DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer
Indir 37.05 Kb.
TitleDEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer
Date conversion10.12.2012
Size37.05 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://suleymanpasaanaokulu.k12.tr/fileadmin/user_upload/suleymanpasaanaokulu-ftp/rehberlik/rehb
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

(DEHB)


Belirtileri Nelerdir

 • DEHB gösteren çocukların dikkat süreleri yaşlarına uygun değildir ve çabuk dağılır.

 • DEHB olan çocuklar yerlerinde duramazlar, kıpır kıpırdırlar, sıklıkla hareketler amaçsızdır. Bu çocuklar sık sık ellerini kollarını sallayıp parmak şaklatırlar. Bulundukları yere vurarak, dokunarak ritmik sesler çıkarırlar. Huzursuzdurlar. TV seyrederken, ders çalışırken, oyun oynarken pek çok şeyle birden ilgilenirler.

 • Bir aktiviteye uzun süre katılma, dinleme ve pekiştirme becerileri pek yoktur.

 • Dinlemekte güçlükler vardır, dinleyemezler.

 • Bir hareketi yapmadan önce sonuçlarını düşünemez yada fark edemezler. Ancak hareketlerinin sonunda yapılması gerektiğini fark edebilirler. Örneğin öğretmen soru sorduğunda daha soruyu bitirmeden cevap verirler. Aniden yola araçların önüne çıkabilir, çevreden uyarılınca hemen alınıp üzülürler.

 • Israrcı ve savunucudurlar. Yüksek sesle konuşurlar.

 • Eşyalarına sahip çıkamazlar, sık sık bir şeyler kaybederler.

 • Yetişkinlerle olan ilişkilerinde kurallara uymakta zorlandıkları için sorunlar yaşarlar.

 • Z
  1
  eka düzeyleri normal ve normale yakın olmasına karşın okulda başarılı lamayabilirler. Okula ilk başladıklarında aşırı hareketlilik ve dikkat dağınıklığı davranışlarıyla kendilerini gösterirler. Eğitimin ilerleyen aşamalarında sınıfta oturmakta güçlük çektikleri, dikkatlerini öğretmenin anlattıklarına yoğunlaştıramadıkları için okulda edinilmesi gereken bilgiyi takip edip kazanamazlar. İleriki sınıflarda bu durum çocuklarda güvensizlik, bıkkınlık ve bezginlik gibi duygusal sorunları ortaya çıkarabilir.

 • DEHB’na sıklıkla öğrenme güçlüğü eşlik eder. Özellikle matematiği anlama, kavrama ve çözmede zorlanırlar. Büyük bir hevesle derse veya herhangi bir etkinliğe başlar ve çok başarılı olmayı isterler. Ancak, düzenli ders çalışma becerilerinin olmaması, organize olamama ve dikkatlerinin çabuk dağılması nedeni ile başarılı olamazlar.

 • Kendilerini yetersiz, başarısız ve güvensiz hissederler. Tedirgin ve kaygılıdırlar. Sıklıkla evde ya da okulda “tembel ve yaramaz” sözcüklerini işitirler. Genellikle öğretmenlerinin kendilerine taktığı için böyle kötü davrandıklarını ileri sürerler. Öğretmenlerinin daha yaramaz ya da tembel oldukları halde başka öğrencilerine böyle kötü davranmadıklarını, oysa ki o öğrencilerin daha fazla sınıf düzenini bozmakta olduğunu söylerler.

 • Bu çocukların yaş gurubu içinde uyumu yoktur. Hemen heyecanlanır, engellenmeye katlanamazlar. Kendilerine haksızlık yapıldığını düşünürler. Yanlışlarını ve hatalarını kabul etmezler.


DEHB olan çocukların % 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer.


ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER


Uygun yardımlar DEHB’lu çocuk aşırı hareketlilik, dikkatsizlik, dürtüsellik olmadan hayatına devam eder. Kendilerine güvenleri ve kendilerini kontrol edebilme yetenekleri artar. Sizin yardımınız olmadan ailelerin çocuklarına yardım etme şansları daha az olacaktır.

 • E
  2
  ğer doktor sınıfınızdaki bir çocuğa bu sorundan dolayı ilaç tedavisi uyguluyorsa gözlemlerinizi sizinle görüşmek isteyebilir. Aşırı hareketli çocuklarda çocuğun hareketlerinde bir azalma olup olmadığına bakabilirsiniz. Kolay dikkati dağılan çocuklarda ise dikkat süresinde uzama olup olmadığına bakabilirsiniz.

 • Dikkatleri kolay dağıldığı için, öğrenciyi size yakın bir yerde, ön sıralarda kendine iyi örnek olabilecek bir arkadaşının yanına oturtabilirsiniz. Bu çocuklar dikkatlerini uzun dönem sürdüremediklerinden, onlara verilen görevlerin onların yapabilecekleri şekilde uygun parçalara ayrılması, performanslarını arttıracaktır. Etkinliği sürdürebilmesi için aralıklı olarak göz göze gelip, omzuna dokunarak uyarılar verebilirsiniz. Ev ödevlerinin miktarını azaltabilirsiniz. Bu öğrencilere yönerge verirken açık ve net bir dil kullanmalı ve söylediğinizin öğrenci tarafından anlaşıldığından emin olmalısınız.

 • Dürtüsel davranışları, onların ufak tefek uygunsuz davranışlarını görmezden gelebilirsiniz. Kendini denetleyebildiği, uygun şekilde davrandığında hemen o anda doğrudan kendisini övebilir, ödüllendirebilirsiniz. Örneğin elini yalnızca amaca uygun kaldırdığı zaman yanına giderek onu övebilirsiniz. Uygunsuz davranışlarını ani tepkiler göstermeden, azarlamadan, eleştirmeden ihtiyatla kınayabilirsiniz. Bu öğrencilerin cezalandırılmak amacıyla dersten dışarı çıkartılması uygun bir yöntem değildir. Çünkü, bu çocuklar derste sıkıldıklarından bu ceza onlara ödül gibi olacaktır.

 • Aşırı hareketliliği için, eğer yaptığı işi aceleci ve özensiz yapmışsa tekrar kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Sırada uzun süre oturmak bu çocuklar için oldukça zordur. Ara vermesi için fırsat tanıyabilir ve hareketliliğini olumlu bir şekilde kullanmasını öğretebilirsiniz. Görevleri sırasında kısa molalar vermesine izin verebilirsiniz.

 • S
  3
  osyal zorlulukları da olabileceği için, bu çocuklara güven vermeye ve cesaretlendirmeye özen göstermelisiniz. Olumlu davranışlarını, çalışmasını, dürtüselliğini kontrol edebildiği anları sıkça övebilir, uygun davranışlarını sınıfta arkadaşlarına alkışlatabilirsiniz. Okul dışı ilgileri ve başarıları için aileyle sıkça görüşebilir ve eve olumlu yazılar mesajlar gönderebilirsiniz. Yaşıtları arasındayken öğrenciye özel sorumluluklar verebilir, böylece öğrenciler tarafından olumlu bir açıdan değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz. Öfkesini denetlemekte zorluğu varsa, yumuşak bir tarzda konuşarak onu ortamdan uzaklaştırabilirsiniz.

 • DEHB olan çocuklar genelde yapılandırılmış, net şekilde beklentiler ve sınırlara en iyi şekilde cevap verirler. Uygun yardımla bu çocuklar kendilerine güvenen, gerektiğinde kendilerini kontrol edebilen, başarılı birer birey olabilirler. Bu çocukların avukatı olmalı ve aktif olarak çocuğun ihtiyaçlarını fark edebilmelisiniz. Sizin yardımınızla, doktor, aile, öğretmen işbirliği ile DEHB’li çocuklar güçlüklerinin üstesinden gelebilecek; hayatlarını sağlıklı mutlu, üretken insanlar olarak yaşayacaklardır.
ANNE – BABALARA ÖNERİLER • DEHB’nun uzun süreli bir sorun olduğunu ve tedavisinin de uzun bir dönem içinde planlanıp uygulanacağını kabul edin.

 • Doktor ilaçlı tedaviyi uygun görüyorsa, verdiği ilaçları mutlaka muntazaman kullanınız.

 • Çocuklarınızın sorun alanlarını, diğer çocuklardan farklı ve güçlü yanlarını belirleyiniz. Bu neler yapabileceğiniz konusunda size yol gösterecektir. Sorun alanlarını bilmeniz onların gereksinimlerine yanıt verebilmeniz için de gereklidir. Bu gereksinimlere yanıt verirken çocuklarınızın farklı ve güçlü yanlarını bilmek işinizi kolaylaştırır.

 • E
  4
  vde yaşayan herkes de çocuğun sorunlarını tam olarak bilmelidir. Çocuğunuzun sorunu var. Fakat bu yalnızca bir güçlüktür, bir felaket değildir. Çocuğunuzun da sizlerin yardımı ile sorunların üstesinden gelme şansı vardır.

 • Çocuğunuz için bir yıllık planlar yapınız. Böylece aşırı beklentiler içine girerek çocuğunuzu bıktırmamış olursunuz. Aynı zamanda beklentilerinizi çok aza indirip onun ilerlemesine engel olmamalısınız.

 • Çocuğunuz sizi dinlemiyor gibi davranıyor, görmezden geliyorsa yanına gidin, göz teması kurduktan sonra onunla konuşmaya başlayın.

 • Okul ödevlerini yaparken, çalışma süresini kısaltın. Sık sık kısa aralar verdirin.

 • Çocuğun zorlandığını ya da sıkıntıya girdiğini fark ettiğiniz yerde gerginliğini azaltmak ve öfkesini engellemek için ona yardım edin ve cesaret verin, ya da iş yükünü azaltarak nefes almasını sağlayın. Ancak önceden koyduğunuz yasak ve kuralları bozmayın. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını mutlaka görün ve küçük olumsuz davranışlarını görmezden geliniz. Olumlu davranışlar için özendirin.

 • Kesin olarak yapılmasını istediğiniz davranışlarla, izin verebileceğiniz davranışları onunla konuşunuz ve kararlı olunuz.

 • Çocuğunuza açık, kısa ve kısa yönergeler verin ve istediğinizin yerine getirilip getirilmediğini izleyin.

 • Ev dışında sosyal ya da sportif faaliyetlere katılmasına yardımcı olun. Bu faaliyetlerin çocuğa zorlayıcı yük getirmemesine ve keyif almasına özen gösterin.

 • Çocuğunuza gerekli açıklamaları yapın ancak bunu yaparken onu azarlamaktan, eleştirmek ve küçük düşürmekten kaçının. Başkalarının yanında onu azarlayıp, eleştirmekten ve kıyaslamaktan kaçının.

 • Doktor, aile ve öğretmen işbirliğini kurmaya ve sürdürmeye çalışın. Çocuğunuzun güçlüklerinin öğretmen tarafından doğru algılanması önemlidir. Çocuğunuzun ve sorununun özelliklerini öğretmeni ile konuşunuz.

 • Ç
  5
  ocuğunuzda DEHB ile birlikte özgül öğrenme güçlüğü de varsa, sorunu okuma, yazma ya da matematik alanlarının hangisinden kaynaklandığını belirleyin. Hangi alanda daha güçlü olduğunu saptayın. Böylece güçlü yönlerini kullanarak öğrenme hevesinin artmasını sağlayın. Güçsüz alanlarda da çaba göstermesini destekleyin.

 • Çocuğunuzun başarılı olabileceği durumlar yaratın ve uygun aktiviteler seçin. Böylece kendini gösterme fırsatı yakalasın ve başardığını hissetsin. Bunu yaptığınızda, yeni başarılar için heves edecek ve çaba gösterecektir. Zoru da başarmak için deneme isteği duyacaktır.

 • İlaç verildiyse, doktorunuza aklınıza takılan her şeyi sorun. Merak ettiklerinizi öğrenin. Çocuğunuza da ilacı hakkında bilgi verin.


Çocuğunuzun DEHB Sendromlarının Aşmasına Yardımcı Öneriler

 1. Sevgi, Sınırlar ve Sürekli Kas Egzersizleri:

Bu üçü DEHB sorunu yaşayan çocuğun iyileşmesi için çok önemlidir. Sevgi karşılıksız verilmelidir. Çocuğunuzun sevginizi kazanması ya da hak etmesi gerektiği düşünülmemelidir. Sevgi asla bir pazarlık malzemesi olarak kullanılmamalıdır (“Elinden gelenin en iyisini yap. Ben de seni daha çok seveceğim.”) ya da tehdit (“Eğer oturup yemeğini bitirmezsen annen artık seni sevmeyecek”) gibi bir yaklaşım asla uygulanmamalıdır. Bu sorunu yaşayan çocukların kendilerine güvenleri genellikle düşüktür. “Kötü” olduklarını düşündükleri içinde kendilerini kötü hissediyorlardır. Çocuğunuza böyle şüpheleri aklında çıkarmasını söyleyin. Sizi üzecek ne yapmış olursa olsun sık sık onu ne kadar sevdiğinizi ona hem gösterin hem de ifade edin.

S
6
ınırlar çocuğunuzun ait olduğu guruba ne kadar uyduğunu anlaması için bir göstergedir. DEHB yaşayan bir çocuk, içsel-yapısal iskeletini yaratamama gibi bir sorun yaşıyordur. Davranışlarının doğruluğu konusunda bir karara varamıyordur. Kurallar ve sınırlar çocuğa dış dünyaya ait davranışları öğretebilirler. Tehlikeli bir durum onu durdurabilir, uygunsuz bir davranış göstermek üzere olduğunda onu uyarabilirler. DEHB yaşayan çocuğun kuralları öğrenmesi zaman alabilir. Öğrendiğini zannettiği durumda bile kuralları unutması veya dürtüsel bir davranışta bulunup öğrendiklerini göz ardı etmesi mümkündür. Kuralları bozmalar yorucudur ama istikrarlılık er ya da geç duruma hakimiyet sağlayacaktır.

DEHB yaşayan çocuklar zaman zaman enerjilerini boşaltma ihtiyacı duyacaklardır. Bunun içinde kaslarını çalıştıracakları hareketler yapmaları onlar için iyidir. Çocuğunuz bazı aerobik egzersizleri yapmalıdır. Koşmak, zıplamak gibi gündelik hareketler özellikle okul sonrası yapılırsa çok işe yararlar. Çocuk önceden belirlenmiş bu uyum süresinde futbol ya da basketbol gibi bir takım oyununa katılarak günü tamamlayabilir. Çocuğunuzun sevdiği ve başarılı olabileceği bir sporlar ilgilenmesini sağlamanız yararlı olabilir.


 1. Düzeni Arttırabilir ve İstikrar Sağlayabilirsiniz:

Kabul edilebilir davranışlar için net sınırlar koymanız, dışa dönük düzeni arttırmanız (davranış terapisi teknikleri ile) ve aile hayatınızın rutinini de istikrar sağlamanız önemlidir.


 1. Çocuğunuzun Onun İçin Zor Olan Durumlarla Karşılaşmasını Önleyebilirsiniz.

D
7
EHB yaşayan çocuklar için özellikle de hiperaktivite problemi varsa, lokantada yenen yemekler tam bir işkencedir. Bu durumda yapılabilecek en iyi şey bir çocuk bakıcısı bulmanızdır. Eğer bu mümkün değilse yemeğinizin gelmesini ya da diğerlerinin gelmesini beklerken çocuğunuzu dışarı ya da lobiye çıkarmanız ve orada dolaşmasına izin vermenizde uygun olur. Çocuğunuzun hiperaktivite seviyesine göre 15 ya da 20 dakika sakin kalması mümkündür. Bunun için önce evde alıştırma yapmanız çocuğunuzun başarılı olma şansını arttıracaktır.


 1. Yaşadığınız yerin Çocuğunuz İçin Güvenli Bir Yer Olmasını Sağlayabilirsiniz.

DEHB yaşayan çocuk tırmanma dürtüsü hissederse, bunun güvenli olup olmadığını düşünmeyecektir. Evinizi çok güvenlikli bir haline getirmiş olsanız bile DEHB yaşayan bir çocuğu evde yalnız bırakmanız ya da belli aralıklarla kontrol etmeniz tavsiye edilmez. Çocuğunuz oyun oynarken onun güvende olup olmadığını sürekli kontrol edin.


 1. Molaları Çocuğunuza Ceza Olarak Değil Onun Yeniden Kontrolü Eline Alması İçin Kullanabilirsiniz.

Kısa molalar çocukların kontrolü ele alması için çok yararlıdır. Ama disipline etmenin etkili bir yolu değildir. DEHB yaşayan bir çocuğun köşeye gitmesini ve oturup ne yaptığını 10 dakika boyunca düşünmesini istemek, yeni doğmuş bir bebekten emrini izleyip algılamasını istemekten farksızdır. Çocuğun dikkatinin sabitlendiği süre dakikalarla değil saniyelerle ölçülür. Hatta çocuk o köşeye neden gittiğini bile unutabilir. Ayrıca çocuğun kasları hiperaktivite sorunu nedeni ile biyolojik olarak hızlandırılmış durumdadır ve bu da onun 10 dakikadan fazla bir süre yerinden kalkmadan oturmasını fiziksel olarak imkansız kılmaktadır. Bu yüzden çocuktan iki dakikayı geçecek şekilde yerinden kalkması istenmemelidir. “Şimdi gidip şuraya otur ve sakinleş. Bir dakika sonra, neler olup bittiğini konuşmak için ben de yanına geleceğim” şeklinde bir yaklaşım yararlı olacaktır.


 1. Çocuğunuzun Yeteri Kadar Uyku Uyuduğundan ve İyi Beslendiğinden Emin Olun.

D
8
EHB yaşayan çocuklar geceleri uyumakta zorlanırlar, bu yüzden de yatma zamanını ertelemeye meyillidirler. Ama bu sorunu yaşayan çocuğunuz diğer çocuklara göre sürekli hareket halinde olduğundan daha çok uykuya ihtiyacı vardır. Her gece aynı saatte yatması çok önemlidir. (Bu sadece yeteri kadar dinlenmesi için değil, aynı zamanda düzen ve istikrar sağlayan bir durum olduğu için de önemlidir.) Sağlıklı olmak için, özellikle de DEHB yaşayan çocuklarda düzenli beslenme şarttır. DEHB söz konusuysa, özel bir diyet değil, düzenli ve dengeli bir beslenme sistemi öneriyoruz. Beslenme sisteminde yapılacak değişikliklerin DEHB yaşayan çocuklarda yararlı olup olmayacağı tartışılmaktadır. Son araştırmalar bunun pek bir yararı olmadığını göstermiştir. Yine de Feingold Diyeti gibi özel beslenme şekilleri DEHB yaşayan çocuklara zaman zaman yardımcı oluyor gibi göründüğü için popülerliğini sürdürmeye devam etmektedir. Feingold denen beslenme biçimi bir kısıtlama diyetidir. Bu diyette sadece belli kategorilerde ki birkaç besin türü mevcuttur. Özellikle belli yiteceklere karşı alerjisi olan çocuklarda bu diyet işe yarar. Çocuğa dikkat eksikliği ya da hiperaktivite yaşatan yemekleri beslenme düzeninden çıkardığı için yararlı olabilir. Feingold diyetinin bir başka özelliği de katılığıdır. Çocuk belirli zamanlarda belirli şeyleri yemelidir. Bu da ailenin günlük rutinine istikrarlı ve önceden belirlenmiş bir model ekler. Düzen ve istikrar DEHB tedavisinin kilit noktaları olduğu için, diyet davranış değişikliklerinde yardımcı olabilir. DEHB özel beslenme şekillerinden birini denemişseniz ve eğer çocuğunuzda bir gelişme görmüşseniz o zaman devam etmeye değebilir. Eğer diyeti denemişseniz ama hiçbir etki görmemişseniz, o zaman diyeti bırakabilirsiniz. Bu durumda çocuğunuzu yararlı bir şeyden mahrum etmiş olmazsınız. Özel bir beslenme şekli denemek istemiyor da olabilirsiniz. Bu noktada davranış terapisi ve ilaçla tedavi DEHB söz konusu olduğunda etkisini kanıtlamış yöntemlerdir. Ama diyetin yararının olduğu kesinlik kazanmamıştır.


 1. Çocuğunuzun Öğretmeni ile İşbirliği Yapın:

Ç
9
ocuğunuzun okuldaki başarısından emin olmak için öğretmeni ile yakında ilişki içinde olmalısınız. Öğretmeni, DEHB semptomlarını fark eder etmez sizinle tanışmak isteyecektir. Bütün endişelerinizi onunla konuşmak konusunda kendinizi serbest hissetmelisiniz. Olasılıkla, o da sınıf içerisinde bu durumu tespit etmiş olacaktır. Eğer çocuğunuza zaten DEHB tanısı konmuşsa, okullar açılır açılmaz öğretmeni ile görüşmelisiniz. Böylece çocuğunuzun başarılı bir yıl geçirmesi için neler yapabileceğinizi planlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun öğretmeni onun dikkatsizlik, dürtüsellik ya da hiperaktivite gibi sorunları olduğunu fark ettiğinde çocuğunuz için kapsamlı eğitimsel bir değerlendirme yapmalı ve çocuğun akademik,güçlerini ve zayıf noktalarını ölçmelidir. Bu çocuğunuzun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun yanı sıra spesifik öğrenme güçlüğü de çektiğini açıklayabilir. Değerlendirme tamamlandığında öğretmen çocuğunuzun eğitim planını konuşmak için sizinle konuşmak isteyebilir. Çocuğunuzun bütün gün normal bir sınıfta kalması gerekiyorsa, çocuğunuza gereksinim duyduğu özel ilgiyi göstermek ve diğer öğrencilerin de ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmeni bir başka öğretmenin yardımına ihtiyaç duyabilir. Siz hem çocuğunuza hem de öğrencinin Öğretmenine destek olabilirsiniz.

Bazen öğretmeni eve çocuğunuzun “dikkatsiz ve hiperaktif olduğunu, dürtüsel davrandığını” ve DEHB nedeni ile uyarıcı ilaçlar alması gerektiğini belirten bir not gönderildiğinde teşhis de konulmuş olur. Eğer öğretmen gözlemleri sizin çocuğunuzla olan deneyiminizle örtüşmüyorsa ya da bir önceki öğretmenin rapor ettiği bir durum değilse, o zaman çocuğun doktoru ile görüşmek yerine bir veli öğretmen görüşmesi daha uygun olacaktır.

10

Add document to your blog or website

Similar:

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDEHB yaşam boyu sürebilen bir bozukluktur. DEHB olan kişilerin ergenlikte de belirtileri devam eder. (yaklaşık %80`inde ) %30-65`i erişkinlikte bu tanıyı alırlar. Belirtiler aynı olmakla birlikte bu dönemlerde belirtilerin görülme biçimleri farklı olur

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik) Bozukluğu(DEHB)

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconHayır. Değişik isimlerle anılmakla birlikte, 1900’lü yılların başlarından beri tanınan bir sendromdur. Günümüzde yaygın olan adları, Dikkat Eksikliği Sendromu ve Dikkat Eksikliği Sendromu ile Hiperaktivite Sendromudur. Sorun nedir?

DEHB olan çocukların 75’inde yaş ilerledikçe hiperaktivite, kolay uyarılabilirlik ve dürtüsel davranışlar en aza inerek tamamen ortadan kalkar. Ancak dikkat eksikliği yaşam boyu sürer iconDİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN COCUĞA SINIF İÇİ YAKLAŞIMLAR

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page