ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ
Indir 21.29 Kb.
TitleÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ
Date conversion20.02.2013
Size21.29 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://yozgat.meb.gov.tr/dosyalar/ozelogretim/İncelemeKriteri.doc
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ


ANA SÜREÇ

SÜREÇ SAHİBİ

BELGE TÜRÜ/CİNSİ

BELGE ÖZELLİKLERİ ve ARANACAK HUSUSLAR


1-ÖN

İNCELEME

SÜRECİ

İnceleme Komisyonu

Üyeleri Yoksa Şube Müdürü

  1. Resmi Yazı

*Resmi yazı evrak girişi uygun mu? (Her ayın ilk 5. iş günü) (55377)

*Ekler ve adetleri tam olarak yazılmış mı?

*Yazı resmi yazışma yönetmeliğine uygun mu?

*Ekler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 takım tanzim edilmiş mi?  1. Ruhsatname

*İlgili belediyeden alınmış (55270)

*Kuruma yapılan ilk ödemede istenecektir.  1. Fatura
*Matbu örneğine uygunluk

*Fatura üzerine Fatura Özet Listesindeki sıra no Birey Sıra No olarak yazılmış mı?

* Fatura veli adına kesilmiş özürlü birey de belirtilmiş mi ?

*Onay kurucu tarafından yapılmış mı?

*Faturada belirtilen özrün Bireyin RAM raporuna seans olarak uygunluğu (6 BE) (6 BE+4 GE)

* BE-GE ücreti Maliye Bakanlığı’nın malî yılı tebliğine uygunluk

*Faturalarda KDV dahil mi?

(2009; BE= 304 TL + KDV%8 = 328,32

GE= 87 TL +KDV %8 = 93,96 Top=422,28 TL)

*Faturada özürlü bireye verilen destek eğitim hangi özür için belirtilmiş mi?(55270)

*Bu özür grubu RAM Raporunda belirtilenle uyumlu mu?

*Fatura tutarı rakam ve yazı ile yazılımı?

* Faturada silinti kazıntı var mı?  1. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (Ram Raporu)

*Matbu örneğine uygunluk

*RAM Modülü çıktısı fotokopi

*Fotokopisi kurum müdürü tarafından onaylı mı ? (55377)

*Geçerlilik süresi uygun mu (Rapor bitiş tarihi sona ermiş mi?)  1. Aylık Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışma ve Rehabilitasyon Planı,

(EK-4)

*Matbu örneğine uygunluk (56707)

*Rapor eski ise özür grubu-zorunlu personel –diğer personel uygunluğu

*Yeni Rapor ise Modül-zorunlu personel-diğer personel uygunluğu

*Bilgiler tam olarak doldurulmuş mu?

*Bu belgedeki imzalar (Eğitim Personeli-Veli-Müdürün imzası-mühür)

*Belgede özürlü bireyin tanısı-eğitim önerisi yazılmış mı?

*Seans saatleri kurumun çalışma gün ve saatlerine uygun mu?  1. Meslek Elemanı Aylık Çalışma Çizelgesi, (EK-5)
*Matbu örneğine uygunluk

* Bu belge sorumlu müdür tarafından onaylanmış mı ?

*Belgedeki imzalar tam ve eğitim personeline ait mi ?

*Müdür derse giriyorsa günde 2 haftada 6+6 =12 seansa uygunluk

*Öğretmene ait ise günde 8 saat Haftada (20+20) =40 seans sınırına VEYA çalışma izin onayındaki sayıya uygunluk

*Haftalık/Aylık resmi çalışma günlerine uygunluk

* Bu belgede tatil günlerinde seans yazılmış mı?

*İstifa eden personel varsa istifa tarihinden sonra seans yapılmış mı?

*Aday personel var mı? TE+HE bitmeden seans yapmış mı?

*Personel başka kurumda derse giriyorsa günlük/aylık seans sınırı aşılmış mı?

*Rehber öğretmen seans yapmış mı?

*Zorunlu personelin çalışma izin onayları var mı?

*Özür Grubu-Zorunlu personel seansı uygun mu?

*Eğitim personeli toplam seans sayısına uygunluk (İşgünü*8)

*Zorunlu personel sayısı uygunluğu (5580 SK madde.8)

*Aday personel varsa TE+HE safhasında seans yapmış mı? (UE’ de en fazla 20)  1. Taahhütname,

*Matbu örneğine uygun

*Veli bilgisi ve imzası, fotokopi ise müdür aslına uygunluk onayı var mı?

*Yeni kayıt olan bireylerinki tahakkuk evrakına eklenmiş mi?(56707)  1. Fatura Özet Listesi

*Modül çıktısı mı?

*Her sayfası kurum müdürü tarafından onaylanmış mı?

*Ücretsiz öğrenci sayısı uygun mu? (%3)  1. Komisyon Tutanağı

*Örneğe uygunluk

*Tespitlere göre kesintiler belirtilmiş mi?

*İnceleme Komisyonu imzalamış mı?Add document to your blog or website

Similar:

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesinde Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarının Önemi

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconM. E. B. Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Bedensel ve/veya Zihinsel Engelli Bireyler İçin, Kaba ve İnce Motor Becerileri Geliştirme Çerçeve Programı PROGRAMIN DAYANAĞI

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconGÖRME ÖZÜRLÜLERLE İLGİLİ EĞİTİM, İSTİHDAM, REHABİLİTASYON KONUSUNDA RUSYA’YA BİR İNCELEME VE ARAŞTIRMA ZİYARETİ

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconArtık devlet özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim ücretini karşılıyor. Velilere ise Kaliteli bir özel eğitim merkezi bulmak kalıyor.”

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconFirma İnceleme Çalışması Kriterleri

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconGeriatrik rehabilitasyon, gerçekte klasik rehabilitasyon uygulamalarından çok farklı değildir. Rehabilitasyon programı fonksiyonel durumun yanı sıra, hastanın

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconGenelkurmay'ın Rehabilitasyon Merkezi

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconÇAYELİ ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNCELEME KRİTERLERİ iconUZM.ÜMİT ŞAHİN- İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page