GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER
Indir 1.14 Mb.
TitleGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER
Page1/39
Date conversion20.02.2013
Size1.14 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://www.yasarsucu.net/word/YDG.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER:

BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR DURUMSALLIK MODELİ

YAŞAR SUCU

GÜNCELLENMEMİŞ KİTAP

Okuyucunun dikkatine:

Web’de yayınlanmak için düzenlenirken sayfalar kaymış olabilir.

Eser, ileri bir zaman diliminde güncelleneceğinden yazar, kitabın içeriğini ulaştırma çabası içinde olan yazar, ek olarak düzenlemeye zaman ayırmayı gerek görmemiştir.


İÇİNDEKİLERGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 1

YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER: 1

BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR DURUMSALLIK MODELİ 1

YAŞAR SUCU 1

GÜNCELLENMEMİŞ KİTAP 1

Okuyucunun dikkatine: 1

Web’de yayınlanmak için düzenlenirken sayfalar kaymış olabilir. 1

Eser, ileri bir zaman diliminde güncelleneceğinden yazar, kitabın içeriğini ulaştırma çabası içinde olan yazar, ek olarak düzenlemeye zaman ayırmayı gerek görmemiştir. 1

ÖNSÖZ 6

BAŞLARKEN 8

1. YÖNETİM DÜŞÜNCESİ 12

1.1. Yönetim düşüncesinde bugün 12

1.2. Örgüt ve Yönetim Düşüncesinin Evrimine Genel Bir Yaklaşım 17

1.3. Gelişim modeli 21

1.4. Yönetim ve Örgüt Düşüncesindeki Gelişmeler 24

1.4.1. Geleneksel Yönetim Anlayışı 26

1.4.2. Çağdaş Yönetim Anlayışı 30

2. ÖRGÜTÜ KAPALI SİSTEM OLARAK İNCELEYEN YAKLAŞIMLAR 32

2.1. Klasik örgüt ve yönetim düşüncesi 32

2.1.1. Bilimsel Yönetim 35

a. F.W. Taylor (1900) 36

b. Frank B. Gilbreth ve Lillian M. Gilberth (1900) 39

c. Henry L. Gantt (1901) 40

ç. Harrington Emerson (1910) 41

d. Harlow S. Person (1911) 41

e. Louis D. Brandeis (1911) 42

f. Robert F. Hoxie (1915) 42

g. Horace B. Drury (1915) 42

h. William H. Leffingwell (1917) 42

ı. Carl C. Parsons (1918) 43

i. Morris L. Cooke (1919) 43

2.1.2. Yönetim Süreci 44

a. Henri Fayol (1916) 44

b. James D. Mooney (1931) 46

c. Luther Gulick (1937) 46

ç. Lyndall F. Urwick (1943) 46

2.1.3. Bürokrasi Modeli 47

a. Max Weber (1946) 49

b. R.K. Merton; P. Selznick ve A.W. Gouldner 50

2.1.4. Klasik örgüt ve yönetim düşüncesinin ortak özellikleri 50

2.2. Neo-klasik Örgüt Ve Yönetim Düşüncesi 51

2.2.1. Davranışsal Yaklaşım 52

a. Hawthorne Araştırmaları 55

b. Elton G. Mayo 55

c. F.J. Roethlisberger 56

ç. William F. White 57

d. Oliver Sheldon 57

e. Mary Parker Follett 58

f. Chester I. Barnard 59

g. Kurt Lewin-Önderlik ve Grup Yaşamı Araştırması 60

h. W. Lloyd Warner-Yankee City Araştırması 60

ı. Harwood Araştırmaları 61

i. Trist ve Bamford - Tavistok Enstitüsü Kömür Ocakları Araştırması 62

j. Douglas Mc Gregor 64

2.2.2. Yönetim Bilimi 64

2.2.3. Neo-klasik yaklaşım ile ilgili genel değerleme 65

3. ÖRGÜTÜ AÇIK SİSTEM OLARAK İNCELEYEN YAKLAŞIMLAR 66

3.1. Sistem Yaklaşımı 66

3.1.1 Sistem kavramı 67

3.1.2. Sistemlerin sınıflandırılması 69

3.1.3. Sistemin Temel Özellikleri 70

3.1.4. Sistem yaklaşımıyla ilgili genel değerleme 74

3.2. Durumsallık Yaklaşımı 76

3.2.1. Durumsallık yaklaşımıyla ilgili öncül araştırmalar 79

a. Burns ve Stalker araştırması 80

b. Lawrence ve Lorsch araştırması 81

c. Robert B. Duncan araştırması 81

ç. Emery ve Trist araştırması 83

d. Aston Grubu araştırması 83

e. John Child araştırması 85

f. J.Thompson araştırması 87

g. A.D. Chandler araştırması 90

h. Joan Woodward araştırması 92

ı. Charles Perrow araştırması 94

4. BÜTÜNLEŞTİRİCİ BİR DURUMSALLIK MODELİ ÖNERİSİ 96

4.1. Model Oluşturulmasının Gerekliliği Ve Önemi 97

4.2. Önerilen Model 103

5. MODELDE YER ALAN DEĞİŞKENLERİN TANIMLANMASI 106

5.1 Çerçeve Değişkenler 106

5.1.1. Genel Amaçlar 107

5.1.2. Genel Çevre 107

5.2. Etken değişkenler 110

5.2.1. Örgütsel Sistemin Çevresi 111

5.2.2. Örgütsel Sistemin Özerkliği 117

5.2.3. Örgütsel Sistemin Yapısal Olmayan Unsurları 119

5.2.4. Örgütsel sistemin sahiplik biçimi 129

5.2.5. Örgütün faaliyet alanı 129

5.2.6. Örgütsel sistemin genel amaçları 129

5.3. Yönetsel organ-algı 130

5.4. Yönetsel seçim (Strateji) 134

5.5. Örgütsel sistem 139

5.5.1. Örgütün yapısal boyutları 141

5.5.2. Örgütün yapısal boyutları arasındaki ilişkiler 151

a. Uzmanlaşma ve diğer boyutlar. 152

b. Biçimselleşme ve Diğer Boyutlar 155

c. Merkezileşme ve diğer boyutlar 158

ç. Denetim alanı ve diğer boyutlar 160

d. Farklılaşma ve diğer boyutlar 161

e. Tamlaşma ve diğer boyutlar 162

f. Karmaşıklık ve diğer boyutlar 163

5.6. Örgütsel etkinlik 163

6. DURUMSAL DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER 169

6.1. Etken değişkenler arası ilişkiler 169

6.2. Etken değişkenler ile yönetsel organ-algı değişkeni arasındaki ilişkiler 174

6.3. Etken değişkenler ile strateji arasındaki ilişkiler 177

6.4. Yönetsel organ-algı değişkeni ile yönetsel seçim arasındaki ilişkiler 181

6.5. Etken değişkenler- Yönetsel organ-algı ve yönetsel seçim değişkenleri arasındaki ilişkiler. 183

6.6. Etken değişkenler ile örgütsel yapı arasındaki ilişkiler 185

6.6.1. Büyüklük İle Yapısal Boyutlar Arasındaki İlişkiler 191

6.7. Yönetsel seçim (strateji) ile örgütsel yapı arasındaki ilişkiler 194

6.8. Etken değişkenler, yönetsel organ-algı, yönetsel seçim ve örgütsel yapı arasındaki ilişkiler 196

6.9. Etken değişkenler ile etkinlik arasındaki ilişkiler 198

6.10. Yönetsel organ-algı ile etkinlik arasındaki ilişkiler 199

6.11. Yönetsel seçim ile etkinlik arasındaki ilişkiler 201

6.12. Örgütsel yapı ile etkinlik arasındaki ilişkiler 202

6.13. Etken değişkenler, yönetsel organ-algı, yönetsel seçim, yapı ve etkinlik arasındaki ilişkiler 203

7. UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA 207

7.1. Araştırmanın amacı, hipotezleri, örneklemi, yöntemi ve değişkenleri 207

7.2. Araştırmada ulaşılan sonuçlar 210

8. ÖNERİLER VE GENEL DEĞERLEME 213

KAYNAKLAR 215

EK. ……………………………………………………………………………….234

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Add document to your blog or website

Similar:

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGeçmişten günümüze aydınlanma

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER icon1. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİRACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖLÇÜLER

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OZANLIK GELENEĞİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM VE HABERLEŞME ARAÇLARI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYA’DA KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGeçmişten günümüze: Konya Devlet Tiyatrosu

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconGEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖNETİM DÜŞÜNCESİNDEKİ GELİŞMELER iconÜlkemizde yaşlılara götürülen hizmetler geçmişten günümüze genellikle kuruluş bakımında yoğunlaşmaktadır

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page