Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6
Indir 2.24 Mb.
TitleKonu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6
Page63/101
Date conversion10.12.2012
Size2.24 Mb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://aef.marmara.edu.tr/iysdosya/din_kulturu/ders_plan/3.Bölüm.doc
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   101

Konu : Hac ile ilgili kavramlar (İhram, tavaf, sa’y, vakfe)


Süre : Bir ders saati

Yöntem : Anlatma yöntemi, soru cevap tekniği.

Araç gereç : Yazı tahtası, tepegöz, Kur’anıkerim Meali, haccın yapıldığı mekânlarla ilgili

resim

Kazanım : Hac ile ilgili kavramları tanımlar.

1. GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkat Çekme: Öğretmen, geçen derste ödev verdiği iki gruba, ödevlerini hazırlayıp hazırlamadıklarını sorar ve kontrol eder.

Güdüleme ve Hedeften Haberdar Etme: “Dersimizin sonunda hac ili ilgili, ‘ihram, tavaf, sa’y, vakfe’ kavramlarını öğrenecek, haccın nasıl yapıldığını daha kolay anlayacak ve bu konuda sınavlarda çıkacak soruları rahatlıkla cevaplandıracaksınız”

2. GELİŞME BÖLÜMÜ

Öğretmen, ödevlerini hazırlayan öğrencilerden ikisinin, yazdıklarını okumalarını ister. Anlatılan her bir kavramdan sonra, tahtaya küçük notlar alır.

a. İHRAM: Hac ve umre yapma amacıyla Mekke’ye yaklaşan kişinin, diğer zamanlarda helâl olan bazı Kazanımların, bir süre kendisine yasaklanmasına denir. İhrama giren kadın ve erkeğin giydiği kıyafete de “ihram” denir.

b. TAVAF: Kâbe’nin etrafında kurallarına göre dönmektir.

c. SA’Y: Kâbe’nin doğu tarafında bulunan “Safa ve Merve” adındaki iki tepe arasında kurallara uygun bir şekilde yedi defa gidip gelmeye denir.

d. Vakfe: Arefe günü, yani Kurban Bayramı’ndan bir gün önce Arafat’ta bulunmaktır.

Öğretmen, tahtaya astığı haccın yapıldığı mekânlarla ilgili aşağıdaki resim üzerinde, ‘ihram, tavaf, sa’y, ve vakfe’ gibi kavramları anlatarak, öğrenilen bilgileri pekiştirir. Aynı zamanda ara özet yapmış olur.

Öğretmen, iki öğrenciden öğrendiklerini tahtada asılı resim üzerinde anlatmasını ister. Öğrencilere teşekkür eder ve onları notla ödüllendirir. İkinci grubun getirmiş olduğu hacla ilgili fotoğrafları sınıfa dağıtır. Öğrencilerin resimleri inceleyerek, kutsal mekânların havasını teneffüs etmesi sağlanır.

3. SONUÇ BÖLÜMÜ

Hac ile ilgili ihram, tavaf, sa’y, ve vakfe kavramlarının tanımlarını tepegözden yansıtır. Varsa öğrencilerin sorularını cevaplandırır. Dersin başında yapılan güdülemeyi tekrar eder. Öğretmen, “Gelecek derste hac ile ilgili mekânlardan, ‘Kâbe, Safa ve Merve’ konularını işleyeceğiz, konuyu okuyarak gelmeniz dersi kolay anlamanızı sağlayacaktır” dedikten sonra dersi bitirir.

4. DEĞERLENDİRME

1. Hac ile ilgili dört önemli kavram nelerdir? Söyleyiniz.

2. İhram ne demektir? İhrama girerken giyilen kıyafet nasıldır?

3. Tavaf ne demektir? Nasıl yapılır?

4. Sa’y ve vakfe ne anlama gelir? Açıklayınız.


DERS PLÂNI

Konu : Hac ile ilgili mekânlar


Kâbe

Safa ve Merve

Süre : İki ders saati

Yöntem : Anlatma yöntemi, soru cevap tekniği.

Araç gereç : Yazı tahtası, tepegöz, Kur’anıkerim, Kâbe maketi, Haccın yapıldığı mekân-

larla ilgili tahtaya asılabilecek büyük resim

Kazanım : Hac ile ilgili mekânları tanımlar.

1. GİRİŞ BÖLÜMÜ

Dikkat Çekme: Öğretmen, geçen hafta işledikleri konuyu hatırlatır. “Bugün hac ile ilgili mekânlardan Kâbe, Safa ve Merve’yi işleyeceğiz” diyerek, öğrencilerin dikkatini konu üzerine çeker.

Güdüleme “Dersimizin sonunda aşağıdaki parçanın eksik olan kısımlarını dolduracaksınız.” der ve güdülemeyi yapar.

Kâbe, Arabistan’ın ............... şehrindedir. Kâbe, Allah’a ibadet amacıyla Hz. ................... oğlu Hz. ................... peygamber tarafından yapılmıştır. Müslümanların kıblesi .............dir. Hz. ............................Kâbe’yi putlardan temizlemiştir.

Haccın yerine getirilebilmesi için yapılması gereken şartlardan biri olan sa’y, .............. ile ............... arasında gidip gelmekle yapılır.

Hedeften Haberdar Etme: “Dersimizin sonunda Kâbe’nin kim tarafında ve nasıl inşa edildiğini öğrenecek ve Müslümanlar için taşıdığı önemi kavrayacak, Kâbe, Safa ve Merve hakkında bilgi sahibi olacaksınız.”

2. GELİŞME BÖLÜMÜ

Öğretmen, ekmeğin nelerden meydana geldiğini sorar. Öğrencilerin verdiği cevaplardan sonra, ekmeği yaparken un katmazsak ne olur? der. “Nasıl ki ekmeği yaparken un katmadan ekmek olmazsa, Kâbe’yi tavaf etmeden de öyle hac ibadetimiz olmaz, eksik olur.” der ve hac ibadetinin kabul olması için gerekli şartlardan biri olan Kâbe’yi tavaf etmeyi büyük harflerle tahtaya yazar ve sınıfa getirdiği Kâbe maketini, öğrencilerin görebileceği bir yere koyar.

Öğretmen, konuyu aşağıdaki sıraya göre işler:

1. Kâbe’nin nerede yapıldığı ve yapısı hakkında bilgi verir.

2. Kâbe’nin kim tarafından ve niçin inşa edildiği üzerinde durur. Bakara suresi 127. ayeti tepegözden yansıtır. Öğrencilerden ayeti hep beraber okumalarını ister.

3. Kâbe’nin Mekkeli müşrikler ve Müslümanlar için taşıdığı önemden bahseder.

4. Öğretmen, Hz. İbrahim’in Kâbe’yi putlardan temizlenmesi olayını anlatır.

5. Kâbe’nin Müslümanların kıblesi olmasının öneminden bahseder.

Öğretmen, haccın yapıldığı mekânlarla ilgili resimden, Safa ve Merve tepelerini göstererek, bunlardan bahseder. Bakara 158. ayetini tepegözden yansıtır. Ayeti iki öğrenciye okutturur. Haccın şartlarından ikincisinin, Safa ve Merve tepeleri arasında kurallarına uygun bir şekilde 7 defa gidip gelmeyle yapılan sa’y olduğu hatırlatır.

Öğretmen, niçin sa’y yaptığımızı, Hz. Hacer ve Hz. İsmail’in kıssasını anlatarak açıklar ve aşağıdaki şemayı tepegözden yansıtarak, ara özet yapar.


KÂBE


İle


SAFA ve MERVE


tepelerinin resimleri skeynirle taranarak buraya konulacak


3. SONUÇ BÖLÜMÜ

Öğretmen, öğrencilerden iki kişiye dersin özetini yaptırır. Konuyla ilgili soru varsa cevaplandırır. Tepegözden yansıttığı aşağıdaki iki ayeti okutarak dersi bitirir: Bakara suresi, 127. ve 158. ayetler.

4. DEĞERLENDİRME

1. Kâbe nerede, kim tarafından inşa edilmiştir?

2. Kâbe hangi Kazanımla yaptırılmıştır?

3. Kâbe Müslümanlar için neden önemlidir ?

4. Hz. İbrahim’in Kâbe’yi putlardan temizlemesi olayını kısaca anlatınız.

5. Saf ve Merve hakkında kısaca bilgi veriniz.

6. Saf ve Merve’yle ilgili Kur'an’dan bir ayet söyleyiniz.

DERS PLÂNI
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   101

Similar:

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconS PORCU VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconKÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLAR

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconTOPLUMU SA RSAN KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR ALKOL VE UYUŞTURUCU

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconKötü kadın yoktur, kötü örnek, kötü çevre, kötü eğitme vardır. 

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconGenel olarak ingilizceler epey kotu. Sergilerle ilgili metinler basin bultenlerinden alinmis ama bultenlerin bazilari gercekten cok kotu tercume edilmis

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconBu sefer kötü meraktan bahsetmek istiyorum. Aslında kötü merak yerine komik merak demek daha anlamlı olacak!

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconÜlkemizde ve dünyada meydana gelen ekonomik krizlerin kötü etkileri Krizde kötü etkinin manası ‘tehlike’ dir. Çünkü ekonomik kriz tehlike gibi fırsatı da

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 icon1=Çok kötü, 2=Kötü, 3=Orta, 4=İyi, 5=Çok İyi

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE SONUÇLARI1

Konu : Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklar 6 iconSağlığa Zararlı Alışkanlıklar

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page