Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez?
Indir 90.71 Kb.
TitleHangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez?
Date conversion19.02.2013
Size90.71 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.fatihgizligider.com/FileUpload/op389601/File/8s1d3y2012.doc
Adı Soyadı: Sınıf: 8/…… No:

2011 - 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERİNKUYU CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

8. SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI YOKLAMA

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5x20=100 puan)

1.
Suna periyodik tablodaki ilk 20 elementi alarak yeni bir periyodik tablo hazırlıyor. Suna, bu periyodik tabloda grupları özel isimleri ile göstermek istiyor.

 • Soy gazlar

 • Halojenler

 • Geçiş elementleri

 • Alkali metaller

 • Toprak alkali metaller

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez?

A) Soy gazlar

B) Halojenler

C) Geçiş elementleri

D) Alkali metaller – Toprak alkali metaller


2.
Elif performans görevi olarak şekildeki periyodik tablo takvimini hazırlıyor. 2A grubu elementleri sayfasına şekildeki atom modeli resimlerini yerleştiren Elif’e öğretmeni ödevinde hata olduğunu ve kontrol etmesini istiyor.

Elif hangi ay ya da ayların modellerinde hata yapmıştır?

A) Nisan B) Mayıs

C) Haziran D) Nisan-Mayıs


3.
Şekildeki iyonun yaptığı açıklamalara göre periyodik cetveldeki yeri neresidir olur?

A) 2. periyot 8 A B) 2. periyot 2 A

C) 3. periyot 8 A D) 3. periyot 2 A


4.

Elektriği iletir.


Elektron verir.

Parlaktır.


Katyon olur.


Anyon olur.

Elektron alır.

Eğilip

bükülür.

Birbiriyle bileşik yapmaz.

Isıyı iyi iletir.

Kırılgandır

Mat görünümlüdür.

Elektriği iletmez.Neşe tabloda ametal ve metallere ait özelliklerden metallere ait olan kutucukları boya kalemi ile karalıyor.

Karalama işlemi bittikten sonra ortaya aşağıdaki şekillerden hangisi çıkar?


A) B) C) D)


5.
Atom modelleri verilen Alüminyum ve Oksijen elementlerinin oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Al3O2 B) O3Al2 C) Al2O3 D) AlO


6.


Tahtadaki iyonların oluşturduğu bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bileşik formülünde 2 tane fosfor atomu vardır.

B) Bileşik formülünde 8 tane oksijen atomu vardır.

C) Bileşik formülünde 3 tane kalsiyum atomu vardır.

D) Bileşik formülü Ca3P2O8 şeklindedir.

7.


Özge defterine bazı bileşikler arasındaki bağların iyonik mi kovalent mi olduğunu oklarla gösteriyor.

Özge hangi bileşik ya da bileşiklerdeki bağı yanlış göstermiştir?

A) N2 B) MgO C) H2 D) CaCl2 ve KF


8.

Element Adı

Proton sayısı

Azot

7

Flor

9

Magnezyum

12

Klor

17

Kalsiyum

20

Tablodaki elementlerin proton sayılarına bakarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı tablodaki bir element ismi ile cevaplanamaz?

A) Magnezyum hangileri ile iyonik bağlı bileşik yapar?

B) Kalsiyum hangileri ile kovalent bağlı bileşik yapar?

C) Azot hangileri ile iyonik bağlı bileşik yapar?

D) Flor hangileri ile kovalent bağlı bileşik yapar?

9.
Periyodik sistemin bir kısmı şekilde gösterilmiştir.

Periyodik sistemin verilen kısmından yararlanarak iyonik ve kovalent bağlı bileşikler oluşturmak isteyen öğrenci aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisini yazarsa hata yapmış olur?


İyonik bağlı bileşik Kovalent bağlı bileşik

A) LiF H2O

B) BeF2 CO2

C) CH4 NH3

D) Li2O N2O3


10.
Tanecik modeli verilen tepkimenin denkleşmesi için girenler tarafına aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir? (Aynı renk toplar özdeştir)

A) B)

C) D)


11.
C5H12 + 5O2 5CO2 + 6H2O


Yukarıda verilen kimyasal tepkime için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkime doğru denkleştirilmiştir.

B) Bu bir yanma tepkimesidir.

C) Yanma sonucu karbondioksit ve su açığa çıkar.

D) Yanmanın gerçekleşmesi için oksijen gazı gerekir.


12.
Mesleğinin 13. yılında olan Fatih öğretmenimiz ile defalarca deney yaptık ancak o gün hiç olmadığı kadar tedbirliydi. Derste asitlerle ilgili deney yapacaktık. Daha önce hiç görmediğimiz koruyucu gözlüğü taktı, ellerine lastik eldivenlerini giydi. Deney esnasında bizleri asit içeren şişeden uzak durmamızı ve dokunmamamızı defalarca öğütledi. Olurda asidik maddenin cilde teması halinde bol su ile yıkamamız gerektiğini söyledi.

Fatih öğretmenin asitler ile ilgili deneyi yaparken bu kadar çok önlem almasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleğinde çok acemi olması

B) İlk defa deney yapıyor olması

C) Asitlerin patlama riskinin olması

D) Asitlerin aşındırıcı ve tahriş edici etkisinin olması


13.
I ve II numaralı şişelerde asidik ya da bazik özellik gösteren çözeltiler vardır. Her iki çözeltiye de bir damla fenolftalein damlatılınca I numaralı şişede renk değişimi gözlemlenmezken, II numaralı şişedeki çözelti kırmızı renge dönüşüyor.Daha sonra mavi turnusol kağıtları her iki şişedeki çözelti içerisine batırılıyor.

Mavi turnusol kağıdının kırmızı renge dönüşmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece I numaralı şişede kırmızı renge dönüşür.

B) Sadece II numaralı şişede kırmızı renge dönüşür.

C) Her iki şişede kırmızı renge dönüşür.

D) Her iki şişede de mavi renkte kalır.


14.

Nilüferler sulak alanlarda yaşarlar. Geniş yapraklara sahip olmaları onların terleme ile su kaybetmelerini sağlar.

……………………………………

Tırpana balığının kuyruğunda elektrik üreten yapılar bulunur. Bu yapılar düşmanlara karşı korur ve karşı cinsin ilgisini çeker. ………………………………………


Nilüfer çiçeği ve tırpana balığı hakkında metinler verilmiştir.

Metinler ortak tek bir cümle ile tamamlanacak olursa aşağıdaki verilenlerden hangisi seçilmelidir?

A) Canlı güzel görüntüsüyle karşı cinsin ilgisini çekmeyi başarır.

B) Düşmanlarından gizlenerek hayatta kalma şansını artırır.

C) Canlı bu özelliklere sahip olmasaydı hayatta kalma şansı azalarak nesli tehlikeye girerdi.

D) Canlının bu özelliği besin bulmasını kolaylaştırır.


15.

 • Kromozom sayısı canlıların gelişmişliğini belirleyen bir faktör değildir.

 • Canlılar aynı sayıda kromozoma sahip olabilir.

Verilen bilgileri örneklendirmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki tablolardan hangisini kullanmalıdır?


A)

Tür

Kromozom sayısı

İnsan

46

Eğrelti Otu

500

Patates

48

At

64


B)

Tür

Kromozom sayısı

Güvercin

16

Eğrelti Otu

500

Patates

48

İnsan

46


C)

Tür

Kromozom sayısı

İnsan

46

Sirke Sineği

8

Keçi

60

At

64


D)

Tür

Kromozom sayısı

İnsan

46

Eğrelti Otu

500

Moli Balığı

46

At

6416.


LPL (Lipoprotein lipaz) enzimi eksikliği hastalığı 8. kromozomda meydana gelen bir mutasyon sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık olup hem dişi hem erkek bireyde görülebilir. Genotipi “EE” olan birey hastalık yönünden sağlam, genotipi “ee” olan birey LPL enzimi eksikliği hastası olurken, genotipi “Ee” olan birey sadece bu hastalık geninin taşıyıcısıdır.
LPL enzimi eksikliği hastalık geninin taşıyıcısı olan anne ve babanın taşıyıcı çocukları olma ihtimali % kaçtır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100


17.


Öğretmenin dağıttığı renkli fotokopide soru kökünde bir kelime okunamıyor. Esra okunamayan kelimenin “Hacim” olduğunu, Merve ise “Kütle” olduğunu düşünerek sorunun cevabını buluyorlar.

Esra’nın cevabı ile Merve’nin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Esra’nın cevabı Merve’nin cevabı

A) K = L = M K = L = M

B) L = M > K K = L = M

C) K = L = M L = M > K

D) K > L = M K = L = M


18.Civa


Tuna açık hava basıncını iki farklı deney ile ölçüyor.

Deney sonuçları şekilde gösterildiği gibi ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. deneyi S noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da P noktasında yapmıştır.

B) 1. Deneyi R noktasında yaptı ise 2. deneyi P noktasında yapmıştır.

C) 1. deneyi P noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da S noktasında yapmıştır.

D) Her iki deneyi de S noktasında yapmıştır.

19.
Sıvı basıncı ilgili ile şekildeki deneyi yapan öğrenci 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerlere konu ile ilgili kısa notlar yazmak istiyor.

Aşağıdakilerden hangisini yazarsa yanlış bir bilgi yazmış olur?

 1. 1 yerine “ Ok yönünde sıvı basıncı artar.”

 2. 2 yerine “ Basınç en azdır.”

 3. 3 yerine “ Basınç en fazladır.”

 4. 1 yerine “ Derinlik arttıkça sıvı basıncı azalır.”20.
Engin facebook’ta şekildeki fotoğrafını paylaşınca arkadaşları yorumlar yazıyor.

Kimin yazdığı yorum yanlış bilgi içermektedir?

A) Mert B) Halime C) Taner D) Kenan


Not: Her soru 5 puan. Başarılar dilerim.

Fatih GİZLİGİDER

Fen ve Tek. Öğretmeni


Add document to your blog or website

Similar:

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconGruplar. Alt gruplar. Homomorfizma. Devirli gruplar. Yan Kümeler ve Özellikleri, Normal alt gruplar, Kalan Sınıf Grupları, İzomorfizma Teoremleri. Permütasyon grupları. Grupların Kartezyen Çarpımı. Sylow Teoremleri. Ders Programı

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? icon701- Aşağıdakilerden hangi gayrimüslimlerin Osmanlı Devletindeki hakları arasında gösterilemez?

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconPeriyodik Tablo

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconATOM VE YAPISI PERİYODİK TABLO

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconPERİYODİK TABLO HAKKINDA BİLGİLER

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? icon1. Şekildeki devrede R’nin hangi değeri için pilin sağladığı güç 34 W olur? A 7 B 5 C 1,5 D 2 E 3 2

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconPeriyodik Tablo Gurup Elementlerin Kolay Öğrenilme Yolu

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconPERİYODİK TABLO -I A Aşağıda verilen cümlelerde oluşan boşlukları doldurunuz

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? icon4 ya da 5 kişiden oluşan gruplar aşağıdaki konulardan birini seçerek panel şeklinde tartışarak sınıfta sunum yapacaklardır. Grup elemanlarının sınıfla iyi

Hangi grup ya da gruplar şekildeki periyodik tablo ile gösterilemez? iconAtomun yapısı hakkında bilgilerin artması, elementlerin bazı özelliklerinin periyodik (devirli) oluşu, elementleri bir tablo altında toplama fikrini

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page