1 c'nin r'li kombinasyonunu hesaplayan programı "do döngüsü" ve "if" yapılarını kullanarak yazınız
Indir 7.11 Kb.
Title1 c'nin r'li kombinasyonunu hesaplayan programı "do döngüsü" ve "if" yapılarını kullanarak yazınız
Date conversion15.02.2013
Size7.11 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog1fiz/odev.doc
ÖDEV SORULARI:


1) c'nin  r'li kombinasyonunu hesaplayan programı "do döngüsü" ve "if" yapılarını
kullanarak yazınız.program kombinasyon
implicit none
integer c,r,son,N,cfak,rfak,ffak
print*,'c ve r degerlerini giriniz'
read*,c,r
cfak=1
rfak=1
ffak=1
do  N=1,c
cfak=cfak*N
if(r.GE.N) rfak=rfak*N
if((c-r).GE.N) ffak=ffak*N
enddo
son=cfak/(rfak*ffak)
print*,'sonuc=',son
end


2) mxn boyutundaki A ve B matrislerinin çarpımını bulan programı yazınız.


        program matris
        implicit none
        real*8 A(10,10),B(10,10),C(10,10)
        integer m,n,k,l,secim,i,j
        do
        write(*,*)
        write(*,*) 'A matrisin boyutlarini giriniz m,n '
        read(*,*) m,n
        write(*,*) 'B matrisin boyutlarini giriniz k,l '
        read(*,*) k,l
        print*, 'A matrisinin elemanlarini giriniz'
        do i=1,m
        do j=1,n
        read*, A(i,j)
        enddo
        enddo
        print*, 'B matrisinin elemanlarini giriniz'
        do i=1,k
        do j=1,l
        read*, B(i,j)
        enddo
        enddo  
        if(k.eq.n) then
        do 10 i=1,m
        do 10 j=1,l
        c(i,j)=0
        do 10 k=1,n
        c(i,j)=c(i,j)+a(i,k)*b(k,j)
  10  continue
        print*,'AxB matrisi:'
        do i=1,m
        write(*,*)(C(i,j),j=1,n)
        enddo
        else
        print*, 'k ve n esit olamali. carpim olnaksiz!'
        endif 
        enddo
        end


3) 1+(1/1!)+(1/2!)+(1/3!)+................. +(1/n!) serisinin toplamını bulan programı yazınız. 

      program euler
      implicit none
      real*8 terim,toplam
      integer payda,N
      N=10
      terim=1.0
      E=1.0
      do  payda=1,N
      terim=terim/payda
      E=E+terim
      enddo
      print*,'e=',E
      end

4) A matrisi 3x3 boyutundadır. A matrisinin elemanlarını klavyeden okuyan ve A matrisinin transpozesinin
elemanlarını ekrana yazdıran programı yazınız.


program transpoze
implicit none
real*8 A(3,3)
integer i,j
do i=1,3
do j=1,3
read*, A(i,j)
enddo
enddo
do i=1,3
write(*,*)  (A(j,i),j=1,3)
enddo
end


3) 3x3 boyutunda birim matrisi oluşturan programı yazınız.

program birimat
implicit none
real*8 A(3,3)
integer i,j
do i=1,3
do j=1,3
if(i,eq,j) then
A(i,j)=1
else
A(i,j)=0
endif
enddo
enddo
do i=1,3
write(*,*)  (A(i,j),j=1,3)
enddo
end


5) toplamını bulan program.

program topser
implicit none
real*8 C(5,6),top
integer i,j
do i=1,5
do j=1,6
read*, C(i,j)
enddo
enddo
top=0
do i=1,5
do j=1,6
top=top+ 1/C(i,j)
enddo
enddo
write(*,*)  ‘toplam=’,top
end

Add document to your blog or website

Similar:

1 c\Hayvanların iç ve dış yapılarını, organların çıplak gözle görülebilen yapılarını inceleyen bilim dalıdır

1 c\Aşağıdaki “C” harfiyle başlayan deyimlerimizi anlamlarıyla birlikte okuyunuz ve en az 10 tanesini kullanarak arka sayfaya bir hikaye yazınız veya olay anlatınız

1 c\X isimli veri alanına (int tipli), X in karesini hesaplayan Kare

1 c\Yeni komutunu kullanarak veya Veritabanı Sihirbazı'nı kullanarak Access projesini SQL Sunucu veritabanını kullanırsınız. Access projesi oluşturma hakkında bilgi edinin. Destekli Microsoft SQL Server veritabanları

1 c\1)Türklerin İslamiyet’ten önce kullandıkları alfabeleri yazınız. Bu alfabelerle oluşturulan üç edebi eserin adını yazınız.(4+6=10)

1 c\AMAÇ CuO ve H2SO4 kullanarak CuSO4 elde edilmesi,CuS 5H2O ve Na2SO3 kullanarak Cu2O elde edilmesi. TEORİK BİLGİ

1 c\Bu ödevde basit bir kütüphane otomasyonu programı yazmanız beklenmektedir. Program daha önce gördüğümüz Kitap ve Öğrenci nesnelerini kullanarak kullanıcıya

1 c\Tesisleri ve yapılarını … Ayrıntılı olarak inceleyin

1 c\1-Girilen 30 sayı arasındaki en küçük sayıyı bulup yazan bir algoritma (ya da C++ programı) yazınız. 2

1 c\"Proje Döngüsü Yönetimi" (PCM)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page