Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6
Indir 2.24 Mb.
TitleKonu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6
Page31/101
Date conversion10.12.2012
Size2.24 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aef.marmara.edu.tr/iysdosya/din_kulturu/ders_plan/3.Bölüm.doc
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   101

Konu : Namazın Şartları


Önerilen Süre : 2 Ders Saati

Öğrenci Kazanımları:

 1. Namazdan önce yerine getirilmesi gereken ön şartları sayar.

 2. Ezan ve kametin ne olduğunu ve işlevlerini belirtir.

 3. Namazın nasıl kılınacağını açıklar.

Ünite Kavramları ve Sembolleri Davranış Örüntüsü

Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit, niyet, iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, secde, ka’de-i ahire, ezan, kamet.

Öğretme Öğrenme Yöntem ve Teknikleri

Çoklu zeka etkinlikleri, takrir ve gösterip yaptırma yöntemi, soru cevap, görüşme teknikleri

Kullanılan Eğitim Teknolojileri Araç, Gereçler ve Kaynakça

Öğretmen: Tepegöz, asetat, yazı tahtası ve kalemi, Kur’anıkerim opak projektörü, ders kitabı, kaset, resimler

Öğrenci: Ders kitabı

Öğretme Öğrenme Etkinlikleri

Sözel

 • Ezan ve kametin öğrenilmesi

 • Bir imamın sınıfta konuk edilmesi

 • Namazla ilgili ayet meallerinin öğrenilmesi

Matematiksel

 • Namazın içindeki şartlarıyla ilgili kelime avı bulmacası (EK1)

Kinestetik

 • Teypten ezan sesinin ve kametin dinletilmesi

 • Fon müzikleri

Görsel

 • Abdestin resimlenmesi

 • Namazın resimlenmesi

 • Konunun asetatlarının sunularıyla desteklenmesi

Sosyal

 • Ezan ve kametin sosyal ilişkiler açısından öneminin kavranması

 • Namazın fert ve toplum açısından faydasının öğrenilmesi

Kişisel

 • “Ezan dinlerken neler hissediyorsunuz?” konulu paylaşımın yapılması

Etkinlikler

 1. a) Öğretmen, öğrencilere: “Ezan, kamet nedir?” diye sorar, gelen cevapları tahtaya yazar, eksik kalan noktaları tamamlar.

b) Sınıfta bir imam konuk edilir. İmamdan ezan okuması ve kamet getirmesi istenilir.

c) Öğretmen, öğrencilere namazın şartlarını sorar, cevapları tahtaya yazar.

2. a) Namazın şartlarıyla ilgili kelime avı bulmacası (Ek 1)

3. a) Öğretmen, abdestin alınışını sırasıyla gösterir. Öğrencilerden de göstermelerini ister.

b) Öğretmen, namazın kılınışını öğrencilere gösterir, öğrencilerden de namaz kılmalarını ister.

4. a) Öğretmen, ezan ve kameti kasetten öğrencilere dinletir. Ezan bittikten sonra onların duygularını alır.

b) Namaz ve abdestle ilgili resimler, opaktan yansıtılırken fon müziklerinden yararlanılır.

5. a) Öğretmen, abdestin alınışıyla ilgili resimleri sınıfa getirir. Opak ile bunu perdeye yansıtır ve öğrencilerin abdest hakkında bilgilenmelerini sağlar.

b) Öğretmen, namazla ilgili resimler getirir, bunları öğrencilere gösterir.

c) Namazla ilgili Bakara 3. ayet ve “Beş vakit namaz birinizin kapısı önünden akan ve hergün girip yıkandığı suyu bol bir çaya benzer.” hadisi tepegözden yansıtılır ve gerekli açıklamalar yapılır.

6. a) Ezan ve kametin sosyal ilişkilere ne derece etkilediği üzerinde konuşulur, görüşler tahtaya yazılır.

b) Namazın birlik ve beraberliği sağlayıcı rolü üzerinde tartışılır. Örnekler sunulur.

7. a) Ezan dinlerken neler hissediyorsunuz?

b) Namaz kılarken huzur buluyor muyuz? Konularından biriyle ilgili kompozisyon yazılması

Özet

Her din, yaratıcı kudret karşısında boyun eğmek ve kutsal ile bağlantı kurmak temeli üzerine kurulur ve her dinde bunu sağlamak üzere öngörülen merasimler bulunur. İslâm dininde yüce yaratıcı Allah’a yaklaşmanın yolu ona yükselmenin basamağı ve bu bakımdan en parlak ve önemli ibadet, namaz ibadetidir. Namaz, ergenlik çağına girmiş her Müslüman’ın üzerine farzı aynıdır.

Ezan ve kamet de namaza çağrıyı sembolize eden kuramlardır. Ezan, farz namazlar için belli vakitlerde okunan “bilinen özel sözler” dir. Namaz, ezan ve kamet Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı sağlar.

Ölçme Değerlendirme

 1. Namazın şartları nelerdir? Açıklayınız.

 2. Ezan ve kamet ne demektir?

 3. Hadesten taharet ne demektir? Açıklayınız.

 4. Setri avret ne demektir? Açıklayınız.EK-1

KELİME AVI

Aşağıda verilen namazın şartlarıyla ilgili kavramlar tabloda gizlenmiştir. Kavramları bularak renkli kalemle boyayınız.İ

F

T

İ

H

A

H

T

E

K

B

İ

R

İ

M

Ö

D

K

M

A

Y

I

K

I

R

A

A

T

Ş

Ş

C

K

O

G

İ

S

T

İ

K

B

A

L

İ

K

I

B

L

E

M

D

F

B

D

O

K

M

S

E

C

D

E

A

F

J

Z

L

N

O

A

K

A

D

E

İ

A

H

İ

R

E

P

R

S

K

M

Y

N

E

C

A

S

E

T

T

E

N

T

A

H

A

R

E

T

C

Z

Z

İ

K

İ

İ

S

E

T

R

İ

A

V

R

E

T

T

A

N

İ

O

K

Ğ

İ

Z

K

N

S

D

F

İ

S

H

E

N

C

A

A

C

B

T

M

Ş

R

Ü

K

U

T

N

Ş

M

K

A

V

H

K

N

E

O

M

R

Y

H

M

E

O

M

A

Ö

F

Z

R

İ

M

Y

F

Ş

C

K

L

T

A

N

C

K

C

M

Z

İ

Z

İ

I

S

E

T

R

İ

A

C

K

M

H

A

D

E

S

T

E

N

T

A

H

A

R

E

T

N

Z

EZAN VAKİT NECASETTEN TAHARET SECDE

KAMET İSTİKBALİ KIBLE SETRİ AVRET İFTİTAH TEKBİRİ

NİYET HADESTEN TAHARET KADE-İ AHİRE KIYAM

RÜKU KIRAAT

DERS PLÂNI

Hazırlayan : Adeviye DURSUN
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   101

Similar:

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconS PORCU VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconKÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLAR

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconTOPLUMU SA RSAN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR ALKOL VE UYUŞTURUCU

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconKötü kadın yoktur, kötü örnek, kötü çevre, kötü eğitme vardır. 

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconGenel olarak ingilizceler epey kotu. Sergilerle ilgili metinler basin bultenlerinden alinmis ama bultenlerin bazilari gercekten cok kotu tercume edilmis

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconBu sefer kötü meraktan bahsetmek istiyorum. Aslında kötü merak yerine komik merak demek daha anlamlı olacak!

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconÜlkemizde ve dünyada meydana gelen ekonomik krizlerin kötü etkileri Krizde kötü etkinin manası ‘tehlike’ dir. Çünkü ekonomik kriz tehlike gibi fırsatı da

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 icon1=Çok kötü, 2=Kötü, 3=Orta, 4=İyi, 5=Çok İyi

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE SONUÇLARI1

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconSağlığa Zararlı Alışkanlıklar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page