TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
Indir 17.53 Kb.
TitleTOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ
Date conversion20.02.2013
Size17.53 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://diziface.com/wp-content/uploads/2012/04/Etkinlik_1_değerlendirme_raporu.doc
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

ETKİNLİK UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Adı Soyadı: Sabiha KURAN

Rehber Öğretmen: Esra YILMAZ

Etkinlik Adı: RESİM VE SERAMİK EĞİTİMİ

Etkinlik Tarihi:25.01.2011

Etkinlik Türü: Bireysel etkinlik


UYGULAMA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER


Sınıfa gelerek sınıfta bulunan büyük dolaba 2 metre eninde 1 metre boyunda beyaz kumaş asılarak büyük bir tuval oluşturuldu ve çeşitli renklerde (kırmızı, sarı, yeşil, mavi, pembe…)parmak boyaları plastik tabaklara konularak sınıfta bir masaya yerleştirildi. Çocuklar geldiğinde sınıftaki değişiklikler hakkında konuşuldu ve bu malzemeleri kullanarak neler yapmak istediğini soruldu. Çocuklardan sıra ile cevap alındı. Çocuklar, “Resim yapmak. Araba çizmek. Balık yapmak. Dağ çizmek. Güneş çizmek…” gibi cevaplar verdiler. Öğretmen daha sonra istediklerini yapmaları için çocukları yönlendirdi. Çocuklar istedikleri resimleri parmak boyalarını kullanarak büyük tuvalin üzerine yaptılar.
Etkinlik sonunda çocukların çizdikleri resimler soruldu. Çocuklardan cevaplar alındı. Kız çizdim. Araba çizdim. Güneş ve bulutlar çizdim. Kırmızı ağaç çizdim, gibi cevaplar alındı. Cevaplar daha sonra çocukların resimlerinin yanına küçük notlar gibi yazıldı. Çocukları daha sonra üzerinde tuz seramikleri bulunan sanat masalarına yönlendirildi. Çocuklara tuz seramiği neden yapıldığı, ne için kullanıldığı hakkında sohbet edildi. Seramik ile ilgili belgeselin bir kısmı izletildi.( belgeselin süresi çocukların yaş gruplarına uygun olmadığı için kısaltıldı.) Daha sonra çocukların özgün ürünler oluşturmaları için bireysel öğretmen tarafından fazla müdahale edilmeden serbest bırakıldı.
Aile katılımı olarak evde özgün görsel ürünler oluşturmaları istenmesi ve resim ve seramik eğitimin çocuklar üzerindeki faydaları hakkındaki bilgilendirme yazısı ile etkinlik pekiştirildi.


UYGULAMA SÜRECİNE YÖNELİK İZLENİM VE DEĞERLENDİRMELER


Uygulama süresince çocukların ilgisi çok güzeldi. Özellikle de video gösterisi çocukların hem dikkatlerini çekti hem de çocuklara yeni bilgiler kattı. Sordukları sorularla etkinliği benimseyerek fikirlerini, düşüncelerini dışa vurmaları çok güzel ve özeldi. Çocukların parmak boyasını kullanmayı, tuz seramiği ile etkinlik yapmayı çok sevdikleri. Değişik ve özgün ürünler yaratırken hayal güçlerini zorladıkları gözlendi. Etkinlik süresi etkinlik için yeterli geldiği gözlendi. Tuz seramiklerini daha sonra eve götüreceklerini söylendiğinde daha çok özenerek yapıldığı gözlendi.


AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLME DURUMU VE ETKİNLİKTEN SAĞLANAN TOPLUMSAL FAYDALAR


Amaçlarımın tümünü çocukların ilgisi doğrultusunda gerçekleştirdim. Resim, kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma, geliştirme araçıdır. Resim aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Bireyin zekâsı, sosyo-kültürel edinimleri ve psikolojik özelliklerini çevresiyle paylaşmasına olanak sağlar. Bireyin ortaya koyduğu resim sadece teknik bir beceri değil, bilgisel aktarımındaki beceriyi de açığa çıkarır. İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir parçayı yansıtır, duygularını ortaya koyar. Öyle ki resim çağlar boyu toplumsal bir eleştiri olarak bile işlev görmüştür. Birçok sanatçı toplumsal ve politik olaylara olan tepkilerini resim ile ifade etmişlerdir.


Çocukların dünyasında birçok sanat etkinlikleri içinde resmin daha farklı bir yeri vardır. Çocuk tüm zihnini resim ile ortaya koyar. Çocukluk döneminde otokontrol gelişmediği için çocuk tüm düşüncelerini, hissettiklerini bütün açıklığıyla ortaya döker. Bu nedenle çocuğun resmi, olduğundan çok daha fazla şey ifade eder.

Çocuklar; resim ve seramik eğitimi yoluyla kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayabilme, karar verebilme, sorumluluk alabilme, iletişim kurabilme, ekip halinde çalışabilme gibi yeterlikler elde ederler. Çocukların bu amaçlara uygun yetiştirilmesinde; sahip olduğu serbestlik avantajı ile resim ve seramik eğitimi, önemle dikkate alınması gereken bir alan olarak karşımıza çıkar. Çocuğu öğrenme sürecinde etkili kılan, “yaparak ve yaşayarak” öğrenmesine imkân sağlayan, kendi kişiliğini bulmasına ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu sosyal etkileşim kurmasına, kısaca tüm yönleriyle gelişmesine resim ve seramik eğitimi önemli oranda katkıda bulunur.


AİLE KATILIMI ve AİLEYİ BİLGİLENDİRMEK İÇİNGÖNDERİLEN BİLGİLENDİRME YAZISI


AİLE KATILIMI


Sevgili Anne-Baba,

Bugün çocuğunuzla birlikte çok güzel ve keyifli bir etkinlik yapmanızı istiyoruz. Çocuğunuzla birlikte özgün görsel ürünler oluşturmanızı istiyoruz. İstediğiniz tekniği( tuz seramiği, kil, resim, sulu boya, pastel boya, kolaj çalışmaları…) kullanmakta özgür olduğunuz bu ürünleri bir sonraki hafta okula göndermenizi rica ediyoruz.


ÖĞRETMEN ADAYI SABİHA KURAN


RESİM VE SERAMİK EĞİTİMİNİN ÇOCUKLAR A FAYDALARI


Resim ve seramik eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Resim ve seramik eğitimi; kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimlerde yönlendirmeyi öğretir. Sanatçı yetiştirmeye değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi, yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Yaratıcı güç ve potansiyelleri eğitmek, estetik düşünce ve bilinci örgütlemek için çalışır.

Resim ve seramik bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği ve yardımlaşmayı, doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir işe başlayıp bitirme sevincini tatmayı, üretken olmayı sağladığı için gereklidir. Resim ve seramik eğitimi; gözlem yapma, özgün buluş ve kişisel yaklaşımları destekler, pratik düşünceyi geliştirir. Olayları, olmadan da beyinde gerçekleştirebilme gücünü arttırır. Bireyin el becerisini geliştirir ve sentez yapmasına yardımcı olur.

Resim ve seramik eğitimi, güzel sanatların tüm alanlarını ve biçimlerini içine alan, okul içi ve okul dışı yaratıcı eğitimdir. Sanat eğitiminin amacı, yapılmış olanları yineleyen değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmektir. Resim ve seramik eğitim bilimindeki birikimin ürünü olan çağdaş görüşler; kişinin bir bütün olarak sanatı anlaması, öğrenmesi iletişim ve etkileşime girmesi ile yaratıcı etkinlikte bulunmasını içermektedir.

Genel eğitim kapsamında resim ve seramik eğitimi, sanatların tekniklerini kullanarak, bireye estetik kişilik kazandırmayı hedefleyen bir eğitim alanıdır. Resim ve seramik eğitimi sürecinde; algılama, bilgilenme, düşünme, tasarlama, yorumlama, ifade etme ve eleştirme davranışları, estetik ilkeler doğrultusunda resim ve seramik dilini kullanılarak edinirler.

Add document to your blog or website

Similar:

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconTOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconTOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconTOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconTopluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kur Tanımı Önerisi

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconKonu : İÖLP, OÖLP ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconDepartment of Computer and Instructional Technology Teacher Education TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ DOSYASI

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconTOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ*

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconÇEVRE BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNİN ÖNEMİ: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİ

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconSanatı seven, hobi olarak yapan ve sanat kültürünü benimseyen bireyler yetiştirmek, topluma bu alanda hizmet vermek için özenle çalışmaktayız

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ iconÜniversitenin klasik fonksiyonları "bilgiyi genişletmek" ve "bilgiyi yaymak"tır. Son otuz yılda meydana gelen hızlı değişmeler, "topluma hizmet" anlayışını

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page