ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Indir 38.65 Kb.
TitleÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI
Date conversion10.12.2012
Size38.65 Kb.
TypeBelgeleme
Sourcehttp://okulweb.meb.gov.tr/16/12/136056/devamsizlik_raporu.doc
ORHANGAZİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Okulumuz Orhangazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da en önemli problemlerinden birisinin öğrenci devamsızlığı olduğu görülmektedir. Öğrenci devamsızlığının önüne geçmek için yapılması gereken ilk şey bu devamsızlığın nedenlerini tespit etmektir. İşte bu amaçla eğitimin üç temel bileşeni olan öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik okulumuz Rehberlik Servisi tarafından anket uygulaması yapılmıştır. Bu anketler sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:

DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ (ÖĞRENCİ) SONUÇLARI: Anket okulumuz genelinde farklı sınıf seviyelerinden (özellikle devamsızlığı fazla olan sınıflar seçilerek) 12 sınıfta toplam 300 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette öğrencilerden kendilerine uygun 5 seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 30 maddelik ankette öğrencilerin en az % 9’ unun işaretlemiş olduğu maddeler (tutarlılık yönünden anlam ifade eden maddeler) şunlardır:

*Öğrencilerin % 47’ si (140) okulda günlük ders saatinin çok fazla olması nedeniyle derslerden sıkıldıklarını ve devamsızlık yaptıklarını, (madde 29)

* % 44’ ü (132) zor derslerin aynı güne denk gelmesi nedeniyle devamsızlık yaptıklarını, (madde 5)

* % 42’ si (125) grip vb. hastalık ve salgınlardan endişe ettiklerinden devamsızlık yaptıklarını, (madde 30)

* % 36’ sı (108) Okuldan izin alma imkanı bulamadıkları zaman okuldan kaçtıklarını, (madde 15)

* % 34’ ü (101) sağlık sorunları nedeniyle devamsızlık yaptıklarını, (madde 22)

* % 32’ si (97) moralleri bozuk olduğu zaman devamsızlık yaptıklarını, (madde 13)

* % 25’ i (75) sabahları zamanında uyanamayıp okula geç kaldıkları için geri döndüklerini, (madde 2+28)

* %22’si(67) sevmedikleri,başaramadıkları derslerin olduğu günlerde devamsızlık yaptıklarını,(madde 6)

* % 22’si (67) okulu sevmedikleri, kaçınca mutlu oldukları için devamsızlık yaptıklarını, (madde 1+11)

* % 20’ si (61) kız/erkek arkadaşlarıyla buluşmak için devamsızlık yaptıklarını, (madde 24)

* % 18’ i (53) dinlenmek ve eğlenmek için devamsızlık yaptıklarını, (madde 12)

* % 11’ i (34) kıyafeti uygun olmadığı yada saçı uzun olduğu için okula gitmediğini, (madde 21)

* % 9’ u (27) okulda disiplin sıkı olduğu için devamsızlık yaptığını belirttiler. (madde 3)DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ (ÖĞRETMEN) SONUÇLARI: Anket okulumuzda görev yapan farklı branşlarda, farklı yaşlarda ve farklı cinsiyetlerde 30 öğretmene uygulanmıştır. 26 maddeli ankette öğretmenlerimizden en fazla 7 maddeyi işaretlemeleri istenmiştir. Öğretmenlerimizin % 10 ve daha fazlasının işaretlemiş olduğu maddeler şunlardır:

Öğretmenlerimizin;

 • % 80’ i (24) öğrencilerin günlük ders saatinin fazla olması nedeniyle sıkılıp devamsızlık yaptıklarını,

 • % 77’ si (23) öğrencilerin internet cafe ve oyun salonlarının olumsuz etkisi nedeniyle,

 • % 63’ ü (19) öğrencilerin okulu sevmedikleri için devamsızlık yaptıklarını,

 • % 60’ ı (18) öğrencilerin arkadaşlarına uyum sağlamak için,

 • % 55’ ü (17) öğrencilerin sevmedikleri, başaramadıkları derslerin olduğu günlerde,

 • % 52’ si (16) öğrencilerin Kız/erkek arkadaşlarıyla buluşmak için,

 • % 50’ si(15) öğrencilerin sabahları uyanamadıklarından devamsızlık yaptıklarını,

 • % 47’si (14) öğrencilerin okul dışındaki arkadaş çevresinin olumsuz etkisiyle,

 • % 33’ ü (10) öğrencilerin dinlenmek ve eğlenmek için,

 • % 33’ ü (10) öğrencilerin zor derslerin aynı gün toplanması nedeniyle,

 • % 33’ ü (10) öğrencilerin okula geç kalınca geri döndükleri için,

 • % 30’ u (9) öğrencilerin okulu sıkıcı buldukları için,

 • % 16’ sı (5) öğrencilerin derslere yeterince hazırlanamadıklarından,

 • % 14’ ü (4) öğrencilerin ders araç gereçleri olmadığından,

 • % 10’ u (3) öğrencilerin sağlık sorunları olduğu için devamsızlık yaptıklarını düşünmektedirler.

Öğretmenler ayrıca birçok öğrencinin ailesinin zoruyla okula geldiğini, aslında okumak istemediğini belirttiklerini söylediler.


AİLE ENVANTERİ SONUÇLARI: Anket devamsızlık alışkanlığı olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ailelerine uygulanmıştır. Ankette velilerden belirtilen maddeleri evet yada hayır şeklinde işaretlemeleri istenmiştir. Anket çalışması toplamda 40 veliye uygulanmıştır.

Anket sonucunda devamsızlık alışkanlığı olan öğrencilerimizin velilerinin;

*% 7 ‘ sinin boşanmış olduğu, % ikisinin velilerden birinin vefat etmiş olduğu, % 91’ inin sağ ve birlikte olduğu tespit edildi.

*% 28 ‘ inin kirada, % 72’ sinin kendi evinde oturduğu tespit edildi.

*% 38’ i öğrencisinin okula devam etmediğini biliyor, % 62’ si devamsızlığın bu boyutta olduğunu bilmiyor.

* % 20’ sinin öğrencisi eve geç gidiyor.

*% 75 ‘ i öğrencisinin düzenli ders çalışmadığını söylüyor.

*% 60’ ı okula gidip öğrencisi hakkında bilgi almıyor.

* % 38’ i öğrencisinin arkadaş çevresini tanımıyor.

* % 38’ i öğrencisinin boş zamanlarını nerde ve nasıl değerlendirdiğini bilmiyor.

* % 45’ i öğrencisine karşı ara sıra sert davranıyor.

* % 42’ si öğrencisinin sınıf rehber öğretmenini tanımıyor.

* % 55’ i öğrencisi hakkında sınıf rehber öğretmeninden bilgi almıyor.

* % 32 ‘ si devamsızlık hakkında okuldan bilgi almıyor.

* Velilerin % 57’ si öğrencinin bu okula gelmesini kendilerinin istediğini belirtti.

*% 15 ‘ i okul dışında bir işte çalışıyor

*% 37 ‘ ü okul dışında ailesine yardımcı oluyor.

* % 43 ‘ ü çocuğuyla yeterince ilgilenemediğini düşünüyor.

* % 45’ i çocuğunun yanlış insanlarla arkadaşlık yaptığını düşünüyor.

* % 52’ si internet cafe’ lere çok fazla takıldığını düşünüyor.

* % 37’ si çocuğunun Zaralı alışkanlığı ( sigara) olduğunu biliyor.

grafik:3


SONUÇ OLARAK:

Öğrenciden ve ailesinden kaynaklanan nedenler:

 1. Okuma isteği ve hedefi olmayan öğrencilerin veli zoruyla okula gönderilmesi.

 2. Buna bağlı olarak öğrencilerin okulu ve okumayı sevmedikleri için devamsızlık ettikleri,

 3. Bazı öğrencilerin sağlık problemleri nedeniyle yada grip vb. salgın hastalıklara yakalanabilecekleri endişesiyle devamsızlık yaptıkları,

 4. Sevmedikleri ve başaramadıkları derslerin olduğu günlerde devamsızlık yaptıkları,

 5. Bir çok öğrencinin okul dışındaki arkadaşlarının (okula gitmeyen) olumsuz etkileri nedeniyle devamsızlık yaptığı

 6. Yaş olarak ergenlik döneminde bulunduklarından okul dışındaki kız/erkek arkadaşlarıyla buluşmak için devamsızlık yaptıkları,

 7. İnternet cafe ve oyun salonlarına takılmak için (özellikle evde bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler) okuldan kaçtıkları,

 8. Ailevi yada bireysel nedenlerden ötürü moralleri bozuk olduğu zaman okula gelmedikleri

 9. Kılık kıyafetleri uygun olmadığından yada saçları uzun olduğu için (bireysel sorumsuzluklar) okula gelmedikleri,

 10. Sabahları zamanında uyanamadıkları , geç kaldıkları için “nasılsa yok yazıldık” düşüncesiyle okula gelmedikleri,

 11. Bazı öğrencilerin ailelerine destek olmak için çalıştıkları yada özellikle zeytin sezonunda (kasım,aralık) ailelerine yardımcı olmak amacıyla devamsızlık yaptıkları

Okuldan kaynaklanan nedenler:

 1. Okulda günlük ders saatinin fazla olması nedeniyle derslerden sıkılmadıkları için okuldan kaçtıkları,

 2. Kendilerine zor gelen derslerin aynı güne denk geldiği zamanlarda okuldan kaçtıkları,

 3. Ders yoğunluğu nedeniyle dinlenmek ve arkadaşlarıyla eğlenmek amacıyla okuldan kaçtıkları,

 4. Okuldan izin alma imkanı bulamadıkları için okuldan kaçtıkları,

 5. Sorumluluk ve kurallara uyma bilinci gelişmemiş öğrencilerin okuldaki kurallara uymakta zorlandıkları için okula gelmek istemedikleri

 6. Okulda ders dışı etkinliklerin (sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler) ders saati yoğunluğu fazla olduğundan yeterince yapılamaması nedeniyle öğrencilerin okuldan ve derslerden sıkıldıkları için devamsızlık yaptıkları tespit edilmiştir.

AYRICA: Velilerin eğitimsizliği, Ailelerin maddi imkansızlıkları nedeniyle bazı öğrencilerimizin bir takım imkan ve olanaklardan yoksun olmaları, Yıllardır süregelen ÖSS’deki katsayı uygulaması nedeniyle öğrencilerin zihninde oluşan Meslek Liselerine karşı ön yargı ve umutsuzluk duygusunun henüz atılamamış olması gibi etkenlerde öğrenci devamsızlığında rol oynamaktadır.,

Günlük ders saati yoğunluğunun fazla olmasının ( bu durum öğrenci devamsızlığındaki en önemli faktör) en büyük nedeni okulumuzda ki derslik sayısının yetersiz olması , okulun fiziki imkanlarının sınıf sayısının sınırlı olmasıdır. Bu nedenle okulumuzda günde 12 sat ders uygulanmaktadır. Okulumuzda eğitim-öğretim sabah saat 07:30 ‘ da başlamakta ve 17:30’ da bitmektedir. Ayrıca yine bu nedenle teneffüs araları ve öğle arası sınırlı olmaktadır. B u durumda öğrencilerin geç kalmasına ve okuldan sıkılıp kaçmasına neden olmaktadır. Ayrıca ders dışı faaliyetler için (sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler) yeterince zaman ayrılamamaktadır.

Bu arada ilköğretimi bitiren öğrencilerden başarılı, hedefi olan, eğitimini devam ettirmek isteyen öğrencilerin bir çoğu Anadolu ve Fen Liselerine veya düz liselere gitmektedir. Bunun en büyük nedeni ise yıllardır ÖSS’ de uygulanan katsayı problemidir. Daha az başarılı, belirgin bir hedefi olmayan, düzenli ders çalışma alışkanlığı olmayan hatta okumak istemeyen öğrencilerin bir çoğu ise genellikle aile zoruyla Meslek Liselerine gelmektedir.

Özellikle Kasım ve Aralık ve Ocak aylarında devamsızlık biraz daha artmaktadır. Bunda da hava koşullarının olumsuz etkisi ve zeytin hasat sezonuna denk gelmesi etkili olmaktadır.

Öğrencilerin bir çoğunun özellikle ÖSS hedefinden yoksun olmaları nedeniyle derslere gerekli ilgiyi göstermemeleri ve 20 gün mazeretsiz devamsızlığı bir hak olarak görmeleri de bunda etkili olmaktadır.

DEVAMSIZLIK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KURUMCA BU GÜNE KADAR ALINAN ÖNLEMLER:

 1. Öğrenci devamsızlıkları günlük takip edilmekte ve e okula işlenmektedir.

 2. Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine mesaj ve mektup yoluyla bilgi verilmekte ve bu veliler okula görüşmeye davet edilmektedir.

 3. Bu velilerle okul idaresi ve rehberlik servisi olarak bire bir görüşülerek fikir ve bilgi paylaşımında bulunulmakta ve velilere alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilmekte , veliyle işbirliğine gidilmektedir. ( 49 devamsız öğrenci velisiyle rehberlik servisi tarafınca görüşülmüştür 21.12.2009 itibariyle)

 4. Tüm öğrencilere ilgili yönetmelikler, okulun ve derslerin önemi vb konularda düzenli bilgi verilmektedir.

 5. Devamsızlık yapan öğrencilere düzenli uyarılar yapılmakta ve bunu alışkanlık haline getiren öğrenciler Rehberlik servisine çağırılarak kendilerine rehberlik yapılmakta, sorunları dinlenilmekte ve okula motive edilmeye çalışılmaktadır.

 6. Devamsızlık alışkanlığı olup ta bu alışkanlıktan vaz geçen öğrenciler ödüllendirilmektedir.

 7. Aileleri bilinçlendirmek amacıyla her fırsatta ailelere yönelik okul Rehberlik Servisi tarafından eğitici sunumlar yapılmakta , broşürler hazırlanarak dağıtılmaktadır. (İyi anne baba olmanın yolları- Çocuğumuzun okul başarısını arttırmak için alınması gereken önlemler- Domuz gribi ve korunma yolları- Sevgimizi belli etmenin yolları-devamsızlık nedenleri ve aile tarafından alınması gereken önlemler- aile envanteri vb) Bu kapsamda bu eğitim öğretim yılında 600’ e yakın veliye ulaşılmıştır.

 8. Ailelerin bilgisi ve talebi olduğu müddetçe izin konusunda gerekli kolaylıklar öğrenciye sağlanmaktadır.

Ancak ders dışı faaliyetler (sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler) konusunda bu eğitim öğretim yılında bu güne kadar ;ders yoğunluğunun çok fazla olması ve kış şartları nedeniyle yeterince çalışma yapılamamıştır. Ayrıca ders yoğunluğunu azaltmak ve ders dağılımını daha uygun hale getirmek hususunda fiziki imkanların yetersizliği (derslik sayısının az olması) nedeniyle gerekli düzenlemeler yapılamamıştır.

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

 1. Okulun fiziki imkanları yeterli hale getirilmeli, derslik sayısı arttırılmalı, böylece günlük ders saati yoğunluğu azaltılmalı. Teneffüs saatleri ve öğle arası arttırılmalı. Sabah ilk derse giriş ve akşam son dersten çıkış saatleri daha uygun hale getirilmeli. Böylelikle öğrencilerin okula geç kalması da önlenmiş olur.

 2. Sosyal sportif ve kültürel faaliyetlere daha çok zaman ayrılmalı, bu yolla öğrenciler okula motive edilmeli, streslerini atmalarına yardımcı olunmalı. Bu faaliyetlerle öğrencilerde sorumluluk duygusu pekişecek, ekip çalışmasını öğrenecekler,hayata hazırlanacaklar,özgüvenlerini kazanacak ve eğlenecekler.

Ancak bu 2 önlemin alınabilmesi için okulumuzda en az 12 derslik, 3 laboratuar, 1 çok amaçlı salon ve 1 kapalı spor salonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu imkanlar sağlanıp bu önlemler alınırsa okulumuzda ki öğrenci devamsızlığı en az % 40 oranında azalacaktır. Öğrencinin kendisini, aile yapısını, sosyo-ekonomik durumunu, sağlık durumunu, beklentileri, idealleri, hayalleri, amaçları ve sorunlarını iyi bilmeliyiz. Bu konuda velilerle sıkı bir iletişime girilmeli ve gerekli konularda velilerin bilinçlenmesine katkıda bulunulmalıdır.

 1. Öğrencilerin okul başarılarını arttırmak için gerekli önlemler alınmalı, onlara “verimli ders çalışma yöntemleri” öğretilmeli

 2. Bilgisayar laboratuarları internet ve oyun amaçlı öğrenci kullanımına açılmalı

 3. Dersler daha eğlenceli ve akıcı halde işlenmeli.

 4. Sorunlu öğrencilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenilmeli, velileriyle bu konuda iletişim kurulmalı.

 5. Velileri bilinçlendirmek amaçlı sunum ve seminer çalışmalarına devam edilmeli

Aileler:

 1. Veliler çocuklarına karşı daha hoş görülü olmalı, baskıcı bir tutum sergilememeli,

 2. Sabah çocuklarını zamanında uyandırmalı ve hazırlanıp okula zamanında gitmelerine yardımcı olunmalı

 3. İmkanları ölçüsünde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalı, kılık kıyafetlerine dikkat etmeli ve saç sakal traşlarını olmalarını sağlamalı

 4. Öğrencilerinin arkadaş çevrelerini yakından tanımalı.

 5. Zararlı alışkanlıklardan onları uzak tutmalı.

 6. Mümkün olduğunca çocuklarına sorumluluk duygusu aşılamalı, amaç ve ideal sahibi olmalarına yardımcı olunmalı

 7. Sağlık durumlarını yakından takip etmeli

 8. Okul döneminde başka bir işte çalışmaları yada ailelerine yardımcı olmalarına (zeytin toplama vb.) engel olmalı

 9. Okul ve öğretmenlerle sıkı bir iş birliği içerisinde olmalı. En azından e okul dan öğrencinin ders ve devamsızlık durumunu takip etmeli.

 10. Onlara karşı şiddet uygulamamalı, baskıcı yada aşırı toleranslı olmamalı, onları aşağılamamalı, hakaret etmemeli, zaman zaman takdir etmeli

 11. Hafta sonları ve tatil zamanlarında imkanlar ölçüsünde eğlenmeleri ve deşarj olmalarına imkan sağlanmalı

 12. Bilgileri dahilinde derslerine yardımcı olunmalı.

Bu önlemler alınır ve okul ile veliler arasında sıkı bir iş birliği kurulursa, Okulun fiziki imkanları iyileştirilir ve günlük ders saati yoğunluğu azaltılarak öğrencilere daha çok boş zaman kazandırılabilinirse, Her koşulda velilerin eğitimine katkıda bulunularak onların daha bilinçli anne baba olmaları sağlanılabilirse, öğrencilerin bireysel problemleriyle yakından ilgilenilebilinirse, ders dışı sosyal,kültürel ve sportif faaliyetler arttırılarak öğrencilerin deşarj olması, aidiyet duygusunu ve ekip ruhunu yaşaması, eğlenmesi ve okulu daha çok benimsemesi sağlanılabilinirse, dersler daha akıcı, eğlenceli bir şekilde işlenilebilinirse öğrenci devamsızlığının önüne geçilebileceği düşünülebilmektedir.

Bu konuda bu zamana kadar alınmış önlemlere bundan sonrada devam edilecek ve eksiklerin giderilmesi yoluna gidilecektir. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları tüm öğretmenlerimiz ve velilerimizle paylaşılacak , onlarla iş birliğine gidilecektir. Velilerin bilinçlenmesi için çeşitli konularda sunum ve seminerlere devam edilecektir.

Bilgilerinize arz ederim.

İbrahim BAYRAKTAR ONAY

Rehber Öğretmen ……/ 12 /2009

Sadettin HÖÇÜK

Müdür

Add document to your blog or website

Similar:

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconÇEV-547 Deniz Kirliliği Nedenleri ve Çözüm Yolları 3 0 3 ÇEV-548 Toprakta Ağır Metal Kirliliği 3 0 3

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconKRİZE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconRADYASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNDEN KORUMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER PROSEDÜRÜ

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconKardeş Kıskançlığı Nedenleri, Belirtileri ve Başetme Yolları

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconDüzenlemeler. Bir kurumdaki işIerin yürütülmesinde düzeltme yapmak amacıyla alınan önlemler ve uygulamalar bütünü. 3

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconÇöp sorunu ve çözüm yolları

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconSTRES, ETKİLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconAİLE İÇİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconİyi çözüm yolları seçip algoritma oluşturmak

ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞININ NEDENLERİ, ALINAN ÖNLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI iconMADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Belgeleme


The database is protected by copyright ©okulsel.net 2012
mesaj göndermek
Belgeleme
Main page