EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem
Indir 0.84 Mb.
TitleEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem
Page2/14
Date conversion20.02.2013
Size0.84 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.euas.gov.tr/Lists/Ihaleler/Attachments/14438/25042011152017AG DAĞITIM PANOLARININ YEN
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Kömür stok etme:


0-30 mm'lik kömür PA30D001 bandı ile kırma tesislerine uğramaksızın doğrudan PA64D001 veya PA63D001 bantları üzerinden PA61D001 veya PA62D001 park makinesi ile par­ka dökülebilir. Aynı kömürü PA56D001 bandı üzerinden PA62D021 park makinesi ile parka boşaltmak mümkündür.


PA30D001 bandı ile gelen kömürün PA64D001 veya PA56D001 bandına verilmesi, PA32D001 klapesi ile temin edilir.

0-1000 mm’ lik kömür 0-30 mm arasında kırıldıktan sonra, PA56D001 veya PA56D021 çift yönlü bantları üzerinden PA63, PA64D001 veya PA64D021 bantlarına verilebilir.

PA56D01 veya PA56D021 çift yönlü bantlardan PA63D01 bandına kömür aktarmak için bir sapan sıyırıcı kullanılmak­tadır.

İmdat durdurma şalterleri: (sahadaki imdat durdurma şalterleri yenisi ile PLC sistemine uygun olacak şekilde değiştirilecektir.)Bantları gerektiği zaman durdurabilmek için yan taraflara imdat durdurma şalterleri yerleştirilmiştir. Her bantta sağ ve sol tarafta olmak üzere en az 1 adet imdat durdurma şalteri (tel çekti) mevcuttur. PA63, PA64D001 veya PA64D021 park bantlarının mesafesi uzun olduğundan dolayı buradaki imdat durdurma şalterleri birden fazladır. İmdat durdurma şalterleri (tel çektiler) yenilecek olup, PLC sistemi ile Scadadan hangi banda ait hangi yöndeki tel çekildiği veya arızalandığı izlenebilecektir. Bu nedenle yenilenecek olan tel çektiler PLC sisteme aktarılması için uygun tipte seçilmelidir.

Bant hız gözleyicileri:Taşıyıcı bandın altına yerleştirilmiş olan hız gözleyiciler bandın hızı, nominal değerin altına düştüğü zaman bandı derhal durdurur. Bu gibi durumlarda bandı tekrar çalıştırmadan önce, hızın düşmesine, bandın çok gergin veya gevşek olması veya gözleyicinin yanlış ayarlaması neden olabilir. Mevcut sistemde bant hız gözetleyiciler mevcut olup, tambur üzerinden bandın boşa dönmesi (patinaj) durumlarına karşı emniyet acısından konulmuştur. Bu bant hız gözetleyicileri de tel çektiler gibi PLC ve scadaya aktarılacak ve hız gözetleyiciler yenilenecektir.

Bant yana kaçma gözleyicileri:Bant yana kaçma gözleyicileri, bandın yan taraflarında bant konstrüksiyonuna yerleştirilmiştir. Bant yana kaçtığı zaman bu gözleyici çalışır ve bandı durdurur. ”Bant kaçtı” sinyalinden sonra bant stop ettiğinde, bant kontrol edilmeli ve gözleyici tekrar normal konuma getirildikten sonra bant çalıştırılmalıdır. Bant kaydı gözleyiciler yenilecek olup, PLC sistemi ile Scadadan hangi banda ait hangi yöndeki bant kaydının çalıştığı veya arızalandığı izlenebilecektir. Bu nedenle yenilenecek olan bant kaydı gözleyiciler PLC sisteme aktarılması için uygun tipte seçilmelidir.

Otomatik bant kantarları:Mevcut sahada bulunan kantarların ölçümleri yeni plc ve scada sistemine girişleri yapılacak ve operatör scada üzerinden anlık ölçüm değerlerini gözlemleyebilecektir.

Metal Tutucular


Metal tutucular bantlarla birlikte scada üzerinden operatör devreye alıp çıkarabilecektir. PA63, PA64D001 veya PA64D021 park bantlarının üzerinde bulunan metal tutucular ise otomatik olarak kendisi, bant üzerinde metal algılayıcı sayesinde çalıştığından sadece devreye girip çıktığı Scada üzerinden görülmesi yeterlidir.


Not : P5 Kömür kırma ve eleme tesisinden sonra kömür PB81D001 4. Grup bandına veya PB81D021 5. Grub bandına dökülür, kömürün yanlışlıkla yığılıp sistemin aksamasını önlemek amacı ile PB81D001 ve PB81D021 bantları kitlemeye dahil edilerek PLC aktarılacaktır. P5 sisteminde hangi gruptan kömür alacaksa o kısmın döküldüğü PB81 bandı devreye girdikten sonra P5 bantları devreye girecektir.

Ayrıca Park makinelerine ait 4 adet pozisyon mevcuttur;

 1. Parka verme

 2. Parktan Alma

 3. Direk Geçiş

 4. Harmanlama

Scada üzerinde operatör manuel olarak kendisi bu pozisyonları işaretleyerek seçebilecektir. Ancak PLC ve kitleme sistemine dahil olmayacak olup, görsel olarak hangi seçimin yapıldığı görülecektir.


PLC SİSTEMİ:


PLC panosunda bir adet UPS bulunacaktır. UPS’ ler enerji kesintilerinde PLC’yi 20 dakika süre ile besleme kapasitesine sahip olacaktır. Yeni PLC panosunun yeri, firma tarafından inşa edilecek olan AG dağıtım binası olacaktır. PLC, giriş ve çıkış sayısı %15 yedekli olacak şekilde dizayn edilecektir. PLC, dijital giriş ve çıkışları, analog giriş ve çıkışları teknik şartnamede verilen ve istenilen özellikler dikkate alınarak hesaplanacak ve ona göre ilave %15 digital ve %15 analog yedekli olacaktır. Operatör odasında sadece sistemin kontrol edildiği ve izlendiği SCADA bilgisayarı olacaktır.

PLC özellikleri:


Sisteme kurulacak olan PLC ‘lerde en az aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

- Firma tedarik ettiği PLC sisteminin aynı zamanda tercihen üreticisi olmalıdır.

 • PLC bilgisayara USB port üzerinden bağlanabilmelidir. Bağlanma;

 • Modüller, geliştirme ve çalıştırma yazılımında parametreler ayarlanarak tam olarak konfigüre edilebilmelidir. Bir modül değiştirilecekse, parametreler PLC uygulamasında saklanabilmeli ve CPU tarafından otomatik olarak geri yüklenebilmelidir.

 • Sistem, 10 ms’den daha düşük mikro kesilmelerden etkilenmemelidir.

 • Sadece donanım yazılımını yükleyerek işlemcinin fonksiyonel güncellemesini gerçekleştirmek mümkün olmalıdır. İşlemcinin donanım yazılımını güncellemek zorunda kalmadan programlama yazılımının daha yeni bir sürümünü kullanmak da mümkün olmalıdır.

 • İşlemci modülünün ön panelde, programlama terminaline bağlantısı bulunmalıdır. Bu bağlantı, bilgisayar ucunda özel bir karta gerek olmadan mümkün olmalıdır. İnsan-makine arabirimleri veya yazıcılar gibi çevrebirim cihazlarını bağlama seçenekleri de belirtilmelidir.

 • İşlemci modülü aşağıdakilerden bir veya birkaçına entegre edilebilir veya opsiyon olarak kullanılabilir olmalıdır.

 1. Ethernet TCP/IP bağlantısı,

 2. Fieldbus yönetimi,

 3. Birçoklu protokol, fieldbus veya ağ seri bağlantısı için ek kanal yönetimi.

 4. Profibus, Profinet
 • Üzerinde uygulama olmadan programlama aracının bağlantısını sağlamak için PLC’de simgelerin, yorumların ve programın saklanması mümkün olmalıdır. Bununla birlikte kullanıcı, bu verilerin tümünü veya bir kısmını aktarmamayı seçebilmelidir. Hangi IEC dili kullanılırsa kullanılsın boş terminal fonksiyonları mümkün olmalıdır.

 • İşlemcinin elektriksel güç beslemesi 220 VAC veya 24 VDC yalıtımlı olabilmelidir. AC güç kaynaklarında, giriş sensörlerine 24 VDC taşıyacak kapasitede dahili bir güç kaynağı bulunmalıdır. Güç kaynağı modülünde, uygulamanın kısmi olarak durduğunu ya da arızaların oluştuğunu gösterecek bir alarm rölesi bulunmalıdır

 • İşlemciye lokal ve uzak olarak bağlanabilecek giriş/çıkış kartları PLC üreticisi firmanın ürettiği kendi ürünleri olmalıdır ve aşağıda belirtilen özellikleri sağlamalıdır.

1- Sayısal Girişler: 24, 48 , 110 , 220 VDC,

24, 48, 100, 120, 200, 240 VAC,

Girişler IEC 1131-2 standardı, tip 1 veya 2 ile uyumlu şekilde yalıtımlı olmalıdır.

2 - Sayısal Çıkışlar: 24, 24...48,24....120 VDC, röle, akım aralığı 3A-5A

24......240 VAC röle, akım aralığı 3A – 5A,

Çıkışlar IEC 1131-2 standardı ile uyumlu şekilde yalıtımlı olmalıdır.

- Analog G/Ç kartları aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır.

 1. Yüksek seviyeli yalıtımlı gerilim/akım girişleri,

 2. Yalıtımlı gerilim/akım çıkışları (+/- 10V, 0/4-20 mA),

 3. Analog çıkışlar kısa devre korumalı olmalıdır.

 • Sadece yazılım kullanılarak tüm giriş ve çıkış kanal konfigürasyonunu yapmak mümkün olmalıdır.

 • Tesisteki asıl kumanda işlemlerini gerçekleştirecek olan PLC’ler dâhili veya harici port üzerinden bir Ethernet TCP/IP ağına bağlanabilmelidir. PLC, ethernet üzerinden standart bir internet tarayıcısı kullanılarak erişilebilir olmalıdır.

 • Yazılım nesne arşivi, kontrol devrelerinin ayarlanması ve kontrolünde kullanmak üzere ön panel ve trend görüntülerini içermelidir.

 • Mevcut veya ileride tesise eklenebilecek başka enstrüman, PLC gibi cihazlarla haberleşebilmek için CPU’ye Standart TCP/IP, protokolü ve/veya Modbus TCP/IP, modbus protokolü ile RS232, RS485, modem bağlantı arabirimleri cihaz üzerinde standart olarak hazır veya CPU’yu değiştirmeye gerek kalmadan sonradan takılabilir olmalıdır.

 • Bağlantı, istemci ve sunucu modlarında bir endüstriyel mesajlaşma servisi sağlamalıdır. Bu servis, TCP ve IP protokollerini kullanacaktır.

 • Ürün tedarikçisi, PLC’nin aşağıdaki fieldbus standartlarına bağlanması için modülleri de içermelidir.

Profibus ve/veya

CANopen,

Interbus – S,

 • Birçok haberleşme ortamı sunulmalıdır.

RS422 uyumlu RS485,

RS232D,

20mA akım devresi,

 • Uzak G/Ç modüllerinin haberleşme fonksiyonları, giriş ve çıkış arabirim fonksiyonlarından bağımsız olmalıdır. Bu nedenle herhangi bir modülü, ana fieldbus standartları dahil olmak üzere aşağıdakilere bağlamak mümkün olmalı veya bağlantı için ilave donanımları ile verilmeli:

CANopen,

Ethernet 100Mbds,

Modbus Plus,

Interbus-S,

DeviceNet,

Profibus-DP,

 • IEC 1131-3 standardıyla uyumlu aşağıdaki programlama dilleri bulunmalıdır:

 1. Ladder Şeması (LD)

 2. Talimat Listesi (IL)

 3. Yapılandırılmış Metin (ST)

 4. Sıralı İşlev Tablosu (SFC)

 5. Fonksiyon Bloğu Şeması (FBD)

 1. Yapısal metin dili sözdizimi kullanan aritmetik ve mantıksal işlemlerin girişi mümkün olmalıdır.

 • Yazılım, kullanıcı işlev bloklarının oluşturulmasına izin vermelidir:

 1. Blokların okuma ve/veya yazma koruması yapılabilmelidir.

 2. Programda blok kullanılıyor olsa bile bir fonksiyon bloğunun içeriği ve yapısı değiştirilebilmelidir.

 • Yazılım, uygulama hata ayıklamasında özellikle aşağıdakiler için kapsamlı servisler sunmalıdır:

 1. Adım adım program yürütme,

 2. İşletim sistemi görevlerinin bağımsız yürütülmesi,

 • Yazılım tüm uygulama belgelerini özelleştirme ve yazdırmadan önce görüntüleme özelliğini sunmalıdır.


SCADA SİSTEMİ MODERNİZASYONU:


Mevcut sistem, operatör odasında bulunan mimik diyagram üzerinden izlenmektedir. Bu mozaik mimik panel demonte edilerek, buradan alınan tüm bilgiler SCADA sistemi ve bilgisayara aktarılacak, sistem işleyişi ile ilgili detaylar bilgisayar ile izlenecek ve ilgili kontroller bu bilgisayar ile yapılacaktır.

SCADA bilgisayarı, mevcut operatör odasında olacak ve PLC ile haberleşmesi için yapılacak olan kablo ve kablaj işleri firma sorumluluğunda olacaktır.

SCADA bilgisayarından mevcut yapıda alınan bilgilere ek olarak, yeni sistemde motorlardan da aşağıdaki bilgiler alınacak ve izlenecektir.

 • Motor akımı,

 • Güç,SCADA Bilgisayarı Özellikleri :

Sistemde kullanılacak olan SCADA bilgisayarı kurulacak olan sistemi sorunsuz şekilde kaldıracak özelliklere sahip olacak ve İşletim sistemi Windows XP Professional olacaktır.

SCADA Yazılımı özellikleri :

Sisteme kurulacak olan SCADA sisteminde en az aşağıdaki özellikler bulunacaktır.

GENEL:

Scada yazılımı, operatörlerin, denetleyicilerin ve bakım personelinin sistem bakımını ve çalıştırılmasını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri amacıyla verileri saha kontrol cihazlarına yazacak ve bu cihazlardan okuyacak, geçmiş verilerini arşivleyecek ve görüntüleyecek ve grafikli ekranlarını, raporları da sağlayacaktır.

Yazılım tüm grafikler için maksimum bir saniyede grafik ekranı açılma süresi sağlamalıdır. Scada sistemine bağlanan tüm analog ve digital sinyaller, ara hesaplama değerleri dâhil, ekran üzerinde dinamik olarak görülebilmelidir.


MİMARİ:


SCADA yazılımı, merkezi işleme için minimum olarak aşağıdakileri içeren Operatör Arabirim Alt sistemleri ve farklı Sunucu Alt sistemlerinden oluşmalıdır:

 • G/Ç Cihaz Alt sistemleri,

 • Alarmların izlenmesi, bildirilmesi, dağıtımı ve onaylanması,

 • Geçmiş trendlerin toplanması, depolanması ve dağıtımı,

 • Raporların işlenmesi, depolanması ve dağıtımı,

 • Internet tarayıcı tabanlı istemciler için Internet servisleri,


Alt sistemler, bir alt sistem hatasının diğer alt sistemin işlemlerini olumsuz etkilemeyeceği şekilde ayrı diziler olarak çalışmalıdır ve hata veren alt sistem, SCADA uygulamasını veya bilgisayarı kapatmadan resetlenebilmeli ve kurtarılmalıdır.

Son olarak, bakım ve yedekleme işlemlerini kolaylaştırmak için tüm geçmiş kayıtlarının merkezi bir havuzda tutulmasını sağlamalıdır.

Geliştirme faaliyetleri dâhil ağdaki herhangi bir istasyondan SCADA yazılımındaki işlemleri yapmak mümkün olmalıdır. Ayrıca SCADA yazılımını, Windows altında bir servis olarak çalıştırmak mümkün olmalıdır.

Ayrıca sistem, uygun güvenlik ayarlarına sahip WAN'da bulunan personelin sisteme erişebilmesi için sıradan Internet tarayıcı tabanlı istemcileri desteklemelidir. İnternet tarayıcısı istemcisi, grafikli ekranlar, trend sayfaları, alarm sayfaları ve sistem güvenliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere standart istemci yazılımına da aynı işlevleri sağlamalıdır. Internet tarayıcısı istemcileri, hem oturum açma güvenliği hem de lisans tipleriyle kontrol edilen görünüm ve kontrol özelliklerini desteklemelidir. Internet tarayıcısı istemcisi, konfigürasyonun dışarıya aktarımı, ek bir tasarım veya özelleştirilmiş yazılım gerektirmemelidir. Operatör istemci istasyonları için kullanılan standart grafik sayfaları, alarm sayfaları ve trend sayfaları, ek bir geliştirme işlemine gerek olmaksızın Internet tarayıcısı istemcileri üzerinden kullanılabilmelidir.

SCADA yazılımı, bakım ve devreye almayı kolaylaştırmak amacıyla bir projeler serisi olarak konfigüre edilebilmeli ve tek bir global veritabanı olarak çalışması için kolaylıkla birlikte veya dahili bağlanabilmelidir.

Yazılım, akıllı tam yedekleme özelliğini destekleyecektir. Bu arabirim alt sistemindeki bir donanım veya yazılım arızasında kesintisiz ve sorunsuz çalışma ve operatör işlemlerinin ek konfigürasyon ya da kod gerekmeden bir sunucudan diğerine sorunsuz kopyalanmasını sağlamak için sadece çoğaltma değil gerçek bir kesintisiz yedekleme özelliği olmalıdır.

Ayrıca, tek bir bilgisayarda birden fazla Scada istasyonu alt sistemi çalışıyorsa, bir alt sistemdeki arıza diğer alt sistemlerin işlemlerini geciktirmemeli ve arızalı alt sistem resetlenirken Scada sisteminin geri kalanı doğru bir biçimde çalışmaya devam etmelidir.

Kesintisizi yedekleme gerektiren minimum görevler arasında;


 • G/Ç cihaz alt sistemleri,

 • Alarmların izlenmesi, bildirilmesi, dağıtımı ve onaylanması,

 • Geçmişe ait trendlerin toplanması, depolanması ve dağıtımı,

 • Raporların işlenmesi, depolanması ve dağıtımı,

 • Uzakta bulunan Scada ekran istasyonlarına konfigürasyonun depolanması ve dağıtımı,

 • Scada bilgisayarları arasında ağ haberleşmesi,

 • Saha cihazı haberleşmesi,

Sistemin genişletilmesi özel olmayan donanımın eklenmesiyle mümkün olmalıdır. Sistem genişletmeyi desteklemek için, bir SCADA Grubuna ait SCADA ekran istasyonlarını, diğer Sunucu Gruplarına minimum mühendislik çabasıyla bağlamak mümkün olmalıdır. SCADA ekran istasyonlarını, yeniden başlatma ya da operatör müdahalesi gerektirmeden ağdaki bir Sunucu Grubundan canlı veriler, geçmişe ait veriler ve alarm verilerini isteyebilmeli ve görüntüleyebilmelidir.

Yazılım, komple bir paket olarak sağlanacaktır. Sistemin tüm özelliklerini çalıştırmak ya da konfigüre etmek için ek bir yazılım gerekmemelidir.


İŞLEM VERİ ARAYÜZÜ:


Yazılım, G/Ç Cihaz Alt sistemlerindeki değişkenleri veya etiketleri okumak ve yazmak için bir G/Ç (Giriş/Çıkış) sunucusu kullanmalıdır. G/Ç Sunucuları, G/Ç cihaz alt sisteminden verilerin okunması ve bu sistemlere yazılmasını yönetmeli ve talep üzerine ağdaki herhangi bir ekran istasyonuna verileri sağlamalıdır. G/Ç Sunucuları, ağdaki trafiği ve saha cihazlarındaki işleme yükünü azaltmak için sadece ağdaki bir istemci ya da Sunucu Alt sistemi talep ettiğinde verileri okumalı/yazmalıdır.

Verileri alan tüm SCADA istemci ve Sunucu Alt sistemleri, G/Ç Cihaz Alt sistemi yoluyla tüm ayrık ya da analog saha sinyallerine erişebilmelidir. Normal koşullar altında haberleşme, SCADA yazılımındaki tüm istasyonlar adına her saha kontrol cihazına tercih edilen bir yolla yönlendirilmeli ve herhangi bir anda sadece tek bir SCADA istasyonu, bir saha kontrol cihazıyla doğrudan haberleşebilmelidir. Birden fazla istasyondan ortak veri talepleri, saha kontrol cihazına tek bir talep olarak ulaşmalıdır. Son elde edilen verilere olan talepler, saha cihazına bir talep şeklinde ulaşmamalı, bir ön bellekten sunulmalıdır. Önbellek eski kayıt zaman aşımı değeri, her saha cihazı için konfigüre edilebilmelidir.

Sistemde, yeniden başlatmada yeniden okuma için bekleme gereksinimi olmadan bilinen en son iyi değerler hemen görüntülenmesini sağlayan sabit bir ön bellek bulunmalıdır. Sistem, saha cihazlarıyla çevirmeli ağ haberleşmesini desteklemelidir.

Geçmişe ait alarm kaydı ve etiket değeri değişikliklerini (trendler) sağlayabilen uzaktaki saha cihazları için haberleşme hattında herhangi bir nedenle arıza oluşursa uzaktan bağlantının yeniden kurulmasıyla uzaktaki saha cihazı (PLC) tarafından arşivlenmiş tüm geçmiş alarm, olay ve trend verileri otomatik olarak yerel SCADA alarm ve trend geçmişi dosyalarına yedeklenmelidir. Veriler, standart SCADA alarm ve trend görüntüleme araçlarıyla görüntülenebilmelidir.


GÜVENLİK:

Güvenlik, sadece uygun güvenlik seviyelerine sahip kullanıcılar için sistemin herhangi bir bölümüne erişime izin vermek için SCADA yazılımına tamamen entegre edilmiş olmalıdır. Sunucudaki güvenlik kontrol edilmeli ve şifreler kodlanmalıdır.

Yazılım, sınırsız sayıda kullanıcıyı desteklemelidir. Her bir kullanıcı için, kullanıcıya özgü ayrıcalık seviyeleri, alanlar ve bir şifre tanımlanabilmelidir. Diğer personelin başka hesaba erişememesini sağlamak için konfigürasyon ve çalıştırma ortamındaki şifreler gizlenmelidir.

Yazılım, her istasyonda oturum açmış olan kullanıcıların işlemlerini izlemeli ve ayarlanabilir bir süre sonunda SCADA yazılımından otomatik olarak kullanıcıların oturumunu kapatmalıdır. Bir kullanıcının oturumunu kapatmak sistemin kapatılmasına neden olmayacaktır; sistem, salt okunur güvenlik durumuna geçmelidir.

Yetkisi olmayan personelin işletim sistemine erişimi engellenebilmelidir. Yazılımda, her bireysel kullanıcı ya da kullanıcı grubu için tesisin farklı alanlarına erişimi kısıtlamak amacıyla bir mekanizma bulunmalıdır.

Yazılım, kullanıcıların her kontrol işlemini izlemeli ve kaydetmelidir. Bu kayıt, sistemde oturum açma ve kapama dâhil tüm operatör kontrol işlemlerini kullanacaktır. İşlemlerin sırası, SCADA yazılımındaki bir olay görüntüleyicisi penceresi üzerinden görüntülenebilecek ve ayrıca, daha sonra analiz edilebilmesi amacıyla harici bir açık dosya formatında saklanacaktır.


ALARMLAR VE OLAYLAR:

Desteklenen alarm sayısı yazılım tarafından sınırlandırılmayacaktır. Satıcı, saniyede hesaplanabilecek alarm sayısını belirtecektir. Yazılımın yerel alarm arşivinde en az 100 bin alarm özeti olayı saklanabilecek, bunlar en az on gün daha sonra standart alarm görüntüleme ekranları aracılığıyla çağrılabilecek şekilde bellekte saklanacaktır.

Alarm olayları kayıt dosyalarına da yazdırılacak ve arşivleme amacı ile dönüşümlü dosyalar temelinde ayrı olarak saklanacaktır.

SCADA yazılımı, alarm koşullarının belirlenebilmesi için analog etiketleri, ayrık etiketleri ve hesaplanan koşulları izleyecektir.

Daha fazla doğruluk amacıyla saha kontrol cihazı tarafından zamanın damgalandığı alarm olayları (dijital ve analog) için SCADA yazılımı, kendi zaman etiketinin yerine olayın zaman etiketinin kullanılmasını destekleyecektir. SCADA yazılımı bu zaman etiketlerinde milisaniye seviyesinde hassaslığı destekleyecektir.

Analog Alarmlar;

Her Analog Etiket için, aşağıdaki koşullardan her biri ile ilgili sınırların tanımlanabildiği bir alarm yapılandırılabilecektir:

 • DÜŞÜK-DÜŞÜK,

 • DÜŞÜK,

 • YÜKSEK,

 • YÜKSEK-YÜKSEK,

Tüm Analog alarm sınırları sistem kapatılmadan ayarlanabilecektir. Değişiklikler, sistem yeniden başlatıldığında alarm ayarlarının doğru olacağı şekilde otomatik olarak veritabanına kaydedilecektir.

Digital Alarmlar;

Her ayrık etiket üzerinde, aşağıdaki koşulların her biri için bir alarm atanabilecektir;

 • Etiket AÇIK,

 • Etiket KAPALI,

Alarm Görüntüleme;

Uygun önceliklerle, herhangi bir sayfadaki tüm alarmlar ve/veya son alarmlar görüntülenebilecek veya onaylanabilecektir.

Yazılımda birden fazla alarm öncelik seviyesi veya kategorisi bulunacaktır. Alarmın önceliği, ekrandaki alarm mesajının rengi ve yazı tipi ile belirlenebilecektir. Sistem en az 10.000 alarm kategorisini destekleyecektir.

Yazılım, proje için düzenlenebilecek bir standart alarm görüntüleme sayfasına sahip olacaktır. Standart alarm sayfasında, alarmların onaylanması ve devre dışı bırakılması amacıyla sayfalar arasında geçiş yapılabilecektir.

Alarm görüntüleme sayfasındaki her alarm için aşağıdaki bilgiler görüntülenebilecektir:

 • Alarm Etiket İsmi,

 • Alarm Tanımı,

 • Etiket Değeri,

 • Açma Sınırı,

 • Alarm Durumu - Devre Dışı, Onaylandı, Onaylanmadı,

 • Alarm Kategorisi,

 • Alarm Önceliği,

 • Uluslararası Formatlarda Saat ve Tarih,

 • Öncelik,

 • Kategori,

 • Operatör Yorumları,

 • Etiketin ya da Hesaplama Sonucunun Değeri.

Her alarm kategorisi, alarmın Aktif ve Onaylanmamış, Aktif ve Onaylanmış, Onaylanmış ve Silinmiş, Onaylanmamış ve Silinmiş veya Devre Dışı oluşuna göre farklı yazı tipleri ve renklerle (yanıp sönen renkler dâhil) görüntülenebilecektir.

Alarmlar tek tek, sayfaya göre, alarm kategorisine göre veya hep birlikte devre dışı bırakılabilecektir. Bir alarm devre dışı bırakıldığında ayrı bir devre dışı bırakılan alarmlar sayfasında görüntülenecektir, böylece sistemdeki tüm kullanıcılar hangi alarmların devre dışı bırakıldığını kolayca belirleyebilecektir.

Alarm durumunda tüm grafik ekranlar görüntülenebilecek veya alarmın Açık, Kapalı, Onaylanmış, İletişim Hatalı veya Devre dışı oluşuna göre grafik nesnenin görünümü dinamik bir biçimde değiştirilebilecektir.

Alarm ekranında, operatörlerin alarmları, alarm etiketi, alarm ismi, alarm tanımı, tarih/saat aralığı, analog alarmlar için alt durum da dâhil olmak üzere durum, tip, alan, kategori ve önceliğe göre dinamik bir biçimde filtreleyebilmelerini mümkün kılan bir mekanizma bulunacaktır. Ek olarak, geliştirme sırasında her alarm için tanımlanabilecek 8 adete kadar özel filtre ile çalışma esnasında operatörler hızlı erişim sağlayabilir.

Alarm ekranlarında, gruplandırma kısıtlamaları olmaksızın bir ya da daha fazla alarm sahasına göre sıralama yapılabilecektir (artan ya da azalan). Sıralama için kullanılabilecek olan alarm sahaları arasında bulunanlar:

 • Etiket,

 • Ad,

 • Kategori,

 • Öncelik,

 • Alan,

 • Öncelik,

 • Durum,

 • Açık Zamanı,

 • Kapalı Zamanı,

 • Onay Zamanı.

Her alarm için, operatöre bildirilmeden önce aktif kalacağı bir süre ayarlanabilecektir. Her bir alarm kategorisi için farklı bir alarm kayıt yöntemi belirlenebilecektir. Alarm durumu Açık, Kapalı veya Onaylanmış olarak değiştiğinde alarmın kaydedilip kaydedilmeyeceği belirlenebilecektir.

Alarmlar, alarm metinleri ve saat ve tarih etiketleri ile belirlenen bir yazıcıya, disk dosyasına ya da veritabanına kaydedilebilecektir. Alarmlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir bir formatta basılacak ya da dosyalanacaktır.

SCADA yazılımı ağ üzerindeki tüm yazıcılarda kayıt olanağı sağlayacaktır.

Diske kaydedilen alarmlar, veri toplama işleminde kesintiye neden olmadan sistem çevrimiçi ya da çevrimdışı iken görüntülenebilecektir. Diske kaydedilen alarm sayısı yazılım tarafından sınırlandırılmayacaktır. Alarm kayıt fonksiyonu, tek bir alarm dahi kaybedilmeden en az 4000 alarmı aynı anda kaydedebilecektir. Veriler, basit bir işaretle ve tıkla yöntemi ile elde edilebilecektir.


TRENDLER:


Bir yıla kadar geçmiş verileri bulunacaktır. Dosyalar, yapılandırılabilir bir geçmiş veri arşivi oluşturmak amacıyla birleştirilecektir. Trend verileri, alınmakta olan verinin tarihinden ve verinin bulunduğu arşiv dosyasından bağımsız olarak geçmiş veri arşivinden şeffaf bir biçimde alınacaktır. Trendlere operatörün araması üzerine çevrimiçi olarak, geçmiş veri dosyalarını yedekleme ya da geri yükleme ihtiyacı olmadan ulaşılabilecektir.

Yazılım kullanılarak belirli bir zaman aralığında geriye ya da ileriye gidilebilecek, grafik ya da tablo üzerinde bir nokta seçilerek görüntülenen etiketin tam değeri okunabilecektir. Sistem geçmiş verileri istenen zaman dilimi kadar geriye giderek ve gerekli tüm bilgilerle birlikte 1 saniye içinde görüntüleyecektir.

SCADA yazılımı tüm rapor oluşturma, planlama ve yönetim faaliyetlerini dahili olarak gerçekleştirecek ve bu fonksiyonların gerçekleştirilmesi için üçüncü bir kişiden alınacak herhangi bir yazılım paketine ihtiyaç duyulmayacaktır.

Yazılım kullanılarak günün belirli bir saatinde , periyodik olarak, operatörün talebi üzerine ya da bir olay gerçekleştiğinde rapor planlanabilecektir (örn. alarm koşulu ya da toplu iş sonu).

Yazılım, belirlenen raporlama yazıcısına yazdırma işlemlerini destekleyecektir.

Yazılım Kullanıcı Adı, Faaliyet, Saat, Tarih, Değer ve kullanıcı tarafından belirlenebilecek bir formatta Yorum gibi bilgileri kaydedecektir.

Yazılım İngilizcenin yanı sıra kullanılacak olan yerel dilleri ve bu dillerin karakter setlerini de destekleyecektir. Yerel karakter seti kullanılarak sabit ve dinamik metinler, alarm etiketleri ve tanımlamaları, değişken etiketler ve tanımlamaları ve rapor çıktıları yerel dilde görüntülenebilecektir. Aynı zamanda kullanıcılar sistem çalışır halde iken yerel dilde bilgi girebileceklerdir.

SCADA yazılımı güvenlik duvarları ile birlikte çalışacak ve yetkisiz erişim olasılığını azaltmak amacıyla gerekli güvenliği sağlayacaktır.

SCADA yazılımı, sistem geliştirme için menülerden faydalanılan, form doldurma stilinde yapılandırılmış bir geliştirme paketine sahip olacaktır.

Yazılım menülerle yönetilecektir. Yapılandırma kolay olacak ve kapsama duyarlı çevrimiçi yardım tüm sistemde bulunacaktır. Yazılım iç içe yerleştirilmiş ya da açılır menüler ve doldurulan formlar aracılığıyla yapılandırılacaktır. Yazılım, veri girişini minimum seviyede tutarak ilk yapılandırmayı kolaylaştıran ve önemli ölçüde azaltan yapılandırma araçları ve sihirbazlara sahip olacaktır.


 1. AG DAĞITIM PANOSU İÇİN UYGUN PREFABRİK BETON KÖŞK BİNA İNŞAASIAG binasının boyutları, yüklenici firma kullanacağı panoların ve diğer malzemeleri göz önünde bulundurarak (PLC panosunun da sığabileceği rahat ölçülerde) ve montajı yapılacak yer görülmek sureti ile kendisi ölçü alıp yapacaktır. AG binasını temel montajı yerden ortalama 50cm yükseltilecek olup, kalıplar yapılarak projesine uygun demir ve beton kullanılarak standartlara uygun şekilde Firma tarafından yapılacaktır. Binanın dışına kapı önüne aydınlatabilecek şekilde dış aydınlatma armatürü koyulacaktır.

Yapılacak olan bina içerisine, monte edilecek olan panoların, yaz koşulları da göz önünde bulundurularak bina soğutması için gerekli önlemleri almak (yaz aylarındaki bina içerisindeki aşırı sıcaklıktan panoları korumak için bina içerisine klima montajı ve soğutma cihazların beslemeleri için gerekli her türlü malzeme ve işçilik) firmanın sorumluluğundadır. Bina ve pano içi sıcaklık 35 dereceyi geçmeyecektir. Klima, bina ve pano içi sıcaklık 35 derecenin altında bile olsa en az 1 adet klima monte edilecek olup, 35 derecenin altında soğutma sağlamaz ise birden fazla klima montajı yaparak gerekli soğutmanın sağlanması firmanın yükümlülüğündedir.

Prefabrik bina çatısı, yan duvarları ve alt taban bölümü ile tamamıyla su geçirmez olacaktır. Çatı; yağmur ve eriyen kar sularının çatıda birikmemesi ve kolayca akması için uygun bir eğime sahip olacaktır. Çatıdan akan suyun dış yan duvarlarına akmaması için tedbirler alınacaktır. Binanın uygun kesitli kablo kullanılarak topraklaması yapılacaktır. Binanın yapılan topraklanması bina montajı bittikten sonra işletme personelimizin nezaretinde, yüklenici tarafından topraklama testi yapılacak ve gerekli ölçüm değerleri raporlanarak İşletme Müdürlüğümüze sunulacaktır.

Binanın kapılarına rahat bir şekilde uzaktan okunabilecek şekilde, paslanmaz malzemeden uyarı işaretleri koyulacaktır. Bina içerisine koyulacak panoların kumanda-sinyal ve güç kabloların çekilmesi işi yapılırken pano altlarına uygun paslanmaz raflar monte edilecektir. Bina içerisinde aydınlatma, klima besleme vb. kablo çekimleri işi kablo kanaletleri içerisinde yapılacaktır. Bina girişine yerden yüksek olması durumunda bakımcıların rahat girebilmesi için merdiven yapılacaktır.


 1. AG DAĞITIM PANOLARININ YENİLENMESİ


İşletmemiz 4. ve 5. ünite P5 kömür tesislerine ait AG dağıtım panoları üç (3) farklı yerde olup, 4 adet AG panosu mevcuttur. Mevcut yapılar aşağıdaki gibi olup, projeleri firmalara bilgi amaçlı olarak dijital (CD) ortamda şartnamenin ekinde sunulmuştur. Yeni yapılacak panolar aşağıdaki çıkışlara uygun olarak tasarlanacaktır. Ünitelerimizin kömür ihtiyacının aksamaması için öncelik olarak 4. Grup (OCD ve OCE) AG dağıtım panoları yenilecek tesisat bitip devreye alındıktan sonra ikinci kısım olarak 4. Grup AG dağıtım (OCF ve ODM) panolarının demontajına başlanacaktır. . Bu nedene teklif verecek firmalar bu çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak teklif sürelerini belirleyeceklerdir,


“OCF” panosu, OCT07 rumuzlu 1600kVA’lık trafodan beslenmektedir. Mevcut binası bulunmakta olup firma öncelikle mevcut panonun demontajını yapacak ve yeni panonun montajı için gerekli her türlü kaide, kablo raflar vb. malzemeler dahil olmak üzere gerçekleştirecektir. Yüklenici firma önceden mevcut panonun yerin görerek panonun montajı için gerekli ölçüleri ve ön incelmeyi yaparak panosunu tasarlayacaktır. Panoların demontajı ve yeni panoların montajı için gerekli her türlü malzeme yüklenici firma kendisi temin edecek, sistem anahtar teslim olarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.


Yeni tasarlanacak panolar teknik şartnamenin ekinde verilen projer incelenerek aşağı da verilmiş olan tablolara uygun olarak revize edilerek yapılacaktır.

 • Hangi Sistemlerde Yumuşak yolverici (Softstarter) olacağı (kullanılacak softstarter güçü ile birlikte) ve hangi sistemlerde AKILLI MOTOR KORUMA RÖLESI olacağı aşağıda AG dağıtım panoları beslemelerinde gösterilmiştir.
5. Grup 0,4kV KÖMÜR ALMA ANA DAĞITIM PANOSU

OCF”

RUMUZU

(Kablo)

TECHİZATIN ADI

MOTOR

Softstarter

GÜCÜ

AKIMI

GÜCÜ

AKIMI

Pano No

kW

A

kW

(kök3 bağlantı)

A

(kök3 bağlantı)

1

A

PA44D021

Konveyör Bant

75

136


110(200)


203 (352)

B

PA55D021

Döner Elek

37

69

AKILLI MOTOR KORUMA RÖLESI

C

PA56D021-22

İki Yönlü Bant (iki adet 22kW 41,7A güçlerinde aynı hücreden beslenmektedir.)

44

85

AKILLI MOTOR KORUMA RÖLESI

D

Donanımlı Yedek (PA44D021)

Donanımlı Yedek (Konveyör Bant)

75

136

110

(200)

203

(352)

2

A

CN2 – 800

KEY 23354


ODM Pano Beslemesi

800 A

----

----

B

CS3 – 2500

KEY 23152


OCT07 Trafo Çıkışı Pano Beslemesi

2500 A

----

----

C

CS4 – 2500

OCT06 veya OCT05 Trafo Çıkışı Yedek Pano Beslemesi

2500 A

----

----

3

A

Ölçü Hücresi

OCF

Güç Analizörü,

----

-----

B

PA53D021

Çekiçli Kırıcı

160

300

200 (355)

356 (617)

C

PA64D021

Park Bant

125

248

160 (315)

313 (542)

D

Donanımlı Yedek

(PA53D021)

Yedek Donanımlı (Çekiçli Kırıcı)

160

300

200 (355)

356 (617)

4

A

PA57D021

Metel Tutucu Motor Beslemesi

10

20

AKILLI MOTOR KORUMA RÖLESI

B

PA57D022

Metal Tutucu Bes. Red.

380/220V

60

----

----

C

PA56D026

Sıyırıcı

2,2

5,1

----

----

D

PA51D021

KLEPE

3

7.1

----

----

E

----

Yedek

5

10F

PA69D023

Kömür N. Alma Sis.

22

50G

GU53

Klima P. Beslemesi

22

50

----

----

H

----

Kamera Besleme

30

63

----

----

I

----

Kulübe Besleme

30

63

----

----

J

----

Yedek

15

30

----

----

5

A

PA53D022

Kırıcı Isıtıcısı


10
----

----

B

P52

Aydınlatma


25kVA
----

----

C

P42

Aydınlatma


50kVA
----

----

D

-----

Yedek Donanımlı


10

20

----

----

E


PA69D021

DHZK (3x220V bıçaklı sigorta + pako şalter şeklinde)

380/380 izole trafo 2kVA (Hücre Sabit tip izole trafosu içinde monteli)

3x25

----

----

PA56Y021

DHZK (3x220V bıçaklı sigorta + pako şalter şeklinde)

3x25

----

----

PA64Y021

DHZK (3x220V bıçaklı sigorta + pako şalter şeklinde)

3x25

----

----

PA44Y021

DHZK (3x220V bıçaklı sigorta + pako şalter şeklinde)

3x25

----

----

F

PAD51D022

Ara Bant

5

10

AKILLI MOTOR KORUMA RÖLESI
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Similar:

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü kömür alma bunker üstünde ve İşletme içerisinde çeşitli yerlerde çalıştırılmak üzere 1 adet lastik tekerlekli

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, ünitede, kondense seviye ölçüm sistemi ile debi ölçüm sisteminin yenilenmesi, özellikleri aşağıda

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı işletme Müdürlüğü Kömür Park Makineleri sağ sol dönüş sistemleri için ihtiyaç duyulan 7 adet dişlinin Teknik Şartname

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconA Adı: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconA Tekliflerin sunulacağı yer: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Kimya Servisi Laboratuarında su analizlerinde titratör olarak kullanılmak üzere 1 adet Potansiyometrik

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacına binaen aşağıda miktar ve özellikleri belirtilmiş muhtelif 3,6/6kV. luk enerji kablolarının temini

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconKONU Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü III.Ünite Turbo generatörünün, Teknik Şartname kapsamında gerekli düzeltme ve modernizasyonlarının yaptırılması işidir. ÜNİTE TURBOGENERATÖR ÖZGEÇMİŞİ

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconBu dosya kapsamında sözleşme imzalayarak işi üstlenen firma kısaca “yüklenici” olarak ve alıcı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü olup, “İşletme” olarak isimlendirilecektir. YAPILACAK İŞLER

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ve Ünite “P4-P5” kömür tesislerinin AG dağıtım panosunun yenilenmesi, tesisatın PLC ve Sistem iconEÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 6 adet Değirmen Arka Flanşının şartnameye göre imali ve teslimi işidir

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page