"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır
Indir 9.22 Kb.
Title"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır
Date conversion15.02.2013
Size9.22 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://teav.ankara.edu.tr/browse/314/314.rtf
ÖZET

"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır. Birinci bölümde; araştırmanın amacı, önemi, yöntemi ve sınırlılıkları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde, konuya ilişkin olarak yapılmış araştırmalar incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Rousseau'ya gelinceye dek ortaya eğitim felsefelerinin neler olduğu konusu genel olarak incelenmiş ve Rousseau 'yu daha iyi anlayabilmek için hayatı ve eserleri ele alınmıştır. Daha sonra Rousseau'nun eğitim felsefesi ile ilgili görüşleri analiz edilmiştir. Rousseau 'nun eğitime genel olarak bakışı verildikten sonra; çocuk eğitimi, doğal eğitim, özgür eğitim, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim, öğretmen, öğrenci ve öğretim yöntemleri konusundaki görüşleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise toplumsal değişimlerde meydana gelen farklılaşmanın eğitime yansıması ve modem toplum yaşantısına paralel olarak modem eğitim anlayışının oluşum süreci analiz edilmiştir. Bu geçişe Rousseau'nun etkileri ve modern eğitim anlayışının oluşumundaki önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Beşinci bölümde ise sonuç ve öneriler yer almaktadır.

Yapılan araştırma, Jean Jacques Rousseau'nun eğitim felsefesinin analizi çerçevesinde modem eğitime etkilerinin neler olduğunun saptanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma, XXI. yüzyıl insanını yetiştirmeye çalıştığım.1z günümüzde, XVIII. yüzyıl düşünürlerinden olan Rousseau'nun eğitim görüşlerinin, modem eğitim anlayışına etkilerini ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır.


ABSTRACT

"Jean Jacques Rousseau and His Effects on the Modern Education" is on research t11at is prepared in five parts and in the form of literature scrutinizing. First paı1 contains the aim, the importance, the method and the limit of the research.

In the second part is structured as literature scrutinizing. Also t11e researches are examined in accordence with the subject.

In the third part the historical backround of educational philosophies until Rousseau are generally examined and Rousseau's life and his works are studied. Than Rousseau's idea's about educational philosophies are analized. After giving Rousseau's ideas about education; child training, natural training, free education, cognitive -affective -psychomotor developing, teacher, student and instruction methods are examined.

In the fourth part, it is analized the reflections on education of the differentrates in social changings and the ideas of modern education with parellel to the modern social life. This transition period, the effects of Rousseau and his importance informing the idea of modern education are stressed. The results and recommendation are given in the fifth part.

The aim of the research is to point what the effects of modem education are related to Rousseau's ideas. The importance of the research focuses the effects of Rousseau's philosophy on modern education.

Add document to your blog or website

Similar:

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconJEAN-JACQUES ROUSSEAU

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconYOL AÇAN BİR ÖNCÜ: JEAN-JACQUES ROUSSEAU[*]

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconArt and Allusion: Allan Ramsay's Portraits of David Hume and Jean-Jacques Rousseau

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconThe turbulent life of Jean-Jacque Rousseau began in 1712. Serving to epitomize his flair for the dramatic (and the tragic) Rousseau writes, “my birth cost my

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconAşağıdaki Araştırma Musa TOKMAK'ın Türk Tarih Kurumu ve Ingliz Arkeoloji Derneği Kütüphaneleri ve Milli Kütüphanede yaptığı Literatür taraması sonucunda elde

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconÖğrencilerin, bireysel veya grup içinde, bölüm ilgi alanında, özgün bir konuda yapacakları kaynak taraması ile buna dayalı araştırma ve bu araştırmanın

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconGülün Adı”, “Ayı”, “Tibet’te Yedi Yıl”, “Sevgili” Filmlerinin Yönetmeni Jean Jacques Annaud’dan Yeni Bir Başyapıt

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconBu araştırma, Anne Çocuk Eğitim Programı'nın çocuklarda yaratıcılığa etkisini ortaya koymak üzere yapılan deneysel bir araştırmadır

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconJeanne, ayant fini ses malles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas
«Entre, papa.» Et son père parut. Le baron Simon-Jacques Le Perthuis des Vauds était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et...

\"Jean Jacques Rousseau ve Modem Eğitime Etkileri\" adlı araştırma beş bölüm halinde düzenlenmiş, literatür taraması şeklinde hazırlanmış bir araştırmadır iconKazanım 1: Birbirleri ile temas halinde olan atomları, bağlı atomlar şeklinde niteler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page