

başka yerde sınıflanmamış

Bu kategori puerperiumla (doğumu izleyen altı haftayı içine alan) bağlantılı

olan mental bozuklukları içerir, bu bozukluklar bu bölümde başka yerde

sınıflanmış bozukluklar için geçerli olan kriterleri taşımamaktadır. Bunun

sebebi de ya yetersiz bilginin bulunması veya onların sınıflandırılmasını

mümkün kılmayan özel ek klinik bulguların varlığıdır.

F53.0 Puerperium ile ilişkili hafif mental ve davranışsal bozukluklar, başka

yerde sınıflanmamış

postnatal Depresyon BŞT

postpartum Depresyon BŞT

F53.1 Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka

yerde sınıflanmamış

Puerperal psikoz BŞT

F53.8 Puerperiumla ilişkili olan ve diğer mental ve davranışsal bozukluklar,

başka yerde sınıflanmamış

F53.9 Puerperal mental bozukluk, tanımlanmamış

F54 Psikolojik ve davranışsal faktörler, başka yerde sınıflanmış

hastalık veya bozukluklarla ilişkili

Bu kategori diğer bölümlerde sınıflandırılmış olan fiziksel hastalıkların

etiolojisinde majör rol oynadıkları düşünülen psikolojik veya davranışsal

etkilerin (influences) varlığını kaydetmek için kullanılmalıdır. Sonuçta oluşan

herhangi bir ruhsal (mental) bozukluk (apprehension, kuruntu, emosyonel

çatışma ve endişe gibi) genellikle hafiftir ve sık olarak uzun sürelidir.

Fiziksel koşulları etkileyen psikolojik faktörler

Bu kategorinin kullanımına ait örnekler:

· astım F54 ve J45.-

· dermatit F54 ve L23-L25

· gastrik ülser F54 ve K25.-

· mukoz kolit F54 ve K58.-

· ulseratif kolit F54 ve K51.-

· ürtiker F54 ve L50.-

İlişkili fiziksel bozukluğu belirtmek için, eğer isterseniz, ilave kodu kullanın.

Hariç: gerilim-tipi baş ağrısı (G44.2)

F55 Bağımlılık oluşturmayan maddelerin kötüye kullanımı

Çok çeşitli ilaçlar ve kocakarı ilaçları bu kapsama dahil olabilir, fakat özellikle

önemli ilaç grupları şunlardır; (a) antidepressanlar gibi bağımlılık oluşturmayan

psikotropik ilaçlar, (b) laksatifler ve (c) aspirin ve parasetamol gibi reçetesiz

olarak satılabilen analjezikler.

Bu maddelerin ısrarla kullanımı sıklıkla tıbbi personel veya tıbbi hizmeti

destekleyen memurlar ile gereksiz temaslar sonucu oluşur ve bazen bu

maddelerin zararlı fiziksel etkilerinin oluşmasıyla sonuçlanır. Bu maddelerin

kullanımını yasaklama veya vazgeçirmeyi amaçlayan girişimler sık olarak

dirençle karşılanır. Laksatif ve analjezikler için vazgeçirme, bu maddelerin

renal disfonksiyon veya elektrolit denge bozuklukları gibi fiziksel zararlara

veya bunların gelişmesine ilişkin uyarma şeklinde olur. Her ne kadar hastanın

bu maddeyi alma konusunda kuvvetli bir motivasyonu olduğu aşikar ise de,

bağımlılık ve geri çekilme semptomları F10-F19’da tanımlanmış psikoaktif

maddelerde olduğu gibi gelişmez.

antiasitlerin kötü kullanımı

bitkisel ilaçlar veya kocakarı ilaçlarının kötü kullanımı

steroidler veya hormonların kötü kullanımı

vitaminlerin kötü kullanımı

Laksatif kullanma alışkanlığı

Hariç: psikoaktif maddelerin kötüye kullanımı (F10-F19)

F59 Fizyolojik bozukluklar ve fiziksel faktörlerle ilişkili davranış

sendromları tanımlanmamış

Psikojenik fizyolojik disfonksiyon BŞT


Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları (F60-69)

Bu bölüm bireyin karakteristik yaşam biçimini ve kendiyle veya diğerleriyle olan ilişki

modunu ortaya koyan, oldukça kalıcı ve aynı zamanda klinik önemi olan davranış

örüntülerini ve çok çeşitli koşulları içermektedir. Bu koşuların ve davranış kalıplarının

(örüntülerinin) bir kısmı bireyin gelişiminin erken dönemlerinde hem sosyal yaşantının ve

hem de yapısal faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkarken bir kısmı da yaşamın daha

geç dönemlerinde kazanılır. Spesifik kişilik bozuklukları (P60.-), karma tip ve diğer

kişilik bozuklukları (F61.-), ve kalıcı kişilik değişiklikleri (F62.-) derinden yerleşmiş

kalıcı davranış örüntüleridir ki bunlar çok çeşitli kişisel ve sosyal koşullara karşı esnek

olmayan cevaplar olarak ortaya çıkar. Bunlar, bir kültürdeki ortalama bir bireyin

algıladığından, düşündüğünden, hissettiğinden ve, özellikle de diğerleriyle olan

ilişkilerinden anlamlı veya aşırı sapmaları gösterir. Bu türden davranış örüntüleri,

durağan olma ve çok sayıdaki davranışsal ve psikolojik fonksiyon alanını içine alma

eğilimindedir. Bunlar her zaman değil fakat sıkça çeşitli derecelerdeki öznel huzursuzluk

ve sosyal performans problemleriyle bağlantılıdır.

F60 Özel kişilik bozuklukları

Bunlar, bireyin kişilik ve davranışsal eğilimlerindeki ileri derecede

bozukluklardır; direkt olarak hastalık veya zedelenmeden, beyine bir zarardan,

veya diğer bir psikiatrik bozukluktan dolayı oluşmazlar; genellikle kişiliğin bir

çok bölümünü içine alırlar; neredeyse daima ileri derecedeki kişisel gerilim ve

sosyal ilişkilerin bozulması ile bağlantılıdır. Genellikle çocukluk ve ergenlikten

itibaren açığa çıkar ve tüm erişkinlik boyunca devam ederler.

F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları

Engellere aşırı hassasiyet, kendine müdahaleleri affetmeme, şüphecilik ve

diğerlerinin doğal veya dostça tavırlarını yanlış yorumlayarak düşmanlık veya

kibir şeklinde algılama; seksüel partnerin veya eşin cinsel sadakatinden hiç bir

kanıt olmaksızın sürekli şüphe duyma ve kişisel hakları için inatçı ve hırçın

tutum ile karakterize olan kişilik bozukluğu. Aşırı derecede kendine-önem

verme ve kendini-referans alma olabilir.

Ekspansif paranoid Kişilik (bozukluğu)

Fanatik Kişilik (bozukluğu)

Querulant Kişilik (bozukluğu)

Paranoid Kişilik (bozukluğu)

sensitif paranoid Kişilik (bozukluğu)

Hariç: paranoya (F22.0)

· querulans(F22.8)

paranoid:

· psikoz(F22.0)

· şizofreni(F20.0)

· durum (F22.0)

F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu

Yalnız başına yapılan aktiviteleri, fantazi ve iç gözlemi tercih ederek duyuşsal,

sosyal veya diğer temaslardan kaçınma ile karakterize kişilik bozukluğu.

Duyguları açıklama ve zevk alma bakımından kısıtlı bir kapasite vardır.

Hariç: Asperger sendromu (F84.5)

deluzyon bozukluğu (F22.0)

çocukluk çağının şizoid bozukluğu (F84.5)

şizofreni (F20.-)

şizotipal bozukluk (F21)

F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu

Sosyal zorunlulukları göz ardı etme ve diğer kişilerin duygularına karşı katı bir

Sosyal zorunlulukları göz ardı etme ve diğer kişilerin duygularına karşı katı bir

normlar arasında büyük bir uçurum vardır. Davranış, cezalandırmayı da içine

alacak şekilde ters yaşantıyla kolaylıkla değiştirilemez. Engellenmeye tolerans

ve şiddet ve saldırganlığın boşalma eşiği düşüktür. Diğerlerini suçlama veya

kişiyi toplumla çatışma içine sokan davranışları için makul açıklamalar getirme

eğilimi vardır.

Amoral Kişilik (bozukluğu)

Antisosyal Kişilik (bozukluğu)

Asosyal Kişilik (bozukluğu)

Psikopatik Kişilik (bozukluğu)

Sosyopatik Kişilik (bozukluğu)

Hariç: iletişim bozuklukları(F91.-)

emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu (F60.3)

F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu

Kesin olarak fevri ve sonuçlarını düşünmeksizin hareket etme eğilimi ile

karakterize olan kişilik bozukluğudur; duygu durum önceden tahmin edilemez

ve kaprislidir. Duygu feveranlarını ve davranışsal patlamaları kontrol etmede

bir kapasitesizlik vardır. Kavgacı davranma ve özellikle fevri davranışları

engellendiği zaman başkalarıyla çatışma eğilimi vardır. İki tip ayırt edilebilir:

Fevri (impulsif) tip baskın olarak emosyonel instabilite ve içtepilerin

kontrolünün yokluğu ile karakterizedir. Borderline tip ise ilaveten kendilik

imgesinde, amaçlarda ve içsel tercihlerde bozulmayla; kronik bir boşluk

hissiyle; yoğun ve durağan olmayan kişiler arası ilişkilerle; ve intihar

teşebbüslerini de içine alacak şekilde kendi-kendine zarar verici şekilde

davranma eğilimiyle karakterizedir.

Saldırgan Kişilik (bozukluğu)

Borderline Kişilik (bozukluğu)

Patlayıcı Kişilik (bozukluğu)

Hariç: disosyal kişilik bozukluğu (F60.2)

F60.4 Histrionik kişilik bozukluğu

Yüzeysel ve labil duygulanım, kendi kendini dramatizasyon, tiyatral davranma,

duyguların abartılı ifadesi, kolay etki altında kalma, egosentrizm, kendi-

kendiyle meşgul olma, diğer kişileri dikkate almama, kolayca zedelenen

duygular ve sürekli bir heyecan, dikkat çekme ve onay arama ile karakterize

olan kişilik bozukluğu.

Histerik Kişilik (bozukluğu)

Psikoinfantil Kişilik (bozukluğu)

F60.5 Anankastik kişilik bozukluğu

Şüphe, mükemmellik, aşırı vicdan, ayrıntılarla meşgul olma ve kontrolü,

inatçılık, tedbirli olma ve katılık ile karakterize olan bir kişilik bozukluğu. Bir

obessive-kompulsif bozukluğun şiddetine ulaşmayan ısrarlı ve istenmeyen
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   116

Similar:

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconBazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconİNSANLARDA ENFEKSİYÖZ OBEZİTE KANATLILARDA ENFEKSİYÖZ ADİPOZİTE

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconVasküler tutulumla giden bazı hastalıklar (Diyabet ve hiperlipidemi) aydınlatılmış onam (hasta rıza) formu

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconAralarında bazı bölgesel ve iklimsel farklar olmakla beraber, bu grup hastalıklar ülkemizde sık görülmektedir. Epidemiyolojik olarak aşağıdaki sıra ile incelenebilirler

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar icon3. Yukarıdaki tabloda insanlarda görülen bazı hastalıklar verilmiştir. Buna göre, yukarıda verilen hastalıklardan hangisi genetik hastalıklara örnek olarak verilebilir?

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconÜlkemizi Tehdit Eden Paraziter Hastalık: Trichinellosis Düzenleyen

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconBildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan ve akut kanlı ishal ile ABE etkeni olan diğer hastalıklar rutin veri toplama sisteminin bir parçası olarak

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconEnfeksiyöz Bronşitis Virüsü

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconSIĞIRLARDA ENFEKSİYÖZ RHINOTRACHEITIS (IBR) VİRUS ENFEKSİYONLARI

Bazı enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar iconÖZET Kantaroğlu Ö. Ç.,, Enfeksiyöz mononükleoz: 44 vakanın retrospektif analizi

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page