BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI
Indir 35.78 Kb.
TitleBİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI
Date conversion20.02.2013
Size35.78 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://ctokatlioglu.wikispaces.com/file/view/SERTİFİKA SINAV SORULARI.doc

powerpluswatermarkobject18900986KADIKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

MART – TEMMUZ DÖNEMİ

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI1. Bilgisayar açıldıktan sonra windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?a) Masa Üstü

b) Kontrol Paneli

c) Denetim Masası

d) Başlat Menüsü


2. Bir menüyü açmak, menülerden komut seçmek, ekrana görüntülenen sorulara cevap vermek ve bir seçim yapmak için fare tuşları nasıl kullanılır?a) Farenin sol tuşu ile çift tıklanır.

b) Farenin sol tuşu ile tek tıklanır.

c) Farenin sağ tuşu ile çift tıklanır.

d) Farenin sağ tuşu ile tek tıklanır.


3. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden mouse oku (işaretci) ile tutulmalıdır?a) Çerçeve kenarları veya sağ alt köşesinden

b) Pencerenin iç orta kısmından

c) Menü çubuğundan

d) Başlık çubuğunun ortasından


4- Simge neyi ifade eder?  1. Dosya

  2. Kısayol

  3. Klasör

  4. Belgelerim5- Bu Simge neyi ifade eder?  1. Geri Dönüşüm Kutusu

  2. Belgelerim

  3. Bilgisayarım

  4. Ağ Bağlantılarım


6. Durum Çubuğunun görevi nedir?a) Bilgisayarın Ram hafıza durumunu görüntüler.

b) Program adı ve belge adını görüntüler.

c) Menülerde üzerinde bulunduğumuz seçenek

hakkında açıklama görüntüler. Ayrıca programla ilgili açıklamaların görüntülendiği satırdır.

  1. İstenilen klasöre dogrudan geçiş yapmak için adres satırıdır.7. Program Kısayolu simgesi Nedir?a) Disk üzerinde bulunan dosyalara kısayoldan

erişebilmek için oluşturulan simge.

b) Dosyaları bir birinden bağımsız tutmak için bir bölüm.

c) Bazı işlemleri daha kısayoldan yapmak için

kullanılan tuşlar

d) Bilgisayarı daha hızlı çalıştırmak için yapılan disk düzenleme işlemleri.


8 – Yanda belirtilen Butonların sırası ile ismi nedir?a) Çizgi , Ok, Dikdörtgen

b) Eğri , Ok, Çokgen

c) Açılı çizgi, Ok, Kare

d) Eğri, Ok, Metin kutusu


9 – (A+B)2 = A2+B2 yanda olduğu gibi kare işaretlerini yazmak için BiçimYazıtipi Bölümünde hangi seçenekten yararlanılır.?a) Üst Simge b) Alt Simge

c) Kabarık d) Basık


10 - Standart Araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?a) Belgeyi istenilen sayıda sütuna böler ve sütunlar

halinde belge yazmayı sağlar.

b) Paragraf ayarlarını belirler

c) Paragrafları soldan hizalar

d) Paragrafları iki yandan hizalar


11. Belgenin Kağıda yazdırılabilecek halini görüntüleyen seçenek hangisidir?a) Dosya – Baskı önizleme

b) Dosya - Özellikler

c) Dosya – Web Sayfa Önizlemesi

d) Dosya – Sayfa yapısı


12 – Paragrafların ilk kelimelerinin ilk karakterini büyük yazmak için hangi seçenek kullanılır?a) Biçim Büyük / Küçük Harf Değiştir.

b) Biçim  Sekmeler

c) Biçim  Başlangıcı Büyüt

d) Biçim  Sütunlar


13 - Aşağıdaki kısayol butonlarından hangisi ile bir metin kutusu oluşturulur?a) b) c) d)

14- Klavyede bulunmayan işaretler hangi seçenek ile belge içerisine eklenir.?

a) Ekle - Kesme b) Ekle - Alan

c) Ekle - Simge d) Ekle - Yer İşareti,


15- Çizim araç çubuğundaki yanda belirtilen butonun görevi nedir.?a) Nesneleri işaretlemeyi/Seçmeyi sağlar.

b) Fare işaretcisinin biçimini değiştirir.

c) Fare işaretcisinin yerini görüntüler.

d) Fare işaretcisini gizler.


16-Tab ayarı hangi seçenek ili belirlenir.?a)Biçim  Sekmeler b) Ekle  Simge

c)Ekle  Yer işareti d) Biçim  Sütunlar


17- Araç çubukları hakkında hangisi yanlıştır.?a)Araç çubukları taşınabilir.

b)Araç çubukları gizlenebilir.

c)Araç çubuklarının düğmeleri sabittir değiştirilmez.

d) Araç çubukları özelleştirilebilir.


18 -

Butonları ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?a) Tablolar için satır yüksekliği boyutu

b) Yazıtipi ve yazı boyutu

c) Paragraflar için satır aralığı boyutu

d) Tablolar için Yazıtipi ve hücre genişliği


19 – Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğundaki yukarıda belirtilen butonun görevi nedir. .?a) Madde işareti verir

b) Word art ekler

c) Tablo ve metin kutusundaki metnin yönünü değiştirir

d) Metin kutusu ekler


20 -

Yukarıdaki çalışma sayfasında B2 hücresine =Topla(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?a) 10 b)16 c) 80 d) 40


21 -

Yukarıdaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?a) 4 b)16 c) 5,3 d) 80


22. Birden çok hücreyi birleştirerek, içerisindeki bilgiyi ortalayan simge nedir?a) b) c) d)


23. Hücre içerisine formül eklemek/yazmak için hangi düğmeye basılır?a) b) c) d)


24 -

Yukarıdaki tabloda C2 hücresine oto’nun %26 kdv’si hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir.?a) =B1*%26 b) =B2*26

c) =B2+%26 d) =B2*0,26


25– Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?a) Çizim araç çubuğunu görüntüler gizler

b) Grafik sihirbazı-Grafik çizmeyi sağlar

c) Grafik araç çubuğunu görüntüler ve gizler

d) Sayfa içerisine Harita Ekler


26 –

Yukarıdaki tabloda D2 Hücresine =MAK(B2:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?a) 60 b)80 c)90 d) 70


27- A1=5, B1=4, C1=3 değerine sahip ise D1 hücresine yazılan =A1+B1*C1 formulünün sonucu nedir?a) 60 b)17 c)27 d) 12


28. Yapılan çalışmanın kağıt üzerindeki halini görüntüleyen seçenek hangisidir?a) Dosya/ Baskı önizleme b) Dosya/ Yazdır

c) Dosya/ Yazdırma Alanı d) Dosya/ Sayfa Yapısı


29- =Eğer(A2>A3;A2;A3) görevi nedir?a) A2 ile A3 hücrelerindeki sayıları toplar.

b) A2>A3 ise istenilen hücreye A2 değerini yazar değilse A3 değerini yazar.

c) A2>A3 ise Aritmetik ortalamasını alır.

d) A2>A3 ise istenilen hücreye A3 değerini yazar.


30- A1=40, A2=20, A3=30, A4=50, A5=60 ise =eğersay(A1:A5;">30") Fonksiyonunun sonucu nedir?a) 50 b) 60 c)2 d) 3


31- Aşağıdakilerden hangisi aritmetik işlem operatörü değildir?a) ^ b) * c) & d) +

32.  Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?a) Düzen-Temizle-Tümü

b) Metin kutusu üzerinde-Sağ tuş-Sil

c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu

d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

e) Düzen-Tümünü seç-Delete tuşuna bas


33.  PowerPoint dosyalarının uzantısı nedir?a) uzantı olmaz b) xls c) pwr d) ppt

e) doc


34.  Slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?a) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)-Tamam

b) Biçim-Artalan-(Renk seçilir)-Tümüne Uygula

c) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)-Tamam

d) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma-Renkli-(Renk seçilir)-Uygula

e) Görünüm-Asıl slayt-(Renk seçilir)-Uygula


35.  Bir sunuya disketten resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?a) Ekle-ClipArt-Tamam

b) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle

c) Dosya-Paketle-Yapıştır

d) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket

e) Araçlar-Resim Ekle-Disket


36.  Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slayt eklemek için kullanılamaz?a) Ekle-Yeni slayt

b) Standart araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

c) Ekle-Slayt çoğalt

d) Ortak Görevler araç çubuğunda Yeni slayt kısayol tuşu

e) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint slaytı-TamamAdd document to your blog or website

Similar:

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconÇAĞIM BİLGİSAYAR KURSU DENEME SINAV

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI icon1999-2000 Öğretim Yılı Bilgisayar Dersi I. Dönem I. Sınav Soruları

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI icon03-07/05/2010 TARİHLERİ ARASINDA KEÇİÖREN ETLİK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ’NDE AÇILAN 2010060338 FAALİYET NOLU SUNU HAZIRLAMA (POWER POİNT 2007) KURSU SINAV SORULARI

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconÖZEL AT EĞİTMENİ SERTİFİKA KURSU MÜRACAAT FORMU

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconYogalin® Çocuk Yogası Eğitmenlik Sertifika Kursu

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconULUSLAR ARASI PAZARLAMA VE İHRACAT-İTHALAT UYGULAMA ELEMANI YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI KURSU

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconÖZÜ: Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi tarafından İŞKUR destekli “Bilgisayarlı Ön Muhasebe Kursu” projesi kapsamında engellilere yönelik verilen mesleki eğitim kursu için ihtiyaç duyulan 10 adet bilgisayar alımı. K A R A R

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconBilgisayar Teknolojileri Sertifika Programı

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ SINAV HAZIRLIK SORULARI (11. SINIF COĞRAFYA SORULARI)

BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKA SINAV SORULARI iconBİLGİSAYAR KULLANIMI KURSU

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page